Hjälp
[Translate to Swedish:] Frau am Computer zahlt sicher online mit paysafecard.


Använd paysafecard på ett säkert sätt

Paysafecard är lika praktiskt och säkert att använda som kontanter - och naturligtvis lika värdefullt. Behandla därför dina paysafecard-koder lika försiktigt som kontanter och skydda inloggningsuppgifterna för ditt paysafecard-konto. Var försiktig: om du vidarebefordrar dina paysafecard-koder till en tredje part, ger du den personen tillgång till krediten du redan har betalat.

Lila bild på en mobil med paysafecard-innehåll på skärmen

Betala endast i auktoriserade nätbutiker

Ange endast din 16-siffriga paysafecard-kod eller dina inloggningsuppgifter till ditt paysafecard i betalningsfönstret till auktoriserade paysafecard-onlinebutiker.

Så här känner du igen en auktoriserad paysafecard-onlinebutik:

  • Betalningsfönstrets webbadress börjar med "https://customer.cc.at.paysafecard.com".
  • Säkerhetsintyget utfärdades till "customer.cc.at.paysafecard.com". Du kan kontrollera det genom att klicka på "hänglås"-symbolen intill eller i din webbläsares inmatningsfält.

Om du är osäker på om en webbplats är pålitlig, kontakta serviceteamet på paysafecard. Vi kontrollerar gärna om webbplatsen är en auktoriserad sajt för att acceptera paysafecard innan du gör betalningen.

Köp endast paysafecard från officiella försäljningsställen

Köp endast dina paysafecard-koder från officiella försäljningsställen Du hittar dem genom att söka efter paysafecard-försäljningsställenoch använda paysafecard-appen. Du kan skaffa paysafecard i flera livsmedelsbutiker, bensinstationer och kiosker. Har det närmaste försäljningsstället stängt eller vill du inte lämna ditt hem? Köp alltid paysafecard online från leverantörer som är godkända av oss.

Observera! det är förbjudet att sälja, handla med eller skaffa paysafecard-koder via icke auktoriserade plattformar som t.ex. person-till-person-utbyten. Du ska därför aldrig köpa paysafecard på auktionsplattformar som t.ex. eBay. Du ska inte heller utbyta paysafecard-koder via webbplatser eller forum. Detta är för din egen säkerhet eftersom både försäljningen av paysafecard-koder på icke auktoriserade webbplatser och byteshandel ofta har bedrägliga syften. Paysafecard kan inte garantera att du får ett giltigt 16-siffrigt paysafecard där. Om du har köpt paysafecard-koder på ett icke auktoriserat försäljningsställe eller på en onlineplattform, kan paysafecard inte erbjuda dig en återbetalning. Använd därför alltid paysafecards officiella försäljningsställen eller våra officiella onlineköp-alternativ.

Förvara ditt paysafecard på ett säkert sätt

Vidarebefordra aldrig dina 16-siffriga paysafecard-koder och/eller inloggningsuppgifterna till ditt paysafecard-konto till någon annan. Paysafecards serviceteam kommer dessutom endast att fråga efter serienumret och aldrig efter hela paysafecard-koden. Ge dessutom endast din paysafecard-kod och/eller dina inloggningsuppgifter till ditt paysafecard-konto när du betalar på ett officiellt försäljningsställe som accepterar paysafecard. 

I förekommande fall: spärra ditt konto i god tid

Om du skulle förlora ett paysafecard eller du blir bestulen på det, kan du spärra dina paysafecard-koder här dygnet runt eller ringa till paysafecards service-direktlinje under kontorstid på +12812206684 (lokala avgifter gäller).

Du behöver serienumret på ditt relevanta paysafecard för att spärra det. Paysafecards serviceteam ger dig därefter råd om hur du ska gå vidare.

Spärra ditt paysafecard-konto

Om du misstänker missbruk, kan du spärra ditt paysafecard-konto här dygnet runt eller ringa till paysafecards service-direktlinje under kontorstid på +12812206684 (lokala avgifter gäller).