Pomoć

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Ovo obaveštenje se odnosi na kompanije koje su deo Paysafe grupe („Paysafe“ ili „mi“ ili „naš/a/e/i/u“).

Paysafe ima „slojeviti pristup“ u objašnjavanju svoje prakse privatnosti, kako to preporučuju brojni regulatori. Ovo je objašnjenje u obliku kraćeg sažetka. Naši kontakt podaci se nalaze na kraju obaveštenja radi povratnih informacija ili ako imate bilo kakva pitanja o privatnosti.

Ovo obaveštenje predstavlja našu posvećenost transparentnosti i zaštiti vaših prava na privatnost i postavlja osnovu po kojoj će se obrađivati svi podaci o ličnosti koje od vas prikupimo ili koje nam vi date. To se odnosi na:

  • funkcije veb-sajta/portala i usluge koje vam se pružaju prilikom posete našim veb-sajtovima, portalima ili panelima za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na njihovim veb-sajtovima;
  • kada se prijavljujete za korišćenje i/ili upotrebu Paysafe proizvoda i usluga (uključujući programe lojalnosti i nagradne programe, bilo da se zasnivaju na poenima ili na nečemu drugom);
  • vašu upotrebu softvera, uključujući terminale, mobilne i desktop aplikacije koje pruža Paysafe; i
  • e-poštu, ostale elektronske poruke, uključujući SMS, telefon, ćaskanje na mreži, komunikaciju putem veb-sajta/portala i ostale vidove komunikacije između vas i Paysafe.

U ovom obaveštenju, sve ovo je obuhvaćeno jednim terminom – „Usluge“.

Pažljivo pročitajte ovo obaveštenje kako biste razumeli naše stavove i praksu u vezi sa vašim podacima o ličnosti i kako ćemo ih tretirati.

INFORMACIJE KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Vi nam možete pružiti neke informacije, na primer kada se raspitujete o Uslugama ili kada podnesete zahtev za Usluge, kada se registrujete za korišćenje Usluga i/ili koristite Usluge, popunjavanjem obrazaca na jednom od naših veb-sajtova, učešćem u jednom od naših promotivnih događaja ili u događaju lojalnosti ili u komunikaciji sa nama putem telefona, e-pošte, veb-ćaskanja ili na drugi način. Neke od ovih informacija možemo prikupljati automatskim sredstvima, na primer korišćenjem kolačića kada posećujete naše veb-sajtove. Pročitajte našu Politiku kolačića da biste saznali više. Mi takođe možemo pribaviti podatke o vama preko nezavisnih strana, kao što su agencije za kreditnu procenu i agencije za sprečavanje prevara. Za više detalja i primera, pogledajte sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti, koje takođe objašnjava našu upotrebu svih biometrijskih, osetljivih ili posebnih kategorija ličnih podataka.

KORIŠĆENJE PODATAKA

Koristimo podatke koje prikupljamo o vama da bismo vam ponudili proizvode, da bismo vas obavestili o izmenama naših proizvoda i da bismo ih poboljšali. Vaši podaci se takođe mogu koristiti da bismo vas kontaktirali u vezi sa vašim nalogom, vašim korišćenjem Usluga, da bismo vas upozorili o potencijalnim problemima, kao i da bismo vam odgovorili na pitanja koja ste nam postavili. Takođe koristimo ove podatke kako bismo vam pružili informacije o drugim proizvodima, koje nudimo mi ili izabrana nezavisna strana, a koji su slični onima koje ste koristili ili za koje ste pokazali interesovanje ili za koje mislimo da vas mogu zanimati. Ako koristite neki od naših finansijskih proizvoda, koristićemo vaše podatke i kako bismo procenili vašu finansijsku situaciju i kako bismo pokušali da identifikujemo i procesuiramo moguće prevare i druge zloupotrebe finansijskog sistema. Za više detalja i primera, pogledajte sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti.

OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA

Nećemo obelodaniti vaše lične podatke nikome, osim na način kako je opisano u ovom obaveštenju i u sveobuhvatnom obaveštenju o privatnosti.

Možemo podeliti vaše lične podatke sa svim kompanijama u okviru Paysafe grupe.

Vaše lične podatke (ako je neophodno, ali je to u načelu ograničeno na puno ime i prezime i adresu e-pošte) mogu se podeliti sa primaocem/pošiljaocem uplate u kontekstu konkretne relevantne transakcije. Možemo podeliti vaše lične podatke sa nezavisnim stranama, uključujući pružaoce usluga, agencije za kreditnu proveru i finansijske institucije, kako bismo vam obezbedili proizvode iz naše ponude. Takođe možemo podeliti vaše lične podatke sa nezavisnim stranama, uključujući naše ostale regulatore, ako postoje, kao i nezavisne strane sa kojima ste srađivali, kako bismo sprečili krivična dela i umanjili rizik, ako je potrebno tako postupiti u skladu sa zakonom, kada smatramo da je tako prikladno, kao odgovor na zakonske postupke, u svrhu istraživanja kršenja odredbi poslovanja nezavisne strane ili da bismo zaštitili prava ili imovinu kompanije Paysafe, naših kupaca ili drugih.

