Help

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

UVOD

Pažljivo pročitajte ovu obavijest kako biste razumjeli naše politike i postupke u vezi s vašim osobnim podacima i kako ćemo s njima postupati. Za obavijest u sažetom obliku kliknite ovdje. Rezidenti Kalifornije mogu pronaći detaljnije informacije u odjeljku „Dodatak u skladu s Kalifornijskim zakonom o zaštiti privatnosti potrošača”. Rezidenti Quebeca mogu pronaći detaljnije informacije u odjeljku „Dodatak u skladu sa Zakonom pokrajine Quebec o zaštiti osobnih podataka u privatnom sektoru”. Podaci za kontakt navedeni su na kraju obavijesti u slučaju da nam želite poslati povratne informacije ili bilo kakav upit o privatnosti.

Ova se obavijest primjenjuje na društva koja čine dio Grupe Paysafe, a posluju pod različitim trgovačkim nazivima u različitim područjima. Popis članica Paysafea koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke u skladu s ovom obavijesti nalazi se na kraju ovog dokumenta. Upućivanje na Paysafe (uključujući „mi”, „nas” ili „naš”) uključuje ta društva i sva relevantna povezana društva Grupe. Ova obavijest nema prednost ni pred kojim pravima koja imate temeljem lokalnih zakona o privatnosti i zaštiti osobnih podataka koji se primjenjuju u vašoj sudskoj nadležnosti.

Upućivanja na „vas” u ovoj obavijesti odnose se na osobu koja se raspituje o Uslugama, pristupa Uslugama ili podnosi zahtjev za uporabu Usluga (kako su definirane u nastavku) za svoj vlastiti račun ili za račun poslovnog subjekta, ili u vezi sa zastupnicima ili trećim osobama koje djeluju u vaše ime. To uključuje, u odnosu na klijenta ili potencijalnog klijenta Paysafea, svakog trgovca pojedinca i sve upravitelje, uključujući glavne i financijske direktore, sve druge direktore i službenike, dioničare, partnere i stvarne vlasnike klijenta, kao i sve zaposlenike ili zastupnike koji za račun klijenta pristupaju Uslugama ili se njima koriste ili pružaju ili traže informacije. Zasebna obavijest o privatnosti primjenjuje se na zaposlenike i kandidate Paysafea.

Paysafe je predan zaštiti vaše privatnosti i poduzet će sve primjerene korake kako bi se osiguralo da se s vašim osobnim podacima postupa sigurno te da se prikupljaju, upotrebljavaju, pohranjuju i otkrivaju u skladu s ovom obavijesti. Ova obavijest (zajedno s našim uvjetima upotrebe koji se primjenjuju na sve posebne usluge koje u bilo kojem trenutku kupujete ili upotrebljavate) primjenjuje se:

 • na mrežne portale, značajke i usluge koje vam se pružaju kada posjećujete naša mrežna mjesta, portale ili naše platforme za plaćanje kojima se naši klijenti mogu služiti na svojim mrežnim mjestima,
 • kada se raspitujete o, prijavite za uporabu i/ili upotrebljavate proizvode i usluge Paysafea (uključujući sve programe vjernosti ili nagrađivanja, bez obzira temelje li se na bodovima ili na drukčijem sustavu nagrađivanja („Vjernost”)) te kada zatražite promjene usluga koje upotrebljavate,
 • na vašu upotrebu softvera, uključujući aplikacije koje Paysafe stavlja na raspolaganje za terminale, mobilne aplikacije i stolna računala te
 • na poruke e-pošte, druge elektroničke poruke uključujući SMS, telefonsku komunikaciju, mrežno čavrljanje, komunikaciju putem mrežnog mjesta/portala i drugu komunikaciju (na bilo kojem mediju) između vas i Paysafea.

Sve se to u ovoj obavijesti zajednički naziva „Usluge”.

PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Osobni i neosobni podaci

Prikupljamo osobne i neosobne podatke koji se odnose na vas.

Osobni su oni podaci koji mogu poslužiti za nedvojbeno identificiranje pojedine osobe, izravno ili neizravno.

Paysafe prikuplja i neosobne podatke ili može anonimizirati osobne podatke kako bi ih učinio neosobnima. Neosobni su oni podaci koji ne omogućuju izravnu ili neizravnu identifikaciju određenog pojedinca. Paysafe može prikupljati, stvarati, pohranjivati, upotrebljavati i otkriti takve neosobne podatke u bilo koju razumnu poslovnu svrhu. Na primjer, Paysafe može upotrijebiti agregirane podatke o transakcijama u komercijalne svrhe, kao što je analiza trenda i upotreba analitičkih podataka kako bi se stekla saznanja i uvid u uzorke platnih transakcija i njihovu upotrebu.

U mjeri u kojoj su adrese internetskog protokola (IP) (ili slični identifikatori) jasno definirane kao osobni podaci prema bilo kojem lokalnom zakonu i tamo gdje je takav lokalni zakon primjenjiv na Usluge, s takvim ćemo identifikatorima postupati kao s osobnim podacima.

Napominjemo da Paysafe pruža usluge fizičkim i pravnim osobama i ova obavijest o privatnosti odnosi se na oboje te ju treba čitati i tumačiti u skladu s tim.

