Ajutor

Termeni şi Condiţii de utilizare a Cardului paysafecard

Versiune: 04 / 2020

 

Prevederi generale

1.1.Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni şi Condiţii, deoarece reprezintă condiţiile în care sunteţi obligat să utilizaţi cardul dumneavoastră paysafecard ("Cardul"). Relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi noi este reglementată de aceşti Termeni şi Condiţii.

1.2.Cardul dumneavoastră este emis şi operat de societatea Paysafe Prepaid Services Limited ("societatea" sau "noi" sau "noastră"), cu sediul la Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, D04 Y7R5, Irlanda(număr de înregistrare al societăţii: 626671).

1.3.Societatea furnizează aceste servicii în baza unei licenţe de instituţie emitentă de monedă electronică acordată în Irlanda de Banca Centrală a Irlandei (Central Bank of Irland - CBI; număr de înregistrare C185005) şi este reglementată de European Communities (Electronic Money) Regulations 2011. În baza reglementărilor pentru paşaportul UE, suntem autorizaţi să oferim serviciile noastre în România în mod transfrontalier.

1.4.Prin cumpărarea respectiv utilizarea Cardului, declaraţi că sunteţi de acord cu valabilitatea acestor Termeni şi Condiţii.

1.5.Modificările acestor Termeni şi Condiţii vor fi publicate pe site-ul www.paysafecard.com ("site-ul web") cu 2 (două) luni înainte de intrarea în vigoare a modificărilor respective. Vă rugăm să consultaţi în mod regulat site-ul web pentru a vedea aceste notificări şi modificări. Se va considera că acceptaţi modificarea propusă dacă nu o respingeţi în scris până la data la care se prevede să intre în vigoare. În cazul în care nu respingeţi modificările în scris, într-un interval de timp de 2 (două) luni de la publicare, modificările vor fi considerate ca fiind acceptate şi vor deveni parte integrantă şi aplicabilă a contractului nostru. Aveţi dreptul de a rezilia fără preaviz acest contract până la data de intrare în vigoare a modificării. Vă atragem atenţia, cu referire la propunerea de modificare a contractului, asupra urmărilor acordului dumneavoastră tacit şi asupra dreptului de reziliere gratuită şi fără preaviz. Pentru alte informaţii cu privire la modul de procedare în caz de reziliere vă indicăm să consultaţi secţiunea 6 ("Anulare"). Extinderea funcţionalităţii în sine, sau introducerea unor servicii noi, nu duc la o modificare a acestui contract.

1.6.Magazinele noastre de Distribuţie (a se vedea Secţiunea 3 de mai jos) vă vor furniza la cererea dumneavoas- tră o copie a Termenilor şi Condiţiilor în momentul în care achiziţionaţi Cardul. Puteţi descărca aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment, de pe site-ul web.

 

NOTĂ: VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PIERDEȚI SAU VĂ ESTE FURAT CARDUL, ESTE POSIBIL SĂ PIERDEȚI ÎNTREAGA SUMĂ SAU O PARTE DIN SUMA DE PE CARD. NU VOM PUTEA SĂ VĂ AJUTĂM SAU SĂ RAMBURSĂM SUMA RESPECTIVĂ DACĂ PIERDEȚI CARDUL SAU DACĂ ACESTA NU MAI POATE FI CITIT, DIN ORICE MOTIV.

 

2.Comisioane

2.1.Nu percepem niciun comision pentru verificarea soldului şi a datelor pe site-ul web. În rest, se vor aplica următoarele comisioane:

2.1.1.Comision de răscumpărare a Cardului conform Secţiunii 7: 30 RON Comisionul va fi scăzut direct din soldul Cardului.

2.1.2.Comision de gestiune lunară: GRATUIT pentru primele 6 luni de la cumpărarea Cardului şi 15 RON pe lună după scurgerea celor 6 luni. Comisionul va fi scăzut direct din soldul Cardului.

