Vai Jums ir jautājumi par paysafecard?

Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par paysafecard lietošanu. Vienkārši pārskatiet kategorijas vai arī izmantojiet meklēšanas iespēju.

Kādus dokumentus es varu izmantot dzīvesvietas apliecināšanai?

Lai paaugstinātu savu my paysafecard kontu līdz statusam "Unlimited", paaugstināšanas procesa laikā jāapliecina ziņas par savu dzīvesvietu. Tavas dzīvesvietas apliecinājuma dokumenta izsniedzējam ir jābūt valsts iestādei, sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam vai finanšu institūcijai. Tajā jābūt ietvertai šādai informācijai: Jūsu vārds un uzvārds, pašreizējā adrese, datums (piemēram, dokumenta datums, sastādīšanas vai beigu datums u.c.), kā arī viennozīmīgs atsauces numurs (piemēram, konta, rēķina vai klienta numurs). Lūdzu, ņemiet vērā, ka my paysafecard norādītajiem datiem ir jāsakrīt ar dokumentā uzrādītajiem.

Dokumentā norādītajai adresei ir jāatbilst Jūsu dzīvesvietas faktiskajai adresei. Mēs diemžēl nevaram pieņemt dokumentus, kuros norādīta pastkastītes adrese, uzņēmuma adrese vai pārsūtīšanas pakalpojumu sniedzēja adrese.

Ja nevarat savu(-s) dokumentu(-s) ieskenēt, tad kopiju varat nosūtīt arī pa pastu.

 

Dzīvesvietas apliecināšanai tiek pieņemti šādi dokumenti:

 • Energoapgādes pakalpojumu sniedzēju rēķins
 • Konta izraksts
 • Nodokļu aprēķins
 • Personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju
 • Hipotēkas maksājuma apliecinājums
 • Vēlētāju reģistra apliecinājums
 • Sarakste ar valsts iestādi par pakalpojumu apmaksu (piemēram, pensija, bezdarbnieka pabalsts, iztikas līdzekļu izmaksa u.c.)

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rēķini

Energoapgādes pakalpojumu sniedzēju rēķini dzīvesvietas apliecināšanai nevar būt vecāki par trim mēnešiem. Vispārīgi atzīti tiek šādi dokumenti:

 • Rēķins par gāzi
 • Rēķins par elektrību
 • Rēķins par ūdeni
 • Rēķins par kabeļtelevīzijas pieslēgumu (bet ne par satelīttelevīziju)
 • Rēķins par fiksētās tālruņa līnijas pieslēgumu

Mobilo pakalpojumu rēķini (par mobilo tālruni utt.) netiek pieņemti adreses apliecināšanai.

 

Lūdzu, ņemiet vērā šādus priekšnosacījumus attiecībā uz nosūtāmajiem dokumentiem:

Konta izraksts

Konta izraksts nedrīkst būt vecāks par trīs mēnešiem. Konta atlikums un darījumu informācija var tikt aizkrāsota. Lūdzu, pārliecinieties, ka šī informācija ir skaidri salasāma:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • Konta numurs
 • Dokumenta datums

Personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju

Dzīvesvietas apliecināšanai var augšupielādēt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, kurā ir redzama Jūsu dzīvesvietas adrese. Personu apliecinošam dokumentam ir jābūt derīgam, un tas nevar būt tas pats dokuments, kuru augšupielādējāt, lai verificētu savus personas datus. Ja savas identitātes apliecināšanai izmantojāt, piemēram, autovadītāja apliecību, dzīvesvietas apliecināšanai ir jāuzrāda cits dokuments, arī tad, ja vadītāja apliecībā ir norādīta pašreizējā dzīvesvieta.

Nodokļu aprēķins

Lai apstiprināšana būtu veiksmīga, augšupielādējiet nodokļu aprēķinu, kuru izsniegusi Jūsu aktuālās dzīvesvietas piekritīgā finanšu un nodokļu pārvalde vai valdības iestāde.

Kā pierādījums dzīvesvietai Vācijā netiks pieņemts Spānijas nodokļu aprēķins, arī tad, ja tas tiks nosūtīts uz tavu adresi Vācijā.

Lai nodokļu aprēķins tiktu pieņemts kā apliecinājums Jūsu dzīvesvietai, tam jābūt izsniegtam pēdējo 12 mēnešu laikā un tajā jābūt norādītai šādai informācijai:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • Nodokļu maksātāja vai konta numurs
 • Dokumenta datums

Vēlētāju reģistra apliecinājums

Konta apstiprināšana iespējama arī ar vēlētāju reģistra apliecinājumu (piem., paziņojums par reģistrāciju). Šajā nolūkā ir jāizpilda šādi nosacījumi:

 • Dokumenta izsniedzējam ir jābūt valsts iestādei, kas ir atbildīga par vēlētāju reģistrāciju apgabalā, kurā atrodas Jūsu dzīvesvieta.
 • Dokumentam ir jābūt izdotam pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.
 • Dokumentā jābūt ziņām par Jūsu vārdu, uzvārdu, kā arī Jūsu pašreizējo dzīvesvietas adresi.

Sarakste ar valsts iestādēm par sociālo pabalstu saņemšanu

Veiksmīgai reģistrācijai var augšupielādēt arī saraksti ar iestādi par sociālo pabalstu saņemšanu (piemēram, pensija, bezdarbnieka pabalsts u.c.). Minētajai korespondencei ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Dokumenta izsniedzējam ir jābūt valsts iestādei, kas ir atbildīga par šādiem pabalstiem teritorijā, kurā atrodas Jūsu dzīvesvieta.
 • Dokumentam ir jābūt izdotam pēdējo sešu mēnešu laikā.
 • Dokumentā jābūt ziņām par Jūsu vārdu, uzvārdu, kā arī Jūsu pašreizējās dzīvesvietas adresi.

Hipotēkas maksājuma apliecinājums

Lai dzīvesvietas apliecināšanai varētu izmantot hipotēkas apliecinājumus no Jūsu bankas vai kredītiestādes, tiem ir jābūt izsniegtiem pēdējo divpadsmit mēnešu laikā un jāietver šādi dati:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • Konta numurs
 • Dokumenta datums