Help

Paziņojums par konfidencialitāti

IEVADS

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu, lai saprastu mūsu nostāju un praksi attiecībā uz jūsu personas informāciju un veidu, kā mēs ar to rīkojamies. Lai iegūtu īsu kopsavilkumu, lūdzu, spiediet šeit. Kalifornijas iedzīvotāji plašāku informāciju par Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumu (California Consumer Privacy Act - CCPA) un savām tiesībām var atrast sadaļā "CCPA" zemāk. Mūsu kontaktinformācija ir sniegta paziņojuma beigās, to jūs varat izmantot atsauksmēm un jebkāda veida jautājumiem par privātumu.

Šis paziņojums attiecas uz Paysafe Group, kas izmanto dažādus tirdzniecības nosaukumus dažādās teritorijās, ietilpstošajiem uzņēmumiem; sarakstu ar Paysafe uzņēmumiem, kas ievāc personas informāciju atbilstīgi šim paziņojumam var atrast šā dokumenta beigās. Atsauce uz Paysafe (ieskaitot "mēs", "mūs", "mums" vai "mūsu") ietver šos uzņēmumus un visas attiecīgās grupas filiāles.

Šajā paziņojumā "jūs", "jūsu", "jums" atsaucas uz personu, kas piekļūst vai piesakās izmantot Pakalpojumus (kā noteikts tālāk) vai nu jūsu, vai kāda uzņēmuma vārdā. Tas attiecībā uz Paysafe klientu vai perspektīvo klientu iekļauj jebkāda veida individuālos komersantus un jebkāda veida vadītājus, tostarp klienta pārvaldes un finanšu direktorus vai citus direktorus un amatpersonas, akcionārus, partnerus un faktiskos īpašniekus, kā arī ikvienu darbinieku, kas klienta uzdevumā piekļūst Pakalpojumiem vai izmanto tos.

Paysafe ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu un veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar jūsu personas informāciju rīkojas drošā veidā un ka tā tiek ievākta, izmantota, glabāta un izpausta atbilstīgi šim paziņojumam. Šis paziņojums (kopā ar mūsu lietošanas noteikumiem, kas ir spēkā jebkāda veida konkrētajiem pakalpojumiem, kurus jūs varētu iegādāties vai lietot) ir spēkā:

 • tīmekļa vietnes/portāla funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek jums sniegti, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, portālus vai mūsu maksājumu platformas, kuras mūsu klienti var izmantot savās tīmekļa vietnēs;
 • ja jūs piesakāties izmantot un/vai izmantojat Paysafe produktus un pakalpojumus (ieskaitot jebkādas lojalitātes vai bonusa programmas, pamatojoties uz punktiem vai citādi ("Lojalitātes programma"), kā arī ja jūs pieprasāt veikt izmaiņas pakalpojumos, kurus izmantojat;
 • ja jūs izmantojat Paysafe nodrošināto programmatūru, tostarp termināļus, mobilās un datora lietotnes;
 • saziņai e-pastā, ar citiem elektroniskajiem ziņojumu pakalpojumiem, tostarp ar īsziņām, tālruni, tīmekļa tērzēšanu, tīmekļa vietni/portālu un cita veida saziņu jūsu un Paysafe starpā.

Tie visi kopā šajā paziņojumā tiek dēvēti par "Pakalpojumiem".

 

INFORMĀCIJA, KURU MĒS NO JUMS IEVĀCAM

Personas un nepersoniska informācija

Mēs ievācam personas un nepersonisku informāciju, kas ir saistīta ar jums.

Personas informācija ir informācija, ko var izmantot, lai tieši vai netieši unikāli identificētu atsevišķu personu.

Paysafe ievāc arī nepersonisku informāciju vai var anonimizēt personas informāciju, lai padarītu to nepersonisku. Nepersoniska informācija ir informācija, uz kuras pamata nav iespējams ne tieši, ne netieši identificēt konkrētu personu. Paysafe var ievākt, radīt, glabāt, izmantot un izpaust šāda veida nepersonisku informāciju jebkāda veida saprātīgam uzņēmējdarbības mērķim. Piemēram, Paysafe var izmantot apkopoto informāciju par darījumu komerciāliem mērķiem, piemēram, tendenču analīzes un datu analīzes izmantošanai, lai gūtu jaunas atziņas un ieskatu attiecībā uz maksājumu darījumu modeļiem un pielietojumu.

Ciktāl interneta protokola (IP) adreses (vai līdzīgi identifikatori) ir nepārprotami definētas kā personas informācija atbilstīgi vietējiem likumiem un ciktāl šādi vietējie likumi ir piemērojami attiecībā uz Pakalpojumiem, mēs rīkosimies ar šādiem identifikatoriem kā ar personas informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Paysafe sniedz pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem un ka šis paziņojums par konfidencialitāti ir spēkā abiem, kam tas ir jāizlasa un atbilstoši jāinterpretē.

 

INFORMĀCIJAS PAR JUMS IEVĀKŠANA

Mēs ievācam šādu informāciju ar šādiem līdzekļiem:

Informāciju, ko mums sniedzat jūs: mēs saņemam un uzglabājam jebkādu personas informāciju (ieskaitot finanšu informāciju), ko jūs sniedzat mums, tostarp kad jūs (vai jūsu uzņēmums) lūdzat informāciju par pieteikšanos Pakalpojumiem vai piesakāties tiem; reģistrējaties, lai izmantotu, un/vai izmantojat jebkādus Pakalpojumus; augšupielādējat un/vai glabājat informāciju pie mums, izmantojot Pakalpojumus; sazinoties ar mums e-pastā, ar īsziņām, tīmekļa vietnē vai portālā, kā arī pa tālruni vai ar citiem elektroniskiem līdzekļiem, piemēram, sazinoties ar mums saistībā ar jūsu kontu vai darījumiem. Šāda informācija var atsaukties uz vai būt saistīta ar jums vai jūsu klientiem un iekļauj:

 • vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, vecumu, e-pasta adresi, rēķina adresi, lietotājvārdu, paroli un/vai fotogrāfiju, biometrisko informāciju, adresi, nodarbošanos, valstspiederību un rezidences valsti, jūsu personas apliecinošā dokumenta, piemēram, vadītāja apliecības vai pases, kopiju, jūsu sociālā nodrošinājuma numuru un/vai citus oficiālus valstiski noteiktus identifikācijas vai reģistrācijas datus;
 • kartes primārā konta numuru, kartes derīguma termiņu, CVC datus (kartes drošības kodu), kontu numurus, konta atlikumus un laiku, cik ilgi esat uzturējis šos kontus, bankas un/vai izdevēja datus;
 • informāciju, kas ir saistīta ar jebkādiem iegādātajiem produktiem, tostarp pirkuma atrašanās vietu, vērtību, laiku un jebkādas atsauksmes, kādas ir sniegtas saistībā ar šo pirkumu, tostarp ar ceļojumiem saistītu personas informāciju, ja jūs vai jūsu klients veic darījumus, lai apmaksātu aviobiļetes vai citus ar ceļošanu saistītus pakalpojumus;
 • informāciju par pakalpojumu izmantošanu no jūsu puses, piemēram, informāciju par to, cik bieži mūsu starpā notiek jūsu veiktas transakcijas, vidējo jūsu veikto transakciju apjomu, par konta atlikumiem, kā arī par personām un tirgotājiem, kam sūtāt naudu un no kuriem saņemat naudu;
 • punktus vai balvas, kas ir nopelnīti vai izmantoti jebkāda veida lojalitātes programmā;
 • fotogrāfijas un videoklipus, kas ir uzņemti Paysafe pasākumu laikā, kam jūs esat reģistrējies, lai izplatītu tos pasākuma dalībniekiem un izmantotu tos mūsu reklāmas materiālos nākotnes pasākumiem;
 • jebkādu citu informāciju, ko sniedzat jūs vai jūsu klients vai kas ir izveidota saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu.

