Pomoc

Upozornenie o súboroch cookie

Paysafe - smernica pre súbory cookie a podobné technológie

Spoločnosť Paysafe Group Limited a spoločnosti jej skupiny (ďalej len „Paysafe“ alebo „my“ alebo „náš/e“) používa súbory „cookie“ a iné technológie, keď používate naše internetové sídla, mobilné internetové sídla alebo mobilné aplikácie. Tu sa dozviete viac o súboroch cookie a podobných technológiách, a tiež o tom, ako ich môžete cielene kontrolovať. Našu Smernicu o súboroch cookie si môžete priamo vyvolať tu.

Všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete tu: http://www.allaboutcookies.org/

Váš súhlas

Používaním našich internetových sídiel, mobilných internetových sídiel a mobilných aplikácií akceptujete používanie súborov cookie podľa našej smernice alebo podľa jednej zo smerníc príslušného internetového sídla alebo aplikácie. Táto smernica platí ako dodatočná so všetkými ostatnými podmienkami používania alebo zmluvným podmienkam príslušnej služby Paysafe. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, deaktivujte ich, ako je to nižšie uvedené, resp. podľa pokynov, ktoré sa vám zobrazia pri vyvolaní jedného z webových sídiel Paysafe alebo pri preberaní aplikácie Paysafe.

Môžem odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie a podobných technológií?

Ak si želáte odvolať váš súhlas s používaním súborov cookie a podobných technológií, vymažte súbory cookie z nastavení vášho prehliadača. Krátky návod, ako to urobiť, nájdete v tejto smernici spolu s ďalšími informáciami o vymazaní a blokovaní súborov cookie si vyvoláte tu (v angličtine): http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Niektoré z nami používaných technológií, napr. JavaScript, sa dajú na vašich zariadeniach deaktivovať, ale môže to podstatne ovplyvniť a obmedziť funkčnosť našich internetových sídiel, mobilných webových sídiel alebo mobilných aplikácií na vašich zariadeniach.

Čo sú to súbory cookie a podobné technológie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie, keď navštívite webové sídlo. Súbory cookie sú často používané prevádzkovateľmi webových sídiel a mobilných aplikácií na sprístupnenie funkcií, resp. aby na zefektívnenie webových sídiel a aplikácií a na sprístupnenie správ a informácií. Paysafe používa súbory cookie na množstvo rôznych úloh, napr. aj na plynulú navigáciu medzi stránkami, uloženie vašich nastavení a všeobecne na zlepšenie prehliadania stránok. Súbory cookie používame aj na zabezpečenie, že reklama, ktorá sa vám zobrazuje na našich a iných stránkach, lepšie vyhovuje vám a vašim záujmom.

Používame na to aj porovnateľné technológie, napríklad „pixlové značky“ a „JavaScript“. Pixlové značky a JavaScript sú malé súbory obrázkov obsahujúce jednoznačné identifikátory, a umožňujú nám rozpoznať, keď niekto navštívi naše webové sídla [alebo otvorí nami zaslaný e-mail]. To nám umožňuje napríklad [sledovať návštevnosť stránok našich webových sídiel používateľmi a porovnávať ich s inými, poskytovať súbory cookie alebo cez ne komunikovať, resp. zistiť, či ste na naše webové sídlo prišli z on-line reklamy na webovom sídle tretej strany ako aj vylepšovať našu prezentáciu na internete a vyhodnocovať úspešnosť marketingových e-mailových kampaní].

Keď používate naše webové sídlo a mobilné sídlo alebo naše mobilné aplikácie, súbory cookie a podobné technológie nám umožňujú ponúknuť vám službu on-line vhodnú pre vaše zariadenie, i predchádzať podvodom a vypátrať ich, čím prispievame k vašej bezpečnosti. Ak vyvoláte naše webové sídlo na vašom obľúbenom zariadení (napr. na mobilnom zariadení alebo počítači), zhromažďujeme informácie o vašom používaní tejto stránky, napr. informácie o zariadení alebo prehliadači, ktoré ste použili na vyhľadanie webového sídla (vrátane typu zariadenia, operačného systému, rozlíšenia obrazovky, atď.), o spôsobe vašich interakcií na stránke a o IP adrese, cez ktorú vaše zariadenie komunikuje. Bezchybná funkcia týchto technológií je často odkázaná na súbory cookie, môže odmietnutie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie, napr. naše bezpečné služby na internete sa nedajú spustiť alebo ukončiť, ak sa súbory cookie alebo iné podobné technológie nenainštalujú. Upozorňujeme tiež, že určité transakcie sa nemusia dať uskutočniť, pokiaľ sa nachádzate v určitých krajinách.

