Ochranný štít pre váš počítač a váš mobilný telefón

Nezáleží na tom, či surfujete na internete na počítači alebo prostredníctvom svojho mobilného telefónu: chráňte si vaše zariadenia pred vírusmi, trójskymi koňmi a inými nebezpečenstvami. Obzvlášť dôležité sú tieto všeobecné tipy:

 • Používajte firewall a dbajte na to, aby tento bol vždy aktívny a aktuálny.
 • Pravidelne aktualizujte operačný systém vášho počítača a mobilného telefónu. Tieto aktualizácie plátajú bezpečnostné diery v systéme a poskytujú lepšiu ochranu.
 • Nainštalujte si do vašich zariadení antivírusový softvér a antispywarový softvér na ochranu pred vírusmi a trójskymi koňmi. Dbajte pritom aj na ich priebežnú aktualizáciu.
 • Pravidelne vytvárajte bezpečnostnú kópiu vašich údajov a túto si uchovávajte.
 • Pri mobilných telefónoch: Buďte opatrný pri výbere aplikácií, ktoré inštalujete.

Ochrana osobných informácií

Buďte obzvlášť opatrný pri uvádzaní osobných údajov. Uvádzajte tieto iba na takých internetových stránkach, ktorým dôverujete a iba vtedy, keď je to bezpodmienečne nutné. Napríklad pri záznamoch do kníh hostí alebo diskutovaní na fórach používajte takú e-mailovú adresu, ktorá nepripúšťa možnosti odhalenia vašich osobných údajov. Dbajte na sociálnych sieťach na nastavenia súkromia a postarajte sa o to, aby vaše osobné údaje mohli vidieť iba vami autorizované osoby.

Najlepšia ochrana začína s najlepším heslom

S bezpečným heslom sa môžete chrániť pred odcudzením údajov. Pri vytvorení bezpečných hesiel vám pomôžu nasledujúce všeobecné tipy:

 • Čím je vaše heslo dlhšie, tým je bezpečnejšie.
 • Používajte veľké a malé písmená, číslice, ako aj špeciálne znaky a interpunkčné znamienka. Vyhýbajte sa pri tom slovám, ktoré sa vyskytujú v slovníku a údajom, ktoré úzko súvisia s vami (dátum narodenia, meno atď.).
 • Vaše heslá si pravidelne meňte.
 • Vaše heslá si nikdy neukladajte.

Bezpečné nakupovanie online

Či už ide o online obchod, výmennú burzu alebo aukčnú platformu: Pre nakupovanie na internete je k dispozícii množstvo možností. Kdekoľvek chcete zaplatiť online, pred nákupom sa vždy informujte o nasledujúcich bodoch:

 • predajca
 • produkt
 • platobný prostriedok
 • spôsob doručenia

Obzvlášť dôležité: Nikdy neodosielajte citlivé údaje (napr. PIN-y paysafecard) e-mailom.

Máte nejaké otázky?

Želáte si ešte nejaké informácie alebo máte otázky k používaniu paysafecard? Náš zákaznícky servis vám ochotne poskytne ďalšiu pomoc.