Spremembe storitev paysafecard zaradi brexita

Kako načrtujemo naše poslovanje po brexitu

Združeno kraljestvo (»ZK«) bo 31. 01. 2020  predvidoma zapustilo EU (to poznamo pod imenom »brexit«). Potrudili smo se čim bolj zmanjšati učinek na naše stranke in zagotoviti, da vam lahko družba paysafecard storitve neprekinjeno zagotavlja tudi po brexitu.

Zato moramo spremeniti način, kako ponujamo storitve v vaši državi.

Storitve v vaši državi trenutno ponujamo prek družbe Prepaid Services Company Limited, ustanove za izdajo elektronskega denarja, pooblaščene in regulirane s strani Agencije za nadzor finančnega poslovanja (FCA) Združenega kraljestva (registrska številka v Združenem kraljestvu: 900021).

Zaradi brexita bomo v vaši državi storitve v prihodnje zagotavljali prek družbe Paysafe Prepaid Services Limited (v nadaljevanju »PPSL«), ki smo jo na novo ustanovili s sedežem na Irskem. Družba PPSL je pooblaščena in regulirana s strani Irske centralne banke kot ustanova za izdajo elektronskega denarja.

Spremembe naših pogojev poslovanja

Zato bo od 29. oktobra 2019 storitve, ki vam jih ponuja paysafecard, zagotavljala družba PPSL, pri tem pa bodo veljali novi splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Pogoji«) med vami in družbo PPSL. Novi Pogoji so v bistvu enaki trenutnim, ki zdaj veljajo za odnos med vami in družbo Prepaid Services Company Limited, zagotovljene pa vam bodo enake storitve kot prej. Manjše spremembe trenutnih Pogojev so potrebne zaradi prenosa pravic in dolžnosti iz te pogodbe, sklenjene z vami, in teh Pogojev na družbo PPSL, vključno s/z:

  • spremembo podatkov o ponudniku storitev s paysafecard na PPSL;
  • spremembo veljavnega prava in sodne pristojnosti na Irsko;
  • spremembo podatkov za stik pristojne točke v primeru pritožb;
  • posodobitvijo informacij o sistemu nadomestil.

Povezavo do novih Pogojev boste našli v nadaljnjem besedilu. 

Do 29. oktobra 2019 bodo za naše izdelke veljali dosedanji Pogoji, do katerih lahko še naprej dostopate in si jih prenesete spodaj.

Kaj morate storiti zdaj?

Če se strinjate z omenjenimi spremembami, vam ni treba storiti ničesar. Te spremembe bodo začele veljati 29. oktobra 2019 in bodo samodejno začele veljati za storitve, ki jih bomo opravljali od tega datuma naprej. Obstoječe dobroimetje pri družbi Prepaid Services Company Limited se samodejno prenese na družbo PPSL in vam bo na voljo kot doslej.

Če se s spremembami ne strinjate, lahko pogodbo z nami pred 29. oktobrom 2019 prekinete s takojšnjim učinkom. Dodatne informacije o vaših pravicah do prekinitve pogodbe najdete v razdelku »Odstop« v naši trenutni različici Pogojev.

Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost pri uvedbi potrebnih sprememb v našem poslovanju.