Frågor till paysafecard?

Här hittar du svar på vanliga frågor om att använda paysafecard. Bläddra igenom kategorierna eller använd sökfunktionen.

Varför måste jag tillhandahålla ett bevis på inkomst/förmögenhet?

paysafecard, liksom alla företag som tillhandahåller finansiella tjänster, omfattas av bestämmelser som är avsedda att skydda våra kunder och vår affärsverksamhet.

Vi är skyldiga att bevisa att medel som används av våra kunder har förvärvats med lagliga metoder.

Därför kan vi begära att användare tillhandahåller bevis som bekräftar källan/källorna till de medel de använder när de når kontots specifika gränsbelopp som utlöser detta krav.

Alla leverantörer av betalningstjänster som regleras av Financial Conduct Authority (FCA) är skyldiga att genomföra dessa kontroller.

Information som du är skyldig att skicka:

Dokument som hjälper oss att identifiera och styrka källan till förmögenheten för de medel som du överför med våra digitala betalningssystem.

Dokumentation som vi sannolikt kommer att begära innefattar:

  • Bevis på inkomst/förmögenhet: Lönebesked/officiell skrivelse från arbetsgivare/aktieutdelningar/pension/fakturor/handlingar som styrker inkomster/rörelsevinster/vinster/tillgångar mm.
  • Bankutdrag som tydligt visar överensstämmande inkommande värden från en verifierbar källa i överensstämmelse med de belopp som används på ditt konto.
  • Annat tydligt bevis som styrker "kreditvärdighet" med hänsyn till dina transaktionsnivåer hos oss.

Vad kommer informationen att användas till?

Denna information kommer att användas för att bekräfta att källan till medlen är laglig och har förvärvats på lagligt sätt.

Den kommer att behandlas strikt konfidentiellt och endast granskas av medlemmar av den grupp som hanterar proceduren. Den kommer dessutom att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi sätter stort värde på ditt samarbete avseende denna viktiga CBI-skyldighet.