PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen ble sist endret 1.10.2019

Denne meldingen gjelder selskaper som er en del av Paysafe-konsernet, som noen ganger bruker handelsnavn, bl.a. Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill og NETELLER (i fellesskap kalt "Paysafe" eller “vi” eller “vår”).

Fra datoen for denne personvernerklæringen har Skrill USA, Inc., et Delaware-selskap som har hovedkontor på 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA inngått kontrakt om å bli kjøpt opp av Paysafe. Paysafe leverer databehandling og andre tjenester til Skrill USA, Inc og dets kunder, og vil som sådan motta informasjon fra og dele data med Skrill USA, Inc i den grad det er nødvendig eller riktig for driften av Paysafe og administrere transaksjoner og data.

Denne personvernerklæringen viser vår forpliktelse til å beskytte dine personvernrettigheter og informerer om hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, som blir behandlet av oss. Den gjelder for:

  • nettsteds-/portalfunksjoner og -tjenester som leveres til deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller våre betalingspaneler som klientene våre kan bruke på sine nettsteder;
  • når du søker om å bruke/eller bruker Paysafes produkter og tjenester (inkludert lojalitets- eller belønningsprogrammer, poengbasert eller ikke;
  • din bruk av programvare, inkludert terminaler, mobil- og desktop-applikasjoner levert av Paysafe; og
  • e-post, andre elektroniske meldinger som SMS, telefon, nettchat, nettsted/portal og annen kommunikasjon mellom deg og Paysafe.

Sammen kalles disse i fellesskap, som nevnt i dette notatet, "Paysafe-tjenester".

Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksiser når det gjelder dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem.

Paysafe inntar en "lagdelt tilnærming" for å forklare sin personvernpraksis, slik den anbefales av lovgiverne. Dette betyr at vi gjør vårt ytterste for å gi deg viktig personverninformasjon i form av denne personerklæringen i kortform. Les hele personvernerklæringenher. Kontakt oss-detaljer står nederst i denne personvernerklæringen for eventuelle tilbakemeldinger eller forespørsler du har om denne erklæringen.

OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE FRA DEG

Du må oppgi noen opplysninger til oss hvis du f.eks. ønsker å bruke Paysafe-tjenester, når du registrerer deg for å bruke og/eller allerede bruker Paysafe-tjenester, ved å fylle ut skjemaene på ett av våre nettsteder, samt når du deltar i ett av våre lojalitets- eller kampanjearrangementer eller ved korrespondanse med oss via telefon, e-post, nettchat eller annet. Vi kan innhente noe av informasjonen på automatisk vis, for eksempel, ved å bruke informasjonskapsler når du besøker våre nettsider. Les våre retningslinjer om Informasjonskapsler for å få vite mer. Vi kan også samle inn informasjon om deg fra tredjeparter, f.eks. kredittopplysnings- og svindelforebyggende byråer

BRUK AV OPPLYSNINGENE

Vi bruker opplysninger vi innhenter om deg til å tilby deg produktene våre, for å varsle deg om endringer i våre produkter og til å forbedre produktene våre. Vi bruker også disse opplysningene til å gi deg informasjon om andre produkter vi eller utvalgte tredjeparter tilbyr som ligner på de du har brukt eller har forespurt om, eller som vi tror kan være av interesse for deg. Hvis du bruker ett av våre finansprodukter, vil vi også bruke dine personopplysninger til å foreta en kredittsjekk og å identifisere og hindre eventuelle svindelforsøk.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til noen med unntak av slik det er beskrevet i denne erklæringen.

Vi kan dele dine personopplysninger med alle selskaper i Paysafe-konsernet. Paysafe er i ferd med å kjøpe opp Skrill USA, Inc og data kan også deles med dette selskapet i den utstrekning det er riktig eller nødvendig for å lette transaksjoner for Skrill Ltd (eller andre kunder i Paysafe-konsernet) til å kjøpe varer og tjenester fra forhandlere og andre selgere som har kontrakt med Skrill USA, Inc (eller andre relevante Paysafe-selskaper). Personvernerklæringen fra Skrill USA, Inc kan innhentes fra oss via Kontakt oss-koblingene eller adressen nedenfor.

