Pregled svih troškova i limita

Ovde možete videti sažeti prikaz svih troškova i limita.

paysafecard troškovi

Korišćenje paysafecard-a i plaćanje njime je načelno besplatno. Svakako može doći do sledećih naknada: (detaljne informacije možete pročitati u našim Opštim uslovima poslovanja):

  • Naknada za raspolaganje: od 13. meseca se naplaćuje mesečna naknada stavljanja na raspolaganje 290 RSD od ostatka kredita PIN-a.
  • Naknada za ponovnu razmenu valuta: obračunava se iznos i odbija od isplate umanjenje 5% of the residual value (or minimum 90 RSD) za povratnu razmenu valuta.