INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Informacja o prywatności została po raz ostatni zmieniona 01.10.2019

Niniejsze powiadomienie dotyczy firm, które są częścią Paysafe Group, a które czasami używają takich nazw handlowych jak Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill czy NETELLER (razem określane jako „Paysafe”, „my” lub „nasze”).

Z datą ogłoszenia niniejszej Informacji o prywatności Skrill USA, Inc., spółka ze stanu Delaware z siedzibą pod adresem 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA ma zostać zakupiona na mocy umowy przez Paysafe. Paysafe oferuje Skrill USA, Inc oraz klientom spółki usługi przetwarzania danych oraz inne usługi i w związku z powyższym spółka będzie otrzymywać informacje od i udostępniać dane Skrill USA, Inc w zakresie niezbędnym lub właściwym na potrzeby działania Paysafe i zarządzania transakcjami i danymi.

Niniejsza informacja jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę prywatności użytkowników oraz wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych zgromadzonych o użytkownikach lub udostępnionych nam przez użytkowników. Ma ona zastosowanie do następujących okoliczności:

  • strona internetowa/portal, funkcje i usługi oferowane użytkownikom w czasie, gdy odwiedzają oni nasze strony internetowe, portale lub panele płatnicze naszych klientów na ich stronach internetowych;
  • kiedy użytkownik składa wniosek o dostęp do i/lub korzysta z produktów i usług Paysafe (łącznie z programami lojalnościowymi lub schematami nagród, niezależnie od tego, czy opierają się one na punktach czy też są inną formą programów lojalnościowych’ lub ‘promocyjnych
  • użytkownik korzysta z oprogramowania, tj. terminale, aplikacje mobilne i komputerowe oferowane przez Paysafe; oraz
  • e-mail, inne wiadomości elektroniczne łącznie z wiadomościami tekstowymi, czatami telefonicznymi, internetowymi, stronami/portalami internetowymi oraz innymi wiadomościami wymienianymi między użytkownikiem i Paysafe.

Razem wszystkie wyżej wymienione usługi są określane jako „Usługi Paysafe”.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi poglądami oraz praktykami dotyczącymi danych osobowych użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania. Paysafe stosuje „wielopłaszczyznowe podejście” do objaśniania polityki prywatności, zgodnie z zaleceniami organów regulacyjnych. To oznacza, że dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym użytkownikom kluczowe informacje dotyczące prywatności w formie „krótkiego” powiadomienia o polityce prywatności. W razie potrzeby dostęp do kompletnej informacji o prywatności można uzyskać klikając tutaj. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zasięgnąć informacji na temat prywatności, można się z nami skontaktować przy pomocy danych umieszczonych na końcu informacji.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ O UŻYTKOWNIKU

Użytkownik może nam udostępniać niektóre informacje, na przykład gdy użytkownik składa zapytanie lub wniosek o dostęp do usług Paysafe, wypełniając formularze na jednej z naszych stron internetowych, biorąc udział w jednym z naszych wydarzeń lojalnościowych lub promocyjnych albo kontaktując się z nami drogą telefoniczną, mailową, za pomocą czatu lub w inny sposób. Niektóre z tych informacji możemy gromadzić w automatyczny sposób, na przykład korzystając z plików cookie zapisanych podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy się zapoznać z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Możemy również uzyskiwać dane od stron trzecich, tj. biura informacji kredytowej czy biura ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Informacje gromadzone na temat użytkownika możemy wykorzystywać do tego, aby oferować mu produkty, powiadamiać go o zmianach w naszej ofercie oraz poprawiać jakość produktów. Możemy również wykorzystywać te informacje do tego, aby oferować użytkownikowi informacje o innych produktach, które oferujemy my lub wybrane strony trzecie i które są podobne do tych, których użytkownik używał lub o które pytał, lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować Jeśli użytkownik korzysta z jednego z naszych produktów finansowych, wykorzystamy również jego dane celem sprawdzenia jego sytuacji finansowej oraz wykrycia i sprawdzenia ewentualnych prób oszustw.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika nikomu poza osobami wymienionymi w niniejszej informacji.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wszystkim firmom, które należą do Paysafe Group. Paysafe jest w trakcie nabywania spółki Skrill USA, Inc i dane mogą być również udostępniane tej spółce we właściwym lub niezbędnym zakresie, aby ułatwić transakcje klientom spółki Skrill Ltd (lub innych spółek należących do grupy Paysafe) podczas zakupu produktów i usług od sprzedawców detalicznych lub innych partnerów handlowych zakontraktowanych przez Skrill USA, Inc (lub inne spółki należące do Paysafe). Informacja o prywatności Skrill USA, Inc. jest dostępna pod linkiem Skontaktuj się z nami lub pod poniższym adresem.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim celem dostarczenia użytkownikowi oferowanych przez nas produktów, łącznie z dostawcami usług, biurami oceny zdolności kredytowej i instytucjami finansowymi. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, aby zapobiegać przestępstwom i ograniczać ryzyko, jeśli jest to wymagane prawem, w sytuacji, gdy uznamy to za stosowne w odpowiedzi na proces sądowy lub w celu ochrony praw lub mienia Paysafe, naszych klientów lub innych osób.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane gromadzone na temat użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w miejscu znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Standardy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić (i w niektórych przypadkach są niższe) niż standardy w kraju zamieszkania użytkownika. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że odbiorcy będą wykorzystywali i chronili dane użytkowników w taki sam bezpieczny sposób jak my.

