Kompensacja emisji CO2

Dbałość o osobiste relacje z naszymi partnerami handlowymi, pracownikami, kontrahentami oraz naszymi klientami to centralny element filozofii firmy paysafecard. Działalność firmy paysafecard jako przedsiębiorstwa aktywnego na arenie międzynarodowej jest automatycznie powiązana z podróżami – paysafecard posiada 650.000 punktów sprzedaży w 50 krajach. Aby kompensować emisję CO2 związaną z przelotami, firma paysafecard wspiera organizację non-profit myclimate.

Ta fundacja użyteczności publicznej zalicza się do wiodących światowych dostawców usług kompensujących na zasadach dobrowolności i oferuje kompleksowy pakiet usług w zakresie ochrony klimatu. Celem organizacji myclimate jest wyrównywać nieuchronną emisję za pośrednictwem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i przyczynić się w ten sposób do redukcji łącznej emisji gazów cieplarnianych. Gazy przedostające się do powietrza w danym miejscu są rekompensowane w ramach światowych projektów na rzecz ochrony środowiska.

Wygenerowana przez firmę paysafecard emisja CO2 jest wyrównywana w ramach projektów na rzecz ochrony klimatu prowadzonych przez organizację myclimate. Dzięki wsparciu udzielanemu organizacji myclimate wszystkie firmowe przeloty pracowników paysafecard są neutralne klimatycznie.

Szczegółowe informacje na temat organizacji myclimate można znaleźć tutaj.

Osoby kontaktowe

Na wszelkie zapytania ze strony mediów chętnie odpowiadamy osobiście.