Aveţi întrebări cu privire la paysafecard?

Aici găsiţi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de utilizarea paysafecard. Navigaţi prin categorii sau folosiţi funcţia de căutare.

Ce documente pot folosi pentru a-mi dovedi domiciliul?

Pentru a vă extinde contul my paysafecard la statutul „Unlimited“ trebuie să încărcaţi o copie a dovezii de domiciliu în decursul procesului de upgrade. Documentul pentru dovada domiciliului trebuie să fie emis de o instituţie oficială, de un furnizor de servicii publice sau de o instituţie financiară. Trebuie să conţină informaţiile următoare: Prenumele şi numele, adresa curentă, o dată (de ex. data emiterii, data întocmirii sau data de expirare etc.), precum şi un număr de referinţă unic, (de exemplu un număr de cont, de factură sau de client). Datele introduse la my paysafecard trebuie să corespundă cu cele de pe dovada respectivă.

Adresa specificată în documentul doveditor trebuie să fie adresa dvs. fizică. Nu sunt acceptate dovezi conţinând o adresă de căsuţă poştală, o adresă de firmă sau o adresă a unui furnizor de servicii de expediţie.

Dacă nu puteţi scana documentele, ne puteţi trimite o copie prin poştă.

 

Ca dovadă a domiciliului sunt acceptate documentele următoare:

 • Factură de curent sau gaz
 • Extras de cont
 • Decizie de impunere
 • Act de identitate cu poză
 • Dovada de plată a creditului ipotecar
 • Dovadă de alegător
 • Scrisoare de la autorităţi privind plata unor beneficii, (de ex. chirie, ajutor de şomaj, ajutor social etc.)

 

Facturi de utilităţi

Factura de curent sau gaz, doveditoare a domiciliului, nu trebuie să fie mai veche de trei luni. Documentele recunoscute în general sunt:

 • Factura de gaz
 • Factura de curent
 • Factura de apă
 • Factura de cablu (nu televiziune prin satelit)
 • Factura de acces la reţeaua fixă de internet

Facturile pentru servicii mobile (de telefon mobil etc.) nu sunt acceptate ca dovadă a adresei.

 

Documentele trimise trebuie să îndeplinească cerinţele următoare:

Extrasul de cont

Extrasul de cont nu trebuie să fie mai vechi de trei luni. Situaţia contului şi detaliile tranzacţiilor pot fi şterse. Asiguraţi-vă că informaţiile următoare sunt bine lizibile:

 • Prenumele
 • Numele
 • Adresa
 • Prenumele
 • Data emiterii

Actul de identitate cu poză

Pentru a dovedi adresa de domiciliu poate fi încărcat un act de identitate cu poză, pe care să fie vizibilă adresa. Acest act de identitate trebuie să fie valid şi trebuie să fie diferit de documentul pe care l-aţi încărcat pentru verificarea datelor personale. Dacă, de exemplu, aţi folosit permisul de conducere pentru a vă dovedi identitatea, pentru dovada adresei trebuie să folosiţi un alt document, chiar dacă adresa este specificată pe permisul de conducere.

Decizia de impunere

Pentru ca verificarea să fie acceptată trebuie să încărcaţi o decizie de impunere emisă de organul financiar sau de instituţia de stat de pe raza dvs. de domiciliu.

Pentru dovada unei adrese române nu putem accepta deci o decizie de impunere din Spania, chiar dacă aceasta a fost trimisă la o adresă română.

Pentru dovada adresei, decizia de impunere trebuie să fi fost emisă în ultimele 12 luni şi să conţină informaţiile următoare:

 • Prenumele
 • Numele
 • Adresa
 • Codul numeric personal, codul de identificare fiscală sau numărul de cont
 • Data emiterii

Dovada de alegător

Contul dvs. poate fi verificat pe baza unui document de alegător (de ex. cartea de alegător). În acest caz trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

 • Documentul trebuie să fie emis de instituţia de stat abilitată pentru evidenţa alegătorilor de pe raza domiciliului dvs.
 • Documentul trebuie să fi fost emis în ultimele douăsprezece luni.
 • Documentul trebuie să conţină prenumele şi numele dvs., precum şi adresa dvs. curentă.

Scrisoarea de la o instituţie de stat referitoare la furnizarea unor servicii

Pentru înregistrare poate fi încărcată şi o scrisoare de la o instituţie de stat referitoare la furnizarea unor servicii (de ex. chirie, ajutor de şomaj etc.). Această scrisoare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Documentul trebuie să fie emis de instituţia de stat abilitată pentru astfel de servicii de pe raza domiciliului dvs.
 • Documentul trebuie să fi fost emis în ultimele şase luni.
 • Documentul trebuie să conţină prenumele şi numele dvs., precum şi adresa dvs. curentă.

Dovada de plată a creditului ipotecar

Pentru a dovedi domiciliul, dovezile de plată a creditului ipotecar de la banca sau instituţia dvs. financiară trebuie să fi fost emise în ultimele douăsprezece luni şi să conţină datele următoare:

 • Prenumele
 • Numele
 • Adresa
 • Prenumele
 • Data emiterii