PODACI VIŠEG RIZIKA

Možemo prikupljati podatke o vama koji su osjetljive prirode, kao što su tzv. posebne kategorije podataka ili osjetljivi podaci. Te vrste podataka mogu se odnositi na sljedeće podatke pojedinaca:

 • rasno ili etničko podrijetlo
 • politička mišljenja
 • vjerska ili filozofska uvjerenja
 • članstvo u sindikatu
 • genetski podaci
 • biometrijski podaci
 • zdravstveni podaci
 • podaci koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca
 • podaci o kaznenim djelima ili navodnom kriminalu
 • podaci o lokaciji pojedinca u stvarnom vremenu

Lokalnim zakonima može se zabraniti ili ograničiti uporaba takvih podataka i može se zahtijevati ispunjenje posebnih obveza. U Europi će temeljem GDPR-a općenito biti potrebna druga pravna osnova za takvu obradu, kao što su (a) vaša izričita privola, (b) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, (c) zbog značajnog javnog interesa ili (d) kada je obrada nužna radi zaštite vitalnih interesa vas ili neke druge fizičke osobe.

PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA

Prikupljamo sljedeće informacije sljedećim načinima:

Informacije koje nam vi dajete: primamo i pohranjujemo sve osobne podatke (uključujući financijske podatke) koje nam dajete, uključujući kada se vi (ili vaš poslovni subjekt) raspitujete o Uslugama ili podnosite zahtjev za njih, registrirate za uporabu i/ili upotrebljavate bilo koju Uslugu, prenosite nam i/ili pohranjujete kod nas podatke prilikom uporabe Usluga te kada komunicirate s nama putem e-pošte, SMS-a, mrežnog mjesta ili portala, telefona ili drugih elektroničkih sredstava, npr. kada nas kontaktirate u vezi s vašim računom ili transakcijama. Takve informacije mogu upućivati ili se odnositi na vas ili vaše klijente i uključuju:

 • ime, uključujući ime i prezime, datum rođenja, dob, adresu e-pošte, adresu za slanje računa, korisničko ime, zaporku i/ili fotografiju, biometrijske podatke, adresu, zanimanje, državljanstvo i zemlju prebivališta, presliku vaše identifikacijske isprave poput vozačke dozvole ili putovnice, vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge nacionalne podatke za identifikaciju ili registraciju,
 • broj primarnog računa kartice, datum isteka valjanosti kartice, CVC/CVV broj (sigurnosni kod kartice), brojeve računa, stanja sredstava na računima i vrijeme koliko imate otvorene te račune, podatke o banci i/ili izdavatelju,
 • informacije koje se odnose na sve kupljene artikle, uključujući mjesto kupnje, vrijednost, vrijeme i bilo kakvu povratnu informaciju koja se daje u vezi s takvom kupnjom, uključujući osobne podatke povezane s putovanjima kada vi ili vaš klijent obavljate transakcije za zrakoplovne karte ili druge usluge vezane uz putovanja,
 • informacije o tome kako upotrebljavate Usluge, poput informacija o učestalosti vaših transakcija s nama, prosječnom volumenu vaših transakcija, stanju sredstava na računima te osobama i trgovcima kojima šaljete novac i od kojih primate novac te, kada dajete privolu, informacije s vaše liste kontakata,
 • bodove ili nagrade ostvarene ili iskorištene u bilo kojem programu vjernosti,
 • fotografije i videozapise snimljene tijekom Paysafeovih događanja za koje ste se prijavili, za distribuciju sudionicima događanja i upotrebu u našim promotivnim materijalima za buduće događaje, i
 • sve ostale informacije koje dostavite vi ili vaš klijent ili koje se generiraju u kontekstu uporabe Usluga.

Ako to od nas zahtijevaju primjenjivi propisi, možemo dodatno obrađivati osobne podatke ugroženih klijenata. Definicija ugroženog klijenta razlikuje se od jedne sudske nadležnosti do druge. Imate li pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nam se obratite putem odjeljka u nastavku Podaci za kontakt.

Informacije koje automatski prikupljamo o vama: Paysafe automatski prima i pohranjuje određene informacije svaki put kad stupite u interakciju s Paysafeom, neovisno o tome otvarate li račun kod nas ili provodite transakciju s nama; na primjer pomoću „kolačića” ili slične tehnologije. Određene informacije prikupljamo i kad vaš internetski preglednik pristupa Uslugama ili oglasima i drugom sadržaju koji objavljuje Paysafe ili koji se za njegov račun objavljuje na drugim mrežnim mjestima, ili kad kliknete na e-poruke. Prikupljanje ovih informacija omogućuje nam da bolje razumijemo posjetitelje i korisnike koji upotrebljavaju i u interakciji su s Paysafeom, odakle su i kako se koriste našim uslugama. Koristimo se ovim informacijama za naše analize te kako bismo poboljšali kvalitetu i relevantnost svojih usluga za naše posjetitelje i korisnike. Tim se informacijama možemo koristiti i u regulatorne svrhe, za potrebe vlastitih provedbi dubinske analize te upravljanja prijevarama i rizicima. Ove informacije obuhvaćaju:

 • tehničke informacije, uključujući adresu internetskog protokola (IP) koja se upotrebljava za povezivanje vašeg računala ili uređaja s internetom, vaše podatke za prijavu, vrstu i verziju preglednika, vrstu opreme, postavku vremenske zone, vrste i verzije dodataka preglednika, platformu operativnog sustava, učestalost i trajanje posjeta te na koje poveznice klikćete. Zbog prijevare i radi sigurnosti, uporaba proxy IP adresa općenito je zabranjena prilikom povezivanja na sustave Paysafea,
 • informacije o vašem posjetu ili o tome jeste li otvorili e-poruku, uključujući vašu geolokaciju, potpune podatke usklađenih lokatora resursa (URL) o klikovima na naše mrežno mjesto, putem njega i s njega (uključujući datum i vrijeme); proizvode ili usluge koje ste pregledali ili pretraživali; vrijeme odziva stranica, pogreške pri preuzimanju, trajanje posjeta određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su pomicanje po stranici, klikovi i prelasci mišem) i načini za odlazak s mrežne stranice te bilo koji telefonski broj koji se upotrebljava za pozivanje broja naše korisničke službe.