2.1.3.Comision general de schimb valutar conform Secţiunii 7.

 

3.Cumpărarea unui Card paysafecard

3.1.Suntem în relaţie contractuală cu un număr de Magazine de Distribuţie partenere ("Magazine de Distribuţie") care comercializează Carduri paysafecard. Pe site-ul web puteţi găsi o listă a tuturor Magazinelor de Dis- tribuţie din zona dumneavoastră.

3.2.Cardurile pot fi achiziţionate de la Magazinele de Distribuţie. Cardurile vor fi predate de Magazinul de Dis- tribuţie doar în urma plăţii de către dumneavoastră a sumei imprimate pe Card ("Contravaloarea"). Cardurile sunt disponibile în valutele enumerate pe site-ul web.

3.3.Fiecărui Card îi este alocat un Număr personal de identificare ("PIN") separat. La cumpărarea unui Card în persoană, Magazinul de Distribuţie vă va înmâna Cardul în formă imprimată pe hârtie care va conţine printre altele şi acest PIN. Dacă primiţi PIN-ul prin SMS sau e-mail, păstraţi în siguranţă atât PIN-ul cât şi seria Cardului. Contractul între noi şi dumneavoastră se încheie pentru o perioadă de timp nedeterminată.

 

4.Utilizarea Cardului paysafecard

4.1.Puteţi utiliza Cardul la comercianţii sau la furnizorii de servicii online ("Comercianţi Virtuali") care acceptă Cardul ca mijloc de plată. După cumpărarea unui Card, puteţi utiliza Cardul respectiv pentru achiziţionarea de produse şi servicii de la aceşti Comercianţi Virtuali. Pentru a folosi paysafecard este necesar un dispozitiv cu conexiune la internet, iar scripturile Java trebuie să fie activate în browser.

4.2.Puteţi utiliza Cardul oricât de des doriţi pentru a achiziţiona produse sau servicii, până la epuizarea totală a Contravalorii Cardului disponibilă.

4.3.Puteți utiliza câteva paysafecard-uri pentru aceeași plată ("tranzacție"). Suma maximă pentru o singură tranzacție este precizată pe site-ul nostru web.

4.4.Când faceţi o plată folosind Cardul, vi se va cere să introduceţi PIN-ul Cardului.

4.5.Prin introducerea PIN-ului autorizaţi în mod irevocabil Comerciantul Virtual să ne solicite să deducem imediat de pe Cardul dumneavoastră suma aferentă produsului respectiv serviciului furnizat. În acelaşi timp, ne au- torizaţi în mod irevocabil să aranjăm efectuarea acestei deduceri şi viramentul către Comerciantul Virtual.

4.6.Toate sumele debitate de pe Card vor fi în RON. Dacă plătiţi pentru produse sau servicii în altă monedă, suma de plată va fi transformată în conformitate cu Secțiunea 7.

4.7.Este interzisă cumpărarea, comercializarea şi procurarea de paysafecarduri prin platforme de internet neau- torizate. Această interdicţie se referă în mod explicit la aşa-numitele "burse de schimb", pe care sunt oferite în mod ilegal PIN-uri paysafecard.

4.8.Puteţi verifica, în orice moment, pe site-ul web soldul și evidența tranzacțiilor efectuate cu oricare dintre Cardurile dumneavoastră introducând PIN-ul Cardului respectiv ("Verificare Sold").

4.9.În cazul în care constataţi funcţionarea necorespunzătoare a Cardului, anunţaţi-ne imediat fie prin telefon (vezi numarul la adresa www.paysafecard.com) sau prin E-mail (info@paysafecard.com). Dacă remedierea de- fectului este imposibilă, vă vom pune la dispoziţie un Card nou. În cazul în care Contravaloarea Cardului nou emis este mai mare decât soldul Cardului defect, sunteţi obligat să ne plătiţi suma care reprezintă diferenţa.

