Do you have questions about paysafecard?

Find frequently asked questions and answers about using paysafecard here. Simply browse the different categories or use the search bar.

Šta znači "u plaćanju", odn. koliko dugo je iznos "u plaćanju"?

Kada kliknete na "Plati"u prozoru za plaćanje, predmetna transakcija se prosleđuje predmentoj-željenoj prodavnici. Iznos transakcije je nakon nekoliko minuta na raspolaganju web prodavnici.

Ako web prodavnica u izuzetnim slučajevima - na primer, ako postoji neki tehnički problem - ne može da se obavi željeno plaćanje, iznos transakcije Vam se vraća (iznos, nakon nekoliko minuta, stoji ponovo Vama na raspolaganju).