Informacije koje se prikupljaju putem naših aplikacija: ako preuzimate ili upotrebljavate aplikacije za mobilne ili stolne uređaje koje pruža Paysafe, možemo primiti informacije o vašoj lokaciji i vašem uređaju ili usluzi koju upotrebljavate (uključujući i mjesto na kojem se obavlja platna transakcija). Neki uređaji omogućuju aplikacijama pristup u stvarnom vremenu informacijama temeljenim na lokaciji (npr. GPS). Naše aplikacije za mobilne i stolne uređaje mogu prikupljati takve podatke s vašeg mobilnog uređaja ili računala u bilo kojem trenutku dok preuzimate ili upotrebljavate naše aplikacije ako je na vašem uređaju omogućen pristup podacima o lokaciji u stvarnom vremenu. Kada je to potrebno, uvijek ćemo vas nastojati obavijestiti ako namjeravamo prikupljati podatke o lokaciji u stvarnom vremenu i, ako je to zakonski obvezno, pribavit ćemo vaš pristanak. Takve informacije možemo upotrebljavati u regulatorne svrhe, za provedbu vlastitih dubinskih analiza, za upravljanje prijevarama i rizicima, za bolje razumijevanje uzoraka u obavljanju transakcija i za optimiranje vašeg iskustva.

E-pošta i ostala komunikacija: možemo primiti informacije o vama i vašoj upotrebi Usluga kada međusobno komuniciramo, uključujući onda kada otvarate naše poruke i od upotrebe digitalnih identifikatora (koji se ponekad nazivaju „otisci prstiju uređaja”), na primjer adrese internetskih protokola ili telefonski brojevi.

Informacije iz drugih izvora: informacije o vama možemo primati i iz drugih izvora i dodati ih u naše podatke o računu, uključujući kada se prijavljujete za uporabu Usluga. Na primjer, blisko surađujemo i primamo informacije od trećih strana kao što su poslovni partneri, banke i druge financijske institucije, trgovci, podizvođači u tehničkim, platnim i dostavnim uslugama, oglašavačke mreže, pružatelji analiza, davatelji informacija o pretraživanju, državni popisi i baze podataka, stranice društvenih mreža (uključujući objave koje smo objavili mi ili vi ili koje se odnose na vas ili nas), bonitetne agencije i agencije za sprečavanje prijevara. Korištenje bonitetnih agencija i agencija za sprečavanje prijevara objašnjeno je u nastavku. Možemo pregledavati i javne komentare i mišljenja na društvenim mrežnim stranicama (npr. Facebooku i Twitteru) kako bismo bolje razumjeli naše klijente te način pružanja i razvoj Usluga.

Informacije o drugim osobama: ako nam dajete informacije o drugim osobama, morate ih o tome unaprijed obavijestiti (na primjer, dajući im ovu obavijest o privatnosti) i morate provjeriti da imate pravo dati nam te informacije.

