INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Paysafe Holdings UK Limited a všetky prepojené podniky koncernu (ďalej len "Paysafe" alebo "my" alebo "náš/naše") sa zaviazali k ochrane vášho súkromia.

Tento dokument (spolu s našimi podmienkami používania a všetkými ostatnými zmienenými dokumentami) je východiskom pri spracovaní všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Týka sa:

  • funkcií a služieb internetových stránok/portálov prepojených s platobnými modulmi, ktoré využívate pri návšteve našich internetových stránok a portálov a internetových stránok našich klientov;
  • využívania, resp.objednávky produktov a služieb Paysafe vrátane všetkých vernostných a prémiových bodových alebo iných programov ("vernostný bonus" alebo "propagačná akcia");
  • využívania softvéru Paysafe vrátane jeho využitia na termináloch, mobilných zariadeniach a stolových počítačoch;
  • e-mailov a iných elektronických správ vrátane SMS, telefónu, online chatu, komunikácie prostredníctvom internetových stránok/portálov a ostatných spôsobov komunikácie medzi vami a Paysafe.

Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text, v ktorom vás oboznámime s našimi metódami a praktikami spracovania vašich osobných údajov a so spôsobom, akým s nimi nakladáme. Využívaním internetových stránok Paysafe vrátane www.Paysafe.com vyjadrujete súhlas s praktikami spracovania osobných údajov uvedenými v tomto dokumente.

Na odporúčanie príslušných úradov pre dohľad spoločnosť Paysafe vysvetľuje svoje praktiky na ochranu údajov "viacvrstvovým" popisom. To znamená, že sa usilujeme sprostredkovať vám len relevantné informácie o ochrane údajov k používanej službe Paysafe a že za týmto účelom často uvádzame skrátené výňatky zo smerníc na ochranu údajov. V prípade, že máte záujem o kompletnú dokumentáciu o ochrane osobných údajov, využite sekciu "Kontakt" alebo kliknite sem. Na konci dokumentu nájdete kontaktné údaje, na ktoré nám môžete zaslať svoju spätnú väzbu a prípadné otázky.

ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAVAME

Zber a spracovanie osobných údajov nám pomáha zefektívňovať našu prácu a umožňuje nám ponúkať vám to najlepšie. Niektoré z týchto údajov získavame napr. tým, že vyplníte formuláre na našich internetových stránkach, zúčastnite sa na niektorom z našich podujatí alebo sa s nami skontaktujete telefonicky, e-mailom, prostredníctvom online chatu alebo iným spôsobom. Niektoré údaje získavame automaticky, napr.prostredníctvom cookies, keď navštívite naše internetové stránky.Okrem toho môžeme získavať údaje aj od tretích osôb.

VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

Získané údaje o vás využívame na skvalitňovanie našich produktov a na to, aby sme vás mohli informovať o ponuke našich produktov a ich zmenách. Okrem toho tieto údaje využívame na to, aby sme vás mohli informovať o našich ďalších produktoch alebo o produktoch vybraných poskytovateľov, ktoré sú podobné tým, ktoré ste využili alebo ste si prezerali, alebo o ktorých predpokladáme, že by vás mohli zaujímať.

ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje každej firme, ktorá je členom skupiny Paysafe Holdings UK Limited. Vyhradzujeme si právo poskytnúť vaše osobné údaje tretím osobám s cieľom informovať vás o ponuke našich produktov, dodávateľom na základe zmluvného vzťahu alebo vášho výslovného súhlasu, príp. ak tento postup povoľuje, resp. nariaďuje zákon. Ďalej si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné údaje tretím osobám s cieľom zabrániť narušeniu súkromia a minimalizovať riziká v prípadoch, kedy nás k takémuto konaniu zaväzuje zákon alebo ho považujeme za žiadúce, a tiež pri riešení súdnych sporov a ochrane vlastníckych práv Paysafe, našich klientov alebo iných subjektov.

ÚLOŽISKO VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV

Údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenášané, archivované a spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrujete súhlas s týmto prenosom, archiváciou a spracovaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré sú podľa nášho uváženia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti vašich údajov v súlade s týmto dokumentom o ochrane osobných údajov.

