Zmiany w oferowanych przez paysafecard usługach spowodowane brexitem.

W jaki sposób planujemy prowadzenie naszej działalności po przeprowadzonym brexicie.

W dniu 31.01.2020 Zjednoczone Królestwo („UK‟) rozpocznie proces wynegcjonowanego wyjścia z UE (ogólnie używa się nazwy „brexit‟). Postaraliśmy się, aby nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki brexitu i zapewniamy Państwa, że także po brexicie będzie możliwe nieprzerwane oferowanie usług przez paysafecard.

W tym celu jesteśmy zmuszeni dokonać zmiany w sposobie świadczenia usług w Państwa kraju.

Obecnie nasze usługi w Państwa kraju świadczymy przez spółkę Prepaid Services Company Limited, działającą na podstawie wydanej przez brytyjskie organy nadzoru nad usługami finansowymi (Financial Conduct Authority) licencji na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego (nr rejestru FCA: 900021).

Z powodu brexitu od 29 stycznia 2020 będziemy świadczyć nasze usługi w Państwa kraju przez spółkę z siedzibą w Irlandii pod nazwą Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟). PPSL otrzymała licencję na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego Centralnego Banku Irlandii (Central Bank of Ireland) i podlega jego przepisom.

Zmiany warunków handlowych

W związku z powyższym usługi oferowane Państwu przez paysafecard będą od 29 stycznia 2020 udostępnione przez PPSL i od tego dnia będą podlegać nowym Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH") obowiązującym pomiędzy Państwem a PPSL. Nowe OWH w zasadzie odpowiadają obecnym OWH obowiązującym pomiędzy Państwem a Prepaid Services Company Limited. Zakres świadczonych dla Państwa usług nie ulegnie zmianie. Konieczne są jednak niewielkie zmiany aktualnych OWH, aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z obowiązującej umowy z Państwem oraz OWH z PPSL stało się skuteczne, a mianowicie:

  • zmiana danych dotyczących usługodawcy z paysafecard na PPSL;
  • zmiana obowiązującego prawa i jurysdykcji na Irlandię;
  • zmiana danych kontaktowych jednostki odpowiedzialnej, w przypadku wniesienia przez Państwa skargi;
  • aktualizacja informacji dotyczących uregulowań odszkodowawczych.

Poniżej znajdą Państwo nowe OWH. 

Do 29 stycznia 2020 dla naszych produktów obowiązują dotychczasowe OWH, które mogą Państwo poniżej przejrzeć oraz pobrać.

Co należy teraz zrobić?

Jeżeli zgadzają się Państwo na wyżej przedstawione zmiany, nie muszą Państwo wykonywać żadnych czynności. Zmiany wchodzą w życie 29 stycznia 2020 i obowiązują automatycznie dla usług, które od tej daty będziemy Państwu świadczyć. Posiadane środki w Prepaid Services Company Limited zostaną automatycznie przeniesione na PPSL i będą dostępne jak dotychczas.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany można wypowiedzieć umowę z nami przed 29 stycznia 2020 ze skutkiem natychmiastowym. Pozostałe informacje dotyczące Państwa praw do wypowiedzenia znajdują się w rozdziale „Wypowiedzenie umowy” w naszej, aktualnie obowiązującej wersji OWH.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, kiedy będziemy przeprowadzać konieczne zmiany naszej działalności.

OWH dotyczące korzystania z paysafecard

obowiązuje od 01.03.2020

Pobierz (PDF)


obowiązuje od 29.01.2020

Pobierz (PDF)


ważne do 28.01.2020

Pobierz (PDF)

OWH dotyczące korzystania z my paysafecard

obowiązuje od 01.03.2020

Pobierz (PDF)


obowiązuje od 29.01.2020

Pobierz (PDF)


ważne do 28.01.2020

Pobierz (PDF)

OWH dotyczące korzystania z paysafecard Mastercard®

obowiązuje od 01.03.2020

Pobierz (PDF)


obowiązuje od 29.01.2020

Pobierz (PDF)


ważne do 28.01.2020

Pobierz (PDF)

OWH dotyczące korzystania z my PLUS

obowiązuje od 29.01.2020

Pobierz (PDF)


ważne do 28.01.2020

Pobierz (PDF)

Pytania lub wątpliwości?

Pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem paysafecard? Nasze Centrum Serwisowe chętnie udziela wszelkich potrzebnych informacji.