Endringer i paysafecards tjenester på grunn av Brexit

Hvordan vi planlegger forretningsvirksomheten etter at Brexit er gjennomført

Storbritannia ("UK") forventes å begynne den 31.01.2020 med prosessen med den fremforhandlede utmeldingen av EU (kjent som "Brexit"). Vi har gjort vårt beste for å minimere effekten av Brexit for våre kunder og sørge for at paysafecard kan levere en uavbrutt tjeneste.

For å gjøre dette må vi endre måten vi tilbyr tjenester på i ditt land.

Vi leverer for tiden våre tjenester i ditt land via Prepaid Services Company Limited, en elektronisk pengeinstitusjon som er godkjent og under tilsyn av Storbritannias Financial Conduct Authority (britisk organisasjonsnummer: 900021).

Som følge av Brexit vil vi fra 29. januar 2020 tilby tjenester i ditt land via et nystartet irsk selskap, Paysafe Prepaid Services Limited ("PPSL"). PPSL er godkjent og under tilsyn av Central Bank of Ireland (den irske sentralbanken) som e-pengeinstitusjon.

Endring av våre forretningsvilkår

Av grunnene angitt ovenfor, vil tjenestene som tilbys deg av paysafecard, bli levert av PPSL fra 29. januar 2020 og vil deretter være underlagt de nye vilkårene og betingelsene ("AGB") mellom deg og PPSL. De nye forretningsvilkårene er hovedsakelig de samme som de gjeldende generelle forretningsvilkårene mellom deg og Prepaid Services Company Limited, og du vil motta de samme tjenestene som tidligere. Kun mindre endringer kreves i forhold til de gjeldende generelle forretningsvilkårene som gjelder for overføring av rettigheter og plikter i henhold til denne kontrakten med deg og de generelle forretningsvilkårene med PPSL, nemlig:

  • Endringer i opplysningene om leverandøren av tjenestene fra paysafecard til PPSL;
  • Endringer i gjeldende lovgivning og verneting til Irland;
  • Endringer i kontaktopplysningene til det ansvarlig kontaktpunktet dersom du har klager, og
  • Oppdatering av informasjon om kompensasjonsordningen.

Du finner de nye generelle forretningsvilkårene nedenfor.

Frem til 29. januar 2020 gjelder de nåværende generelle forretningsvilkårene for produktene våre, som du kan se og laste ned som vanlig nedenfor.

Dette må du gjøre nå.

Du trenger ikke gjøre noe hvis du godtar endringene som er skissert ovenfor. Disse endringene trer i kraft 29. januar 2020 og gjelder automatisk for tjenestene vi tilbyr deg fra denne datoen. Eksisterende saldoer i Prepaid Services Company Limited overføres automatisk til PPSL og vil være tilgjengelige for deg som før.

Hvis du ikke er enig i endringene, kan du avbryte si opp kontrakten med oss før 29. januar 2020 med øyeblikkelig virkning. Mer informasjon om oppsigelsesrettighetene finner du i punktet "Oppsigelse" i våre gjeldende forretningsvilkår.

Vi takker for tålmodigheten din mens vi foretar disse nødvendige endringene i vår forretningsvirksomhet.

Generelle forretningsvilkår for bruk av paysafecard

gyldig fra 01.03.2020

Nedlasting (PDF)


gyldig fra 29.01.2020

Nedlasting (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Nedlasting (PDF)

Generelle forretningsvilkår for bruk av my paysafecard

gyldig fra 01.03.2020

Nedlasting (PDF)


gyldig fra 29.01.2020

Nedlasting (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Nedlasting (PDF)

Generelle forretningsvilkår for bruk av my PLUS

gyldig fra 29.01.2020

Nedlasting (PDF)


gyldig til 28.01.2020

Nedlasting (PDF)

Lurer du på noe?

Vil du vite mer eller har du spørsmål til hvordan paysafecard brukes? Vår kundeservice hjelper deg gjerne.