Informācija, ko mēs par jums ievācam automātiski: Paysafe saņem un saglabā noteiktu informāciju automātiski ikreiz, kad jūs mijiedarbojaties ar Paysafe, neatkarīgi no tā, vai atverat kontu pie mums vai veicat darījumu ar mums; piemēram, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgu tehnoloģiju. Mēs iegūstam noteiktu informāciju arī tad, kad jūsu tīmekļa pārlūkprogramma piekļūst Pakalpojumiem vai reklāmām un citam saturam, ko nodrošina Paysafe vai kas tā vārdā tiek nodrošināts citās vietnēs, vai noklikšķinot uz e-pasta ziņojumiem. Šīs informācijas ievākšana palīdz mums labāk saprast apmeklētājus un klientus, kas izmanto un interaktīvi saskaras ar Paysafe, uzzināt, no kurienes viņi ir un kā viņi lieto mūsu pakalpojumus. Mēs izmantojam šo informāciju analītiskiem mērķiem un, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un nozīmīgumu mūsu apmeklētājiem un klientiem. Šī informācija iekļauj:

 • tehnisko informāciju, tostarp interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai savienotu jūsu datoru vai ierīci ar internetu, jūsu pierakstīšanās informāciju, pārlūka veidu un versiju, laika zonas iestatījumu, pārlūka spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmas platformu, apmeklējumu biežumu un ilgumu, kā arī saites, uz kurām uzklikšķināt;
 • Informāciju par jūsu apmeklējumu un to, vai jūs atvērāt e-pastu, tostarp pilnu vienoto resursu vietrāžu (Uniform Resource Locator) (URL) klikšķu secību uz mūsu vietni, caur to un no tās (tostarp datumu un laiku); produktus un pakalpojumus, kurus jūs apskatījāt vai meklējāt; lapas atbildes laiku, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, datus par mijiedarbību ar lapu (piemēram, ritināšanu uz augšu un leju, klikšķus un peles kustības) un metodes, lai pamestu vietnes lapu, kā arī ikvienu tālruņa numuru, kas izmantots, lai piezvanītu mūsu klientu servisa numuram.

Informācija, kas tiek ievākta ar mūsu lietotnēm: ja jūs lejupielādējat vai izmantojat mobilās vai datora lietotnes, kuras nodrošina Paysafe, mēs varam saņemt informāciju par jūsu atrašanās vietu un ierīci vai pakalpojumu, kuru jūs izmantojat (tostarp informāciju par to, kur notiek maksājuma darījums). Dažas ierīces ļauj lietotnēm piekļūt reāllaika informācijai uz atrašanās vietas pamata (piemēram, GPS). Mūsu mobilās un datora lietotnes var ievākt šādu informāciju no jūsu mobilās ierīces vai datora jebkurā laikā, kamēr jūs lejupielādējat vai izmantojat lietotnes, ja jūsu ierīcē ir iespējota piekļuve reāllaika atrašanās vietas datiem. Ja nepieciešams, mēs vienmēr mēģināsim paziņot jums par savu nolūku ievākt reāllaika atrašanās vietas informāciju un saņemt jūsu piekrišanu, ja to pieprasa likums. Mēs varam izmantot šādu informāciju regulatīviem nolūkiem, mūsu pašu pienācīgas rūpības pārbaudēm, lai labāk saprastu maksājumu modeļus un uzlabotu jūsu pieredzi.

E-pasts un cita saziņa: mēs varam saņemt informāciju par jums un to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus, kad savstarpēji sazināmies, tostarp, ja jūs atverat mūsu sūtītus ziņojumus, kā arī, pamatojoties uz elektronisko identifikatoru (dažkārt dēvēti par "ierīces pirkstu nospiedumiem"), piemēram, interneta protokola adrešu vai tālruņa numuru, izmantošanas.

Informācija par citiem avotiem: mēs varam saņemt informāciju par jums no citiem avotiem un pievienot to savai konta informācijai, tostarp, ja piesakāties Pakalpojumu izmantošanai. Piemēram, mēs cieši sadarbojamies un saņemam informāciju no trešajām pusēm, piemēram, biznesa partneriem, bankām un citām finanšu iestādēm, tirgotājiem, tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu apakšuzņēmējiem, reklāmas tīkliem, analītikas pakalpojumu sniedzējiem, meklēšanas informācijas sniedzējiem, valsts uzturētiem reģistriem un datu bāzēm, sociālo mediju vietnēm (ieskaitot izliktās ziņas par jums vai mums, kā arī jūsu vai mūsu izliktās ziņas), kredītnovērtējuma un krāpšanas novēršanas iestādēm. Kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas iestāžu aģentūru izmantošana ir aprakstīta turpmāk. Mēs varam arī izvērtēt publiskus komentārus un viedokļus, kas sniegti sociālo tīklu lapās (piem., Facebook un Twitter), lai labāk saprastu savus klientus un to, kā nodrošināt un attīstīt Pakalpojumus.

Informācija par citiem cilvēkiem: ja sniedzat mums informāciju par citām personām, jums tās ir iepriekš jāinformē (piemēram, iepazīstinot tās ar šo paziņojumu par konfidencialitāti) un jāpārliecinās, ka jums ir tiesības to darīt.

 

KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Mēs varam izmantot un nodot tālāk personas informāciju, kuru mēs ievācam, šādiem mērķiem:

 • Lai sniegtu Pakalpojumus jums un jūsu uzņēmumam, tostarp izpildītu Paysafe saistības pret jums, kā arī finanšu vai citām iestādēm saistībā ar Pakalpojumiem, ko sniedzam jums (un/vai jūsu uzņēmumam). Saistībā ar šo mēs reģistrējam un izsekojam darījumu datus, kurus jūs (un/vai jūsu klienti) veicat saistībā ar Pakalpojumiem; analizējam un ziņojam par to, kā jūs (un/vai jūsu klienti) izmanto jebkāda veida lojalitātes programmas pakalpojumus; vienkāršojam jebkāda veida punktu vai citu balvu veidu vākšanu vai izmantošanu attiecībā uz jebkādu lojalitātes programmu; paziņojam jums par savas tīmekļa vietnes vai produktu un pakalpojumu svarīgām izmaiņām vai attīstību;
 • Lai uzlabotu un attīstītu mūsu biznesu, tostarp un neierobežojot mūsu tīmekļa vietņu / portālu, produktu un pakalpojumu uzlabošanu. Tas var iekļaut informāciju, ko jūs ievadāt veidlapās, bet mums neiesniedzat, piemēram, lai izmantotu šo informāciju mūsu tīmekļa vietnes(-ņu) uzlabošanai vai sazinātos ar jums klientu apkalpošanas nolūkos saistībā ar attiecīgo veidlapu. Tāpat mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai attīstītu un testētu jaunus produktus un pakalpojumus, tostarp mūsu vai dažkārt arī mūsu piegādātāju drošajā un kontrolētajā testēšanas vidē;
 • Lai pārvaldītu un īstenotu savas tiesības, lietošanas noteikumus vai jebkādus citus ar jums (un/vai jūsu uzņēmumu noslēgtos) līgumus, tostarp pārvaldītu visus apstākļus, kuros tiek apstrīdēti darījumi, bonusi vai punkti; pārvaldītu, izmeklētu un atrisinātu sūdzības; piedzītu parādu vai rīkotos saistībā ar jūsu maksātnespēju;
 • Lai pārvaldītu un atvieglotu mūsu kredītriskus un uzņēmējdarbības noteikumus. Ja jūs piesakāties uz kādu no mūsu finanšu produktiem, mēs varam novērtēt jūsu (un/vai jūsu uzņēmuma) finansiālo stāvokli, ciktāl tas ir paredzēts piemērojamajos lietošanas noteikumos. Šī maksātspējas pārbaude ietekmēs arī ikvienu iesaistīto pusi, piemēram, direktorus, akcionārus un vadītājus. Mēs to varam veikt, saņemot no un nododot informāciju kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas aģentūrām. Šī maksātspējas pārbaude ietekmēs arī ikvienu, ar ko jums ir kopīgs konts vai līdzīga finansiāla apvienošanās. Ja tas ir kopīgs pieteikums un šāda apvienība vēl nepastāv, tādu var izveidot. Šīs savstarpējās saites saglabājas līdz brīdim, kad iesniedzat "paziņojumu par izstāšanos no apvienības" kredītnovērtējuma aģentūrās, ciktāl šāda izstāšanās no apvienības ir pieļaujama. Informējam, ka aģentūras reģistrēs mūsu pieprasījumus, kurus varēs redzēt arī citi uzņēmumi, kas paši pieprasīs informāciju par maksātspēju; un jūsu maksātspējas aktā var tikt atstāts "nospiedums" neatkarīgi no tā, vai jūs tikāt pieņemts kā klients vai nē. Ja jūs esat direktors, mēs iegūsim apstiprinājumu no kredītnovērtējuma aģentūrām par to, ka jūsu sniegtā rezidences adrese atbilst attiecīgā uzņēmuma reģistra datiem (ciktāl piemērojams). Turklāt, ciktāl jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs sniegsim kredītnovērtējuma aģentūrām informāciju par to, kā jūs pārvaldāt savus kontus. Ja jūs neatmaksājat jebkādas naudas summas pilnā apjomā un termiņā, kredītnovērtējuma aģentūras reģistrēs neapmaksāto parādu un var nodot šo informāciju citām organizācijām, kas veic līdzīgas pārbaudes kā mēs. Akta ieraksti šādās aģentūrās parasti tiek saglabāti 6 gadus pēc tam, kad tie ir slēgti, neatkarīgi no tā, vai jūs nokārtojāt parādu un izpildījāt saistības, lai gan saglabāšanas periods dažādās aģentūrās un teritorijās var atšķirties. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, sazinieties ar mums;
 • Lai novērstu un/vai atklātu krāpšanu, finanšu noziegumus, pārvaldītu riskus un labāk aizsargātu sevi, mūsu klientus un finanšu sistēmas integritāti, var būt nepieciešams apstrādāt un izpaust sensitīvu personas informāciju (dažkārt sauktu par īpašas kategorijas personas datiem), tostarp biometriskos datus, trešajām personām, kas palīdz mums pārvaldīt šādus riskus, tostarp veikt identitātes pārbaudi. Tas var ietvert programmatūru un pakalpojumus, ko mēs izmantojam, lai pārbaudītu jūsu identitāti / vecumu, nosakot, vai jūsu uzņemtais pašfoto atbilst jūsu personas apliecinošā dokumenta fotoattēlam;
 • Identifikācijas laikā mēs varam izmantot sejas atpazīšanas procesu, lai salīdzinātu jūsu pašfoto ar jūsu augšupielādēto personas apliecinošo dokumentu. Šī procesa laikā tiek ģenerēti biometriskie dati, izveidojot jūsu sejas digitālo karti, lai labāk salīdzinātu jūsu personas apliecinošā dokumenta fotoattēlu ar jūsu pašfoto. Tas palīdz mazināt krāpšanas risku un tādējādi ir sabiedrības interesēs. Jebkāda veida ģenerētā biometriskā informācija pēc atbilstības konstatēšanas tiek nekavējoties izdzēsta. Paysafe pats vispārīgi neglabā un nepatur biometriskos datus, jo šī informācija vispārīgi tiek ģenerēta, izmantojot drošas trešo pušu krāpšanas apkarošanas sistēmas. Ja pats Paysafe jebkādā veidā saglabās, paturēs vai izmantos jūsu biometrisko informāciju, jūs par to tiksiet informēts attiecīgo datu ievākšanas brīdī. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu politiku un procesiem attiecībā uz jūsu biometriskajiem datiem vai arī par to, kā mēs izmantojam jebkuru citu sensitīvu vai īpašu kategoriju personas datus, varat sazināties ar mums, izmantojot sadaļā Kontaktinformācija norādītos datus;
 • Lai novērstu, atklātu un sauktu pie atbildības par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem un finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu vai lai palīdzētu citām personām to darīt, tostarp attiecībā uz jebkādu darījumu noteikumu pārkāpšanu, var būt nepieciešams izpaust jebkāda veida būtisku vai nepieciešamu informāciju, ko mēs šādā nolūkā esam ievākuši vai izsecinājuši no attiecībām ar trešajām pusēm. Paysafe piedalās krāpšanas apkarošanas iniciatīvās, kas ietver jūsu (un/vai jūsu klientu) novērtēšanu un jūsu darījumu un/vai atrašanās vietu uzraudzību, lai atpazītu shēmas, ko nepieciešams izmeklēt, vai citā veidā profilētu un novērtētu varbūtību, ka notiek krāpšana vai ka netiek ievēroti mūsu vai citu uzņēmumu darījumu noteikumi. To mēs varam veikt, izmantojot trešo pušu produktus un pakalpojumus. Turklāt, ja jūs mums sniedzas nepareizu vai neprecīzu informāciju par sevi vai ja mēs identificējam vai mums rodas aizdomas par krāpšanu vai noziegumu, mēs varam nodot jūsu informāciju krāpšanas novēršanas aģentūrām un organizācijām, kā arī tiesībaizsardzības un līdzīgām iestādēm, tāpat mēs varam nolemt uzsākt tiesvedību pret jums;
 • Lai sazinātos ar jums par jūsu kontu, brīdinātu par iespējamām problēmām un atbildētu uz jūsu jautājumiem;
 • Lai pārvaldītu riskus, piemēram, kredītu un ārvalstu valūtas maiņas riskus, kā arī novērstu vai mazinātu informācijas drošības risku;
 • Lai nosūtītu tirgvedības ziņojumus, sniegtu jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kurus esat pieprasījis vai arī par kuriem mēs uzskatām, ka tie varētu jūs interesēt; lai iegūtu jūsu viedokli par mūsu precēm, pakalpojumiem un mūsu tīmekļa vietni/-ēm; attiecībā uz tirgvedību, tirgus izpēti un līdzīgām darbībām, mēs varam izmantot jūsu personas informāciju minētajos nolūkos neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat pieņemts kā klients un vai turpināt saņemt Pakalpojumus. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tirgvedības vai reklāmas informāciju no Paysafe, jūs vienmēr varat pārtraukt tās saņemšanu. Vairāk informācijas par to jūs varat atrast sadaļā "Jūsu datu aizsardzības tiesības";
 • Lai izpildītu vietējos un nacionālos likumus;
 • Lai izpildītu tiesībaizsardzības un regulējošo iestāžu lūgumus, kas pamatoti ar sabiedrības interesēm, vai komercorganizāciju, ar kurām jums ir vai ir bijuši darījumi, pieprasījumus, lai izvirzītu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai aizsargātu savas vai citu personu svarīgās intereses, piemēram, lai palīdzētu minētajām iestādēm vai citām organizācijām cīņā pret noziedzību un terorismu;
 • Lai izpildītu kartes programmas un jebkādus citus darījumu noteikumus.

