INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Paysafe Holdings UK Limited oraz spółki należące do grupy (określane razem jako “Paysafe” lub "my" lub “nasze”) działają na rzecz ochrony i poszanowania prywatności użytkowników.

Niniejsza informacja (wraz z warunkami korzystania oraz innymi dokumentami, do których się odnoszą) stanowi bazę, na podstawie której są przetwarzane dane gromadzone przez nas lub nam dostarczone. Ma ona zastosowanie do następujących okoliczności:

  • strona internetowa/portal, funkcje i usługi oferowane użytkownikom w czasie, gdy odwiedzają oni nasze strony internetowe, portale lub panele płatnicze naszych klientów na ich stronach internetowych;
  • kiedy użytkownik składa wniosek o dostęp do i/lub korzysta z produktów i usług Paysafe (łącznie z programami lojalnościowymi lub schematami nagród, niezależnie od tego, czy opierają się one na punktach czy też są inną formą programów lojalnościowych’ lub ‘promocyjnych’);
  • użytkownik korzysta z oprogramowania, tj. terminale, aplikacje mobilne i komputerowe oferowane przez Paysafe; oraz
  • e-mail, inne wiadomości elektroniczne łącznie z wiadomościami tekstowymi, czatami telefonicznymi, internetowymi, stronami/portalami internetowymi oraz innymi wiadomościami wymienianymi między użytkownikiem i Paysafe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi poglądami oraz praktykami dotyczącymi danych osobowych użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania. Odwiedzając strony internetowe Paysafe, w tym www.Paysafe.com użytkownik akceptuje praktyki opisane w niniejszej informacji.

Paysafe przyjmuje 'wielopłaszczyznowe podejście' do wyjaśnienia swoich praktyk w zakresie prywatności, zgodnie z zaleceniami organów regulacyjnych. Oznacza to, że dążymy do dostarczania użytkownikowi wyłącznie ważnych informacji na temat prywatności w odniesieniu do wykorzystywanych usług Paysafe oraz że często korzystamy z informacji o prywatności o "krótkiej treści", aby to zrobić. W razie potrzeby dostęp do kompletnej informacji o prywatności można uzyskać przy pomocy zakładki skontaktuj się z nami lub poprzez kliknięcie tutaj. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zasięgnąć informacji na temat prywatności, można się z nami skontaktować przy pomocy danych umieszczonych na końcu informacji.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ O UŻYTKOWNIKU

Dane osobowe użytkownika są gromadzone po to, abyśmy mogli działać skutecznie oraz abyśmy mogli mu oferować możliwie najlepsze warunki korzystania z naszych produktów. Użytkownik może nam udostępniać niektóre informacje, na przykład wypełniając formularz na jednej z naszych stron internetowych, uczestnicząc w jednym z naszych wydarzeń lub kontaktując się z nami drogą telefoniczną, przez czat internetowy lub w inny sposób. Niektóre z tych informacji możemy gromadzić w automatyczny sposób, na przykład korzystając z ciasteczek zapisanych podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych. Możemy również pozyskiwać dane użytkownika od stron trzecich.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Informacje gromadzone na temat użytkownika możemy wykorzystywać do tego, aby oferować mu produkty, powiadamiać go o zmianach w naszej ofercie oraz poprawiać jakość produktów. Możemy również wykorzystywać te informacje do tego, aby oferować użytkownikowi informacje o innych produktach, które oferujemy my lub wybrane strony trzecie i które są podobne do tych, których użytkownik używał lub o które pytał, lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika nikomu poza osobami wymienionym w niniejszej informacji.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wszystkim firmom, które należą do Paysafe Holdings UK Limited.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, aby mogły mu oferować nasze produkty, a także dostawcom pracującym w naszym imieniu w sytuacji, gdy mamy jego zezwolenie lub gdy takie są wymogi, lub gdy zezwala na to prawo. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, aby zapobiegać przestępstwom i ograniczać ryzyko, jeśli jest to wymagane prawem, w sytuacji, gdy uznamy to za stosowne w odpowiedzi na proces sądowy lub w celu ochrony praw lub mienia Paysafe, naszych klientów lub innych osób.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane gromadzone na temat użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w miejscu znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik akceptuje sposób transferu, przechowywania lub przetwarzania danych. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie, iż dane użytkownika są traktowane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W sytuacji, gdy udostępniliśmy użytkownikowi (lub gdy użytkownik wybrał) hasło, kod dostępu lub inny sposób zabezpieczenia, dostępu lub weryfikacji, który umożliwia użytkownikowi dostęp do określonych części naszej strony internetowej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie hasła w tajemnicy oraz za postępowanie zgodnie z naszymi wskazówkami. Użytkownik nie może udostępniać tych danych innym osobom oraz upoważnia Paysafe do działania zgodnie z określonymi wytycznymi i informacjami osób, które wejdą w posiadanie tych danych.

Przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych podczas przekazywania ich na naszą stronę; przekazywanie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu danych użytkownika stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W stosownych przypadkach użytkownik może mieć określone prawa zgodne z legislatywą w zakresie ochrony danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec praktyk marketingu bezpośredniego oraz prawo do wglądu w dane osobowe o użytkowniku, a także może się do nas zwrócić z prośbą o wprowadzenie niezbędnych zmian celem zapewnienia poprawności i aktualności swoich danych. Jeżeli, w stosownych przypadkach, użytkownik zechce otrzymać kopię danych osobowych przetrzymywanych w powiązaniu z jego osobą, powinien się z nami skontaktować przy pomocy zakładki Skontaktuj się z nami. Na terenie Wielkiej Brytanii obowiązuje opłata w wysokości 10 £. Informacje o innych opłatach i jurysdykcjach są dostępne na życzenie. Podsumowanie innych dostępnych praw można znaleźć w kompletnej informacji o polityce prywatności.

CIASTECZKA

Nasza strona internetowa korzysta z "ciasteczek" oraz innych technologii, które przechowują małe ilości danych na komputerze lub urządzeniu użytkownika, dzięki czemu możemy gromadzić określone informacje z jego przeglądarki. Ciasteczka są szeroko wykorzystywane w internecie przez strony/portale internetowe w celu rozpoznania urządzenia użytkownika korzystającego z komputera bez identyfikowania jego tożsamości. Te technologie ułatwiają użytkownikowi logowanie się na stronie oraz są dla nas źródłem informacji na temat miejsc odwiedzanych na naszych stronach przez użytkownika, dzięki czemu możemy ocenić skuteczność poszczególnych funkcji strony internetowej oraz oferować użytkownikowi lepsze warunki do korzystania ze strony lub odpowiednio dopasowane reklamy Paysafe w czasie, gdy odwiedza on inne strony.

Więcej informacji na temat ciasteczek, łącznie z informacjami o tym, jak można sprawdzić ustawienia ciasteczek, jak nimi zarządzać, w jaki sposób je blokować i usuwać można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org oraz w naszej Polityce ciasteczek, która jest dostępna na wszystkich naszych stronach internetowych. Użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała ciasteczek, chociaż należy mieć na uwadze, że może to mieć wpływ na możliwość korzystania z niektórych oferowanych przez nas usług.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Informacje o wszelkich zmianach w polityce prywatności będą w przyszłości umieszczane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, użytkownik będzie o nich powiadamiany drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana lub zmieniona.

KONTAKT

W razie uwag, zapytań i próśb dotyczących danych użytkownika lub w sytuacji, gdy użytkownik zechce egzekwować swoje prawa, prosimy o kontakt pod poniższym adresem Działu prawnego lub o wybranie innej formy kontaktu.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

paysafecard oznacza absolutne bezpieczeństwo. Tutaj można znaleźć przydatne informacje o bezpiecznej realizacji płatności w Internecie i ochronie przed oszustwami.