W sytuacji, gdy udostępniliśmy użytkownikowi (lub gdy użytkownik wybrał) hasło, kod dostępu lub inny sposób zabezpieczenia, dostępu lub weryfikacji, który umożliwia użytkownikowi dostęp do określonych części naszej strony internetowej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie hasła w tajemnicy oraz za postępowanie zgodnie z naszymi wskazówkami. Użytkownik nie może udostępniać tych danych innym osobom oraz upoważnia Paysafe do działania zgodnie z określonymi wytycznymi i informacjami osób, które wejdą w posiadanie tych danych.

Przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych na naszą stronę internetową, jeśli użytkownik nie komunikuje się z nami za pomocą zabezpieczonego kanału, który udostępniliśmy. Po otrzymaniu danych użytkownika stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W stosownych przypadkach użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, łącznie z prawem do dostępu do, korygowania, aktualizacji lub usuwania danych osobowych; wyrażania sprzeciwu wobec lub ograniczania przetwarzania danych; zgłoszenia prośby o przeniesienie określonych danych osobowych dotyczących jego osoby do innego usługodawcy (tzw. przenoszenie danych); lub do wycofania wyrażonej zgody.

Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Pełne objaśnienie przysługujących praw można znaleźć w kompletnej informacji o prywatności.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Zautomatyzowane decyzje oznaczają, że decyzje dotyczące użytkownika są podejmowane w automatyczny sposób na podstawie ustawień komputera (za pomocą algorytmów oprogramowań), bez udziału człowieka.

Na przykład, możemy wykorzystywać zautomatyzowane decyzje na potrzeby oceny zdolności kredytowej użytkownika, gdy wnioskuje on o dostęp do określonych usług finansowych Paysafe lub w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym w odniesieniu do realizowanych transakcji. Jednakże, jeśli użytkownik znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przysługuje mu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanej decyzji i zlecenia ręcznej kontroli tej procedury w oparciu o informacje udostępnione również przez niego.

 

Użytkownik może egzekwować to prawo, kontaktując się z nami za pomocą niżej zamieszczonych danych kontaktowych.

PODSTAWA LEGALNA DO PRZETWARZANIA

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy mamy ku temu jeden z niżej wymienionych powodów:

  • Na podstawie zgody użytkownika, na przykład w celu wysyłania wiadomości marketingowych w zakresie nie wymagającym dodatkowej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • W sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby wejść w stosunek umowny z użytkownikiem i wypełnić nasze obowiązki zgodnie z umową;
  • W sytuacji, gdy mamy uzasadniony interes, z zastrzeżeniem przetwarzania, które ma nadrzędny charakter nad prawami i wolnościami użytkownika;
  • W sytuacji, gdy Paysafe ma prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych użytkownika lub potrzebuje jego danych osobowych, aby chronić jego żywotne interesy lub interesy innej osoby.
  • Wyjątkowo, gdy jest to niezbędne w interesie publicznym, na przykład w sytuacji, gdy organy egzekwowania prawa zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie takich informacji celem przeprowadzenia dochodzenia.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Informacje o wszelkich zmianach w polityce prywatności będą w przyszłości umieszczane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, użytkownik będzie o nich powiadamiany drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana lub zmieniona. KONTAKT Wszystkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych użytkownika są mile widziane. Jeśli użytkownik zechce egzekwować swoje prawa lub otrzymać od nas więcej informacji na temat firm będących częścią grupy Paysafe, których dotyczy niniejsze powiadomienie, należy się z nami skontaktować pod poniższym adresem oznaczonym jako FAO Privacy Department lub Kontakt..

Dane specjalisty ds. ochrony danych Paysafe znajdują się poniżej i można się z nim kontaktować za pomocą linku Skontaktuj się z nami lub pod poniższym adresem:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Bezpieczeństwo ponad wszystko

paysafecard oznacza absolutne bezpieczeństwo. Tutaj można znaleźć przydatne informacje o bezpiecznej realizacji płatności w Internecie i ochronie przed oszustwami.