Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 24/05/2018

Detta meddelande gäller Paysafe Group Limited och dess koncernföretag, som ibland använder handelsnamn inklusive Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill och Neteller (tillsammans "Paysafe" eller "vi" eller "vårt").

Detta meddelande visar vårt åtagande att skydda dina integritetsrätter och anger hur all personlig information vi samlar in från dig, eller som du ger oss, behandlas utav oss. Det gäller för:

  • webbplatsen/portalfunktionerna och tjänsterna vi erbjuder dig när du besöker våra webbplatser, portaler eller våra betalningspaneler som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
  • när du ansöker om att använda och/eller använda Paysafe produkter och tjänster (inklusive lojalitets- eller belöningssystem, oavsett om det är poängbaserat eller annat ("Lojalitet" eller "Promotion"));
  • din användning av programvara inklusive terminaler, mobila och stationära applikationer som tillhandahålls av Paysafe; och
  • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive SMS, telefon, webb chatt, webbplats/portal och annan kommunikation mellan dig och Paysafe.

Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner beträffande dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Paysafe tar ett "skiktat tillvägagångssätt" för att förklara sin integritetspraxis, som rekommenderas av tillsynsmyndigheterna. Det innebär att vi strävar efter att förse dig med den viktigaste sekretessinformationen i form av denna "kortform" sekretesspolicy. Om du vill se det omfattande sekretesspolicy, kan du trycka här. Kontakta oss, detaljerna finns i slutet av meddelandet, för feedback eller alla eventuella privata förfrågningar du kan ha.

INFORMATION SOM VI KANSKE SAMLAR FRÅN DIG

Du kanske ger information till oss, till exempel när du frågar om eller gör en ansökan hos Paysafe Services, registrerar dig för att använda och/eller Paysafe Services genom att fylla i formulär på en av våra webbplatser, delta i en av våra evenemang eller genom att kommunicera med oss telefon, e-post, webbchatt eller på annat sätt. Det kan hända att vi samlar delar av automatiskt, till exempel genom att använda cookies när du besöker våra webbplatser. Läs vår Cookie Policy för att veta mer. Det kan också hända att vi får information om dig från tredje part, som kreditreferens och bedrägeribekämpning.

INFORMATIONSANVÄNDNING

Vi använder information som vi samlar om dig för att förse dig med de produkter vi erbjuder, för att meddela dig om ändringar i våra produkter och för att förbättra våra produkter. Vi använder också denna information för att ge dig information om andra produkter som vi eller utvalda tredje part erbjuder som liknar dem du har använt eller frågat om eller vi tycker kan vara av intresse för dig. Om du använder en av våra finansiella produkter använder vi också din information för att bedöma din ekonomiska situation och försöka identifiera och åtala eventuella bedrägerier.

UPPGIFTER OM DIN PERSONINFORMATION

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter till någon annan än vad som beskrivs i detta meddelande.

Det kan hända att vi delar din personliga information med något av företagen i gruppen Paysafe Group Limited.

Det kan hända att vi delar din personliga information med tredje part för att kunna ge dig de produkter vi erbjuder, inklusive tjänsteleverantörer, kreditreferensorgan och finansinstitut. Det kan också hända att vi delar din personliga information med tredje part för att förhindra brottslighet och minska risken, om så krävs enligt lag, där vi anser det lämpligt att göra det, för att svara på rättsliga processer eller för att skydda Paysafe, våra kunder eller andra.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

Den information som vi samlar in från dig kan överföras till, lagras hos och behandlas av mottagare som befinner sig i destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och i vissa fall lägre än) de där du bor. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att mottagarna använder och skyddar dina uppgifter på samma sätt som vi gör.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord, en åtkomstkod eller något annat säkert medel eller tillgång eller autentisering som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och följa våra instruktioner. Du får inte dela behörighetsuppgifter med någon annan, och du tillåter Paysafe att agera på instruktioner och information från personer som använder sig av dina uppgifter.

Överföringen av information via internet är inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår webbplats, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER

I tillämpliga fall kan du ha vissa rättigheter enligt lagstiftningen om dataskydd, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller ta bort din personliga information. motsätta sig eller begränsa sin behandling; begära att överföra vissa av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (så kallad dataöverföring); eller att återkalla samtycke du har gett.

Observera dock att det finns undantag till dessa rättigheter. För fullständig förklaring av de tillgängliga rättigheterna, se den omfattande sekretesspolicyn.

AUTOMATISK BESLUTSFATTNING

Automatiserade beslut innebär att ett beslut om dig görs automatiskt baserat på en datorbestämning (med hjälp av mjukvararalgoritmer), utan vår mänskliga granskning.

Till exempel använder vi automatiska beslut för att slutföra en kreditbedömning om dig när du ansöker om Paysafes finansiella tjänster eller för att utföra bedrägeribekämpning av de transaktioner du utför. Om du är i Europeiska unionen har du dock rätt att göra invändningar mot det automatiska beslutet och få det manuellt granskat baserat på information som du kan tillhandahålla.

Du kan kontakta oss under följande detaljer för att utöva din rättighet.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNING

Vi behandlar din personliga information endast när vi har något av följande:

  • Baserat på ditt samtycke, till exempel för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden;
  • Där det är nödvändigt att ingå ett avtal med dig och fullgöra våra skyldigheter enligt detta avtal;
  • Där vi har ett berättigat intresse, med förbehåll för sådan behandling som inte överträffar dina egna rättigheter och friheter;
  • Där vi har en laglig skyldighet att samla in din personliga information eller på annat sätt behöver din personliga information för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen; eller
  • Undantagsvis, när det är nödvändigt i allmänhetens intresse, till exempel när brottsbekämpande myndigheter begär information för att utreda ett brott.

ÄNDRINGAR TILL VÅR SEKRETESSPOLICY

Eventuella ändringar som vi kan göra i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas till dig via e-post. Vänligen kolla gärna ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, frågor och önskemål som relaterar till vår användning av er information välkomnas. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller få ytterligare information om respektive Paysafe-gruppbolagen som detta meddelande gäller bör du skriva till adressen nedan, märkt FAO Privacy Department eller kontakta oss.

Paysafes personalchef för dataskydd nämns nedan och kan kontaktas via länken Kontakta oss ovan eller på adressen nedan:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Alltid på den säkra sidan

paysafecard står för bästa säkerhet! Här hittar du praktisk information om säkra betalningar på nätet och skydd mot bedrägeriförsök.