Pytania odnośnie paysafecard?

Tutaj można znaleźć najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z korzystaniem z paysafecard. Zapraszamy do przeglądania kategorii lub skorzystania z funkcji wyszukiwania.

Dlaczego muszę Wam dostarczyć zaświadczenie o dochodzie / majątku?

Podobnie jak wszystkie spółki świadczące usługi finansowe paysafecard podlega przepisom, których celem jest ochrona naszych klientów oraz naszej działalności gospodarczej.

Mamy obowiązek udowodnić, że wszystkie środki wykorzystywane przez naszych klientów zostały uzyskane legalnie.

W związku z tym możemy poprosić użytkowników o przedstawienie nam dowodu potwierdzającego źródło(a) środków pieniężnych, którymi obracają, gdy przekroczone zostaną określone progi na rachunku uruchamiające ten wymóg.

Wszyscy dostawcy usług płatniczych podlegający nadzorowi urzędu nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority - FCA) mają obowiązek przeprowadzania takich kontroli.

Informacje, jakie należy nam przesłać:

Dokumenty, które pozwolą nam zidentyfikować i potwierdzić źródło majątku w odniesieniu do środków pieniężnych przesyłanych za pośrednictwem naszych cyfrowych systemów płatności.

Dokumenty, o jakie możemy poprosić:

  • Zaświadczenie o dochodzie /majątku: Odcinki wypłaty / Oficjalne pismo od pracodawcy / Dywidendy / Emerytura / Faktury / Zaświadczenie o wynagrodzeniu / Zyski giełdowe / Wygrane / Aktywa itp.
  • Wyciąg bankowy wyraźnie wskazujący stałe dochody z potwierdzonego źródła odpowiednie do kwot, którymi obraca się na rachunku.
  • Inne dokumenty wyraźnie potwierdzające zdolność do generowania obrotów na poziomie transakcji przeprowadzanych za naszym pośrednictwem.

Do jakich celów zostaną wykorzystane te informacje?

Informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu potwierdzenia, że źródło środków pieniężnych jest legalne, a środki zostały uzyskane zgodnie z prawem.

Informacje te będą traktowane z najwyższą poufnością, analizowane wyłącznie przez członków zespołu odpowiedzialnych za ten proces, a także będą podlegały postanowieniom naszej Polityki prywatności.

Bardzo dziękujemy za Twoją współpracę w realizacji tego ważnego obowiązku CBI.