ZA ŠTO UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE   

Osobne podatke koje prikupljamo možemo upotrebljavati i dijeliti u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje naših Usluga vama i vašem poslovnom subjektu, uključujući ispunjavanje obveza Paysafea prema vama ili financijskim ili drugim institucijama u vezi s Uslugama koje pružamo vama (i/ili vašem poslovnom subjektu). U tom kontekstu bilježimo i pratimo pojedinosti o transakcijama koje obavljate vi (i/ili vaši klijenti) u vezi s Uslugama, analiziramo i izvješćujemo o tome kako vi (i/ili vaši klijenti) upotrebljavate bilo koju uslugu vjernosti, omogućujemo prikupljanje ili korištenje svih bodova ili drugih oblika nagrada u odnosu na bilo koji program vjernosti, obavještavamo vas o važnim promjenama ili novostima koje se odnose na naše mrežno mjesto ili naše proizvode i usluge.
 • Za poboljšanje i razvijanje svog poslovanja, uključujući, među ostalim, optimiranje naših mrežnih mjesta/portala, proizvoda i usluga. To može uključivati upotrebu informacija koje unesete u obrasce, ali nam ih ne pošaljete, na primjer upotrebom tih informacija za optimiranje naših mrežnih mjesta i da vam se obratimo radi usluge korisnicima ili u marketinške svrhe u vezi s tim obrascem. Također možemo upotrebljavati vaše osobne podatke za razvoj i testiranje novih proizvoda i usluga, uključujući u našem sigurnom i kontroliranom testnom okruženju, ili povremeno u okruženjima naših dobavljača.
 • Za upravljanje i ostvarivanje naših prava, uvjeta uporabe ili drugih ugovora s vama (i/ili vašim poslovnim subjektom), uključujući upravljanje svim okolnostima u kojima se transakcije, nagrade ili bodovi osporavaju, za upravljanje, istraživanje i rješavanje prigovora, za naplatu dugovanja ili za pitanja u vezi s vašom nesolventnošću.
 • Za upravljanje i smanjenje naših kreditnih rizika i uvjeta poslovanja. Ako zatražite neki od naših financijskih proizvoda, možda ćemo procijeniti vašu financijsku situaciju (i/ili situaciju vašeg poslovnog subjekta) u mjeri u kojoj je to predviđeno u važećim uvjetima uporabe. Ova provjera boniteta odnosit će se i na sve povezane strane kao što su direktori, dioničari i nalogodavci. To možemo učiniti primanjem i razmjenom informacija s bonitetnim agencijama i agencijama za sprečavanje prijevara. Ova provjera boniteta odnosit će se i na sve osobe s kojima imate zajednički račun ili sličnu financijsku povezanost. Ako podnesete zajednički zahtjev, a takva veza već ne postoji, može se stvoriti. Te će veze nastaviti postojati sve dok bonitetnoj agenciji ne dostavite „obavijest o razdvajanju” u mjeri u kojoj je takvo razdvajanje dopustivo. Za vašu informaciju, te će agencije evidentirati naše upite koje mogu vidjeti i druga društva koja upućuju vlastite zahtjeve za provjeru boniteta, a „otisak” može ostati u vašem bonitetnom dosjeu bez obzira na to hoćete li biti prihvaćeni kao naš klijent ili ne. Ako ste direktor, tražit ćemo potvrdu od bonitetnih agencija da je adresa stanovanja koju ste naveli jednaka onoj u evidencijama odnosnog društva (gdje je to primjenjivo). Osim toga, ako se koristite našim uslugama, bonitetnim agencijama dat ćemo informacije o tome kako vodite svoj račun. Ako bilo koji iznos ne podmirite u potpunosti i na vrijeme, bonitetne agencije evidentirat će nepodmireni dug i mogu podijeliti te podatke s drugim organizacijama koje provode provjere slične našima. Takve agencije u pravilu čuvaju podatke još 6 godina nakon zatvaranja računa, bez obzira na to jeste li podmirili dug ili ne, iako se razdoblje zadržavanja može razlikovati u različitim agencijama i državnim područjima. Ako želite dodatne informacije o tome kako se koristimo uslugama bonitetnih agencija, kontaktirajte nas.
 • Za provjeru vašeg identiteta, sprečavanje i/ili otkrivanje prijevarnih prijava i financijskih kaznenih dijela, za upravljanje rizikom te za bolju zaštitu sebe, naših klijenata i integriteta financijskog sustava. U te svrhe možemo obrađivati i/ili otkrivati vaše osjetljive osobne podatke (koji se ponekad nazivaju osobnim podacima posebne kategorije, uključujući biometrijske podatke). Kada potvrdimo vaš identitet, naši provjereni vanjski dobavljači upotrebljavaju tehnologiju biometrijskog prepoznavanja lica kako bi utvrdili odgovara li selfie koji ste napravili fotografiji s vaše identifikacijske isprave te kako bi proveli provjere u cilju sprečavanja prijevare.  Tijekom tog postupka generiraju se vaši biometrijski podaci kreiranjem digitalne mape vašeg lica kako bismo usporedili lica na fotografijama.  Paysafe vaše biometrijske podatke upotrebljava i kako bi osigurao neprekidno poboljšanje naših modela za otkrivanje prijevara.  Zatražit ćemo vaš pristanak prije obrade vaših biometrijskih podataka.  Ako želite saznati više o našim politikama u pogledu vaših biometrijskih podataka ili o tome kako upotrebljavamo bilo koje druge osjetljive podatke ili osobne podatke posebnih kategorija, možete nam se obratiti putem podataka navedenih u odjeljku Podaci za kontakt.
 • Za sprečavanje, otkrivanje i kažnjavanje prijevara te drugih kaznenih djela i zlouporaba financijskog sustava, ili za pomaganje drugima u navedenom, uključujući nepoštovanje bilo kakvih uvjeta poslovanja, što može uključivati dijeljenje bilo kojih relevantnih ili potrebnih informacija koje smo u te svrhe prikupili, ili o njima zaključili, od trećih strana. Paysafe sudjeluje u inicijativama sprečavanja prijevara, koje uključuju procjenu vas (i/ili procjenu vaših klijenata) i nadzor vaših transakcija i/ili lokacija kako bismo utvrdili uzorke koje je potrebno istražiti ili na drugi način profilirali i ocijenili vjerojatnost prijevare ili nepoštovanja naših ili tuđih uvjeta poslovanja, uključujući zahtjeve koji se odnose na politički izložene osobe i sankcionirane pojedince. To možemo učiniti uporabom proizvoda i usluga trećih strana. Osim toga, ako nam date lažne ili netočne podatke o sebi ili ako utvrdimo ili posumnjamo na prijevaru ili kazneno djelo, možemo proslijediti vaše podatke agencijama i organizacijama za sprečavanje prijevara i agencijama za provedbu zakona ili sličnim tijelima, a mi možemo odlučiti poduzeti pravne radnje protiv vas. Za potrebe sprečavanja, otkrivanja i kaznenog progona prijevara otkrit ćemo vaše biometrijske podatke samo ako to smijemo u skladu sa zakonom ili ako smo na to primorani zakonskom obvezom objave, poput sudskog naloga ili sličnog zahtjeva tijela za provedbu zakona ili nekog drugog ovlaštenog tijela.
 • Kako bismo vas kontaktirali o vašem računu, upozorili vas o potencijalnim problemima i odgovorili na vaša pitanja.
 • Za upravljanje rizicima, kao što su kreditni i tečajni rizici, i za sprečavanje ili smanjenje rizika u pogledu sigurnosti informacija.
 • Ako nam je to dopušteno zakonom, za donošenje odluka o određivanju cijena naših Usluga možemo upotrebljavati podatke povezane s financijskim stanjem i drugim kreditnim faktorima ili faktorima rizika.
 • Za slanje marketinških poruka, za pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje ste zatražili ili za koje smatramo da bi vam mogle biti zanimljive; za prikupljanje vašeg mišljenja o našim proizvodima, uslugama i našem mrežnom mjestu / našim mrežnim mjestima; u pogledu marketinga, istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti, vaše osobne podatke možemo upotrebljavati u takve svrhe bez obzira na to jeste li prihvaćeni kao klijent i bez obzira na to nastavljate li primati Usluge. Ako više ne želite primati marketinške ili promotivne informacije od Paysafea, uvijek ih možete otkazati. Više o tome pronaći ćete u odjeljku „Vaša prava glede zaštite podataka”.
 • Radi usklađivanja s lokalnim i nacionalnim zakonima.
 • Radi ispunjavanja zahtjeva tijela za provedbu zakona i regulatornih tijela na temelju javnog interesa ili komercijalnih organizacija s kojima trenutačno poslujete ili s kojima ste poslovali, radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane od pravnih zahtjeva, ili radi zaštite vitalnih interesa vas ili drugih osoba, primjerice radi pomoći tim tijelima ili drugim organizacijama u borbi protiv kriminala i terorizma; i
 • Radi usklađivanja s pravilima kartičnih programa ili bilo kojih uvjeta poslovanja.