Ja jūs sniedzat informāciju publicēšanai vai izvietošanai tīmekļa vietnes/portāla publiskajās sadaļās vai nosūtīšanai citiem tīmekļa vietnes/portāla lietotājiem vai trešajām pusēm, jūs apzināties, ka ikviena trešā puse var izmantot šādu informāciju, piekļūstot tai jebkādu mērķu īstenošanai. Šo informāciju jūs publicējat uz paša riska, un jums ir jāpiekrīt attiecīgās vietnes lietošanas noteikumiem.

 

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs neizpaužam informāciju, uz kuras pamata jūs varētu tikt personiski identificēts, nevienam citam, nekā aprakstīts šajā paziņojumā un atļauts un noteikts likumā, un/vai nekādos citos nolūkos, nekā aprakstīts šai paziņojumā; mēs to varam izpaust:

 • Paysafe Group ietvaros, lai palīdzētu mums sniegt mūsu pakalpojumus, kā arī mūsu pašu iekšējās klientu attiecību pārvaldības, analītiskos un pārskatu sastādīšanas nolūkos;
 • Maksājuma saņēmējiem / veicējiem konkrētā attiecīgā darījuma kontekstā (vispārīgi informācija aprobežojas tikai ar pilnu vārdu un e-pasta adresi);
 • Kredītnovērtējuma aģentūrām (ja to atļauj lietošanas noteikumi vai cits līgums), kā aprakstīts iepriekš. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, sazinieties ar mums;
 • Krāpšanas novēršanas aģentūrām, kā aprakstīts iepriekš, tostarp šādām krāpšanas novēršanas un apkarošanas organizācijām: Action Fraud, Financial Fraud Action un Financial Fraud Bureau, kā arī citām organizācijām, kas palīdz mums pārvaldīt krāpšanas un uzņēmējdarbības risku;
 • Trešo pušu kredītiestādēm un finanšu iestādēm (ja tas ir atļauts saskaņā ar jebkādiem lietošanas noteikumiem vai citiem līgumiem), tostarp kredītiestādei, kurā maksātājs vai saņēmējs (un attiecīgi viņu uzņēmumi) ir atvēruši savu(-s) bankas kontu(-s), karšu programmu piedāvātājiem, kas reglamentē kredīta, debeta, atliktā maksājuma, pirkšanas vai citu maksājumu karšu izdošanu un lietošanu, alternatīvu maksājumu programmu piedāvātājiem un citām finanšu iestādēm, kas var apstrādāt maksājumus, bet kuru darbība nenotiek Paysafe kontrolē un par kuru darbībām vai bezdarbību Paysafe nenes atbildību;
 • Ja mēs sniedzam pakalpojumus ar trešo pušu, piemēram, banku un citu organizāciju, starpniecību, mums var tikt pieprasīts izpaust jūsu informāciju (tostarp jebkāda veida informāciju saistībā ar principiem "pazīsti savu klientu" un "bagātības avots") šīm organizācijām, lai palīdzētu tām ievērot tām uzliktos pienākumus vai veikt riska novērtējumu;
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, tostarp piegādātājiem, kas mums palīdz sniegt Pakalpojumus, tostarp apstrādāt pasūtījumus, izpildīt pasūtījumus, apstrādāt maksājumus, pārvaldīt kredīta, drošības, sektora un krāpšanas riskus, veikt identitātes pārbaudi, kā arī tirgvedību, tirgus izpēti un aptauju darbības Paysafe vārdā. Dažkārt mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai palīdzētu sniegt pakalpojumus, kam var būt nepieciešama jūsu personiskās informācijas izmantošana, tostarp tiešo datu pārbaudes nolūkā, attiecīgi īstenojot atbilstošus drošības pasākumus;
 • Trešajām personām, kas nerīkojas kā pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi mūsu instrukcijām (bet attiecībā uz kurām spēkā ir pašu juridiskie pienākumi nodrošināt datu drošību), lai atvieglotu Pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, bankas un organizācijas, kas atvieglo tirdzniecību ar jūsu akcijām, kriptovalūtām un citiem finanšu instrumentiem;
 • Lai novērstu un/vai atklātu krāpšanu, finanšu noziegumus, pārvaldītu riskus un labāk aizsargātu sevi un mūsu klientus, var būt nepieciešams apstrādāt un izpaust sensitīvu personas informāciju (dažkārt sauktu par īpašas kategorijas personas datiem), tostarp biometriskos datus, trešajām personām, kas palīdz mums pārvaldīt šādus riskus, tostarp veikt identitātes pārbaudi;
 • Ciktāl likums to nosaka vai atļauj, Paysafe, pildot likuma prasības, var būt pienākums nodot informāciju par jums regulējošajām un tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē, vai mēs citā veidā varam noteikt, ka šādi rīkoties ir lietderīgi vai nepieciešami. Šāda izpaušana var iekļaut pieprasījumus no valdības vai valsts iestādēm, kā arī komerciālām organizācijām, ar kurām jums ir bijušas darīšanas un kas mēģina mazināt krāpšanas, kreditēšanas vai darījumu noteikumu neatbilstības risku, tāpat izpaušanu var veikt tiesas prāvas vai tiesvedības dēļ, nacionālās drošības nolūkos vai, ja mēs uzskatām, ka tā ir jārīkojas nacionālo vai sabiedrisko interešu vai citu likumīgu apsvērumu dēļ. Paysafe principā neapstrīd tiesas sprieduma vai līdzīgu rīkojumu izpildi, kas prasa datu izpaušanu;
 • Uzņēmumu pārņemšana un nodošana. Paysafe var pirkt vai pārdot uzņēmuma struktūrvienības vai filiāles. Šādos apstākļos mēs varam nodot vai saņemt klientu informāciju kā uzņēmējdarbības aktīvu. Neierobežojot iepriekš minēto, ja mūsu uzņēmums kļūst par daļu no kopuzņēmuma vai tiek pārdots vai apvienots ar citu uzņēmējdarbības struktūrvienību, jūsu informācija var tikt izpausta mūsu jaunajiem sadarbības partneriem vai īpašniekiem. Šādā gadījumā mēs informēsim saņēmēju, ka ar jūsu informāciju ir jārīkojas atbilstoši šajā paziņojumā aprakstītajiem standartiem;
 • Ar jūsu atļauju jūsu informācija var tikt izmantota arī citos nolūkos, kam jūs atsevišķi piekrītat.

Izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams tā pakalpojumu sniegšanai un kad tas atbilst iepriekš aprakstītajam / pievienotajam, Paysafe nepārdod, neizīrē, nekopīgo un citādi neizpauž personisku informāciju par saviem klientiem trešajām personām, lai tās to izmantotu savas trešo personu tirgvedības nolūkos, nepildot nekādus nepieciešamos juridiskos pienākumus (piemēram, neņemot vērā piekrišanas saņemšanu, atteikšanos vai citas tiesību aktos noteiktās prasības). Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likums (California Consumer Privacy Act) izmanto ļoti plašu datu “pārdošanas” definīciju, un Kalifornijas iedzīvotājiem attiecībā uz datu pārdošanu jāizlasa šeit turpmāk sniegtā sadaļa "CCPA".

 

UZRAUDZĪBA

Mēs varam uzraudzīt vai ierakstīt tālruņu sarunas, e-pastus, tīmekļa tērzēšanu vai cita veida saziņu ar jums regulējošiem, drošības, kvalitātes nodrošināšanas vai apmācību mērķiem. Apmeklējot mūsu birojus, videonovērošanas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas un/vai citas uzraudzības sistēmas var darboties drošības apsvērumu dēļ, kā arī veselības, drošības un biroja pārvaldības nolūkos.

 

KUR MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Mēs, mūsu pakalpojumu sniedzēji un citas puses, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju (kā iepriekš aprakstīts), var apstrādāt jūsu personas informāciju teritorijās, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai ārpus teritorijas, kurā dzīvojat. To var apstrādāt arī (mūsu vai mūsu piegādātāju) personāls, kas darbojas ārpus EEZ vai teritorijas, kurā tika ievākta personas informācija. Šie darbinieki cita starpā var nodarboties ar pasūtījumu izpildi, maksājumu informācijas apstrādi un atbalsta pakalpojumiem, lai nodrošinātu Pakalpojumus. Šīm valstīm var būt datu aizsardzības standarti, kas atšķiras (un dažos gadījumos ir zemāki) no standartiem jūsu rezidences valstī.

Šādā gadījumā mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas informāciju saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem; tostarp, izmantojot visus tiesību aktos noteiktos atbilstīgos aizsargpasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkāda starptautiska datu pārsūtīšana ir likumīga. Paysafe, slēdzot līgumus ar trešajiem datu saņēmējiem ārpus EEZ, kas saņem datus no EEZ, lai apstrādātu no EEZ saņemto personas informāciju ārpus EEZ, principiāli izmanto "paraugklauzulas", ko ir apstiprinājusi Eiropas Komisija.

 

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJAS DROŠĪBU

Mēs esam ieviesuši tehniskus, fiziskus un organizatoriskus / administratīvus pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu jūsu personas informāciju no nejauša zuduma un neatļautas piekļuves, izmantošanas, grozīšanas un izpaušanas. Šajos pasākumos ir iekļauts:

•           rakstveida informācijas drošības programma;

•           iecelts galvenais informācijas drošības speciālists ("CISO"), kas pārrauga, ievieš un īsteno informācijas drošības programmu;

•           iecelts galvenais konfidencialitātes aizsardzības speciālists ("CPO"), kas pārrauga, ievieš un īsteno konfidencialitātes programmu;

•           nepārtraukts neaizsargātības novērtējums un uzraudzība;

•           ieviesta informācijas drošības riska pārvaldības politika un procedūras;

•           izveidots reaģēšanas plāns incidentu gadījumā;

•           informācijas sistēmu piekļuves kontrole, kas paredzētas, lai autentificētu lietotājus un atļautu piekļuvi tikai pilnvarotām personām;

•           piekļuves ierobežošana fiziskām atrašanās vietām, kurās ir iekļauta personas informācija, tikai pilnvarotām personām;

•           visa veida personas informācijas nodrošināšana neatkarīgi no tā, vai tā tiek aktīvi pārsūtīta vai netiek aktīvi izmantota;

•           daudzfaktoru autentifikācija visiem darbiniekiem, kas piekļūst personas informācijai;

•           auditpēdu uzturēšana attiecībā uz personas informācijas iekšējo un ārējo piekļuvi un izmaiņām;

•           ieviesta droša izstrādes prakse uzņēmuma iekšienē izstrādātām lietotnēm;

•           informācijas drošības uzticamības pārbaude trešajiem pakalpojumu sniedzējiem;

•           regulāras drošības izpratnes apmācības.

Jūsu informācijas drošība un drošums ir atkarīgi arī no jums. Ja mēs jums esam piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) paroli vai piekļuves kodu, lai piekļūtu atsevišķām mūsu tīmekļa vietnes/portāla daļām vai mobilajām lietotnēm un tamlīdzīgām programmām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles un/vai piekļuves koda konfidencialitātes saglabāšanu. Jūs nedrīkstat izpaust savu paroli un/vai piekļuves kodu citiem. Jums jānodrošina, ka jūsu parole un piekļuves kods netiek neatļauti izmantoti. Paysafe rīkosies saskaņā ar instrukcijām un informāciju, kas saņemta no jebkuras personas, kas ievada jūsu lietotāja ID un paroli, un jūs saprotat, ka esat pilnībā atbildīgs par visa veida lietošanu un visām darbībām, kas var tikt veiktas, lietojot jūsu kontu, ja vien likums nenosaka citādāk. Jums ir nekavējoties jāpaziņo Paysafe par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru esat mums sniedzis.

Informācijas pārraide tīmeklī nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas informāciju, mēs nevaram garantēt jūsu informācijas, kas tiek nodota mūsu vietnei, drošību, ja vien jūs ar mums nesazināties, izmantojot drošu kanālu, kādu esam nodevuši jūsu rīcībā. Tiklīdz būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.

 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Laika periodi, cik ilgi mēs glabājam jūsu personas informāciju, tiek noteikti, ņemot vērā informācijas būtību un veidu, Paysafe Pakalpojumus un valsti, kurā tie tiek sniegti, kā arī visus piemērojamās vietējās likumdošanas vai normatīvos noteikumus. Vispārīgi, ja tā vairs nav vajadzīga leģitīmam uzņēmējdarbības nolūkam vai iemeslam, jūsu informācija tiks izdzēsta, vai arī mēs varam to anonimizēt vai apkopot ar citu informāciju, lai padarītu to nepersonisku.

Ja jūs izmantojat Pakalpojumus, mēs glabāsim jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jums jūsu izvēlētos pakalpojumus un īstenotu jebkādu ar tiem saistīto leģitīmo uzņēmējdarbības nolūku. Tas vispārīgi nozīmē, ka glabājam jūsu personas informāciju tik ilgi, kamēr jūs esat mūsu klients (vai iesniedzat attiecīgu pieteikumu), un kādu laiku pēc tam. Tas ietver arī personas informācijas izmantošanu un saglabāšanu līdz ar brīdi, kad sāksit kārtot pieteikumu Pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai attiecīgo pieteikuma procesu pabeigsiet un tiksiet apstiprināts par klientu.

