Endringer i paysafecards tjenester på grunn av Brexit

Hvordan vi planlegger forretningsvirksomheten etter at Brexit er gjennomført

Storbritannia ("UK") vil sannsynligvis gå ut av EU den 31.01.2020  (vanligvis kalt "Brexit"). Vi har gjort vårt beste for å redusere virkningene i størst mulig grad for kundene våre og sørge for at paysafecard kan tilby deg en uavbrutt tjeneste også etter Brexit.

For å gjøre dette må vi endre måten vi tilbyr tjenester på i ditt land.

Vi leverer for tiden våre tjenester i ditt land via Prepaid Services Company Limited, en elektronisk pengeinstitusjon som er godkjent og under tilsyn av Storbritannias Financial Conduct Authority (britisk organisasjonsnummer: 900021).

Som følge av Brexit vil vi nå å tilby tjenester i ditt land gjennom et nystartet irsk selskap, Paysafe Prepaid Services Limited ("PPSL"). PPSL er godkjent og under tilsyn av Central Bank of Ireland (den irske sentralbanken) som e-pengeinstitusjon.

Endring av våre forretningsvilkår

Av grunnene angitt ovenfor, vil tjenestene som tilbys deg av paysafecard, bli levert av PPSL fra 29. oktober 2019 og vil deretter være underlagt de nye vilkårene og betingelsene mellom deg og PPSL. De nye forretningsvilkårene er hovedsakelig de samme som de gjeldende generelle forretningsvilkårene mellom deg og Prepaid Services Company Limited, og du vil motta de samme tjenestene som tidligere. Kun mindre endringer kreves i forhold til de gjeldende generelle forretningsvilkårene som gjelder for overføring av rettigheter og plikter i henhold til denne kontrakten med deg og de generelle forretningsvilkårene med PPSL, nemlig:

  • Endringer i opplysningene om leverandøren av tjenestene fra paysafecard til PPSL;
  • Endringer i gjeldende lovgivning og verneting til Irland;
  • Endringer i kontaktopplysningene til det ansvarlig kontaktpunktet dersom du har klager, og
  • Oppdatering av informasjon om kompensasjonsordningen.

Du finner de nye generelle forretningsvilkårene nedenfor.

Frem til 29. oktober 2019 gjelder de nåværende generelle forretningsvilkårene for produktene våre, som du kan se og laste ned som vanlig nedenfor.

Dette må du gjøre nå.

Du trenger ikke gjøre noe hvis du godtar endringene som er skissert ovenfor. Disse endringene trer i kraft 29. oktober 2019 og gjelder automatisk for tjenestene vi tilbyr deg fra denne datoen. Eksisterende saldoer i Prepaid Services Company Limited overføres automatisk til PPSL og vil være tilgjengelige for deg som før.

Hvis du ikke er enig i endringene, kan du avbryte si opp kontrakten med oss før 29. oktober 2019 med øyeblikkelig virkning. Mer informasjon om oppsigelsesrettighetene finner du i punktet "Oppsigelse" i våre gjeldende forretningsvilkår.

Vi takker for tålmodigheten din mens vi foretar disse nødvendige endringene i vår forretningsvirksomhet.