Ako dajete informacije koje će biti objavljene ili prikazane na javnim područjima mrežnog mjesta/portala ili prenesene drugim korisnicima mrežnog mjesta/portala ili trećim stranama, razumijete da se takvim informacijama može koristiti bilo koja treća strana koja pristupi informacijama u bilo koju svrhu.  Te informacije objavljujete na vlastiti rizik i morate se pridržavati uvjeta uporabe takvog mjesta.

OTKRIVANJE PODATAKA O VAMA

Mi ne otkrivamo informacije koje bi vas mogle osobno identificirati nikome osim kako je opisano u ovoj obavijesti, kako je to dopušteno ili propisano zakonom i/ili u svrhe opisane u ovoj obavijesti, uključujući:

 • unutar Grupe Paysafe kako bi nam pomogle u pružanju naših usluga i za potrebe našeg internog upravljanja odnosima s klijentima, kao i u analitičke i izvještajne svrhe,
 • primateljima/pošiljateljima plaćanja u kontekstu određene transakcije (informacije su u pravilu ograničene na puno ime i prezime te e-adresu),
 • bonitetnim agencijama (gdje je to dopušteno bilo kojim uvjetima uporabe ili drugim ugovorom) kako je gore opisano. Ako želite dodatne informacije o tome kako se koristimo uslugama bonitetnih agencija, kontaktirajte nas.
 • agencijama za sprečavanje prijevara kako je prethodno opisano, uključujući Action Fraud, Financial Fraud Action i Financial Fraud Bureau te druge organizacije koje nam pomažu u upravljanju rizicima od prijevara i poslovnim rizicima,
 • kreditnim i financijskim institucijama treće strane (gdje je to dopušteno bilo kojim uvjetima uporabe ili drugim ugovorom), uključujući kreditnu instituciju u kojoj pošiljatelj ili primatelj (i njihov poslovni subjekt) imaju svoj(e) bankovni/e račun(e) i kartične programe kojima se uređuje izdavanje i uporaba kreditnih, debitnih i kartica s odgodom plaćanja, kartica za kupnju ili drugih platnih kartica, alternativne programe plaćanja i sve druge financijske institucije koje mogu obrađivati plaćanja i koje ne djeluju pod kontrolom Paysafea niti je za njihove radnje ili propuste odgovoran Paysafe,
 • Kada usluge pružamo putem trećih strana kao što su banke i druge organizacije, možda ćemo vaše informacije (uključujući bilo kakve informacije „upoznaj svoj klijenta” i „izvor bogatstva”) morati otkriti takvim organizacijama kako bismo im pomogli u izvršavanju njihovih regulatornih obveza ili procjena rizika.
 • vanjskim pružateljima usluga, uključujući dobavljače koji nam pomažu u pružanju Usluga, uključujući obradu naloga, ispunjavanje naloga, obradu plaćanja, upravljanje kreditnim, sigurnosnim, sektorskim rizikom i rizikom od prijevare, utvrđivanje identiteta te marketinške aktivnosti, istraživanje tržišta i ankete provedene za račun Paysafea. Povremeno se možemo koristiti uslugama vanjskih pružatelja usluga kako bi nam pomogli u pružanju usluga za koje je možda potrebna uporaba vaših osobnih podataka, uključujući u svrhu testiranja podataka uživo i na koje će se primijeniti odgovarajući sigurnosni aranžmani.
 • trećim stranama koje ne djeluju prema našim uputama kao pružatelj usluge (ali koje podliježu vlastitim pravnim obvezama zaštite podataka) radi olakšavanja pružanja Usluga. Na primjer, banke i organizacije koje vam pomažu u trgovanju vašim dionicama, kriptovalutama i drugim financijskim instrumentima.
 • Kako bismo spriječili i/ili otkrili prijevare, financijska kaznena dijela, upravljali rizikom i bolje zaštitili sebe i naše klijente, možda je potrebno da obrađujemo osjetljive osobne podatke (koji se ponekad nazivaju osobnim podacima posebne kategorije) i otkrijemo ih trećim stranama koje nam pomažu u upravljanju takvim rizicima, uključujući provjeru identiteta.
 • Kada nam je to zakonom propisano ili dopušteno, Paysafe može biti zakonski obvezan proslijediti informacije o vama regulatornim tijelima i tijelima za provedbu zakona diljem svijeta ili mi možemo odlučiti da je to primjereno ili neophodno učiniti. Takva otkrivanja mogu uključivati i zahtjeve državnih ili javnih tijela ili komercijalnih organizacija s kojima ste možda poslovali i koje žele smanjiti rizik od prijevare ili kreditni rizik, ili nepoštovanje poslovnih uvjeta, ili u svrhu parničnog ili pravnog postupka, nacionalne sigurnosti ili gdje smatramo da je u nacionalnom ili javnom interesu ili na drugi način zakonito da to učinimo. Paysafe u pravilu neće osporavati sudske ili slične naloge u kojima se traži otkrivanje.
 • Prijenosi poslovanja. Paysafe može kupovati ili prodavati poslovne jedinice ili podružnice. U takvim okolnostima možemo prenijeti ili primiti podatke o klijentima kao poslovnu imovinu. Ne ograničavajući se na gore navedeno, ako naše društvo uđe u zajednički pothvat s drugim poslovnim subjektom ili mu bude prodano ili se s njim spoji, vaši se podaci mogu otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. U takvim okolnostima obavijestit ćemo primatelja da se s vašim podacima mora postupati u skladu sa standardima opisanim u ovoj obavijesti, i
 • Uz vaše dopuštenje, vaši se podaci mogu upotrebljavati i u druge svrhe za koje date svoj izričiti pristanak.

