Help
lebdeći oblačić i palčevi nagore


Pregled svih troškova i limita

 

 

 

paysafecard troškovi

Korišćenje paysafecard-a i plaćanje njime je načelno besplatno. Međutim, u zavisnosti od važećih zakona, mogu da se primene sledeće naknade (pogledaj naše Opšte uslove poslovanja za više informacija):

  • Mesečna administrativna naknada: Nakon 24 meseca neaktivnosti će se naplatiti mesečna servisna naknada od $2 sa preostalog iznosa PIN-a, uz uslov primene važećih zakona.
  • PIN-naknada za povraćaj Za svaku stavku povrata neiskorišćenog kredita na PIN-u se naplaćuje naknada od $7,50.

paysafecard limiti

Limiti paysafecard
Maksimalni iznos po plaćanju (maks. 3 PIN-a) $300

Sledeće naknade se naplaćuju kod epay-a i MoneyGram-a:

Apoen naknada
USD10 USD1,49
USD25 USD2,49
USD50 USD3,49
USD100 USD3,49
Oblačić sa upitnikom

Imaš li još pitanja?

Ako ne možeš da nađeš odgovor na svoje pitanje, pogledaj u deo sa FAQ.

FAQs