Ändringar i paysafecards tjänster till följd av brexit

Hur vi planerar vår verksamhet efter slutförandet av brexit

Förenade kungariket ("UK") kommer antagligen att lämna EU den 2020/01/31 (vilket i allmänhet kallas "Brexit"). Vi har gjort allt för att minimera följderna för våra kunder och för att säkerställa att paysafecard kan erbjuda dig en oavbruten service även efter brexit.

För detta ändamål måste vi förändra det sätt på vilket vi tillhandahåller tjänster i ditt land.

Vi tillhandahåller för närvarande våra tjänster i ditt land via Prepaid Services Company Limited, ett institut för elektroniska pengar som har godkänts och regleras av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority (brittiskt organisationsnummer: 900021).

Till följd av Brexit kommer vi nu att tillhandahålla tjänster i ditt land genom ett nygrundat irländskt företag som heter Paysafe Prepaid Services Limited ("PPSL"). PPSL är godkänt och regleras av Central Bank of Ireland (centralbanken i Irland) som ett institut för elektroniska pengar.

Ändringar i våra avtalsvillkor

Av de skäl som anges ovan kommer de tjänster som paysafecard erbjuder åt dig att tillhandahållas av PPSL från och med den 29 oktober 2019 och kommer sedan att omfattas av de nya allmänna avtalsvillkoren ("Allmänna avtalsvillkor") mellan dig och PPSL. De nya allmänna avtalsvillkoren är i huvudsak desamma som de nuvarande allmänna avtalsvillkoren mellan dig och Prepaid Services Company Limited och innehåller samma tjänster som tidigare. Mindre ändringar krävs av de nuvarande allmänna avtalsvillkoren, som gäller överföringen av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal med dig och de allmänna avtalsvillkoren för PPSL, nämligen:

  • Ändring av uppgifterna om serviceleverantör från paysafecard till PPSL;
  • Ändring av tillämplig lag och jurisdiktion till Irland;
  • Ändring av kontaktuppgifterna till den ansvariga kontaktpunkten om du har ett klagomål;
  • Uppdatering av informationen om ersättningssystemet.

Nedan hittar du de nya allmänna avtalsvillkoren. 

Fram till 29 oktober 2019 täcks alla våra produkter av de tidigare allmänna avtalsvillkor som du som vanligt kan se och ladda ner nedan.

Vad måste du göra nu?

Du behöver inte göra något om du godkänner ändringarna som beskrivs ovan. Dessa ändringar träder i kraft den 29 oktober 2019 och gäller automatiskt för de tjänster vi tillhandahåller åt dig från det datumet. Befintliga saldon hos Prepaid Services Company Limited överförs automatiskt till PPSL och kommer att vara tillgängliga för dig som tidigare.

Om du inte godkänner ändringarna kan du säga upp ditt avtal med oss före den 29 oktober 2019 med omedelbar verkan. Ytterligare information om dina uppsägningsrättigheter finns i avsnittet "Uppsägning" i vår nuvarande version av de allmänna avtalsvillkoren.

Vi uppskattar ditt tålamod medan vi gör dessa nödvändiga ändringar i vår verksamhet.