Pozor na pokusy o podvod!

Pozor: Tak ako každý platobný prostriedok aj paysafecard je opakovane v hľadáčiku kriminálnikov, ktorí podnikajú pokusy o podvod. Takto sa kriminálnici chcú dostať k zostatku cudzích PIN-ov paysafecard. Preto je obzvlášť dôležité, aby ste svoje PIN-y paysafecard zadávali výlučne v okne platby príslušného internetového obchodu. PIN-y paysafecard sa nikdy nesmú odovzdávať prostredníctvom e-mailu alebo telefónu!

Programy na hacknutie paysafecard a generátory paysafecard predstavujú pokusy o podvod. Takisto ako všetky ďalšie programy, ktoré predstierajú, že zvýšia zostatok paysafecard. Po zadaní PIN-u do jedného z týchto programov je váš zostatok stratený!

Kriminálnici sa prostredníctvom rozmanitých ilegálnych metód pokúšajú o ukradnutie zostatku zákazníkom paysafecard. paysafecard vypracovala zoznam najčastejších podvodov, aby vás na ne upozornila.

Informujte sa tu a pomôžte nám predchádzať podvodom tak, že nám nahlásite podozrivé internetové stránky!

Pozor na phishingové útoky

Tzv. phishing používajú podvodníci na ukradnutie dôverných zákazníckych údajov paysafecard, ako sú heslá a PIN-y. Podrobné informácie a tipy k tejto téme dáva paysafecard k dispozícii tu . Navyše tam nájdete informácie o vhodných opatreniach pre prípad, že spozorujete podozrivé aktivity/transakcie.

Tzv. phishing používajú podvodníci na ukradnutie dôverných zákazníckych údajov paysafecard, ako sú heslá a PIN-y. Podrobné informácie a tipy k tejto téme dáva paysafecard k dispozícii tu . Navyše tam nájdete informácie o vhodných opatreniach pre prípad, že spozorujete podozrivé aktivity/transakcie.

 • Podvodníci kradnú heslá a PIN-y paysafecard
 • Falšované internetové stránky imitujú prihlásenie do my paysafecard.
 • Zadanie PIN-u paysafecard na falšovaných stránkach vedie k strate zostatku.

Uchovávajte svoj prístupové údaje my paysafecard a PIN-y paysafecard v tajnosti. Zadávajte tieto naozaj iba na bezpečnej platobnej stránke paysafecard!

5 najdôležitejších bezpečnostných pravidiel

Bezpečnosť je u paysafecard na prvom mieste. Aby ste vždy platili bezstarostne, dbajte, prosím, na nasledujúcich päť dôležitých zásad:

 • Svoj PIN paysafecard zadávajte iba v internetových obchodoch autorizovaných zo strany paysafecard.
 • Svoj PIN paysafecard nikdy neodovzdávajte cez e-mail alebo telefón.
 • Pri podozrivých aktivitách na vašom účte my paysafecard: Nechajte si ho bezodkladne zablokovať.
 • Úrady, inštitúcie, právni zástupcovia ani súdy nie sú zmluvne naviazanými internetovými obchodmi. Je jedno, či prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu: Nikdy nevyhovejte výzve na zaplatenie pokút alebo upomienok prostredníctvom paysafecard!
 • V prípade pochybností sa obráťte na servisný tím paysafecard.

Neexistuje žiadne hacknutie paysafecard

Na videoplatformách, ako aj fórach alebo blogoch sa opakovane objavujú príspevky, v ktorých sa dokumentuje, ako sa údajne dajú hacknúť PIN-y paysafecard. Ďalej sa na internetových stránkach ponúkajú na stiahnutie programy, pomocou ktorých má byť údajne možné znásobiť zostatok vašich PIN-ov paysafecard. paysafecard výslovne upozorňuje na to, že nejestvuje žiadna možnosť hacknutia, resp. znásobenia PIN-ov paysafecard. Vďaka rozličným technickým bezpečnostným mechanizmom hacknutie paysafecard nie je možné. Keď je zostatok vašej paysafecard spotrebovaný alebo nestačí, kúpte si novú paysafecard na predajnom mieste vo svojej blízkosti. Žiadna iná možnosť ako získať väčší zostatok neexistuje.

Na videoplatformách, ako aj fórach alebo blogoch sa opakovane objavujú príspevky, v ktorých sa dokumentuje, ako sa údajne dajú hacknúť PIN-y paysafecard. Ďalej sa na internetových stránkach ponúkajú na stiahnutie programy, pomocou ktorých má byť údajne možné znásobiť zostatok vašich PIN-ov paysafecard.

paysafecard výslovne upozorňuje na to, že nejestvuje žiadna možnosť hacknutia, resp. znásobenia PIN-ov paysafecard. Keď je zostatok vašej paysafecard spotrebovaný alebo nestačí, musíte si zakúpiť novú paysafecard na predajnom mieste vo svojej blízkosti. Žiadna iná možnosť ako získať väčší zostatok neexistuje.

 • Hacknutie PIN-ov paysafecard nie je možné.
 • Programy na hacknutie paysafecard predstavujú pokusy o podvod.
 • Takýmto spôsobom kriminálnici kradnú zostatok cudzích PIN-ov paysafecard.

 

Preto svoj PIN nikdy nezadávajte do programu na hacknutie! Ak ste už PIN paysafecard do jedného z týchto programov zadali, potom bezodkladne zavolajte servisnému tímu paysafecard .

Pokusy o podvod s generátormi paysafecard

Podobne ako pri programoch na hacknutie paysafecard je na internete opakovane možné nachádzať informácie, podľa ktorých je údajne možné prostredníctvom stiahnutia tzv. generátora paysafecard generovať PIN-y paysafecard. Podvod v uvedenom prípade spočíva v nasledovnom: Stiahnutie týchto generátorov paysafecard je často spoplatnené, pričom zaplatenie je možné iba s paysafecard. Používateľ takto zaplatí za stiahnutie s PIN-om paysafecard, avšak ako protihodnotu získava iba program, ktorý generuje bezcenné 16-miestne číslicové kódy. Pri tomto zväčša nepríde len o zostatok PIN-u paysafecard, ktorý bol použitý na kúpu generátora, ale zároveň je jeho počítač infikovaný vírusom. Ak ste si už zakúpili paysafecard a uskutočnili zadanie, bezodkladne zavolajte servisnému tímu paysafecard .

 • PIN-y paysafecard nemôžu byť generované programami.
 • Pomocou tzv. generátorov paysafecard sa kriminálnici usilujú o ukradnutie cudzieho zostatku paysafecard.
 • Stiahnutie generátorov paysafecard vedie k napadnutiu príslušného počítača vírusom.

 

Generátory paysafecard predstavujú podvod! Nikdy si nekupujte, resp. nesťahujte generátor paysafecard. V opačnom prípade prídete o svoje peniaze a váš počítač napadne vírus.

Dokumenty týkajúce sa bezpečnosti

Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. Preto sme tu zhromaždili najdôležitejšie informácie týkajúce sa bezpečného zaplatenia na internete.