 

5.Dreptul dumneavoastră la rambursare

Puteţi solicita oricând rambursarea soldurilor rămase pe Card. Pentru a solicita o rambursare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa info@paysafecard.com cerând o rambursare sau apelaţi serviciul clienţi (vezi numarul la adresa www.paysafecard.com). Pentru a putea efectua rambursarea, va trebui să ne furnizaţi seria Cardului, soldul rămas pe Card, numele şi prenumele dumneavoastră complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon, o copie lizibilă a actului dumneavoastră de identitate, o copie lizibilă a Cardului dumneavoastră precum şi detaliile contului dumneavoastră bancar din Uniunea Europeană împreună cu codurile IBAN şi BIC în care doriţi să vă transferăm banii. Pentru a ne putea respecta obligaţiile legale, este posibil să vă solicităm şi alte informaţii înainte de a procesa solicitarea dumneavoastră de rambursare.

Pentru efectuarea rambrusarea, vă vom aplica un Comision de rambursare a Cardului (a se vedea Secţiunea 2

"Comisioane" de mai sus) în următoarele cazuri:

·        Dacă solicitaţi răscumpărarea înainte de terminarea contractului

·        Dacă solicitaţi răscumpărarea la mai mult de un an după terminarea contractului

 

6.Anulare

6.1.Conform acestor Termeni şi Condiţii, aveţi dreptul de a anula Cardul în orice moment în timpul valabilităţii contractului şi de a solicita de asemenea rambursarea soldului Cardului conform Secţiunii 5. Dacă aţi achiziţionat Cardul in cadrul comerţului la distanţă prin utilizarea exclusiva a mijloacelor de comunicare la distanţă (de ex. online, la automatul de vânzări sau altele similare), aveţi dreptul de a vă retrage din contract în termen de 14 zile de la achiziţionare, fără reţinerea niciunui comision.

6.2.În cazul anulării unui Card, ne vom îngriji ca după deducerea tuturor tranzacţiilor şi a comisioanelor aplicabile să vi se ramburseze orice sume din sold neutilizate, în confirmitate cu Secţiunea 5 de mai sus.

6.3.Avem dreptul de a bloca sau anula un Card imediat şi de a rezilia contractul, dacă suspectăm că acesta este utilizat în scopuri frauduloase sau în mod abuziv, dacă avem dubii legate de securitatea tranzacţiilor sau dacă suntem obligaţi prin lege să luăm această măsură. Acestea se aplică, de exemplu, în cazul în care există bănuiala conform căreia Cardurile paysafecard au fost achiziţionate prin bursele de schimb de fişiere prin internet sau altele de acest gen, contra unei plăţi ori pe cale gratuită. Vă vom emite un alt Card dacă ne contactaţi în acest sens şi dacă considerăm că dubiile legate de securitate nu mai sunt aplicabile. În cazul în care valoarea Cardului nou emis este mai mare decât soldul aferent Cardului nefuncţional, sunteţi obligat să ne plătiţi suma reprezentând diferenţa de valoare.

 

7.Moneda

7.1.Cardurile noastre sunt emise în lei (RON).

7.2.Orice plăţi pentru bunuri sau servicii într-o altă monedă vor fi transformate în RON, la cursul de schimb valutar aplicabil la data tranzacţiei. Cursurile noastre de schimb valutar aplicabile vor fi afişate zilnic pe site-ul nostru web (www.paysafecard.com/ro-ro/convertorvalutar/) şi vor fi indicate în momentul efectuării tranzacţiei. Rata de schimb aplicată precum şi suma care va fi debitată de pe Cardul dumneavoastră va fi de asemenea indicată în momentul efectuării tranzacţiei.

7.3.Pentru toate tranzacţiile ce implică valute diferite de valuta Cardului dumneavoastră (aşa numitele tranzacţii în valute străine) se va aplica o taxă generală de schimb valutar care este de 3% din volumul tranzacţiilor, dacă una din valute (valuta de plată sau valuta Cardului) este Euro. Dacă niciuna din valutele participante la tranzacţiile în valute străine nu este Euro, se va aplica o taxă de schimb valutar de 6,09% din volumul tran- zacţiilor.

