Personvernretningslinjer

Denne retningslinjen beskriver hvordan vi innhenter, lagrer, bruker og beskytter dine personopplysninger. Vi forbeholder oss retten til å kunne endre retningslinjen til enhver tid ved å offentliggjøre en revidert versjon på vårt nettsted. Den reviderte versjonen gjelder fra og med det tidspunktet da den ble offentliggjort. I tillegg blir omfattende endringer varslet 30 dager på forhånd i en forhåndsvarsel, på siden om retningslinjen på vårt nettsted.


Innhenting av informasjon

Hva slags informasjon som videresendes eller innhentes av paysafecard.com varierer, avhengig av hva slags aktivitet og forretningsforhold du har til paysafecard.com.


1. Besøk av nettstedene: 

Når du er på nettstedet til selskapet (deriblant betalingsapplikasjonen), kan paysafecard registrere informasjon om domene og host som du bruker for å åpne nettstedet vårt, internettprotokolladressen til din datamaskin eller internettleverandøren samt anonymiserte statistiske nettsteddata. Denne informasjonen blir innhentet av sikkerhetsmessige årsaker og for å vurdere effektiviteten til selskapets nettsted.

I tillegg innhenter, lagrer og prosesserer vi informasjon for å være i stand til å tilby deg en bedre service og individuell informasjon og kommunikasjon. Til dette bruker vi såkalte cookies på forskjellige steder. Disse cookies brukes til å gjøre våre tjenester mer brukervennlige, effektive og sikrere. Cookies er små tekstfiler som blir lagt igjen på din datamaskin for å bestemme om det allerede tidligere har vært noe kommunikasjon mellom din datamaskin og oss. Vi bruker permanente cookies for å bestemme om det allerede tidligere har vært kommunikasjon mellom din datamaskin og oss. Permanente cookies blir på harddisken inntil de blir slettet eller automatisk har mistet sin gyldighet. De fleste nettleserne aksepterer cookies automatisk. Du kan hindre lagring av cookies på harddisken din ved at du endrer innstillingene i nettleseren og prinsipielt ikke tillater cookies. Nærmere informasjon om hvordan du gjør disse innstillingene finner du i dokumentasjonen til nettleseren din. Du kan alltid slette cookies som har blitt lagret på harddisken din.

Hvis du ikke godkjenner cookies, kan dette forringe servicefunksjonene i Internett-tilbudet. Vi anbefaler deg derfor ikke å deaktivere cookie-funksjonen. Ved hjelp av teknologi fra Google Inc. blir informasjon om hvordan brukere av denne nettsiden surfer, samlet inn og lagret anonymt til markedsføringsformål. Informasjonen som lagres i slike cookies, analyseres ved hjelp av en algoritme, slik at man så kan anbefale produkter i form av reklamebannere eller reklameannonser på tredjeparts nettsider. Informasjonen om bruken av denne nettsiden som skapes gjennom Cookie overføres til en Google Inc. server i USA og lagres der.

Du kan reservere deg mot den anonyme analysen av ditt surfemønster ved å aktivere deaktiveringslinken for Google (http://www.google.com/privacy/ads/ ).


Vårt nettsted bruker sosiale tilleggsmoduler ("plugins") fra nettverket facebook.com tilhørende Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins er merket med Facebook-logoen eller teksten "Facebook Social Plugin".

Hvis du er på en av våre nettsider som har en slik plugin, oppretter nettleseren en direkte forbindelse med Facebook-serveren. Facebook overfører innholdene fra plugins til din nettleser som integrerer de i nettsiden. Når en plugin har blitt integrert, får Facebook informasjon om at respektive nettsted har blitt åpnet. Hvis du har en konto på Facebook, kan Facebook tilordne denne prosessen til din Facebook-konto. I en interaksjon med en plugin, f. eks. når du klikker på ”liker”-knappen eller legger inn en kommentar, fører nettleseren denne informasjonen direkte videre til Facebook og lagrer den der.

For mer informasjon om formålet og omfanget av Facebook sin dataregistrering og bruk av data samt dertil knyttede rettigheter og innstillingsmuligheter om hvordan du kan beskytte din private sfære, kan du se på  personverninformasjonen på Facebook.

