Промени на услугите на paysafecard заради Брекзит

Как планираме да продължим дейността си след Брекзит

Очаква се Великобритания да напусне ЕС на 31/01/2020 (което е известно като "Брекзит“). Работим усилено, за да намалим до минимум въздействието за нашите клиенти и да гарантираме непрекъсваемостта на предоставяните от paysafecard услуги и след Брекзит.

За тази цел се налага да променим начина, по който предоставяме услуги във Вашата държава.

В момента услугите се предоставят във Вашата държава чрез Prepaid Services Company Limited – институция за електронни пари, лицензирана и регулирана от британския Орган за финансов контрол (регистрационен номер: 900021).

Поради Брекзит бихме искали отсега да предоставяме услуги във Вашата държава чрез новорегистрирано дружество със седалище в Ирландия и с наименование Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟). PPSL е институция за електронни пари, лицензирана и регулирана от Централната банка на Ирландия (Central Bank of Ireland).

Промени в нашите Общи условия

Поради гореописаните причини услугите, които се предлагат от paysafecard, от 29 октомври 2019 г. ще бъдат предоставяни от PPSL и ще са подчинени на новите Oбщи условия между Вас и PPSL. По същество новите ОУ ще са същите като настоящите с Prepaid Services Company Limited и Вие ще получавате същите услуги като досега. Налага се да извършим минимални промени в настоящите ОУ, за да отразим прехвърлянето на правата и задълженията по договора с Вас и съгласно ОУ с PPSL, и по-специално:

  • данните за доставчика на paysafecard услугите се променят на PPSL;
  • приложимото законодателство и юрисдикцията се променят на Ирландия;
  • променят се данните за приложимия контактен център за подаване на оплаквания; и
  • се актуализират разясненията относно схемата за компенсации.

По-долу ще намерите новите Общи условия.

До 29 октомври 2019 г. за нашите продукти ще важат настоящите ОУ, които можете да видите и изтеглите както обикновено по-долу.

Трябва ли Вие да правите нещо?

Не се налага да правите нищо, ако сте съгласни с изброените по-горе промени. Тези промени ще влязат в сила на 29 октомври 2019 г. и автоматично ще се прилагат за всички услуги, които ще Ви предоставяме след тази дата. Всички съществуващи наличности към Prepaid Services Company Limited ще бъдат прехвърлени автоматично към PPSL и ще бъдат на Ваше разположение, както обикновено.

Ако не сте съгласни с промените, можете да прекратите незабавно договора си с нас преди 29 октомври 2019 г. За допълнителна информация относно Вашите права във връзка с прекратяването вижте раздел „Прекратяване“ в актуалната версия на Общите условия.

Благодарим Ви за търпението, когато се налага да правим промени в нашия бизнес.