 

8.Obligaţia dumneavoastră de a acţiona cu prudenţă şi diligenţă, siguranţa şi protejarea PIN-ului

8.1.La cumpărarea Cardului aveţi obligaţia de a verifica dacă sunt menţionate PIN-ul şi seria. Dacă PIN-ul este ilizibil sau dacă consideraţi că a fost manipulat Cardul în orice mod, trebuie să ne informaţi fără întârziere telefonic vezi numarul la adresa www.paysafecard.com sau prin e-mail (info@paysafecard.com), menţionând seria Cardului. În cazul în care nu puteţi citi PIN-ul dar există seria Cardului, sunteţi obligat să ne transmiteţi o copie a Cardului prin fax (nr. fax: 0043 1 720 83 80 12) sau prin e-mail. Îndată ce constatăm că situaţia de fapt corespunde cu informaţiile dumneavoastră, este posibilă trimiterea unui nou Card.

8.2.Aveţi obligaţia de a păstra Cardul şi PIN-ul într-un loc sigur, protejându-le de accesul unor persoane terţe neautorizate. Nu divulgaţi PIN-ul unor persoane terţe neautorizate.

8.3.Toate tranzacțiile efectuate utilizând Cardul sau PIN-ul dumneavoastră vor fi considerate a fi autorizate de dumneavoastră.

8.4.DACĂ PIERDEȚI CARDUL, ACESTA NU VA FI ÎNLOCUIT.

8.5.VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ DACĂ PIERDEȚI SAU VI SE FURĂ CARDUL, PUTEȚI PIERDE O PARTE SAU ÎNTREGUL SOLD DE PE CARD. NU VOM PUTEA SĂ VĂ AJUTĂM SAU SĂ RAMBURSĂM VREO SUMĂ DACĂ PIERDEȚI CARDUL SAU ACESTA NU MAI POATE FI CITIT, DIN ORICE MOTIV.

8.6.Dacă suspectaţi că oricare dintre tranzacţiile efectuate cu Cardul dumneavoastră au fost înregistrate in- corect, aveţi obligaţia de a ne înştiinţa fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz în termen de 13 (treisprezece) luni. În cazul în care credeţi că vi s-a furat Cardul sau că acesta a fost utilizat într-un mod neautorizat, informaţi-ne fără întârzieri nejustificate. În oricare dintre aceste situaţii ne puteţi informa telefonic (vezi numarul la adresa www.paysafecard.com) sau prin e-mail (info@paysafecard.com), pentru a bloca soldul rămas pe Card. Pentru a putea bloca un Card, avem nevoie de seria Cardului şi de parola dumneavoastră (dacă este cazul).

8.7.În conformitate cu secțiunea 11 de mai jos, în afara cazurilor de suspiciune de fraudă sau de conduită culpabilă gravă din partea dumneavoastră şi în măsura în care reclamaţia dumneavoastră este efectuată în termenul indicat la punctul 8.5 de mai sus, vă vom emite un nou Card pentru suma de pe Cardul blocat, nefuncţional.

8.8.Nu vom fi răspunzători de pierderea soldului Cardului dumneavoastră decât din momentul în care ne veţi notifica de furtul sau utilizarea în mod abuziv a Cardului dumneavoastră.

8.9.Înainte de a vă emite un nou Card, trebuie să ne furnizaţi o dovadă a cumpărării Cardului furat /utilizat în mod abuziv. În caz de furt, ne veţi comunica de asemenea numărul de referinţă aferent al secţiei de poliţie competente. Orice diferenţă între Contravaloarea Cardului blocat şi Contravaloarea Cardului nou emis va fi suportată de dumneavoastră.