 

Osim kad je to neophodno za pružanje njegovih usluga i kako je gore opisano/priloženo, Paysafe ne prodaje, ne iznajmljuje, ne dijeli niti na drugi način otkriva osobne podatke svojih klijenata trećim stranama u osobne marketinške svrhe tih trećih strana ako nisu ispunjene sve potrebne zakonske obveze (npr. privola, odustajanje ili kako je drukčije predviđeno zakonom). U Kalifornijskom zakonu o zaštiti privatnosti potrošača navedena je vrlo široka definicija „prodaje” podataka pa bi rezidenti Kalifornije trebali pročitati odjeljak u nastavku „CCPA” u pogledu prodaje podataka.

AGENCIJE ZA SPREČAVANJE PRIJEVARA

Osobne podatke koje smo prikupili od vas možemo podijeliti s agencijama za sprečavanje prijevara, koje će ih upotrebljavati u cilju sprečavanja prijevara i pranja novca te radi provjere vašeg identiteta. Ako se otkrije prijevara, možda će vam biti odbijene određene usluge ili financiranje. Agencije za sprečavanje prijevara mogu vaše osobne podatke zadržati na različita razdoblja. Ako mi ili agencija za sprečavanje prijevara utvrdimo da predstavljate rizik od prijevare ili pranja novca, možemo vam odbiti pružiti usluge ili financiranje koje ste zatražili ili vam možemo prestati pružati postojeće usluge. Agencije za sprečavanje prijevara zadržat će zapis o bilo kakvom riziku od prijevare ili pranja novca pa će vam stoga možda i drugi odbiti pružiti usluge ili financiranje.

Ako ste rezident UK-a, vaši će se osobni podaci podijeliti s Cifasom. Detaljnije informacije o načinu na koji ćemo mi i Cifas upotrebljavati vaše podatke te o vašim pravima u pogledu zaštite osobnih podataka možete pronaći ovdje.

KAKO SURAĐUJEMO S DRUGIM SERVISIMA I PLATFORMAMA

Ako je dostupno, možda ćete svoj račun moći povezati s računom ili platformom treće strane. Za potrebe ove Obavijesti o privatnosti, „povezivanje računa” s takvom trećom stranom predstavlja vezu koju odobravate ili omogućavate između vašeg računa i računa, instrumenta plaćanja ili platforme koji nisu Paysafe, a koje zakonito kontrolirate ili posjedujete. Kada odobrite takvu vezu, Paysafe i dotična treća strana izravno će razmijeniti vaše osobne podatke i druge informacije. Primjeri povezivanja računa uključuju:

 • povezivanje vašeg računa s vanjskim društvom za agregiranje podataka ili društvom za financijske usluge ako takvom društvu otkrijete vaše podatke za prijavu, ili
 • uporaba vašeg računa radi plaćanja trgovcu ili dopuštanje trgovcu da tereti vaš račun.

 

Ako kreirate povezivanje računa, možda ćemo od treće strane dobivati informacije o vama i o tome kako se koristite uslugom te treće strane. Ako povežete svoj račun s trećom stranom, možda ćemo imati pristup stanju sredstava na vašem računu i informacijama o transakcijama, kao što su kupnje i prijenosi sredstava. Sve takve informacije koje dobijemo od treće strane u okviru povezivanja računa upotrebljavat ćemo u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti.
 