Saglabāšanas periods var būt atkarīgs arī no valsts, kurā atrodaties, juridiskajām un normatīvajām prasībām. Mēs saglabāsim personas informāciju kā pierādījumu par mūsu juridiskajām attiecībām ar jums (tostarp par to, vai mūsu starpā ir vai nav bijuši finanšu darījumi), lai pārvaldītu jebkādus pieprasījumus vai strīdus, tostarp aizstāvētu vai izvirzītu jebkādas juridiskās pretenzijas. Piemēram, mēs glabāsim jūsu informāciju uz laiku, kas atļauts vietējos likumos, lai celtu tiesisku prasību (tā dēvētais "noilguma termiņš"), vai arī tik ilgi, cik noteikts saskaņā ar tiesu vai tiesībaizsardzības iestāžu vai mūsu regulatoru rīkojumu, vai, ja likums to prasa vai atļauj citā veidā (piemēram, KYC /pazīsti savu klientu/ ierakstu saglabāšana saskaņā ar noteikumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu vai līdzīgiem noteikumiem).

Mēs varam arī turpināt īstenot tirgvedību un sūtīt jums tiešās tirgvedības materiālus, ievērojot vietējos tiesību aktus, ciktāl neesat iebildis pret šādu tirgvedību.

 

JŪSU DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBAS

Jums ir daudzas tiesību, kuras varat īstenot saistībā ar jūsu personas informāciju. Šo tiesību piemērošanu nosaka daudz dažādi regulējumi, piemēram, Vispārējo datu aizsardzības regula (VDAR), kas ir principiāli piemērojama EEZ rezidentiem, un Kalifornijas Patērētāju aizsardzības likums (California Consumer Protection Act) (CCPA), kas ir principiāli piemērojams Kalifornijas rezidentiem. Ja vēlaties, jūs varat piekļūt savai personas informācijai, to labot vai atjaunināt. Noteiktos apstākļos jūs varat arī lūgt mums izdzēst savu personas informāciju, iebilst pret tās apstrādi vai uz laiku ierobežot tās apstrādi, kamēr īstenojat citas savas tiesības. Turklāt jūs varat pieprasīt nodot noteiktu savu personas informāciju citam pakalpojumu sniedzējam (tā dēvētā datu pārnesamība). Jums var būt arī tiesības nepiekrist noteiktiem jūsu personas informācijas pielietojumiem, tostarp lūgt mums ierobežot jūsu personas informācijas kopīgošanu ar saistītām un nesaistītām trešajām pusēm. Konfidencialitātes likumi turpina attīstīties, un, ja domājat vai neesat pārliecināts, vai uz jums attiecas kādas tiesības, lūdzu, sazinieties arī ar mums, lai mēs varētu novērtēt jūsu gadījumu un sniegt konsultācijas.

Ciktāl piemērojama ir VDAR, mums sniegto piekrišanu izmantot jūsu personas informāciju jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jebkādas apstrādes, kuru mēs veicām pirms jūsu atsaukšanas, likumību, kā arī neietekmēs jūsu personas informācijas apstrādi, pamatojoties uz likumīgu apstrādes iemeslu, kas nav piekrišana. Piemēram, mūsu saziņas ietvaros jūs varat pārtraukt jebkādu mūsu sūtīto tirgvedības paziņojumu saņemšanu, noklikšķinot uz saites "Atteikties no abonēšanas" vai "Atteikšanās", vai arī saskaņā ar instrukcijām, kuras mēs katru reizi sniedzam, bet mēs turpināsim jums sūtīt darbības vai pakalpojumu ziņojumus saistībā ar jūsu Pakalpojumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no valsts, no kuras jūs izmantojat Pakalpojumus, ne visas iepriekš minētās tiesības jums var būt pieejamas. Tāpat var būt arī gadījumi, kuros šīs tiesības nevar īstenot: piemēram, jūs nevarat iebilst pret to, ka izmantojam jūsu informāciju, ja to pieprasa likums vai lai nokārtotu sūdzību; tāpat jūs nevarat lūgt mums izdzēst savu informāciju, ja vēlaties turpināt Pakalpojumu izmantošanu vai ja šī informācija ir nepieciešama, lai reģistrētu mūsu līgumiskās attiecības, kā to pieprasa likums (piemēram, informācijas saglabāšana atbilstīgi krāpšanas apkarošanas prasībām vai identifikācijas un pārbaudes prasībām saskaņā ar principu "pazīsti savu klientu"), vai lai aizstāvētu vai izvirzītu juridiskās tiesības un veiktu juridiskās darbības.

Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par mūsu veikto personas informācijas ievākšanu un izmantošanu. Plašākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Tāpat jūs varat sākt tiesvedību, lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem vai ciešanām, ko rada mūsu nespēja ievērot datu aizsardzības tiesību aktus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai tās īstenot, jūs varat vienkārši aizpildīt mūsu juridisko formulāru.

 

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Dažos gadījumos tas, kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju, var novest pie automātisku lēmumu pieņemšanas (tostarp profilēšanas), kas ietekmē jūs juridiski vai ievērojami ietekmē jūs līdzīgā veidā.

Automatizēti lēmumi nozīmē, ka lēmums par jums tiek pieņemts automātiski, pamatojoties uz rezultātu, ko nosaka dators (izmantojot programmatūras algoritmus) un ko nepārskata cilvēks. Piemēram, mēs izmantojam automatizētus lēmumus, lai veiktu jūsu kredītnovērtējumu, kad jūs piesakāties noteiktiem Pakalpojumiem, vai veiktu krāpšanas apkarošanas pārbaudes, kā paskaidrots sadaļā "Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu personas informāciju". Mēs esam ieviesuši pasākumus, lai aizsargātu to personu tiesības un intereses, kuru personas informācija ir pakļauta automatizētai lēmumu pieņemšanai. Turklāt, ja jūs izmantojat Pakalpojumus EEZ un mēs pieņemam automatizētu lēmumu par jums, jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu, izteikt savu viedokli un pieprasīt, lai lēmumu pārskatītu cilvēks. Jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar mums atbilstīgi turpmāk norādītajai kontaktinformācijai. Konfidencialitātes likumi turpina attīstīties, un, ja domājat vai neesat pārliecināts, ka uz jums attiecas šīs tiesības, lūdzu, sazinieties arī ar mums, lai mēs varētu novērtēt jūsu gadījumu un sniegt konsultācijas.

