Ovi pokušaji prevare su već prijavljivani i poznati. Molimo Vas da obratite pažnju, kako biste poboljšali sopstvenu bezbednost.

BKA/GEMA-kompjuterski virus zahteva plaćanje "novčane kazne" putem paysafecarda.

BKA/GEMA-kompjuterski virus zahteva od pogođenog korisnika plaćanje "novčane kazne" putem paysafecarda i preti brisanjem hard-diska. Ako je Vaš kompjuter napadnut, otvara se iskačući prozor, u kom se traži otkupnina ili isplata novčane kazne - a isplata treba da bude u obliku paysafecard PIN-ova. Pažnja: paysafecard ne koriste BKA, advokati, GEMA ili sudovi kao sredstvo plaćanja. Nikada ne ispunjavajte takve zahteve i ne isplaćujte "novčanu kaznu" ni u kom slučaju! Dodatne informacije o BKA/GEMA virusu i vesti o štetnom softveru, kao i sajber-kriminalu možete naći na:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

"Windows Update"- trojanac zahteva instalaciju Windows-licence uz naknadu.

Ako je Vaš kompjuter napadnut, otvara se "Windows Update"-prozor, u kom Vam se preti gubitkom podataka. Od Vas će se tražiti da nabavite Windows-licencu uz naknadu. Ona bi vas, navodno, zaštitila od gubitka podataka. Zahteva se plaćanje ažuriranja paysafecard PIN-om. Nikada ne nasedajte na ovaj zahtev i ni u kom slučaju ne plaćajte, jer se radi o pokušaju prevare!

Dodatne informacije specijalno na temu trojanaca možete naći na:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Kriminalci pokušavaju da Vas prevare putem telefona (npr. izmirenje duga, obećanje o dobitku i slično).

Uvek iznova dolazi do najrazličitijih pokušaja prevare telefonom:

Često se pozivač prestavlja kao predstavnik neke advokatske kancelarije, te Vas obaveštava o viskokom novčanom dobitku, pri čemu se za isporuku dokumentacije i proviziju traži naknada u visini od više stotina evra. Zahteva se da se ona izmiri paysafecard PIN-ovima. Nemojte ispuniti ovaj zahtev: radi se o pokušaju prevare!

U nekom drugom pokušaju prevare, pozivač se predstavlja kao zaštitnik potrošača i obećava da će se stari dugovi u iznosu do 300 evra izmiriti. Ova suma treba da bude isplaćena paysafecard PIN-ovima. I ovde se radi o pokušaju prevare!

Budite zato uvek oprezni preko telefona i nikada ne prosleđujte PIN-ove! Dodatne savete za sprečavanje prevara pronađite ovde.

Prevara sa plaćanjem naknade unapred: Finansijske prevare u vezi sa pozajmicama/Prevare sa osiguranjem zaštite plaćanja

Finansijske prevare u vezi sa pozajmicama, prevare sa osiguranjem zaštite plaćanja i obećanja o dobiti uobičajeni su primeri u kategoriji prevara sa plaćanjem naknade unapred.

Žrtve se obično kontaktiraju putem telefona/e-pošte ili odgovaraju na oglase gde bivaju prevareni tako što unapred plate naknadu za pozajmicu, "Osiguranje zaštite plaćanja" ili sličnu finansijsku dobit. Pozivaoci se često predstavljaju kao članovi osoblja advokatske firme ili finansijske institucije, obaveštavajući vas da ste dobitnik velike sume novca. Lažni oglasi za posao i prevare sa ljubimcima su još neki od primera takvih šema. Međutim, oni takođe zahtevaju naknade u iznosu od nekoliko stotina evra za pružanje ili isporuku pravnih papira, itd. Za ove naknade se zahteva da ih uplatite koristeći paysafecard PIN-ove. Dalje, koristi se hitno reagovanje kao mehanizam dodatnog pritiska kako bi se žrtve naterale da odgovore odmah.

NEMOJTE ispunjavati takve zahteve: To su prevare - nećete dobiti pozajmice!

http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-advance-fee-fraud

https://www.consumer.ftc.gov/

Imate li pitanja?

Da li želite još informacija ili imate pitanja o korišćenju paysafecard-a? Naš Servis za klijente će Vam rado dalje pomoći.

ZAKLJUČAJ PIN

U slučaju pokušaja prevare, Vaše paysafecard PIN-ove možete zaključati u bilo koje doba dana ili noći. Tako je Vaš postojeći kredit odmah sačuvan od daljih napada.