Informacije koje dijelimo s trećom stranom na temelju povezivanja računa upotrebljavat će se i otkrivati u skladu s praksama privatnosti te treće strane. Prije nego što odobrite povezivanje računa trebali biste pročitati obavijest o privatnosti bilo koje treće strane za koju odobravate povezivanje računa i koja će dobiti pristup vašim osobnim podacima u okviru povezivanja računa. Primjerice, osobni podaci koje Paysafe dijeli s računom ili platformom treće strane, kao što je račun na društvenim mrežama, mogu se dijeliti s određenim drugim stranama, uključujući javnost, ovisno o praksama privatnosti tih računa ili platformi.

NADZOR

Možemo nadzirati ili snimati telefonske pozive, e-poruke, internetsko čavrljanje ili drugu komunikaciju s vama u regulatorne, sigurnosne, obrazovne ili svrhe osiguranja kvalitete. Prilikom posjeta našim uredima, u funkciji mogu biti nadzorne kamere, sustavi kontrole pristupa i/ili drugi sustavi nadzora iz sigurnosnih razloga i u svrhu upravljanja zaštitom na radu i vođenja ureda.

GDJE POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Mi, naši pružatelji usluga i ostale strane s kojima možemo dijeliti vaše osobne podatke (kao što je gore opisano) mogu obrađivati vaše osobne podatke na područjima izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP“) ili inače izvan državnog područja vašeg prebivališta. Podatke može obrađivati i osoblje (naše ili naših dobavljača) koje djeluje izvan EGP-a ili državnog područja na kojem su osobni podaci prikupljeni. Takvo osoblje može se, među ostalim, baviti izvršavanjem naloga, obradom podataka o plaćanju i uslugama podrške u pružanju Usluga. Te zemlje mogu imati standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda u zemlji vašeg prebivališta (i koji u nekim slučajevima mogu biti niži).

U takvim okolnostima poduzet ćemo odgovarajuće korake kako bismo zaštitili vaše osobne podatke u skladu s ovom obavijesti o privatnosti i primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući primjenu svih prikladnih zaštitnih mjera propisanih zakonom kako bi se osiguralo da svi međunarodni prijenosi podataka budu zakoniti. U ugovorima s primateljima podataka treće strane izvan EGP-a koji primaju podatke iz EGP-a u svrhu obrade osobnih podataka prenesenih izvan EGP-a, Paysafe općenito primjenjuje „ogledne klauzule” koje je odobrila Europska komisija.

KAKO ŠTITIMO SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Uveli smo tehničke, fizičke i organizacijske/administrativne mjere namijenjene za osiguranje vaših osobnih podataka od slučajnog gubitka i od neovlaštenog pristupa, uporabe, izmjene i otkrivanja. Te mjere uključuju:

 • pisani program informacijske sigurnosti,
 • imenovanog direktora informacijske sigurnosti (CISO) za nadzor, uvođenje i provedbu programa informacijske sigurnosti,
 • imenovanog direktora za zaštitu privatnosti podataka (CPO) za nadzor, uvođenje i provedbu programa privatnosti podataka,
 • neprestanu procjenu i nadzor ranjivosti,
 • uspostavljene politike i postupke upravljanja rizikom u području informacijske sigurnosti,
 • utvrđeni plan odgovora na incidente,
 • kontrole pristupa informacijskim sustavima, koje su osmišljene radi autentifikacije korisnika i dopuštanje pristupa isključivo ovlaštenim osobama,
 • ograničavanje pristupa fizičkim lokacijama na kojima se nalaze osobni podaci samo za ovlaštene osobe,
 • osiguravanje svih osobnih podataka, kako u prijenosu tako i u mirovanju,
 • autentifikaciju s više faktora za sve osoblje koje pristupa osobnim podacima,
 • čuvanje revizijskih tragova koji se odnose na interni i eksterni pristup osobnim podacima i izmjene osobnih podataka,
 • usvojene sigurne razvojne prakse za interno razvijene aplikacije,
 • provođenje dubinske analize informacijske sigurnosti pružatelja usluga trećih strana,
 • redovito održavanje osposobljavanja o svjesnosti o sigurnosti.

 

Sigurnost i zaštita vaših podataka ovise i o vama. Ako smo vam dali (ili ako ste odabrali) zaporku ili pristupnu šifru za pristup određenim dijelovima našeg mrežnog mjesta/portala ili mobilnim aplikacijama i slično, vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te zaporke i/ili pristupne šifre. Svoju zaporku i/ili pristupnu šifru ne smijete dijeliti ni sa kim. Morate osigurati da ne dođe do neovlaštene uporabe zaporke i pristupne šifre. Paysafe će postupati po uputama i podacima dobivenima od bilo koje osobe koja unese vaš korisnički ID i zaporku i svjesni ste da ste u potpunosti odgovorni za svaku uporabu i sve radnje koje se mogu odviti tijekom uporabe vašeg računa, osim ako zakon nalaže drukčije. Morate odmah obavijestiti Paysafe o svim podacima koje ste nam dostavili, a koji su se promijenili.

Prijenos podataka putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost vaših podataka koji se prenose na naše mrežno mjesto, osim ako komunicirate s nama putem zaštićenog kanala koji smo vam osigurali. Nakon što primimo vaše podatke, primijenit ćemo stroge postupke i sigurnosne značajke kako bismo spriječili neovlašteni pristup.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno ili dopušteno ovisno o kontekstu i svrsi u koju su prikupljeni, vrsti podataka i u skladu s primjenjivim lokalnim zakonima ili propisima. 

