Pytania odnośnie paysafecard?

Tutaj można znaleźć najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z korzystaniem z paysafecard. Zapraszamy do przeglądania kategorii lub skorzystania z funkcji wyszukiwania.

Jakie dokumenty mogę wykorzystać jako potwierdzenie miejsca zamieszkania?

Aby umożliwić podniesienie statusu konta my paysafecard na „Unlimited”, trzeba w procesie zmiany statusu potwierdzić swoje miejsce zamieszkania. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę ( np. datę dokumentu, datę wystawienia lub ważności itp.) oraz jednoznaczny numer referencyjny (np. numer konta, rachunku lub klienta). Prosimy zwrócić uwagę, aby podane w my paysafecard dane, były zgodne z danymi w dokumencie.

Podany w dokumencie adres zamieszkania musi odpowiadać fizycznemu adresowi zamieszkania. Dokumenty zawierające adres skrytki pocztowej, adres firmowy lub adres do przekazywania poczty nie są akceptowane.

Jeżeli użytkownik nie ma możliwości zeskanowania dokumentu/-ów, może wysłać nam jego kopię pocztą.

 

Jako potwierdzenie miejsca zamieszkania można wykorzystać:

 • rachunek za energię
 • Wyciąg z konta bankowego
 • decyzja podatkowa
 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • potwierdzenie kredytu hipotecznego
 • zaświadczenie z rejestru wyborców
 • korespondencję od instytucji wypłacającej świadczenia dodatkowe ( np. emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na mieszkanie itp.)

 

rachunki od przedsiębiorstw zaopatrzenia publicznego

Rachunki za energię potwierdzające miejsce zamieszkania nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Ogólnie akceptowane dokumenty to:

 • rachunek za gaz
 • rachunek za prąd
 • rachunek za wodę
 • rachunek za telewizję kablową (nie satelitarną)
 • rachunek za telefon stacjonarny

Rachunki za usługi mobilne (np. za telefon komórkowy itp.) nie stanowią potwierdzenia miejsca zamieszkania.

 

W przypadku przesłania dokumentów prosimy zwrócić uwagę na następujące warunki:

Wyciąg z konta bankowego

Wyciąg z konta bankowego nie może być starszy niż trzy miesiące. Można zaczernić stan konta oraz szczegółowe informacje o transakcjach. Prosimy jednak zwrócić uwagę, aby następujące informacje były dobrze czytelne:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer rachunku bankowego
 • data dokumentu

Dowód tożsamości ze zdjęciem

W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania można wczytać dowód tożsamości ze zdjęciem, który zawiera adres zamieszkania. Dokument tożsamości musi być ważny i nie może to być ten sam dokument, który został wykorzystany do weryfikacji tożsamości użytkownika. Jeżeli do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystane zostało prawo jazdy, do weryfikacji miejsca zamieszkania należy przedłożyć inny dokument, nawet jeżeli prawo jazdy użytkownika zawiera informacje o jego miejscu zamieszkania.

Decyzja podatkowa

W celu zapewnienia pomyślnej weryfikacji należy wczytać decyzję podatkową, która została wydana przez urząd skarbowy lub instytucję rządową.

Jako potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce nie możemy zaakceptować hiszpańskiej decyzji podatkowej, nawet jeżeli została ona wysłana na adres w Polsce.

W celu weryfikacji miejsca zamieszkania decyzja podatkowa nie może być starsza niż dwanaście miesięcy i musi zawierać następujące informacje:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer ewidencji podatkowej lub numer konta
 • data dokumentu

zaświadczenie z rejestru wyborców

Jako dokument weryfikujący Twoje konto może również posłużyć potwierdzenie z rejestru wyborców ( np. formularz meldunkowy). Należy w tym celu spełnić następujące warunki:

 • Dokument musi być wystawiony przez państwową instytucję prowadzącą rejestr wyborców w okręgu wyborczym użytkownika.
 • Dokument musi być wystawiony w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument musi zawierać imię i nazwisko oraz aktualne miejsce zamieszkania użytkownika.

Korespondencja z państwowymi instytucjami wypłacającymi świadczenia dodatkowe

Aby dokonać rejestracji, można również wykorzystać korespondencję z instytucją wypłacającą świadczenia dodatkowe ( np. emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych itp.) Ta korespondencja musi spełniać następujące warunki:

 • Dokument musi być wystawiony przez państwowy urząd odpowiedzialny za dane świadczenia w miejscu zamieszkania użytkownika.
 • Dokument musi być wystawiony w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • Dokument musi zawierać imię i nazwisko oraz aktualne miejsce zamieszkania użytkownika.

Potwierdzenie kredytu hipotecznego

Jako potwierdzenie miejsca zamieszkania może posłużyć potwierdzenie kredytu hipotecznego z banku użytkownika lub instytucji kredytowej, które nie może być starsze niż dwanaście miesięcy i musi zawierać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer rachunku bankowego
 • data dokumentu