Help

Dziękujemy za Twój udział!

Powodzenia! Wyłonienie zwycięzców odbędzie w okresie od 05.09 do 08.09.2022 z wyłączeniem jawności.

Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych drogą mailową w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich wyłonienia. Więcej informacji znajduje się w warunkach uczestnictwa.