Ak sme vám poskytli heslo, prístupový kód alebo iný zabezpečovací údaj, prístup alebo oprávnenie (alebo ak ste si ho zvolili), ktoré vám umožňuje prístup do vybraných sekcií našich internetových stránok, nesiete zodpovednosť za ochranu tohto údaju pred zneužitím a za jeho využívanie v súlade s našimi pokynmi. Nie je dovolené poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám. Týmto udeľujete Paysafe právo plniť pokyny akejkoľvek osoby, ktorá sa prihlási vo vašom mene.

Prenos údajov cez internet nie je zabezpečený dokonale. Hoci robíme pre ochranu vašich osobných údajov maximum, nemôžme garantovať ich bezpečnosť pri ich prenose na našich internetových stránkach; každý prenos predstavuje potenciálny zdroj rizika. Len čo vaše informácie získame, aplikujeme prísne metódy a zabezpečovacie funkcie, aby sme vylúčili akúkoľvek možnosť nepovolaného prístupu.

VAŠE PRÁVA

O. i. máte práva podľa príslušného platného zákona o ochrane osobných údajov vrátane práva odmietnuť priame obchodovanie s vašimi osobnými údajmi a práva na náhľad do všetkých vašich osobných údajov. V prípade potreby nás môžete kedykoľvek požiadať o zaznamenanie potrebných zmien, napr. opravu alebo aktualizáciu vašich údajov. V sekcii "Kontakt" nás môžete v prípade záujmu požiadať o odpis vašich údajov, ktoré archivujeme. Na území Veľkej Británie je táto služba spoplatnená sumou 10 £; na požiadanie vás informujeme aj o výške poplatku v ostatných jurisdikciách.Súhrn ostatných práv nájdete v plnej verzii dokumentu o ochrane osobných údajov.

COOKIES

Naša internetová stránka využíva cookies a iné technológie, ktoré zhromažďujú z vášho počítača alebo mobilného telefónu malé množstvo údajov, ktoré nám pomôže získať informácie z vášho internetového prehliadača. Cookies sú hojne využívaným internetovým nástrojom, ktorý umožňuje internetovej stránke resp. portálu identifikovať zariadenie používateľa bez toho, aby jednoznačne identifikoval osobu, ktorá zariadenie práve používa. Táto technológie vám uľahčuje prihlasovanie, využívanie internetovej stránky a poskytuje nám informácie o tom, ktoré sekcie danej internetovej stránky navštevujete. Vďaka týmto údajom dokážeme zhodnotiť efektívnosť internetovej stránky a poskytnúť vám kvalitnejšie používateľské rozhranie alebo notifikácie Paysafe na iných internetových stránkach.

Viac o cookies, vrátane informácií o tom, kde nájdete prehľad používaných cookies a ako ich môžete spravovať, blokovať a mazať, nájdete na www.allaboutcookies.org alebo v našej smernici o cookies, ktorú nájdete na všetkých našich internetových stránkach. Okrem toho môžete váš prehliadač nastaviť tak, abyblokoval všetky cookies. Toto nastavenie však môže obmedziť možnosť využívať naše služby.

ZMENY DOKUMENTU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky budúce zmeny v dokumentácii o ochrane osobných údajov uverejníme na tejto internetovej stránke a vhodným spôsobom vás o nich informujeme prostredníctvom e-mailu. Prosím, pravidelne sa informujte o prípadných aktualizáciách alebo zmenách našej dokumentácie o ochrane osobných údajov.

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať s akýmikoľvek pripomienkami, otázkami a žiadosťami týkajúcimi sa nášho využívania vašich osobných údajov. Ak si želáte uplatniť niektoré z vašich práv, napíšte nám na dole uvedenú adresu a do predmetu uveďte FAO Legal Department, alebo nás kontaktujte tu.

Máte vždy istotu

paysafecard znamená absolútnu bezpečnosť. Tu nájdete užitočné informácie k bezpečnému zaplateniu na internete a ochrane pred pokusmi o podvod.