 

APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Paysafe apstrādā jūsu personas informāciju atbilstīgi likumiem. Šādi likumi dažādās valstīs atšķiras, un pēc pieprasījuma ir pieejama sīkāka informācija. Vispārīgi Paysafe apstrādi veic:

 • Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, piemēram, lai nosūtītu jums tirgvedības ziņojumus par produktiem un pakalpojumiem atbilstoši jūsu interesēm un vēlmēm, ciktāl šādu piekrišanu pieprasa likums;
 • Ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai noslēgtu jebkuru līgumu mūsu starpā, piemēram, lai sniegtu jums Pakalpojumus, kurus esat abonējis – šajā kontekstā mums informācija ir nepieciešama, jo pretējā gadījumā mēs nevarētu jums sniegt Pakalpojumus. Piemēram, ja mums ir jāpārbauda jūsu identitāte un jūs mums nesniedzat attiecīgo informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim atvērt jums kontu;
 • Ja Paysafe ir likumīgas intereses apstrādāt datus, pakļautība šai apstrādei nav svarīgāka par jūsu tiesībām un brīvībām iebilst pret šādu apstrādi. Piemēram, lai informētu jūs par Pakalpojumu izmantošanu, uzlabotu un attīstītu Pakalpojumus, veiktu reklamēšanu tiešsaistē vai citas tirgvedības aktivitātes, kā arī pārvaldītu un īstenotu jebkādas pretenzijas;
 • Ja Paysafe ir juridisks pienākums ievākt, izmantot un/vai izpaust jūsu personas informāciju vai citādi ir nepieciešama jūsu personas informācija, lai aizsargātu jūsu vai citas personas svarīgās intereses. Piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu vai citu attiecināmo regulatoru noteiktos noteikumus;
 • Izņēmuma kārtā mēs varam nodot jūsu informāciju trešajai pusei, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs, piemēram, ja tiesībaizsardzības iestādes vai citas trešās puses, ar kurām jums ir bijušas darīšanas, pieprasa informāciju, lai izmeklētu noziedzīgu nodarījumu vai cita veida trešās puses darījumu noteikumu pārkāpumu.

Ja jums ir jautājumi vai ir nepieciešama papildu informācija par juridisko pamatu, atbilstīgi kam mēs ievācam un izmantojam jūsu personas informāciju jebkādas konkrētas apstrādes darbībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sadaļu Kontaktinformācija zemāk.

 

NESEKOT

Dažas tīmekļa pārlūkprogrammas var nosūtīt "nesekot" signālus. Tomēr pašlaik nav pieejamu nozares standartu par to, kas tīmekļa vietnēm un citiem tiešsaistes pakalpojumiem būtu jādara, saņemot šādus signālus. Ja šāds standarts tiks izstrādāts, mēs vēlreiz pārskatīsim savu politiku, bet pašlaik mēs neveicam nekādas darbības, saņemot šādus signālus.

SĪKDATNES

Lai iegūtu detalizētu informāciju par sīkdatņu ievākšanu, lietošanu vai izpaušanu, lūdzu, skatiet arī mūsu Sīkdatņu politiku. Vai arī, lūdzu, sazinieties ar mums.

IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Mēs laiku pa laikam varam mainīt savu Paziņojumu par konfidencialitāti. Ja mēs būtiski mainīsim to, kā mēs rīkojamies ar jūsu informāciju, mēs paziņosim jums par to, izvietojot paziņojumu šajā tīmekļa vietnē/portālā. Datums, kad Paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts, ir norādīts šajā Paziņojumā. Lūdzu, raugiet, ka regulāri apmeklējat mūsu tīmekļa vietni / portālu un šo Paziņojumu par konfidencialitāti, lai pārbaudītu, vai nav veiktas izmaiņas. Tomēr, ja saskaņā ar likumu mums jums iepriekš jāpaziņo par izmaiņām šajā Paziņojumā par konfidencialitāti un/vai jālūdz jūsu piekrišana izmaiņām attiecībā uz jūsu personas informācijas izmantošanu, mēs to izdarīsim.

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM

Mūsu vietnē dažkārt var būt saites uz un no mūsu partneru tīkliem, reklāmdevējiem un saistītajiem uzņēmumiem. Ja sekojat šādai saitei, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir savas privātuma un sīkdatņu politikas un Paysafe neuzņemas nekādu atbildību un nevar tikt saukts pie atbildības par šīm trešo pušu vietnēm.

GLOBĀLS PAZIŅOJUMS

Šis paziņojums ir visaptverošs, taču ar to nav paredzēts pārkāpt nekāda veida likumīgās tiesības vai aizliegumus, kas ir spēkā jebkurā teritorijā, kurā ir piemērojamas šādas tiesības vai aizliegumi. Šādā gadījumā šajā paziņojumā norādītās tiesības un pienākumi tiks piemēroti tikai saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem, kas ir prioritāri.

ES PĀRSTĀVIS

Paysafe Group uzņēmumi, kas atrodas ārpus EEZ, par savu ES pārstāvi ir ievēlējuši šo struktūrvienību: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofija (Sofia), 1784, Bulgārija. Jūs varat sazināties ar ES pārstāvi, izmantojot sadaļā Kontaktinformācija zemāk norādītos datus.

AK PĀRSTĀVIS

Ciktāl tas prasīts saskaņā ar Eiropas Savienības (izstāšanās) likumu (European Union (Withdrawal) Act 2018) vai citiem tiesību aktiem attiecībā uz "Brexit", Paysafe Group uzņēmumi, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, par savu Apvienotās Karalistes pārstāvi ir ievēlējuši šo struktūrvienību: Skrill Holdings Limited، 1st floor, 2 Gresham Street, Londona (London), Anglija, EC2V 7AD, Apvienotā Karaliste. Jūs varat sazināties ar AK pārstāvi, izmantojot sadaļā Kontaktinformācija zemāk norādītos datus.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Visi komentāri, vaicājumi un pieprasījumi saistībā ar jūsu informācijas izmantošanu ir laipni gaidīti. Ja jūs vēlaties īstenot jebkādas savas tiesības vai saņemt papildu informāciju par Paysafe Group uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis Paziņojums, rakstiet uz turpmāk norādīto adresi, norādot "FAO Privacy Department", vai izmantojiet sadaļu Kontaktinformācija.

Paysafe Group datu aizsardzības speciālists ir norādīts turpmāk, un ar viņu var sazināties, izmantojot iepriekš norādīto saiti "Kontaktinformācija" vai turpmāk norādītās adreses:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, Londona (London), EC2V 7AD, United Kingdom

Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likums (California Consumer Privacy Act) (CCPA)

Ja esat Kalifornijas rezidents un izmantojat mūsu patērētāju Pakalpojumus, jums var būt noteiktas tiesības saskaņā ar Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumu (CCPA), kas ir aprakstītas turpmāk.

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM

Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs ievācām šādu personas informāciju:

 • identifikatorus, piemēram, jūsu vārdu, vecumu, dzimšanas datumu, adresi un citu kontaktinformāciju, jūsu personas apliecinošā dokumenta (piemēram, autovadītāja apliecības vai pases) kopiju, kā arī jūsu sociālās apdrošināšanas numuru un/vai citus valsts piešķirtus identifikācijas vai reģistrācijas datus;
 • ar profesiju vai nodarbinātību saistītu informāciju, piemēram, par jūsu nodarbošanos;
 • datus par interneta aktivitāti, kā izklāstīts mūsu Paziņojumā par sīkdatnēm, tostarp arī mūsu Pakalpojumu apmeklējumu un mijiedarbības norises vēsturi, IP adresi, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas valodu un citu informāciju, kas savākta automātiski;
 • ģeolokācijas datus tiktāl, ciktāl ir nepieciešams pārbaudīt jūsu atrašanās vietu regulatīvos vai krāpšanas apkarošanas nolūkos atkarībā no sniegtajiem Pakalpojumiem un to izmantošanas veida (piemēram, dažos tiesību aktos var tikt prasīts, lai mēs identificējam jūsu atrašanās vietu, ja Pakalpojumu izmantošana ietver azartspēles);
 • komercinformāciju, piemēram, informāciju par attiecībām ar bankām, tostarp kontu numurus, debeta un kredītkaršu numurus, kontu atlikumus un šo kontu turēšanas ilgumu.