Du må avregistrere deg på Facebook før du går inn på våre nettsider, dersom du ikke ønsker at Facebook skal registrere informasjon om deg via vårt nettsted.

 
Vår nettsider bruker "+1"-knappen til det sosiale nettverket Google Plus som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Knappen gjenkjennes på tegnet "+1" på hvit eller farget bakgrunn. 

Når du henter opp en av våre nettsider som har en slik knapp, oppretter nettleseren en direkte forbindelse til serveren til Google. Innholdet i "+1"-knappen formidles direkte av Google til din nettleser og knyttes av denne til en webside. Derfor har vi ingen innflytelse på omfanget av data som Google innhenter med denne knappen, men vi går ut fra at din IP-adresse blir fanget opp. 

Formål og omfang av datainnsamlingen og videre prosessering samt bruk av dataene fra Google sin side og dertil knyttede rettigheter og innstillingsmuligheter om hvordan du kan beskytte din private sfære, kan du se i Google sine personvernregler vedrørende "+1" kn appen: http://www.google.com/

Hvis du er Google Plus-medlem og ikke ønsker at Google samler inn data om deg via vårt internettområde og kobler dette med dine medlemsopplysninger hos Google, må du logge deg ut fra Google Plus før du besøker vår internettside. 


2. Spørsmål: 

På dette nettstedet finner du kontaktopplysninger, bedriftens adresser, e-postadresser og faksnummer der du kan innhente informasjon om nettstedet, tjenestene til paysafecard.com og selskapet generelt. Hvis du sender oss en e-post eller faks eller tar kontakt på telefon, vil paysafecard.com eventuelt lagre din forespørsel med innhold, deriblant den informasjonen du har meddelt og som kan tilbakeføres til din person. Informasjon som gjelder deg personlig og som du gir fra deg i forbindelse med forespørselen, blir utelukkende registrert når du er informert og aktivt bidrar til det.


3. Annet: 

Under visse omstendigheter registrerer vi annen informasjon fra deg eller om deg på annen måte enn her beskrevet. Slik registrerer vi eventuelt informasjon når du har vært i kontakt med kundeservice eller i slike tilfeller der du ønsker direkte tilbakeføring av tilgodehavende på din bankkonto. Personlige opplysninger, dersom de er nødvendige, kan også i visse tilfeller registreres av en salgsmedarbeider/forhandler, dersom disse oppgis i forbindelse med en transaksjon.


Hvordan vi beskytter og lagrer informasjon

Vi lagrer og prosesserer din informasjon på våre servere og beskytter de med fysiske, elektrosnike og prosesseringstekniske tiltak i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi bruker IT-beskyttelsestiltak som brannmurer og datakryptering, vi kontrollerer den fysiske tilgangen til våre bygg og datarom, og vi gir tilgang til informasjon kun til de medarbeiderne som har behov for denne for å gjennomføre jobben sin.

Vi gir ikke opplysninger videre til tredje part - unntatt dersom vi er lovpålagt eller det foreligger rettslig beslutning om det eller det er nødvendig å utlevere data til tredje for å kunne ta rettslige skritt mot et svindelforsøk rettet mot vår nettstruktur. Vi utleverer ikke data av andre grunner - uansett om det er i kommersiell eller annen øyemed. Vi registrerer, lagrer og prosesserer informasjon for å kunne gi deg bedre service, individuell informasjon og kommunikasjon. Du har også rett til innsyn i dine lagrede personopplysninger og informasjon om opprinnelse og formål med lagringen. Vil du vite mer om lagrede data, kan du sende oss en e-post til  info@paysafecard.com.

Vær oppmerksom på at – uavhengig av våre høye sikkerhetsstandarder – kan informasjon som du har sendt frivillig via Internett bli brukt av andre. Derfor påtar paysafecard seg ikke ansvaret eller erstatningsansvaret for offentliggjøringen av informasjon som følge av feil i dataoverføringen og/eller uautorisert tilgang fra tredjepart.