Súbory cookie, ktoré umiestňuje prevádzkovateľ webového sídla/aplikácie (v tomto prípade Paysafe Group), sa označujú ako „nevyhnutné súbory cookie“. Súbory cookie, ktoré umiestňujú tretie strany ako prevádzkovatelia webového sídla/aplikácie, sa označujú ako „súbory cookie tretích strán“. Súbory cookie tretích strán umožňujú sprístupnenie vlastností alebo funkcií tretích strán na alebo prostredníctvom webového sídla/aplikácie (napr. reklama, interaktívne obsahy a analýzy). Spoločnosti, ktoré umiestňujú tieto súbory cookie tretích strán, môžu rozpoznať váš počítač pri návšteve príslušného webového sídla ako aj pri návšteve určitých iných webových sídiel.

Naše webové sídla môžu používať aj tzv. „flash-cookies“ (známe aj pod názvom lokálne zdieľané objekty, „LSO“), aby, okrem iného, zhromažďovali a ukladali informácie, ako používate naše služby, na zabránenie a vypátranie podvodov.

Ak si neprajete, aby sa na vašom počítači ukladali flash cookies, môžete prispôsobiť nastavenia vášho Flash Playera nástrojmi z oblasti Uložené nastavenia pre webové sídlo tak, aby sa ukladanie súborov flash cookie zablokovalo. Súbory flash cookie môžete cielene ovládať aj cez globálne nastavenia ukladania a ďalej sa riadiť pokynmi (tie vám napríklad vysvetlia, ako môžete už existujúce súbory flash cookie vymazať (pozri „Informácie“ na webovom sídle spoločnosti Macromedia), ako môžete zabrániť, aby sa Flash-LSO ukladali bez výzvy na vašom počítači, a (pre Flash Player 8 a vyššie verzie) ako môžete zablokovať tie súbory Flash cookie, ktoré neaktivuje prevádzkovateľ práve navštívenej stránky).
Upozorňujeme vás, že ak vo svojej aplikácii Flash Player zmeníte nastavenia tak, aby obmedzovali alebo len podmienečne umožňovali použitie súborov flash cookie, ovplyvní to aj funkčnosť niektorých aplikácií Flash, napr. aj aplikácií Flash používaných v súvislosti s našimi službami alebo obsahom on-line, ktoré budú následne obmedzené, resp. ovplyvnené.]

Používa sa viac ako jeden druh súborov cookie?

Existujú rôzne druhy súborov cookie, ktoré sa za normálnych okolností delia na nasledovné kategórie (upozorňujeme, že nie všetky tieto druhy sa používajú na každom webovom sídle, ktoré navštívite, a tiež že niektoré súbory cookie môžu patriť do viacerých kategórií):

„nevyhnutné“/potrebné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, pretože vám umožňujú navigáciu po webovom sídle a sprístupňujú jeho funkcie (napr. prístup k zabezpečeným oblastiam webového sídla). Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli ponúknuť požadované služby, napr. nákupné košíky alebo elektronickú fakturáciu (e-Billing). Tieto súbory cookie sa aktivujú, keď vyvoláte naše webové sídlo a zostávajú aktívne počas vašej návštevy. Tieto súbory cookie tak v zásade umožňujú používanie služieb, o ktoré ste vyslovene požiadali.

Súbory cookie „performance“ (resp. súbory cookie výkonu)
Zhromažďujú informácie o správaní návštevníkov pri používaní. Napríklad, o používateľmi najčastejšie navštevovaných stránkach a o chybových hláseniach prijímaných z internetových stránok. Tieto súbory sa súhrnne používajú na zlepšenie výkonnosti našich webových sídiel a aplikácií. Tieto súbory umožňujú podľa vami navštívených stránok v rámci webového sídla resp. aplikácie zisťovať, či zákazníci majú osobitné záujmy alebo potreby. Tieto súbory cookie tiež v zásade zhromažďujú informácie z vami navštevovaných internetových stránok a pomáhajú nám zlepšovať ponuku služieb pre vás. 

Funkčnostné súbory cookie (resp Funktions-Cookies)
Tieto súbory cookie umožňujú, aby si webové sídlo zapamätalo vaše nastavenia (napr. vaše meno používateľa, jazyk alebo región, kde sa nachádzate) a aby ponúkalo rozšírené, na mieru šité funkcie. Webové sídlo vám môže zobraziť napríklad miestnu predpoveď počasia alebo dopravné hlásenia podľa regiónu, kde sa práve nachádzate, uloženého v súbore cookie. Tieto súbory cookie sa používajú aj na zapamätanie si vami zadaných zmien, napríklad veľkosti a typu písma, a iných oblastí webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Môžu sa použiť aj na poskytovanie služieb, o ktoré máte záujem, napr. na prehrávanie videa alebo na možnosť komentovať blog. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované Informácie, neumožňujú však spätné zisťovanie vašich aktivít pri surfovaní na iných webových sídlach. Tieto súbory cookie si v podstate pamätajú vami prijímané rozhodnutia a zvyšujú tak váš používateľský komfort.

