Máte nejaké otázky k paysafecard?

Tu nájdete najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa používania paysafecard. Jednoducho prechádzajte kategóriami alebo použite funkciu vyhľadávania.

Ktoré dokumenty môžem využiť na účely dokladovania bydliska?

Na účely zvýšenia vášho účtu my paysafecard na status „Unlimited“ musíte počas procesu aktualizácie doložiť svoje bydlisko. Dokument na účely doloženia vášho bydliska musí byť vystavený štátnym úradom, zásobovacím podnikom alebo finančnou inštitúciou. Musí obsahovať nasledujúce informácie: vaše rodné meno a priezvisko, vašu aktuálnu adresu, dátum (napr. dátum dokladu, dátum vystavenia alebo vypršania atď.), ako aj jednoznačné referenčné číslo (napr. číslo účtu, faktúry alebo zákazníka). Prosím, dbajte na to, že údaje uvedené v my paysafecard sa musia zhodovať s údajmi na doklade.

Adresa uvedená na doklade musí zodpovedať fyzickej adrese vášho bydliska. Doklady s adresou poštového priečinka, obchodnej adresy alebo adresou preposielacej služby, žiaľ, nemôžeme akceptovať.

Ak by ste vaše dokumenty nemohli naskenovať, ich kópiu nám môžete poslať aj poštou.

 

Ako doklad o bydlisku sa akceptujú nasledujúce dokumenty:

 • Faktúra zásobovateľov energiami
 • Výpis z účtu
 • Daňový výmer
 • Preukaz s fotografiou
 • Doklad o hypotéke
 • Osvedčenie registra voličov
 • Korešpondencia úradu vyplácajúceho dávky (napr. na penziu, nezamestnanosť, príspevok na bývanie a pod.)

 

Faktúry zásobovacích podnikov

Faktúry zásobovateľov energiami použité na účely dokladovania bydliska nesmú byť staršie ako tri mesiace. Všeobecne uznávané dokumenty sú:

 • Faktúra za plyn
 • Faktúra za elektrický prúd
 • Faktúra za vodu
 • Faktúra za káblové pripojenie (nie satelitná televízia)
 • Faktúra za pevnú linku

Faktúry za mobilné služby (mobilný telefón a pod.) sa ako doklad o adrese neakceptujú.

 

Prosím, dbajte pri zasielaných dokumentoch na nasledujúce požiadavky:

Výpis z účtu

Výpis z účtu nesmie byť starší ako tri mesiace. Stav účtu a transakčné údaje môžu byť začiernené. Prosím, dbajte na to, aby boli jasne čitateľné nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • Číslo účtu
 • Dátum dokladu

Preukaz s fotografiou

Na účely dokladovania bydliska je možné nahrať preukaz s fotografiou, na ktorom je uvedená adresa vášho bydliska. Tento preukaz s fotografiou musí byť platný a nesmie to byť ten istý dokument, ktorý ste nahrali na účely overenia vašich osobných údajov. Ak ste napr. na dokladovanie svojej totožnosti použili svoj vodičský preukaz, musíte na dokladovanie svojho bydliska predložiť ďalší dokument, a to aj vtedy, ak vaša aktuálna adresa bydliska je uvedená na vodičskom preukaze.

Daňový výmer

Na účely úspešného overenia sa musí nahrať daňový výmer od finančného a daňového úradu alebo vlády, ktoré sú príslušné pre vašu aktuálnu adresu bydliska.

Na účely dokladovania slovenského bydliska teda nemôžeme akceptovať španielsky daňový výmer, ani keby bol poslaný na vašu slovenskú adresu.

Na účely dokladovania adresy vášho bydliska musí byť daňový výmer vystavený v priebehu posledných dvanásť mesiacov a musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • Daňové číslo alebo číslo účtu
 • Dátum dokladu

Osvedčenie registra voličov

Overenie účtu sa môže vykonať aj prostredníctvom osvedčenie registra voličov (napr. prihlasovací lístok). Pri tomto musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Dokument musí byť vystavený štátnym orgánom príslušným pre registráciu voličov v oblasti vášho bydliska.
 • Dokument musí byť vystavený v priebehu posledných dvanástich mesiacov.
 • Na dokumente musí byť uvedené vaše rodné meno, priezvisko a vaše terajšie bydlisko.

Korešpondencia so štátnymi orgánmi o poberaní dávok

Na účely úspešnej registrácie sa môže nahrať aj korešpondencia s úradom, ktorá sa týka poberania dávok (napr. na penziu, nezamestnanosť a pod.). Korešpondencia musí zodpovedať nasledujúcim požiadavkám:

 • Dokument musí byť vystavený štátnym orgánom príslušným pre takéto dávky v oblasti vášho bydliska.
 • Dokument musí byť vystavený v priebehu posledných šiestich mesiacov.
 • Na dokumente musí byť uvedené vaše rodné meno, priezvisko a vaše terajšie bydlisko.

Doklad o hypotéke

Na to, aby doklady o hypotéke mohli slúžiť na účely dokladovania bydliska, musia byť vystavené vašou bankou alebo vašou úverovou inštitúciou v priebehu posledných dvanástich mesiacov a musia obsahovať nasledujúce údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • Číslo účtu
 • Dátum dokladu