Imate vprašanja o sistemu paysafecard?

Tu so na voljo najpogostejša vprašanja in odgovori o uporabi sistema paysafecard. Enostavno listajte po kategorijah ali pa uporabite funkcijo iskanja.

Katere dokumente lahko uporabim kot dokazilo o bivališču?

Za povišanje računa my paysafecard v status »Unlimited« morate v postopku nadgradnje v drugi status dokazati bivališče. Dokument za dokazilo o bivališču je lahko dokument, ki ga je izdal državni organ, komunalna ustanova ali finančna inštitucija. Vsebovati mora naslednje podatke: vaše ime in priimek, vaš trenutni naslov, datum (npr. datum listine, datum izdaje ali datum veljavnosti itn.) ter jasno referenčno številko (npr. številko bančnega računa, računa ali stranke). Prosimo, upoštevajte, da se morajo podatki v my paysafecard ujemati s podatki dokazila.

Na dokazilu naveden naslov mora ustrezati fizičnemu naslovu vašega stalnega bivališča. Dokazil z naslovi poštnega predala, naslovom poslovnih prostorov ali službe za prenaslavljanje pošiljk žal ne moremo sprejeti.

Če dokumentov ne morete skenirati, lahko kopijo pošljete po pošti.

 

Kot dokazilo o bivališču veljajo naslednji dokumenti:

 • račun podjetja za oskrbo z energijo
 • izpisek bančnega računa
 • davčna odločba
 • osebni dokument s fotografijo
 • potrdilo o hipoteki
 • potrdilo iz registra volilnih upravičencev
 • korespondenca organa za plačilo nadomestil (npr. pokojnina, nadomestlio za brezposelnost, stanovanjsko nadomestilo itn.)

 

računi komunalnih podjetij

Za dokazovanje stalnega prebivališča z računi podjetij za oskrbo z energijo ti ne smejo biti starejši od treh mesecev. Splošno priznani dokumenti so:

 • račun za plin
 • račun za elektriko
 • račun za vodo
 • račun kabelskega priključka (ne satelitska televizija)
 • račun za priključek na stacionarno telefonsko omrežje

Računi za mobilne storitve, kot je mobilni telefon, ne veljajo kot dokazilo o naslovu.

 

Prosimo, upoštevajte, da morajo poslani dokumenti izpolnjevati naslednje zahteve:

Izpisek bančnega računa

Vaš izpisek bančnega računa ne sme biti starejši od treh mesecev. Stanje računa in podrobnosti o transakcijah lahko počrnite. Pazite pa, da bodo naslednje informacije čitljive:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • številka bančnega računa
 • datum listine

Osebni dokument s fotografijo

Za dokazilo o stalnem bivališču lahko naložite osebno izkaznico s fotografijo, iz katere je razviden vaš naslov bivališča. Ta osebni dokument s sliko mora biti veljaven in ne sme biti isti dokument, ki ste ga naložili kot dokazilo za osebne podatke. Če ste na primer za dokazilo identitete uporabili vozniško dovoljenje, morate za dokazilo o stalnem bivališču uporabiti drug dokument, tudi če je na vozniškem dovoljenju naveden trenutni naslov bivališča.

Davčna odločba

Za uspešno preveritev morate naložiti davčno odločbo za trenutno bivališče, ki jo je izdal davčni urad ali vlada.

Za dokazovanje slovenskega stalnega bivališča zato ne moremo sprejeti španske davčne odločbe, tudi če je bila poslana na vaš slovenski naslov.

Za dokazovanje stalnega bivališča mora biti davčna odločba izdana v zadnjih 12 mesecih, vsebovati pa mora naslednje informacije:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • številko računa in davčno številko
 • datum listine

Potrdilo iz registra volilnih upravičencev

Tudi s potrdilom iz registra volilnih upravičencev (npr. potrdilo o prijavi) se lahko izvede preveritev računa. Pri tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Dokument mora izstaviti državni urad za registracijo volivcev na območju vašega stalnega bivališča.
 • Dokument mora biti izdan v zadnjih dvanajstih mesecih.
 • Iz dokumenta mora biti razvidno vaše ime, priimek in trenutno bivališče.

Korespondenca z javnimi organi o prejemanju nadomestil

Za uspešno registracijo lahko naložite tudi korespondenco z javnimi organi o prejemanju nadomestil (npr. pokojnine, nadomestila za brezposelnost itn.). Ta korespondenca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Dokument mora izdati javni organ, ki je za takšna nadomestila pristojen na območju vašega stalnega bivališča.
 • Dokument mora biti izdan v zadnjih šestih mesecih.
 • Iz dokumenta mora biti razvidno vaše ime, priimek in trenutno bivališče.

Potrdilo o hipoteki

Za dokazilo stalnega bivališča morajo hipotekarni dokumenti vaše banke ali kreditne institucije biti izdani v zadnjih dvanajstih mesecih in vsebovati naslednje podatke:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • številko bančnega računa
 • datum listine