SEKRETESSPOLICY

Paysafe Holdings UK Limited och alla dessa koncernföretag (tillsammans “Paysafe” eller "vi" eller “Din”) är fast beslutna att skydda och respektera din sekretess.

Detta meddelande (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokument som hänvisas till i det) anger förutsättningarna som personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas. Den gäller för:

  • webbplatsen--/portalfunktioner och tjänster som du tillhandahålls när du besöker våra webbplatser, portaler eller vår betalningspanel som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
  • när du ansöker om och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt (“Lojalitet"eller"Kampanj”);
  • din användning av mjukvara inklusive terminal-, mobil- och skrivbordsprogram som tillhandahålls av Paysafe; och
  • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och andra kommunikationer mellan dig och Paysafe.

Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka Paysafes webbplats, inklusive www.Paysafe.com, accepterar och samtycker du till den praxis som beskrivs i detta meddelande.

Paysafe använder ett "skiktat" tillvägagångssätt för att förklara sina sekretesspolicyer som rekommenderas av lagstiftare. Detta innebär att vi strävar efter att endast tillhandahålla relevant sekretessinformation för den Paysafe-tjänst som används och vi kommer ofta att använda "kortformen" sekretesspolicyer som t.ex. denna webbplats sekretessmeddelande för att göra det. Om du vill se hela sekretessmeddelanden, gå till avsnittet Kontakta oss eller klicka här. Kontakta oss-uppgifter tillhandahålls i slutet av meddelandet, för återkoppling eller frågor som rör sekretess som du kan ha.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan samla in och behandla uppgifter om dig för att operera effektivt och ge erbjuda de bästa upplevelserna av våra produkter. Du kan tillhandahålla oss viss information, till exempel genom att fylla i formulär på en av våra webbplatser, delta i ett av våra evenemang elelr genom att ha korrespondens med någon av oss via telefon. e-pst, webbchatt eller på annat sätt. Vi kan samla in några av dem automatiskt till exempel genom att använda cookies när du besöker vår webbplats. Vi kan också erhålla uppgifter om dig från tredje parter.

HUR INFORMATIONEN ANVÄNTS

Vi använder information vi samlar in om dig för att tillhandahålla de produkter vi erbjuder, underrätta dig om ändringar av våra produkter och för att förbättra våra produkter. Vi använder också denna information för att informera dig om andra produkter vi eller utvalda parter som liknar de du har använt eller frågar om eller som vi tror kan vara av intresse för dig.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi kommer inte att röja dina personuppgifter till någon utom för vad som beskrivs i detta meddelande.

Vi kan dela dina personuppgifter med alla företag i koncernföretagen Paysafe Holdings UK Limited.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för att tillhandahålla produkter till dig som vi erbjuder, med leverantörer som arbetar för vår räkning, där vi har din tillåtelse, eller där vi är skyldiga eller där lagen medger det. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter för att förhindra brott och minska risk, om lagen kräver det, där vi bedömer at det är lämpligt att göra det, att svara på rättsligt förfarande eller för att skydda Paysafes rättigheter eller egendom, våra kunder eller andra.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

Uppgifterna vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på och behandlas på en destination utanför det europeiska ekonomiska området (“EES”). Genom att skicka in dina personuppgifter, samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med detta sekretessmeddelanden.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord, åtkomstkod eller några andra säkerhetsåtgärder eller åtkomst eller autentisering som gör det möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av vår sajt, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt och följa våra anvisningar. Du får inte dela autentiseringsuppgifter med någon annan och du ger Paysafe tillåtelse att agera på anvisningar och information från personer som anger dina autentiseringsuppgifter.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; alla överföringar sker på din egen risk. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER

Där det är tillämpligt kan du ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen inklusive rätten neka att ta emot marknadsföring och rätten att se personuppgifterna som innehas om dig och du kan be oss göra nödvändiga ändringar för att säkerställa att de är korrekta och aktuella. Om du, där det är tillämpligt, skulle vilja ha en kopia av personuppgifterna vi har om dig, se avsnittet Kontakta oss. Det är en avgift för detta på 10 £ i Storbritannien, och tillämpliga avgifter för andra jurisdiktioner är tillgängliga på begäran. För en sammanfattning av de överiga rättigheterna som är tillgängliga, läs hela sekretessmeddelandet.

COOKIES

Våra webbplatser använder cookies och andra tekniker som lagrar små mängder information på din dator eller enhet, för att göra det möjligt att samla in viss information från din webbläsare. Cookies (och liknande tekniker) används i stor utsträckning på internet och gör det möjligt för en webbplats/portal att känna igen en användares enhet, utan att unikt identifiera den enskilda personen som använder datorn. Dessa tekniker hjälper till att göra det enklare för dig att logga in på och använda sajten, ge återkoppling till oss om vilka delar av webbplatsen du besöker, så att vi kan få tillgång till sajtens effektivitet och ge en bättre användarupplevelse eller för att serva Paysafe-annonser till medan du surfar på andra sajter.

För mer information om cookies (och liknande tekniker), inklusive hur man ser vilka cookies som har ställts in och hur man hanterar, blockerar och raderar dem, se www.allaboutcookies.org och vår cookiespolicy som är tillgänglig på alla våra webbplatser. Du kan också konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies, men tänk på att detta kan påverka din möjlighet att använda tjänsterna vi tillhandahåller.

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Eventuella ändringar vi kan göra av vår sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, där så är lämpligt, meddela dig via e-post. Gå tillbaka regelbundet för att se om det gjorts några uppdateringar elelr ändringar av vår sekretesspolicy.

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av din information är välkommen. eller om du vill åberopa några av dina rättigheter, ska du skriva till nedanstående adress och märka det med FAO Legal Department eller kontakta oss.

Alltid på den säkra sidan

paysafecard står för bästa säkerhet! Här hittar du praktisk information om säkra betalningar på nätet och skydd mot bedrägeriförsök.