Informacja o ochronie prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2018 r.

Niniejsza informacja dotyczy Spółki Paysafe Group Limited oraz spółek grupy, które używają następujących nazw handlowych: Paysafe, Paysafecard, Payolution, Skrill oraz Neteller (zwanych zbiorczo „Paysafe” lub „my”).

Niniejsza informacja odzwierciedla nasze zaangażowanie w ochronę praw naszych klientów w zakresie ochrony prywatności oraz określa, na jakiej podstawie przetwarzamy uzyskane od nich lub udostępnione nam przez nich dane osobowe. Niniejsza informacja dotyczy:

  • funkcji strony internetowej / portalu oraz usług, jakie oferujemy naszym klientom, kiedy odwiedzają nasze strony internetowe, a także naszych bramek płatniczych, z jakich klienci korzystają na swoich stronach i portalach internetowych;
  • korzystania i/lub wnioskowania o korzystanie z produktów i usług Paysafe (łącznie z wszelkimi programami lojalnościowymi lub programami nagród opartych na punktach lub innych zasadach (zwanych dalej „Program lojalnościowy” lub „Promocja”));
  • korzystania z oprogramowania, w tym terminali, a także aplikacji mobilnych i stacjonarnych dostarczanych przez Paysafe;
  • wiadomości e-mail, a także innych wiadomości wysyłanych w formie elektronicznej, w tym wiadomości SMS, wiadomości telefonicznych, czatów internetowych, wiadomości przesyłanych za pośrednictwem stron internetowych / portalu oraz wszelkich innych form tego rodzaju korespondencji pomiędzy klientem i Paysafe.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, które pomogą Państwu zrozumieć nasze podejście do danych osobowych naszych klientów, a także nasze działania z nimi związane.

Paysafe, zgodnie z zaleceniami organów regulacyjnych, wyjaśnia swoje praktyki w zakresie ochrony prywatności na podstawie podejścia warstwowego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dostarczamy naszym klientom kluczowej wiedzy na temat ochrony prywatności w formie niniejszej „zwięzłej” informacji o ochronie prywatności. Aby zapoznać się z pełną treścią naszej informacji o ochronie prywatności, kliknij tutaj. Dane kontaktowe są podane w końcowej części dokumentu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

INFORMACJE, JAKIE GROMADZIMY NA TEMAT NASZYCH KLIENTÓW

Nasi klienci mogą udostępnić nam pewne informacje na swój temat na przykład przy okazji składania zapytania albo wniosku dotyczącego usług Paysafe, rejestracji oraz korzystania z usług Paysafe, wypełniania formularzy zamieszczanych na naszych stronach, udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, rozmów telefonicznych z naszymi pracownikami, wymiany z nami korespondencji elektronicznej oraz komunikowania się z nami za pośrednictwem czatu internetowego lub w inny sposób. Część informacji gromadzimy w sposób automatyczny, na przykład umieszczając na komputerach osób odwiedzających nasze strony internetowe pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z treścią naszejPolityki plików cookie. Możemy również pozyskiwać dane na temat naszych klientów od stron trzecich, takich jak biura informacji kredytowej oraz biura ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

CELE PRZETWARZANIA INFORMACJI

Informacje na temat naszych klientów służą nam do dostarczania im oferowanych przez nas produktów, powiadamiania ich o zmianach w naszych produktach oraz w celu ulepszania naszych produktów. Informacje te wykorzystujemy również w celu dostarczania klientom informacji na temat oferowanych przez nas lub wybrane strony trzecie innych produktów, które, wedle naszego przekonania, są podobne do tych dotychczas przez nich używanych lub mogą cieszyć się ich zainteresowaniem. Jeżeli dany klient korzysta z naszych produktów finansowych, jego dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu oceny jego sytuacji finansowej oraz zapobiegania ewentualnym przestępstwom.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie ujawniamy danych osobowych naszych klientów nikomu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w treści niniejszego dokumentu.

Dane osobowe naszych klientów udostępniamy firmom wchodzącym w skład grupy firm Paysafe Group Limited.

Dane osobowe naszych klientów możemy udostępniać stronom trzecim, takim jak dostawcy usług, biura informacji kredytowej oraz instytucje finansowe, w celu umożliwienia dostarczenia im oferowanych przez nas produktów. Dane osobowe naszych klientów możemy udostępniać stronom trzecim również w celu zapobiegania przestępstwom oraz obniżenia ryzyka, jeżeli wymaga tego prawo, w przypadkach, kiedy uważamy to za stosowne, w celu spełnienia wymogów związanych z postępowaniem sądowym lub w celu ochrony praw bądź własności Paysafe, naszych klientów lub innych stron.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Informacje, jakie uzyskujemy od naszych klientów, mogą być przekazywane, przechowywane oraz przetwarzane przez odbiorców znajdujących się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W krajach tych mogą obowiązywać standardy w zakresie ochrony danych osobowych inne (a w niektórych przypadkach niższe) niż w krajach zamieszkania naszych klientów. Podejmujemy wszelkie kroki konieczne do tego, aby odbiorcy tych danych osobowych wykorzystywali je i chronili w taki sam sposób jak my.