 

9.Reclamaţii

Dacă sunteţi nemulţumit în orice mod de Cardul dumneavoastră sau de modul în care este prestăm ser- viciile, informaţi-ne prin email la adresa info@paysafecard.com pentru a putea investiga situaţia pentru dumneavoastră. Orice reclamaţie depusă de dumneavoastră va fi procesată în mod rapid şi corect. Puteţi semnala orice reclamaţie nesoluţionată şi la Serviciul Financiar irlandez și Ombudsmanul pentru pensii (en. Irish Financial Services and Pensions Ombudsman) la adresa Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda (Nr. telefon: +353 1 567 7000 (atenţie: se aplică tarifele pentru convorbiri internaţionale) şi e-mail: info@fspo.ie).

 

10.Litigii cu comercianţii

10.1.Orice litigiu cu privire la achiziţiile făcute cu Cardul va trebui soluţionat de dumneavoastră cu Comerciantul Virtual respectiv. Nu suntem responsabili de calitatea, siguranţa, legalitatea sau de orice alt aspect al pro- duselor sau serviciilor achiziţionate cu Cardul dumneavoastră.

10.2.Vă rugăm să reţineţi că odată ce aţi utilizat Cardul pentru a face o achiziţie, nu suntem în măsură să oprim tranzacţia respectivă şi procedura de plată.

 

11.Răspundere

11.1.În cazul în care suferiţi un prejudiciu cauzat din culpa noastră, vom fi răspunzători pentru daunele suferite de dumneavoastră rezultate direct din culpa noastră maximal în limita soldului existent pe Card, însă nu şi pentru alte daune (de exemplu, un prejudiciu adus reputaţiei), care nu rezultă direct din culpa noastră.

 

11.2.În cazul unei plăți care nu a fost realizată în mod corect din cauza unei erori din culpa noastră, în cel mai scurt timp posibil și la libera noastră alegere fie (i) vă vom emite un nou PIN, fie (ii) vom transfera în contul dumneavoastră bancar valoarea plății respective, inclusiv orice comisioane deduse din suma respectivă și vă putem solicita să ne furnizați dovada achiziționării Cardului, o dovadă a identității dumneavoastră și datele bancare (dacă este necesar). Prevederile de mai sus nu se aplică și dumneavoastră veți răspunde pentru toate pierderile suferite în legătură cu Cardul:

11.2.1.dacă ați acționat în mod fraudulos sau ați compromis securitatea Cardului în mod intenționat sau din gravă neglijență; sau

11.2.2.dacă nu contestați și nu supuneți atenției noastre tranzacția realizată incorect în termen de 13 (treisprezece) luni de la data tranzacției.

 

11.3.În cazul unei plăți realizate în mod incorect sau către beneficiarul greșit, vom lua măsurile rezonabile pentru a vă ajuta cu privire la refacerea traseului și recuperarea acestor plăți.

11.4.Sub rezerva prevederilor de mai sus, nu vom fi răspunzători pentru nicio perturbare sau afectare a serviciilor noastre sau a serviciilor intermediarilor pe care ne bazăm pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acest document, cu condiția ca o astfel de perturbare sau afectare să fie cauzată de circumstanțe neobișnuite și neprevăzute, independente de controlul nostru sau al intermediarilor noștri.

11.5.Nu vom fi răspunzători pentru daunele indirecte sau de consecință, incluzând aici, în mod nelimitativ, câștigul nerealizat, pierderea unor oportunități de afaceri sau afectarea reputației. Nu vom fi răspunzători pentru daunele generate de faptul că am respectat orice cerințe legale sau normative.

11.6.Nicio prevedere din Termeni și Condiții nu va conduce la excluderea răspunderii în cazul unui deces sau al unei vătămări personale care rezultă din neglijență sau dintr-o conduită frauduloasă sau declarație frauduloasă sau la excluderea oricărei răspunderi legale care nu poate fi exclusă sau modificată prin acordul părților.

11.7.Nu vom fi răspunzători pentru daunele datorate cazurilor de forţă majoră, revolte sociale, război, calamităţi naturale sau alte evenimente independente de controlul nostru.