„Targeting“ cookies (alebo reklamné súbory cookie)
Používajú sa na to, aby sa vám zobrazovali reklamy lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom, súčasne s tým aj na obmedzenie frekvencie výskytu príslušných zobrazovaní reklamy a hodnotenie efektívnosti reklamných kampaní. Umiestňujú ich obvykle reklamné siete so súhlasom prevádzkovateľa webového sídla. Zapamätajú si, že ste webové sídlo navštívili a túto informáciu poskytujú ďalej iným organizáciám, napríklad zadávateľom reklamy. Súbory targeting cookies, resp. reklamné súbory cookie sú často spojené s funkciami webového sídla, ktoré ponúka iná takáto organizácia. Tieto súbory cookie teda v zásade zhromažďujú informácie o vašom správaní pri surfovaní, aby reklamu prispôsobili podľa vašich záujmov.

„Compliance“ cookies požiadavky(súbory cookie na zabezpečenie súladu)
Tieto súbory cookie potrebujeme na splnenie požiadaviek zákona a regulátora – napríklad v oblasti priania špinavých peňazí a prevencie podvodov. Zabraňujú súčasne zneužitiu vášho účtu inými používateľmi. Tieto súbory cookie sa aktivujú, keď vyvoláte naše webové sídlo a zostávajú aktívne počas vašej návštevy.

„Súbory cookie tretích strán“
Tieto súbory cookie umiestňujú na naše webové sídlo iné spoločnosti, napr. YouTube alebo Twitter, na miesta s vloženým obsahom od tretích strán. Nad týmito súbormi cookie nemáme žiadnu kontrolu. Ak sa chcete dozvedieť viac o druhoch týchto súborov cookie, ktoré sa na základe toho môžu ukladať, navštívte webové sídlo tejto tretej spoločnosti.

Súbory cookie „tretích strán“, ktoré poskytujú informácie pre Paysafe

Tieto súbory cookie, pochádzajúce napríklad od spoločností Facebook alebo Google, zbierajú informácie na stránkach, ktoré vyvolávate z nášho webového sídla. Takto zhromaždené informácie nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Okrem toho tak vieme lepšie zacieliť reklamu priamo na určité cieľové skupiny.

Súbory cookie v e-mailoch

Súbory cookie a podobné technológie používame v niektorých našich e-mailoch s hypertextovými prepojeniami (s jedinečnou značkou). Pomáhajú nám lepšie porozumieť, ako zaobchádzate s našimi e-mailmi a ako zlepšiť obsah a objem e-mailov, ktoré v budúcnosti dostávate. Ak kliknete na prepojenia v takomto e-mali, vieme lepšie odsledovať používanie nášho webového sídla a prispôsobiť pre vás obsah a ponuky, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie.

Ak nechcete dostávať žiadne súbory cookie v našich e-mailoch, jednoducho zatvorte e-mail skôr, než si prevezmete obrázky alebo kliknete na prepojenia. Súbory cookie môžete obmedziť alebo ich úplne odmietnuť aj v nastaveniach prehliadača. Tieto nastavenia sú potom platné pre všetky súbory cookie, ako z webových sídiel tak aj z e-mailov.
Ak máte počítač natavený na automatické zobrazenie obrázkov alebo ste si nás pridali do e-mailového “adresára” (alebo na zoznam „bezpečných odosielateľov“), alebo ak ste si nastavili bezpečnostné požiadavky v počítači na „nízku“ úroveň, pri prevzatí, otvorení alebo čítaní nášho e-mailu sa môžu uložiť súbory cookie. Ak si to neželáte, musíte deaktivovať automatické zobrazovanie obrázkov alebo nás odstrániť z adresára, prípadne zvýšiť úroveň bezpečnostných požiadaviek.

Kontrola a vymazanie súborov cookie v prehliadači

V nastaveniach prehliadača môžete deaktivovať alebo úplne vymazať súbory cookie. Riaďte sa pokynmi vášho prehliadača (spravidla uvedené na záložkách „Pomocník“, „Upraviť“ alebo „Nástroje“). Niektoré stránky nemusia správne fungovať, ak úplne deaktivujete všetky súbory cookie. Mnohé súbory cookie tretích strán sa však dajú bez obmedzenia zablokovať. Ak deaktivujete súbory cookie v prehliadači, vaše zariadenie nedovolí prístup žiadnych súborov cookie z webových sídiel. Znamená to, že budete mať problémy dostať sa na chránené oblasti príslušného vyvolaného webového sídla a nebudete môcť optimálne využiť surfovanie on-line.

Paysafe Group používa nasledovné druhy súborov cookie:

Ďalej uvádzame zoznam všetkých druhov súborov cookie a podobných technológií používaných spoločnosťou Paysafe Group v súvislosti s našimi webovými sídlami, mobilnými sídlami a mobilnými aplikáciami, spolu s pokynmi na ich deaktivovanie. Na každom sídle ani v každej aplikácii nie sú prítomné všetky súbory cookie a tento zoznam nie je ani vyčerpávajúci.