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter for å gi deg produkter vi tilbyr, inkludert tjenesteleverandører, kredittopplysningsbyråer og finansinstitusjoner. Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter for å forhindre kriminalitet og redusere vår risiko, hvis pålagt etter loven, hvor vi mener det er hensiktsmessig, for å svare på rettslige prosesser eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Paysafe, våre kunder eller andre.

HVOR VI OPPBEVARER PERSONOPPLYSNINGENE DINE OG DATASIKKERHET

Opplysningene vi innhenter fra deg kan overføres til, oppbevares og behandles av mottakere utenfor EU/EØS-området. Noen av disse landene kan ha lavere personvernstandarder enn i ditt hjemland. Men vi vil gjennomføre tiltak for å sikre at mottakerne bruker og beskytter dine personopplysninger på samme måte som oss.

Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, tilgangskode eller andre sikre midler eller tilgang eller autorisasjon som gir deg tilgang til visse deler av vårt nettsted, er du ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell og etterleve våre instruksjoner. Du må ikke dele dine tilgangsdetaljer med andre, og du autoriserer Paysafe til å handle på instruksjoner og informasjon fra enhver person som taster inn dine påloggingsopplysninger.

Overføringen av opplysninger på Internett er ikke alltid helt trygg. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten for informasjon som blir overført til vårt nettsted, med mindre du kommuniserer denne gjennom en sikret kanal som vi har etablert. Når vi har gjennomgått dine opplysninger, har vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang.

DINE RETTIGHETER

Du har visse rettigheter under personvernforordningen (GDPR), inkludert rett til innsyn, korrigering, oppdatering eller sletting av dine personopplysninger, rett til å motsette deg eller begrense behandling, be om overføring av dine personopplysninger til en annen tjenesteleverandør (såkalt dataportabilitet), eller trekke tilbake ditt samtykke for behandling.

Men husk at det finnes unntak til disse rettighetene. Les den fullstendige personvernerklæringen for en detaljert beskrivelse av dine rettigheter og unntak.

AUTOMATISERTE BESLUTNINGER

Automatiserte beslutninger betyr at en beslutning om deg foretas automatisk ved hjelp av algoritmer i programvaren, og dette gjøres uten menneskelig innblanding.

Vi bruker for eksempel automatisert beslutningstaking for å gjennomføre en kredittsjekk når du søker om finanstjenester fra Paysafe eller for å forebygge svindel under transaksjonene du foretar. Hvis du bor i EU/EØS-området, har du rett til å innvende mot automatisert beslutningstaking, og be om manuell gjennomgang basert på informasjonen du oppgir.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi vil kun behandle personopplysningene dine på følgende grunnlag:

  • På bakgrunn av ditt samtykke, for eksempel til å sende deg markedsføringsmeldinger i den grad samtykke er lovpålagt;
  • Når vi inngår en avtale med deg og for å oppfylle våre avtaleforpliktelser,
  • Når vi har en legitim interesse, og der slik behandling ikke påvirker dine rettigheter og friheter.
  • Når vi er juridisk forpliktet til å samle inn personopplysninger, eller hvis vi trenger personopplysninger for å beskytte våre eller andres interesser, eller
  • Ved allmenne hensyn, slik som når myndighetene ber om informasjon for å etterforske en kriminell handling.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Eventuelle endringer vi gjør i vår personvernerklæring fremover vil publiseres på denne siden og hvor aktuelt, varsles per e-post. Sjekk her med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår personvernerklæring.

KONTAKT OSS-DELEN

Vi tar gjerne imot alle kommentarer, forespørsler og henvendelser knyttet til bruken av dine opplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller motta mer informasjon om aktuelle selskaper i Paysafe-konsernet som denne erklæringen gjelder for, kan du skrive til adressen under, merket med FAQ Privacy Department ellerKontakte oss.

Paysafes personvernansvarlige er som angitt nedenfor og kan kontaktes via Kontakt oss-koblingen over eller ved adressen under:

Derek A. Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Alltid på den sikre siden

paysafecard står for total sikkerhet. Her finner du nyttig informasjon om trygg betaling på nettet og beskyttelse mot svindelforsøk.