Help

Feedback považuji za důležitý

Těší mě, že jsem mohl/a pomoci!

S každým názorem se zlepšuji a z toho mají užitek všichni zákazníci. Takhle mě práce baví ještě víc.