Zmeny služieb od spoločnosti paysafecard následkom Brexitu

Ako plánujeme svoju obchodnú činnosť po spustení Brexitu

Spojené kráľovstvo („UK“) začne k dátumu 31. 01. 2020 predbežný proces dohodnutého vystúpenia z EÚ (čo sa všeobecne označuje názvom „Brexit“). Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme čo najviac znížili následky na našich zákazníkov a zabezpečili, aby vám paysafecard aj naďalej mohla nepretržite poskytovať služby.

Na tento účel musíme zmeniť spôsob, akým poskytujeme služby vo vašej krajine.

V súčasnosti poskytujeme služby vo vašej krajine prostredníctvom spoločnosti Prepaid Services Company Limited, ktorá je inštitúciou elektronického peňažníctva schválenou a regulovanou britským Úradom pre finančný dohľad Financial Conduct Authority (identifikačné číslo organizácie v Británii: 900021).

Kvôli Brexitu by sme chceli vo vašej krajine od 29. januára 2020 začať poskytovať služby prostredníctvom novo založenej spoločnosti so sídlom v Írsku, Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL“). Spoločnosť PPSL je inštitúcia elektronického peňažníctva schválená a súčasne regulovaná bankou Central bank of Ireland (Centrálna írska banka).

Zmeny v našich obchodných podmienkach

Z vyššie uvedených dôvodov budú služby, ktoré vám ponúka paysafecard, od 29. január 2020 poskytované spoločnosťou PPSL a od toho dátumu sa budú riadiť novými Všeobecnými obchodnými podmienkami („VOP“) medzi vami a spoločnosťou PPSL. Nové VOP v zásade korešpondujú so súčasnými VOP medzi vami a spoločnosťou Prepaid Services COmpany Limited a budú vám poskytované rovnaké služby ako doteraz. V súčasných VOP treba vykonať len minimálne zmeny, ktoré umožnia postúpenie práv a povinností z tejto zmluvy s vami na spoločnosť PPSL a VOP, a síce:

  • zmenu údajov o poskytovateľovi služieb z paysafecard na spoločnosť PPSL;
  • zmenu platných práv a jurisdikciu na Írsko;
  • zmenu údajov príslušného kontaktného miesta v prípade, že budete mať sťažnosti;
  • aktualizáciu informácií týkajúcich sa kompenzačnej schémy.

V ďalšej časti nájdete nové VOP.

Do 29. január 2020 platia prenaše produkty doteraz platné VOP, ktoré si ako zvyčajne môžete prezrieť a stiahnuť.

Čo musíte teraz urobiť?

Pokiaľ súhlasíte s vyššie uvedenými zmenami, nemusíte urobiť nič. Tieto zmeny vstupujú do platnosti 29. január 2020 a automaticky platia na služby, ktoré vám od toho dátumu budeme poskytovať. Momentálny zostatok v spoločnosti Prepaid Services Company Limited sa automaticky prevedie na spoločnosť PPSL a bude vám k dispozícii ako doteraz.

Ak nesúhlasíte so zmenami, môžete svoju zmluvu s nami vypovedať s okamžitou platnosťou do 29. január 2020. Ďalšie informácie o vašich právach vypovedania zmluvy nájdete v odseku „Ukončenie“ v našej súčasnej verzii VOP.

Ďakujeme vám za trpezlivosť v čase vykonávania potrebných zmien v našej obchodnej činnosti.

VOP pre používanie paysafecard

platné od 01.03.2020

Stiahnutie (PDF)


platné od 29.01.2020

Stiahnutie (PDF)


platný do 28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

VOP pre používanie my paysafecard

platné od 01.03.2020

Stiahnutie (PDF)


platné od 29.01.2020

Stiahnutie (PDF)


platný do 28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

VOP pre používanie paysafecard Mastercard®

platné od 01.03.2020

Stiahnutie (PDF)


platné od 29.01.2020

Stiahnutie (PDF)


platný do 28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

VOP pre používanie my PLUS

platné od 29.01.2020

Stiahnutie (PDF)


platný do 28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

Máte nejaké otázky?

Želáte si ešte nejaké informácie alebo máte otázky k používaniu paysafecard? Náš zákaznícky servis vám ochotne poskytne ďalšiu pomoc.