Har du spørsmål til paysafecard?

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om bruk av paysafecard. Du kan bla deg gjennom de forskjellige kategoriene eller bruke søkefunksjonen.

Hva slags dokumenter kan jeg bruke for å dokumentere min bostedsadresse?

For å oppgradere din my paysafecard konto til status "Unlimited", må du under oppgraderingsprosessen dokumentere din bostedsadresse. Dokumentet som viser din faste adresse må være utstedt av en statlig myndighet, et kraftselskap eller et finansinstitutt. Dokumentet må inneholde følgende informasjon: Ditt fulle navn, din nåværende adresse, en dato (f. eks. dokumentdato, utstedelses- eller utløpsdato osv.) i tillegg til et unikt referansenummer (f.eks. et konto-, faktura- eller kundenummer). Vær oppmerksom på at opplysningene som ble lagt inn i my paysafecard, må stemme overens med opplysningene i dokumentasjonen.

Adressen som er oppgitt på dokumentasjonen må samsvare med din faktiske bostedsadresse. Vi kan dessverre ikke akseptere dokumentasjon med en postboksadresse, en forretningsadresse eller en post restante-adresse.

Dersom du ikke kan skanne inn dokumentene, kan du også sende oss en kopi i posten.

 

Som bevis på bostedsadressen blir følgende dokumenter akseptert:

 • Faktura fra et strømselskap
 • Kontoutskrift
 • Ligning
 • Gyldig legitimasjon
 • Boliglånbekreftelse
 • Bekreftelse fra manntallet
 • Korrespondanse fra en myndighet om betaling av ytelser (f. eks. pensjon, arbeidsledighet, bostøtte osv.)

 

Fakturaer fra kraftselskap

Fakturaer fra strømselskap som brukes som dokumentasjon på bostedsadresse må ikke være eldre enn tre måneder. Generelt anerkjente dokumenter er:

 • Gassfaktura
 • Strømfaktura
 • Vannfaktura
 • Kabel-TV-fakturaer (ikke satellitt-TV)
 • Fasttelefonfaktura

Fakturaer for mobile tjenester (mobiltelefon osv.), aksepteres ikke som dokumentasjon på adresse.

 

Når du sender inn dokumenter husk følgende:

Kontoutskrift

Kontoutskriften må ikke være eldre enn tre måneder. Saldo og transaksjonsdetaljer kan strykes over. Pass imidlertid på at følgende opplysninger kommer tydelig fram:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Kontonummer
 • Dokumentdato

Gyldig legitimasjon

Som dokumentasjon på bosted kan du laste opp en legitimasjon, der bostedsadressen din kommer fram. Denne legitimasjonen må være gyldig og ikke samme dokument som du har lastet opp for å bekrefte dine personopplysninger. Hvis du for eksempel har brukt et førerkort som bevis på din identitet, må du som dokumentasjon for din bostedsadresse legge fram et nytt dokument, også dersom din nåværende bostedsadresse er oppgitt på førerkortet.

Ligning

For en vellykket verifisering godtas at du laster opp en ligningsattest utstedt til din nåværende bostedsadresse av respektive skattemyndigheter eller regjeringen.

Som bevis på norsk bostedsadresse kan vi derfor ikke godta en spansk skatteligning, til tross for at denne ble sendt til din norske adresse.

Som dokumentasjon på din bostedsadresse må skatteligningen ikke være eldre enn tolv måneder og inneholde følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Skatte- eller kontonummer
 • Dokumentdato

Bekreftelse fra manntallet

Også en bekreftelse fra manntallet (f. eks. valgkort) kan brukes for å verifisere kontoen. Følgende betingelser må være oppfylt:

 • Dokumentet må være utstedt av den myndighet som er ansvarlig for manntallet der du bor.
 • Dokumentet må være utstedt i de siste tolv måneder.
 • I dokumentet må ditt fulle navn og din nåværende adresse komme fram.

Korrespondanse med statlige myndigheter om utbetaling av ytelser

For å registrere deg kan du også laste opp korrespondanse med en myndighet i forbindelse med utbetaling av ytelser (f. eks. pensjon, arbeidsledighetsutbetalinger osv.). Denne korrespondansen må oppfylle følgende krav:

 • Dokumentet må være utstedt av den myndighet som er ansvarlig for slike tjenester der du bor.
 • Dokumentet må være utstedt i de siste seks måneder.
 • I dokumentet må ditt fulle navn og din nåværende adresse komme fram.

Boliglånbekreftelse

Pantedokumenter som skal brukes som dokumentasjon på din bostedsadresse, må være utstedt av din bank/låneinstitutt i de siste tolv måneder og inneholde følgende opplysninger:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Kontonummer
 • Dokumentdato