Pomoć
Žena za kompjuterom plaća bezbedno pomoću paysafecard-a.


Poznati slučajevi prevare:

Ovi pokušaji prevare su već prijavljeni i sada su poznati. Molimo te da ovo imaš u vidu radi povećanja sopstvene bezbednosti.

BKA/GEMA-kompjuterski virus zahteva plaćanje "novčane kazne" putem paysafecarda.

BKA/GEMA-kompjuterski virus zahteva od pogođenog korisnika plaćanje "novčane kazne" putem paysafecarda i preti brisanjem hard-diska. Ako je tvoj računar napadnut, otvoriće se iskačući prozor u kome se traži isplata novčane kazne ili otkupnina - a isplata bi ovde između ostalog trebalo da se obavi paysafecard pripejd kodom. Pažnja: paysafecard kao sredstvo plaćanja ne koriste ni BKA, ni advokati, ni GEMA, ni sudovi. Nikad ne postupaj po takvim zahtevima i nikada ne plaćaj neku takvu "kaznu"! DAlje informacije o BKA/GEMA-Virusu i novostima o štetnom softveru, kao i o sajber-kriminalu možeš naći na:

http://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home.html

http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

http://www.computerworld.ch/news/security/

http://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

"Windows Update"- trojanac zahteva instalaciju Windows-licence uz naknadu.

Ako je ovaj štetni softver napao tvoj kompjuter, otvara se lažni prozor za ažuriranje Windows-a, gde ti se preti gubitkom podataka. Od tebe se traži da kupiš licencu za Windows. Ona bi trebalo da te štiti od gubitka podataka. Očekuje se da se plaćanje obavi paysafecard pripejd kodom. Nikada ne postupaj po ovim zahtevima i ne plaćaj nikako, jer se ovde radi o pokušaju prevare!

Dalje informacije, specijalno na temu trojanaca, možeš naći ovde:

www.trojaner-board.de

http://forum.botfrei.de/forum.php

http://blog.botfrei.de/

Kriminalni pokušaji prevare putem telefona (npr. izmirenje duga, obećanje o dobitku i slično).

Uvek iznova dolazi do najrazličitijih pokušaja prevare telefonom:

Često se pozivač prestavlja kao prestavnik neke advokatske kancelarije i obaveštava te o visokom novčanom dobitku, pri čemu se za troškove isporuke i izradu dokumentacije traži naknada u visini od više stotina evra. Ovaj iznos bi trebalo izmiriti paysafecard pripejd kodom. Ne postupaj prema ovom zahtevu: radi se o pokušaju prevare!

U nekom drugom pokušaju prevare, pozivač se predstavlja kao zaštitnik potrošača i obećava da će se stari dugovi u iznosu do 300 evra izmiriti. Ovu sumu treba platiti paysafecard pripejd kodom. I ovde se radi o pokušaju prevare!

Zato uvek budi oprezan(na) i na telefonu i nikom ne prosleđuj paysafecard pripejd kodove!

Dalje savete o sprečavanju prevare možeš naći ovde.

Prevara sa zajmom, PPI-prevara i obećanja o dobitku

Prevara sa zajmom, PPI-prevara i obećanja o dobitku su česti primeri u kategoriji prevare sa plaćanjem unapred.

Sa žrtvama se stupa u kontakt telefonom ili imejlom ili odgovorom na oglase koji vode do zahteva plaćanje unapred, koji bi navodno omogućio pozajmicu, "Payment Protection Insurance" ili slične finansijske dobitke. Osobe koje te pozivaju se predstavljaju kao advokatske kancelarije ili finansijke ustanove i obaveštavaju te o tome, da si primalac visokog novčanog iznosa. Lažni oglasi za posao ili prevara sa kućnim ljubimcima su slični primeri za takve zamke. Traže vam se naknade u visini od nekoliko stotina evra za pripremu i dostavljanje pravne dokumentacije itd. Zahteva se plaćanje naknada paysafecard pripejd kodovima. Koristi se hitnost kao dodatni mehanizam pritiska, kako bi se žrtva prinudila na neodložan odgovor.

NE prihvataj takve zahteve: Radi se o prevari - krediti se ne daju!

http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-advance-fee-fraud

https://www.consumer.ftc.gov/

zaključaj paysafecard kod(-ove)

U slučaju pokušaja prevare u bilo koje doba možeš zaključati svoje paysafecard kodove. Na taj način je tvoj postojeći kredit odmah zaštićen od daljih napada.

Molimo te da imaš u vidu: nakon što zaključaš svoje kodove, više ih ne možeš koristiti za plaćanje. Svakako imaš mogućnost da tražiš povrat svog preostalog kredita.

sada zaključaj paysafecard kod(-ove)

osoba koja sedi za stolom sa laptopom i mišem u ruci