Smernica pre cookie

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo všetkých zariadeniach, s ktorými pristupujete na internetovú stránku. Sú veľmi rozšírené a slúžia na to, aby robili internetové stránky používateľnými, resp. lepšie používateľnými, ako aj dávali poskytovateľom internetových stránok k dispozícii informácie o používateľskom správaní. Podrobnejšie informácie o spôsobe fungovania cookies nájdete (v anglickom jazyku) na http://www.allaboutcookies.org.

Všetky internetové stránky prevádzkované v Európskej únii musia získať súhlas používateľov predtým, ako sa cookies (alebo podobné technológie) použijú alebo uložia v ich počítačoch alebo mobilných zariadeniach.

Prostredníctvom ďalšieho používania našej internetovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby sme na nasledujúce uvedené účely vo vašom počítači/zariadení umiestňovali cookies. Prosím, prečítajte si dôkladne túto smernicu pre cookies. Obsahuje podrobné informácie o nami používaných cookies a o účele ich používania. Smernicu o ochrane údajov platnú pre používanie paysafecard.com nájdete na https://www.paysafecard.com/data-protection.


Prečo paysafecard používa cookies?

Cookies nám pomáhajú sledovať, ako používatelia používajú našu internetovú stránku. Takto môžeme našu internetovú stránku lepšie prispôsobovať záujmom a potrebám našich zákazníkov a poskytovať vám pri návšteve našej internetovej stránky lepšiu používateľskú skúsenosť. Použité cookies zabezpečujú napr. to, že sa pri navigácii po jednotlivých stránkach našej internetovej stránky zachovávajú používateľské preferencie, ako aj jazykové nastavenia. Okrem toho cookies majú chrániť naše systémy a starať sa o to, aby vaše údaje pri využívaní našich služieb boli zabezpečené.


Používame nasledujúce druhy cookies:

  • Absolútne nevyhnutné cookies – Do tejto kategórie spadajú cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku našej internetovej stránky. Sú to napr. cookies, ktoré vás identifikujú, keď platíte s paysafecard alebo sa prihlasujete do svojho účtu paysafecard. Poskytujú vám možnosť slobodného pohybu po našej internetovej stránke a využívania všetkých želaných služieb. Tieto cookies sa aktivujú, keď prichádzate na našu stránku a počas toho, keď ju používate.
  • Cookies dodržiavania – Tieto cookies potrebujeme, aby sme dodržiavali zákonné požiadavky (napr. v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a podvodom) a na zabránenie tomu, aby váš účet bol zneužitý inými používateľmi. Tieto cookies sa aktivujú, keď prichádzate na našu stránku a počas toho, keď túto používate.
  • Cookies služieb – Tieto cookies prispievajú k funkcii našej internetovej stránky a pomáhajú nám poskytovať vám lepšie služby. Dokumentujú napríklad to, ktoré stránky obzvlášť často navštevujete alebo keď sa vám zobrazuje chybové hlásenie.
  • Cookies funkcionalít – Do tejto kategórie spadajú všetky cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať vám viac personalizované služby a prostredníctvom ktorých sa dajú zapamätať uskutočnené nastavenia – napríklad región, z ktorého pochádzate alebo vaše jazykové nastavenie.
  • Cookies tretích strán – Keď navštívite internetovú stránku v rámci našej internetovej stránky, na ktorej sú vložené obsahy tretích strán (napr. YouTube alebo Twitter) môže sa stať, že tieto vo vašom zariadení umiestnia cookies. Nad týmito cookies nemáme žiadnu kontrolu. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ktoré druhy cookies sa môžu stiahnuť, informujte sa o tom, prosím, presnejšie na internetových stránkach príslušných tretích poskytovateľov.
  • Cookies tretích strán na zber informácií – Tieto cookies (napr. z Facebooku alebo Googlu) zbierajú informácie o tom, ktoré stránky v rámci našich internetových stránok navštevujete. Zhromaždené informácie nám pomáhajú lepšie rozumieť našim zákazníkom. Okrem toho môžeme na základe zhromaždených informácií vytvárať reklamu zameranú na cieľové skupiny.

Ktoré cookies sa používajú na paysafecard.com?

V nasledujúcej tabuľke si môžete zistiť, ktoré cookies používame a na aký účel slúžia.

Google Analytics*

_utma

Pomocou tohto cookie môžeme počítať, koľko používateľov navštevuje naše internetové stránky. Obvykle sa umiestňuje pri vašej prvej návšteve našej internetovej stránky. Ak ho vymažete (napr. vymazaním všetkých cookies cez nastavenia prehliadača), pri vašej ďalšej návšteve sa umiestni nový.

