Hjälp
svävande pratbubbla och tummarna upp


Översikt över alla avgifter och gränser

 

 

 

paysafecard-avgifter

Såväl användningen av paysafecard som betalningen är alltid kostnadsfria. Men följande avgifter kan tillkomma (utförlig information kan du läsa i våra Allmänna villkor):

  • Månatlig administrationsavgift: Efter 24 månaders inaktivitet dras en månatlig serviceavgift på $2 från det resterande saldot på PIN-koden, med förbehåll för de giltiga rättigheterna.
  • PIN-inlösenavgift: För varje återbetalning av ett outnyttjat saldo på en PIN-kod tillkommer en avgift på $7,50.

paysafecard-gränser

Gränser paysafecard
Maximalt belopp per betalning (max. 3 PIN-koder) $300

Följande avgifter tillkommer vid epay och MoneyGram:

Värde Avgift
$10 $1.49
$25 $2.49
$50 $3.49
$100 $3.49
Pratbubbla med frågetecken

Har du fler frågor?

Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan du söka i avsnittet FAQ.

FAQs