Jeżeli klient otrzymał od nas (lub jeżeli określił sobie) hasło, kod dostępu lub jakiekolwiek dane dotyczące bezpieczeństwa, dostępu lub uwierzytelnienia, umożliwiające mu uzyskiwanie dostępu do określonych elementów naszej strony, jest on odpowiedzialny za utrzymanie tych danych w tajemnicy oraz postępowanie zgodnie z naszymi instrukcjami. Danych dostępu nie wolno udostępniać innym osobom, a jeżeli do tego dojdzie, Spółka Paysafe jest upoważniona do podejmowania działań będących wynikiem instrukcji i zleceń ze strony osoby, która posługiwała się tymi danymi.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż naszym celem jest zapewnienie danym osobowym naszych klientów jak najlepszej ochrony, nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, które trafiają na naszą stronę, o ile klient nie nawiąże z nami kontaktu za pośrednictwem oferowanych przez nas bezpiecznych kanałów komunikacji. Po otrzymaniu danych klienta wdrażamy ścisłe procedury oraz zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

PRAWA NASZYCH KLIENTÓW

W stosownych przypadkach nasi klienci są chronieni określonymi prawami na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do nich, prawa do ich skorygowania, aktualizacji oraz usunięcia; prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ograniczenia ich przetwarzania; prawa do wnioskowania o przeniesienie części danych osobowych do innego dostawcy usług (tzw. przenoszalność danych); a także prawa do odwołania każdej wyrażonej przez siebie zgody.

Mimo to należy pamiętać, że istnieją wyjątki związane z tymi prawami. W celu uzyskania wyczerpujących informacji na temat dostępnych praw prosimy zapoznać się z pełną wersją informacji o ochronie prywatności.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Oznacza to, że decyzja dotycząca klienta jest podejmowana automatycznie na podstawie procesu komputerowego (np. algorytm programowy), bez ingerencji człowieka.

Tego rodzaju zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce w przypadku finalizacji oceny kredytowej dotyczącej klienta, który złożył elektroniczny wniosek dotyczący usług finansowych Paysafe lub w celu przeprowadzenia kontroli transakcji klienta w celu zapobiegania nadużyciom finansowym. Mimo to osoby zamieszkujące na terenie UE mają prawo zgłosić swój sprzeciw wobec tego rodzaju postępowaniu, co skutkuje zastąpieniem procedur zautomatyzowanej oceny procedurami ręcznej oceny dostarczonych przez klienta informacji.

Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy wyłącznie w poniższych przypadkach:

  • na podstawie zgody klienta, na przykład na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym;
  • na podstawie podpisanej z klientem umowy, na mocy której realizujemy wynikające z niej zobowiązania;
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w przypadku których przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, do której dane należą;
  • na podstawie prawnego obowiązku gromadzenia danych osobowych lub jeżeli dane te służą do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane należą, lub innej osoby;
  • wyjątkowo, w razie konieczności uzasadnionej nadrzędnym interesem publicznym (np. w celu dochodzenia przestępstw przez organy ścigania).

ZMIANY W INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany dokonywane przez nas w treści niniejszej informacji o ochronie prywatności będą publikowane na niniejszej stronie i, w razie konieczności, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o regularne zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami oraz zaktualizowaną treścią naszej informacji o ochronie prywatności.

KONTAKT

Prosimy o kierowanie do nas wszelkich komentarzy, zapytań oraz wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw oraz uzyskania dalszych informacji dotyczących innych firm z grupy Paysafe, których dotyczy treść niniejszego dokumentu, prosimy pisać do nas na poniższy adres, wybierając FAO Privacy Department lub Kontakt.

Dane inspektora ochrony danych Paysafe znajdują się poniżej. Można się z nim skontaktować, klikając powyższy link (Kontakt) lub pisząc na poniższy adres:

Pan Derek A. Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Bezpieczeństwo ponad wszystko

paysafecard oznacza absolutne bezpieczeństwo. Tutaj można znaleźć przydatne informacje o bezpiecznej realizacji płatności w Internecie i ochronie przed oszustwami.