Videreformidling av informasjon til tredjepart

I følgende tilfeller kan informasjon bli videreformidlet til tredjepart

Til påtale- og finansovervåkingsmyndigheter, regjeringsrepresentanter eller andre dersom:

  • vi er forpliktet til dette pga. en stevning, rettskjennelse eller lignende juridisk saksgang.
  • vi er lovpålagt.
  • vi i god tro må gå ut fra at utleveringen av personlig informasjon er nødvendig for å hindre fysiske skader eller økonomiske tap, eventuelt anmelde straffbare forhold eller utføre undersøkelser.

Forhandlere/salgsmedarbeidere videreformidler ev. informasjon til paysafecard.com dersom:

  • vi er forpliktet til dette pga. en stevning, rettskjennelse eller lignende juridisk saksgang.
  • vi er lovpålagt.
  • vi i god tro må gå ut fra at utleveringen av personlig informasjon er nødvendig for å hindre fysiske skader eller økonomiske tap, eventuelt anmelde straffbare forhold eller utføre undersøkelser.

paysafecard.com verken selger eller leier ut dine data til tredje for slik å støtte markedsforingsaktiviteter. paysafecard utleverer til tredje part personlige opplysninger kun i det omfanget som det er beskrevet i dette dokumentet.


Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Som globalt agerende selskap har paysafecard forpliktet seg til fullstendig å overholde alle lover og forskrifter som skal hindre hvitvasking av penger. Selskapet paysafecard.com har satt seg som mål å hindre personer som er innblandet i hvitvasking, svindel og andre økonomiske straffbare forhold i å bruke tjenestene til paysafecard.com.

paysafecard.com råder over effektive retningslinjer og prosesser for å oppdage, unngå og innrapportere mistenkelige aktiviteter. For å overholde bestemmelsene til det amerikanske Office of Foreign Asset Control samt globale sanksjoner, sammenligner vi de dertil registrerte informasjonene med regjeringslistene. I tillegg kan vi kreve at man framlegger dokumenter som bekrefter ens identitet eller gjør det mulig å sjekke et selskap. Der vi er forpliktet til det, innrapporterer vi mistenkelige transaksjoner til finanstilsynsmyndighetene i det respektive landet.


Ved spørsmål om personvern kan du nå oss som følger

Dersom du har spørsmål eller betenkeligheter vedrørende disse retningslinjene, kan du skrive til oss på følgende adresse: Prepaid Services Company Ltd., Floor 27, Canada Square, London E14 5LQ, info@paysafecard.com.


Nyhetsbrevabonnement:

Nå vil du motta vårt nyhetsbrev med den nyeste informasjonen om paysafecard. I tillegg vil du kunne delta på spesielle kampanjer, der vi gir deg gratis paysafecard-saldo for at du kan sjekke ut våre nyeste tilbud - f. eks.  spill, musikknedlastinger og Internett-telefoni.

Det viktigste for oss er å beskytte din private sfære. Derfor er det viktig for oss at du blir informert om når og hvilke data vi innhenter og bruker. Informasjonen du oppga da du registrerte deg som mottaker av nyhetsbrevet, blir utelukkende brukt i forbindelse med oppstillingen og forsendelsen av våre e-postforsendelser og i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser. Alle dine opplysninger blir naturligvis behandlet strengt fortrolig. Derfor har vi tatt i bruk alle nødvendige og tilgjengelige tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi bestreber oss å verne om dine personlige data i samsvar med de nyeste personvernbestemmelser. Derfor tilpasser vi våre sikkerhetstiltak regelmessig til den tekniske utviklingen.

Du kan alltid tilbaketrekke ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Samtykke kan du trekke tilbake ved for eksempel å klikke på avbestillingsknappen som du finner på slutten av hvert nyhetsbrev. Etter at du har avbestilt nyhetsbrevet, blir alle dine opplysninger slettet fra vår mailingliste.

paysafecard forbeholder seg retten til når som helst å endre disse personvernretningslinjene i samsvar med de nyeste personvernbestemmelsene.

Ved spørsmål kan du alltid nå oss på følgende e-postadresse: info@paysafecard.com.

Alltid på den sikre siden

paysafecard står for total sikkerhet. Her finner du nyttig informasjon om trygg betaling på nettet og beskyttelse mot svindelforsøk.