Disse svindelforsøk har allerede blitt innrapportert og er kjent. Vær oppmerksom på følgende for å øke din egen sikkerhet.

BKA/GEMA datavirus krever betaling av en "bot" ved hjelp av paysafecard.

BKA/GEMA dataviruset krever at brukeren som har blitt infisert, betaler en "bot" og truer med å slette alt på harddisken. Dersom datamaskinen er angrepet, åpnes et popup-vindu der det kreves løsepenger eller et straffegebyr – der betalingen blant annet kan utføres med paysafecard PINs. OBS: paysafecard blir ikke brukt som betalingsmiddel av verken det tyske kripos (BKA), advokater, det tyske musikkartisters forening (GEMA) eller domstoler. Du må derfor aldri følge slike oppfordringer og du må under ingen omstendighet betale en slik "bot". Les mer om BKA/GEMA-viruset og nyheter om skadelig programvare og nettkriminalitet på:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

"Windows oppdatering"-trojaner krever at man installerer en gebyrpliktig Windows lisens.

Dersom datamaskinen din er angrepet, åpner et "Windows-oppdaterings"-vindu seg og det trues bl.a. med tap av data. Du blir oppfordret til å kjøpe en Windows-lisens. Den skal angivelig beskytte deg mot tap av dine data. Betalingen av oppdateringen skal gjennomføres med en paysafecard PIN. Du må aldri følge denne oppfordringen for det dreier seg om et svindelforsøk!

Mer informasjon spesielt relatert til trojanere finner du på:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Kriminelle forsøker å svindle deg via telefon (f.eks. betaling av gjeld, lovnad om premie og lignende).

Det skjer med jevne mellomrom at noen forsøker seg på svindelforsøk på telefon:

Ofte utgir oppringeren seg for å være en medarbeider på et advokatkontor og informerer deg om en angivelig stor pengegevinst. Videre kreves det et gebyr på flere hundre euro for å dekke leveringskostnader og gi innsyn i dokumentasjon. Dette beløpet skal betales med paysafecard PINs. Du må ikke følge denne oppfordringen: Det dreier seg om et svindelforsøk!

I et annet svinelopplegg, utgir oppringeren seg for å jobbe med forbrukervern og lover at han skal jobbe for at gammel gjeld skal ettergis, med unntak av 300 euro. Beløpet skal betales med paysafecard PINs. Også dette er et svindelforsøk!

Vær derfor alltid skeptisk på telefonen og oppgi aldri din PIN! Flere råd om hvordan hindre svindelforsøk finner du her.

SPERRE PIN

Dersom du blir utsatt for svindelforsøk, er funksjonen for å sperre en paysafecard PIN døgnåpen. Slik blir eksisterende saldo omgående beskyttet mot flere angrep.