Help

Konkurransevilkår – «paysafecard gamescom 2023» konkurranse

Arrangør av konkurransen: paysafecard.com Wertkarten GmbH («paysafecard»)

Konkurranseperiode: Konkurransen finner sted mellom 22. august 2023 og 31. august 2023. Innsendelsesfrist er 31. august 2023.

Premier: Følgende premier vil bli trukket ut blant alle deltakerne i den respektive konkurransen:

 • Førstepremie:  1 x PlayStation®5-konsoll + paysafecard-kode til en verdi av 50 euro*
 • 2. til 4. premie: FFXIV Fan Bundle, som hver består av
  • 1 x Fat Cat USB-lampe
  • 1 x mus og musematte
  • 1 x Aetherite-lampe
  • 1 x Gobbue Patch
  • 1 x Korrpokku-nøkkelring
  • 1 x paysafecard-kode til en verdi av 20 euro
 • 5. til 9. premie: 1 x  SMITE Ultimate God Pack-koder + paysafecard-kode til en verdi av 20 euro* hver
 • 10. til 100. premie: paysafecard-kode til en verdi av 10 euro*
   

* eller et tilsvarende beløp i deltakerens lokale valuta.

Premier kan ikke løses inn mot andre produkter eller byttes mot kontanter. Ved eventuelle skatter og avgifter på premiebeløpet i det respektive landet, har paysafecard rett til å korrigere premiens verdi i samsvar med dette.  Arrangørens beslutning er endelig.

Hvem kan delta: Alle fysiske personer i myndighetsalder (myndighetsalder kan variere avhengig av land), som bor i Bulgaria, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Østerrike, Sveits eller Storbritannia kan delta i konkurranseperioden.

Konkurransemodus: Kvalifiserte deltakere kan delta i konkurransen ved å

Spørsmål: «Hvor mange runder med «paysafecard Cash Crash» ble spilt hos paysafecard-standen under gamescom 2023?»

Deltakere kan bare delta én gang. Deltakere kan bare delta i konkurransen via www.paysafecard.com/gamescom2023. Medarbeidere hos paysafecard og deres familie kan ikke delta i konkurransen. Manipulering og bedrageriforsøk fører til umiddelbar utestengelse fra konkurransen.

Utvelgelse av vinnere: Deltakerne er hverved informert om at dette er en premietrekning og det er ingen forpliktelse til å velge ut en vinner basert på spesifikke ferdigheter. Vinnerne velges ut tilfeldig av konkurransearrangøren, som beskrevet her. 100 deltakere velges ut basert på sine svar om antall runder som ble spilt. De som kommer nærmest riktig svar blir valgt og rangert etter svar og deltakertidspunkt. Hvis mer enn 100 deltakere svarer riktig på spørsmålet, vil deltakerne som svarte først bli foretrukket. Vinnerne blir trukket ut mellom 4. september 2023 og 8. september 2023 på et privat sted.

Premieinformasjon: Alle vinnere blir varslet via e-post innen 14 (fjorten) virkedager fra trekningsdatoen. De digitale kodene sendes til de respektive vinnerne via e-post. Ved sending av fysiske premier vil paysafecard kontakte de respektive vinnerne slik at de kan oppgi bostedsadressen sin. Den fysiske premien kan bli sendt opptil 1 (én) måned fra vinneren mottok premievarselet. Vi sender bare e-post til vinnerne.

Videreformidling/personvernerklæring: Personopplysningene til deltakerne vil kun brukes av paysafecard til å varsle premievinnerne anonymt i samsvar med Paysafe Group personvernerklæring. Videreformidling til tredjepart tjener kun til å sende premien og vil ikke brukes til andre formål.

Tidlig avslutning av konkurransen: paysafecard forbeholder seg retten til enhver tid å kunne avslutte konkurransen tidligere enn planlagt i konkurranseperioden uten varsel og uten å oppgi en årsak. Dette gjelder spesielt i forhold til organisatoriske eller tekniske komplikasjoner (f.eks. virus i datasystemet, manipulering eller feil i maskin-/programvaren) eller av juridiske årsaker.

Sluttbestemmelser: Konkurransen er underlagt østerriksk lovgivning, med unntak av de relevante bestemmelsene ved en eventuell lovkonflikt. Underlagt jurisdiksjon i Wien.

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkårene blir kjent ugyldige, vil de gjenværende bestemmelsene forbli gyldige.

Hunnkjønnformen er likestilt med hannkjønnformen i dette dokumentet, og hannkjønnformen ble valgt bare for enkelhets skyld.

www.paysafecard.com