Google Analytics*

_utmb

Tento cookie sa používa na počítanie tzv. používateľských relácií, teda každej návštevy našej stránky (avšak nie každého kliknutia na novú internetovú stránku alebo inú oblasť v rámci internetovej stránky). Tento cookie sa po 30 minútach nečinnosti stáva neplatným. Ak sa po uplynutí tohto časového intervalu dostanete na našu stránku znova, ukladá sa nový cookie.

Google Analytics*

_utmc

Tento cookie sa používa na počítanie a dokumentovanie konca používateľskej relácie – t. j. návštevy na našej internetovej stránke, pri ktorej však môžete pristupovať na viaceré internetové stránky alebo do viacerých oblastí našej internetovej stránky. Tento cookie sa po 30 minútach nečinnosti stáva neplatným. Ak sa po uplynutí tohto časového intervalu dostanete na našu stránku znova, ukladá sa nový cookie.

Google Analytics*

_utmv

Tento cookie slúži na segmentovanie používateľských skupín na internetovej stránke. Takto sa napríklad rozlišuje medzi registrovanými a neregistrovanými používateľmi a ich používateľské správanie sa chápe oddelene.

Google Analytics*

_utmz

Tento cookie dokumentuje, ako sa návštevníci dostali na stránku – napr. prostredníctvom inzerátu alebo určitého vyhľadávača. Tieto informácie využívame na meranie miery efektívnosti našej online reklamy a skúmanie toho, ako by sme mohli vylepšiť navigáciu v rámci našej internetovej stránky.

 

psc_country_man

Tento cookie sa používa na sledovanie zmien zo strany používateľov, čo sa týka nastavení krajiny. Keď napríklad používateľ prepína z rakúskej internetovej stránky na švajčiarsku, pri ďalšej návšteve je presmerovaný priamo na švajčiarsku stránku paysafecard.

 

ref

Tento cookie dokumentuje, z ktorej internetovej stránky sa návštevník dostal na našu internetovú stránku.

 

PHPSESSID

Tento cookie sa používa na sledovanie, či sa už používateľ zúčastnil súťaží alebo žrebovaní.

 

Human

Tento cookie sa používa ako technické počítadlo.

 

storesearch2

Tento cookie ukladá adresu, ktorá bola naposledy zadaná do nášho vyhľadávania predajného miesta na našej internetovej stránke, aby sa pri ďalšom vyvolaní zobrazil rovno posledný výsledok vyhľadávania.

 

cid

Tento cookie ukladá odkazujúcu doménu po dobu 60 dní na účely analyzovania, z ktorej internetovej stránky sa používateľ dostal na paysafecard.com.

 

partnerProgramId

Tento cookie ukladá, či vstupným bodom používateľa bola cieľová stránka výplaty.

 

Facebook

www.facebook.com/help/cookies

 

Google+

www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

*ďalšie informácie nájdete na stránkach pomoci a v pravidlách ochrany osobných údajov Google:


Môžem svoj ​​súhlas s používaním cookies odvolať?

Ak by ste chceli odvolať svoj súhlas, prostredníctvom nastavení svojho prehliadača si môžete cookies kedykoľvek vymazať. Ďalšie informácie o vymazaní a zablokovaní cookies (v anglickom jazyku) nájdete tu: http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/


Ako môžem vymazať alebo zablokovať cookies?

Cookies môžete zablokovať tak, že v nastaveniach prehliadača zadefinujete, že sa nesmú používať žiadne alebo smú používať len určité cookies. Ak sa rozhodnete pre zablokovanie všetkých cookies, môže však dôjsť k tomu, že už nebudete môcť pristupovať do určitých oblastí našej internetovej stránky alebo celej prezentácie. Ak ste vo svojich nastaveniach prehliadača nedefinovali, že sa nesmú ukladať žiadne cookies, potom pri vašom príchode na našu stránku budú zo strany nášho systému použité cookies.


Informácie o cookies

Mnohé užitočné informácie o cookies nájdete (v anglickom jazyku) na: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

Združenie pre podporu online reklamy vydalo sprievodcu pre online behaviorálnu reklamu, ktorého nájdete na nasledujúcej adrese: http://www.youronlinechoices.eu/

Medzinárodná obchodná komora Veľkej Británie

Informácie o sprievodcovi pre cookies ICC (UK) nájdete (v anglickom jazyku) na: http://www.iccwbo.uk/pages/privacy/

Prosím, pamätajte na nasledovné: Vyhradzujeme si právo túto smernicu kedykoľvek zmeniť zverejnením prepracovanej verzie na našej internetovej stránke. Prepracovaná verzia je účinná od okamihu svojho zverejnenia. Rozsiahle zmeny sa dodatočne oznamujú 30 dní dopredu upozornením na stránke smernice našej internetovej stránky.

Máte vždy istotu

paysafecard znamená absolútnu bezpečnosť. Tu nájdete užitočné informácie k bezpečnému zaplateniu na internete a ochrane pred pokusmi o podvod.