Za više detalja, pogledajte sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti.

GDE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE I BEZBEDNOST PODATAKA

Podaci koje prikupljamo od vas mogu se preneti, čuvati i obrađivati od strane primalaca lociranih na destinacijama van Evropske ekonomske zone („EEZ“). Ove zemlje mogu imate standarde o zaštiti podataka koji se razlikuju (i u nekim slučajevima su niži) od onih na teritoriji na kojoj imate prebivalište. Preduzećemo razumne mere kako bismo osigurali da primaoci koriste i štite vaše podatke na siguran način.

Ako smo vam dali (ili ako ste vi izabrali) lozinku, šifru za pristup ili bilo koje drugo bezbednosno sredstvo ili pristup ili autentifikaciju koja vam omogućava pristup određenim delovima našeg sajta, vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti ove lozinke i poštovanje naših uputstava. Akreditive ne smete deliti ni sa kim i ovlašćujete Paysafe da postupa prema uputstvima i informacijama bilo koje osobe koja unese vaše akreditive.

Prenos informacija putem interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo mi nastojati da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost vaših informacija prenetih na naš sajt, osim ako sa nama ne komunicirate preko sigurnog kanala koji smo mi obezbedili. Kada primimo vaše informacije, koristićemo stroge procedure i bezbednosne funkcije kako bismo pokušali da sprečimo neovlašćeni pristup.

VAŠA PRAVA

Tamo gde je to slučaj, možete imati određena prava prema zakonu o zaštiti podataka, uključujući pravo da pristupite, korigujete, ažurirate ili izbrišete svoje lične podatke; da se protivite njihovoj obradi ili je ograničite, da zahtevate da prenesete neke od vaših ličnih podataka drugom pružaocu usluga (takozvana prenosivost podataka); ili da opozovete saglasnost koju ste dali.

Međutim, imajte u vidu da postoje izuzeci od tih prava. Za kompletno objašnjenje dostupnih prava,uključujući više informacija o zadržavanju podataka, svrhama obrade, tipovima ličnih podataka koji se obrađuju, CCPA pravima za rezidente Kalifornije i na koji način mi nastojimo da sačuvamo bezbednost vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti. Zakoni o privatnosti se i dalje razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo odnosi na vas, molimo vas da nam se obratite, kako bismo mogli to da procenimo i da vas posavetujemo.

AUTOMATSKO DONOŠENJE ODLUKA

Automatsko donošenje odluka znači da se odluka koja se tiče vas donosi automatski na osnovu računarskog određivanja (pomoću softverskih algoritama), bez humanog pregleda.

Na primer, mi možemo koristiti automatske odluke da bismo obavili procenu vaše kreditne sposobnosti kada se prijavljujete za određene finansijske usluge kompanije Paysafe ili radi vršenja provera u borbi protiv prevara u slučaju transakcija koje obavljate. Međutim, ako se nalazite unutar EEZ, imate pravo da se protivite automatskom odlučivanju i da zatražite manuelnu reviziju koja je takođe zasnovana na podacima koje možete pružiti.

Pogledajte sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti za više detalja. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti putem detalja navedenih u nastavku.

ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU

Mi ćemo u načelu obrađivati vaše lične podatke na osnovu jednog od sledećih razloga:

  • Na osnovu vaše saglasnosti, na primer kako bismo vam slali marketinške poruke u meri u kojoj je saglasnost neophodna u skladu sa zakonom;
  • Kada je potrebno sklopiti ugovor sa vama i u cilju ispunjavanja naših obaveza u okviru tog ugovora;
  • Kada imamo legitiman interes, pod uslovom da takva obrada ne krši vaša sopstvena prava i slobode;
  • Kada imamo zakonsku obavezu da prikupljamo vaše lične podatke ili ako su nam potrebni vaši lični podaci kako bismo zaštitili vaše vitalne interese ili interese druge osobe; ili
  • U izuzetnim slučajevima, kada je to neophodno i u interesu javnosti, na primer kada policijske službe zahtevaju podatke u cilju istraživanja krivičnog dela.

Za više detalja i primera, pogledajte sveobuhvatno obaveštenje o privatnosti.

IZMENE NAŠEG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Sve eventualne buduće izmene u našem obaveštenju o privatnosti biće postavljene na ovoj stranici i u slučajevima kada je to prikladno o njima ćemo vas obavestiti putem e-pošte. Proveravajte češće dopune ili izmene našeg obaveštenja o privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Dobrodošli su svi komentari, upiti i zahtevi vezani za našu upotrebu vaših podataka. Ako želite da ostvarite bilo koje pravo ili ako želite da dobijete više informacija o kompanijama Paysafe grupe na koje se ovo obaveštenje odnosi, pišite nam na adresu u nastavku, u okviru odeljka „Najčešće postavljana pitanja“ ili nas kontaktirajte.

Paysafe službenik za zaštitu podataka je naveden u nastavku i možete mu se obratiti putem

gore navedenog linka za kontakt ili na adresu u nastavku:

G-din Derek A. Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