Mēs ievācam šo personas informāciju, lai reģistrētu un ierīkotu jūsu kontu un sniegtu jums Pakalpojumus.

JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJA KOPĪGOŠANA AR TREŠAJĀM PUSĒM

Pēdējo 12 mēnešu laikā uzņēmējdarbības nolūkā mēs varam būt kopīgojuši jebkuru no iepriekš aprakstītajiem datiem ar trešajām pusēm, piemēram, sadarbojoties ar mūsu filiālēm vai piesaistot pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz mums sniegt jums Pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzēju kategorijas ir aprakstītas sadaļā "Jūsu informācijas izpaušana".

Mēs "nepārdodam" personas informāciju tradicionālajā nozīmē, bet pārdodam personas informāciju CCPA lietotā termina izpratnē. Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs pārdevām atsevišķus identifikatorus, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lietotājiem, kas nebija atteikušies no šādu datu izmantošanas. Mēs pārdodam šos identifikatorus adtech pakalpojumu sniedzējiem un reklāmdevējiem, kas nodrošina mērķtiecīgu tiešsaistes mārketingu. 

Sīkdatņu lietojumu varat 'ieslēgt' vai 'izslēgt' tiešsaistes piekrišanas informācijas panelī, kas pieejams visās mūsu vietnēs un portālos, izmantojot saiti "Sīkdatņu iestatījumi".

Nepārdodiet manus personas datus

JŪSU CCPA KONFIDENCIALITĀTES TIESĪBAS

Jums ir tiesības, kuras varat īstenot saistībā ar savu personas informāciju. Konkrēti:

 • Piekļuves tiesības: jūs varat lūgt informāciju par personas informācijas kategorijām, kādu esam par jums ievākuši, par avotu kategorijām, no kuriem jūsu personas informācija ir ievākta, par uzņēmējdarbības vai komerciālo nolūku, kādā tiek ievākta vai pārdota jūsu personas informācija, kā arī par to trešo pušu kategorijām, ar kurām mēs varam kopīgot vai kurām mēs pārdodam jūsu personas informāciju, un par personas informācijas kategorijām, kas ir sniegtas šīm trešajām pusēm. Varat arī mums pieprasīt, lai izsniedzam jums konkrēto personas datu, ko esam par jums ievākuši, kopiju mašīnlasāmā formātā;
 • Tiesības uz dzēšanu: jums ir tiesības pieprasīt jūsu personiskās informācijas dzēšanu;
 • tiktāl, ciktāl mēs pārdodam jūsu personisko informāciju, jums ir tiesības lūgt mums pārtraukt pārdot personas informāciju par jums trešajām pusēm vai arī jūs varat aktivēt "atteikšanās" opciju savos sīkdatņu iestatījumos šeit (tas ir tas pats, kas atteikšanās no jūsu personas informācijas pārdošanas);
 • Tiesības uz nediskrimināciju: jums ir tiesības netikt diskriminētam par to, ka esat īstenojis kādas no iepriekš minētajām patērētāja tiesībām. Citiem vārdiem sakot, jums sniegto pakalpojumu kvalitāte nemainīsies, ja jūs būsiet izvēlējies īstenot kādu no savām tiesībām.

Jūs varat pilnvarot personu rīkoties jūsu vārdā saistībā ar šo tiesību īstenošanu, bet mums, iespējams, vajadzēs veikt noteiktus pasākumus, lai pārbaudītu, vai iesniegtais pieprasījums ir likumīgs, t. i., ka tas patiešām nāk no jums un ka tas ir sastādīts jūsu vārdā. Piemēram, mēs varam pieprasīt jūsu parakstītu pilnvaru, kas apliecina, ka esat pilnvarojis pārstāvi iesniegt pieprasījumu jūsu vārdā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no jūsu tiesībām var būt ierobežotas, ciktāl mēs izmantojam un izpaužam personas informāciju saistībā ar drošību, krāpšanas atklāšanu un citos līdzīgos nolūkos. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā, ka var būt gadījumi, kad jūsu lūgumu nevar izpildīt. Piemēram, CCPA atļauj mums neizpildīt pieprasījumu dzēst jūsu personas informāciju, ja mums šī informācija ir vajadzīga drošības incidentu atklāšanai vai aizsardzībai pret ļaunprātīgām, maldinošām, krāpnieciskām vai nelikumīgām darbībām, ciktāl šī informācija ir nepieciešama, lai reģistrētu mūsu līgumiskās attiecības vai darījumus, vai ciktāl to prasa vai citādi atļauj likums.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai tās īstenot, jūs varat vienkārši aizpildīt mūsu juridisko formulāru.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kalifornijas rezidenti var mums arī zvanīt pa tālruni +1 855 719 2087 (bezmaksas tālrunis, darba laiks: 9.00-19.00 EST) vai rakstīt, izmantojot zemāk Kontaktinformācijā norādītos datus.

 

Šis paziņojums pēdējo reizi tika pārskatīts 27.12.2022.

Struktūrvienību saraksts, kas apstrādā personas datus

Paysafe Group ietilpst Paysafe Group Holdings Limited kopā ar meitas uzņēmumiem. Turpinājumā atradīsiet Paysafe Group uzņēmumu sarakstu, kas Paysafe Group globālā konfidencialitātes paziņojuma ietvaros apstrādā personas datus:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Vācija)
 • EcomAccess Inc (Kanāda)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delavēra (Delaware), ASV)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delavēra, ASV)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanāda)
 • Income Access Limited (AK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delavēra, ASV)
 • MAC Limited (Gibraltārs)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanāda)
 • Openbucks Corp (Delavēra, ASV)
 • Optimal Payments Services Inc (Delavēra, ASV)
 • Pays Services India LLP (Indija)
 • Pays Services Italy S.r.l (Itālija)
 • PAYS Services UK Limited (AK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgārija)
 • Paysafe Capital LLC (Delavēra, ASV)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Britu Kolumbija, Kanāda)
 • Paysafe Financial Services Limited (AK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (AK)
 • Paysafe Limited (Menas sala)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delavēra, ASV)
 • Paysafe Holdings UK Limited (AK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delavēra, ASV)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanāda)
 • Paysafe Direct LLC (Delavēra, ASV)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delavēra, ASV)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Īrija)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltārs)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Īrija)
 • Paysafe Processing Limited (AK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanāda)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanāda)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austrija)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turcija)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentīna)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Vācija)
 • paysafecard.com MENA DMCC (AAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Meksika)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Šveice)
 • Paysafecard.com USA Inc (ASV)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (AK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (AK)
 • Sentinel Bidco Ltd (AK)
 • Skrill Limited (AK)
 • Skrill New York, Inc (Delavēra, ASV)
 • Skrill Services GmbH (Vācija)
 • Skrill USA Inc (Delavēra, ASV)