11.8.Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru disponibilitatea neîntreruptă a sistemului de Magazine de Distribuţie sau de Comercianţi Virtuali. De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru refuzul unui Comerciant Virtual de a efectua plata pentru un produs sau un serviciu prin intermediul Cardului.

11.9.Exonerarea de răspundere, restricţionarea şi limitarea acesteia nu sunt valabile în cazul pretenţiilor formulate în baza Legii privind garanţia produselor precum şi în cazul daunelor rezultate din vătămarea vieţii, a corpului sau a sănătăţii.

11.10.Sunteţi obligat să ne semnalaţi daunele imediat. Avem dreptul de a vă solicita informaţii despre daunele care sunt sau pot fi relevante în baza reglementărilor de mai sus cu privire la răspundere, pentru a ne asigura că dispunem de informaţiile necesare cât mai devreme posibil pentru a putea lua măsurile de minimalizare a daunelor.

11.11.În cazul în care nu utilizaţi Cardul în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii sau dacă ne dăm seama că utilizaţi cardul în mod fraudulos, ne rezervăm dreptul de a vă calcula toate cheltuielile care ni se produc prin faptul că trebuie să luăm măsuri de a vă împiedica să mai utilizaţi acest Card. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a pune în sarcina dumneavoastră toate sumele de bani pe care trebuie să le cheltuim datorită acţiunilor dumneavoastră.

11.12.Sistemul de garantare a depozitelor irlandeze (Irish Deposit Guarantee Scheme) nu se aplică acestor Carduri

 

12.Protecţia datelor cu caracter personal

Acceptați în mod expres faptul că putem accesa, prelucra și stoca orice informații pe care ni le comunicați în scopul de a vă furniza servicii de plată. Acest fapt nu va afecta drepturile și obligațiile noastre mutuale prevăzute de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Puteți retrage acest con- simțământ prin anularea Cardului. Dacă retrageți consimțământul în acest mod, vom înceta să mai folosim datele dumneavoastră în acest scop, însă putem continua să prelucrăm datele dumneavoastră în alte scopuri, în cazul în care există temeiuri juridice pentru aceasta, de exemplu în situația în care avem obligația legală de a stoca evidențe ale tranzacțiilor.

Nu colectăm date cu caracter personal la achiziţionarea sau utilizarea unui Card. Datele dumneavoastră sunt colectate numai dacă ni le puneţi la dispoziţie pe site-ul web. În scopuri de asigurare a securităţii sistemului şi protecţie împotriva utilizării abuzive folosim cookies. Acceptarea acestor cookies reprezintă o condiţie de utilizare a website-ului nostru. Vă rugăm să ţineţi cont de directivele cu privire la protecţia datelor cu caracter personal de pe site-ul www.paysafecard.com/ro-ro/protectiadatelor/.

 

13.Cesionarea relaţiei contractuale

13.1.Avem dreptul de a cesiona în orice moment drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul încheiat cu dumneavoastră şi din aceşti Termeni şi Condiţii unei alte societăţi, înştiinţându-vă în acest sens cu cel puţin 2 (două) luni înainte pe site-ul web. În această situaţie, drepturile dumneavoastră nu vor fi afectate. Nu aveți dreptul să cesionați drepturile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

13.2.În cazul în care nu sunteţi de acord cu această cesiune, aveţi dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat în termen de 2 (două) luni. Pentru alte informaţii facem referire la Secţiunea 6 (Anulare). În această situaţie, nu vi se va calcula taxa de răscumpărare (Secţiunea 5).

 

14.Comunicări

Comunicarea cu dumneavoastră şi mesajele către dumneavoastră sunt în limbile română sau engleză.

 

15.Dreptul aplicabil şi instanţele de judecată competente

Aceşti Termeni şi Condiţii sunt guvernaţi de legea română. Instanţele de judecată din România au competenţa de a soluţiona orice litigii rezultate din această relaţie contractuală.

<< Back to list