Stwarzanie możliwości

Specialisterne

paysafecard wspiera stowarzyszenie „Specialisterne”, które zajmuje się kwalifikacją i pośrednictwem w znalezieniu pracy dla osób dotkniętych autyzmem. Celem stowarzyszenia jest szerzenie świadomości, integracja oraz zniesienie ograniczeń dla osób dotkniętych autyzmem, które wyróżniają się zerową tolerancją błędów oraz logicznym i analitycznym myśleniem. Od września 2013 r. stowarzyszenie oferuje program kwalifikacji wspierany ze środków publicznych. W paysafecard pracownikom ze stowarzyszenia Specialisterne zostały udostępnione dwa stanowiska w zakresie rozwoju oprogramowania i zapewniania jakości.

Szczegółowe informacje na temat stowarzyszenia Specialisterne można znaleźć tutaj.

New Austrian Coding School

Od 2018 r. paysafecard angażuje się aktywnie w działania organizacji non-profit New Austrian Coding School, dawniej refugees {code}. Celem tej instytucji jest tworzenie nowych perspektyw dla bezrobotnych, niezależnie od ich pochodzenia, w ramach szkolenia z zakresu programowania i rozwoju oprogramowania. Na zakończenie projektu wiele jego uczestników mogło odbyć praktykę w paysafecard i spółce zależnej Paysafe Pay Later, aby wykorzystać swoją wiedzę i zdobyć doświadczenia. W wyniku wsparcia tego projektu szkoleniowego paysafecard wspiera jego uczestników w podjęciu ważnego kroku ku samodzielnemu życiu i trwałej integracji na rynku pracy.

Więcej o New Austrian Coding School znajdziesz tutaj.

Osoby kontaktowe

Na wszelkie zapytania ze strony mediów chętnie odpowiadamy osobiście.