Help
People cheering in the sports bar

Blir e-sporter olympiska?
Det fattas inte mycket!

Tycker du inte också att den elektroniska sporten vid det här laget har förtjänat en egen olympisk gren? Hur som helst blir e-sporterna mer omtyckta: I synnerhet under de senaste åren har populariteten ökat starkt och många tycker sedan länge att e-sporterna har förtjänat en olympisk medalj.

Argument som inkludering av en stor ny publik (tänk på alla millenials, som skulle intressera sig för det) talar redan för att e-sporter till slut skulle bli en de av de olympiska spelen. Det finns dock fortfarande lite att klara upp. IOK (Internationella Olympiska Kommittén) tycker exempelvis inte om idén att tillåta "skjutspel" bland de olympiska spelen. De kan emellertid tänka sig spel där det handlar om virtuell sport. Och de första stegen i denna riktning har nu slutligen tagits! Naturligtvis har också corona-pandemin lett till att nya idéer måste tas i beaktande.

2021 nåddes redan en stor milstolpe: Inom ramen för de olympiska spelen i Tokyo finns det ett e-sportevent med namnet "Olympic Virtual Series“, som innehåller olika virtuella sporter som rodd, segling eller baseboll. Spelare från hela världen kan mäta sig med varandra digitalt och därmed ska en ny publik - i synnerhet e-sport och gaming-entusiaster - attraheras.

Ett ytterligare viktigt steg är likaså planerat: E-sporter kommer att spelas vid de Asiatiska spelen i Kina 2022 som officiell sportgren - och därmed medaljsport. Jämte e-sporter upptogs breakdans i programmet. Organisatörerna hoppas att e-sporterna gör detta event tydligt värdefullare eftersom e-sporterna i synnerhet i Asien redan är mycket populära.

IOK hoppas dessutom att den virtuella serien ska utvidgas i framtiden. Under de kommande åren blir det mycket viktigt att öka relevansen för de olympiska spelen. En utslagsgivande punkt här är att tilltala nu publik – och e-sporter erbjuder sig som en bra möjlighet. Vi ser alltså förhoppningsvis e-sporter som olympisk gren redan vid sommarspelen i Frankrike 2024! Vi håller i alla fall tummarna!