To znači da ćemo prilikom uporabe naših Usluga zadržati vaše osobne podatke koliko god je potrebno da vam pružamo usluge i u sve povezane legitimne poslovne svrhe. To uključuje uporabu i zadržavanje vaših osobnih podataka kada započnete postupak prijave za uporabu naših usluga, neovisno o tome jeste li dovršili taj postupak prijave ili jeste li prihvaćeni kao klijent. Primjerice, podaci o računu u pravilu se zadržavaju do 7 godina nakon zatvaranja računa radi usklađivanja s rokovima zastare u slučaju pritužbi ili pravnih sporova. Također možemo biti zakonski obvezni zadržati podatke, primjerice temeljem zakona o sprečavanju pranja novca ili stečajnih zakona ili ako to nalažu agencije za provedbu zakona ili slične državne agencije. Napominjemo da u različitim sudskim nadležnostima mogu vrijediti različita razdoblja zadržavanja.

Vaše osobne podatke zadržat ćemo kao dokaz našeg poslovanja s vama, neovisno o tome jesu li provedene ikakve financijske transakcije, u svrhu revizije i prakse usklađenosti, za upravljanje svim upitima ili sporovima, uključujući obranu ili pokretanje bilo kakvih pravnih zahtjeva. Također možemo nastaviti s marketingom i slanjem izravnih marketinških poruka, u skladu s lokalnim zakonima te ako se niste usprotivili takvom marketingu.

Isto tako, možemo upotrebljavati tehnike minimizacije podataka (tzv. pseudonimizaciju) u cilju bolje zaštite vaših podataka. Nakon što vaši podaci više nisu potrebni, kao alternativa brisanju možemo ih anonimizirati ili agregirati s drugim podacima kako bismo ih učinili neosobnima.

VAŠA PRAVA GLEDE ZAŠTITE PODATAKA

Ovisno o vašoj sudskoj nadležnosti ili zemlji prebivališta, imate jedno ili više sljedećih prava:

 • Pravo na informiranost: uključujući i primanje ove obavijesti.
 • Pravo na pristup: zatražite kopiju podataka koje imamo o vama.
 • Pravo na brisanje: zatražite brisanje vaših podataka.
 • Pravo na ograničavanje: zatražite da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Pravo na ispravljanje: zatražite da ispravimo određene podatke koje imamo o vama.
 • Pravo na prenosivost podataka: zatražite da vama ili drugoj organizaciji osiguramo elektroničku kopiju podataka koje ste nam dostavili.
 • Pravo na prigovor: zatražite da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke.
 • Pravo na odustajanje od marketinga: uklonite svoje podatke iz naše marketinške baze podataka.
 • Prava povezana s automatiziranim odlučivanjem uključujući profiliranje: pogledajte odjeljak u nastavku „Automatizirano odlučivanje”.
 • Pravo na odustajanje od prodaje vaših podataka

 

Ta se prava mogu primjenjivati temeljem nekoliko različitih pravnih propisa, primjerice Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP), koji se općenito primjenjuju na rezidente EGP-a. Prava primjenjiva na rezidente Kalifornije temeljem Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA), kako je izmijenjen i dopunjen Kalifornijskim zakonom o pravima na privatnost, navedena su u odjeljku u nastavku u Dodatku u skladu s Kalifornijskim zakonom o zaštiti privatnosti potrošača.

Nadalje, takva prava mogu biti uvjetna ili ograničena. Na primjer, možda nećemo biti obvezni odobriti vaš zahtjev jer po zakonu možemo biti obvezni nastaviti njihovu obradu ili uložiti žalbu. Slično tome, ne možemo obrisati vaše podatke ako se želite nastaviti koristiti našim Uslugama ili kada su takvi podaci potrebni za bilježenje naših ugovornih poslova, kad je to zakonska obveza (na primjer, zadržavanje zahtjeva identifikacije i verifikacije u pogledu izbjegavanja prijevara ili „upoznaj svog klijenta“) ili u svrhu obrane ili isticanja zakonskih prava i pravnih radnji.

Kad prekinete vaš odnos s nama i prestanete se koristiti našim uslugama, imamo zakonsko pravo zadržati vaše podatke tijekom određenog razdoblja kako bismo dokazali naše poslovanje s vama, kako je objašnjeno ranije u tekstu. To će biti u skladu s našim internim politikama i postupcima zadržavanja. Za više informacija o zadržavanju podataka pročitajte odnosno poglavlje u ovoj Obavijesti.

U mjeri u kojoj se primjenjuje OUZP, kada nam date privolu za uporabu vaših osobnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše privole neće utjecati na zakonitost nijedne obrade koju smo izvršili prije nego što ste povukli privolu niti će utjecati na obradu vaših osobnih podataka koja se odvija na temelju zakonskih razloga izuzev privole. Na primjer, možete otkazati svaku marketinšku komunikaciju koju vam šaljemo klikom na poveznicu „odjava“ ili „odustajanje“ u primljenoj komunikaciji ili prema uputama koje vam dajemo svaki put, ali ćemo vam i dalje slati operativne ili servisne poruke u vezi s Uslugom kojom se koristite.

Uvijek imate pravo podnijeti prigovor tijelu za zaštitu podataka ako ste nezadovoljni našim prikupljanjem i našom uporabom vaših osobnih podataka. Za više informacija obratite se lokalnom tijelu za zaštitu podataka. Također, možete sudski pokrenuti zahtjev za naknadu štete ili duševnih boli uzrokovanih našim nepridržavanjem zakona o zaštiti podataka.

Želite li saznati više o svojim pravima ili ih želite ostvariti, posjetite našu stranicu s pravima na mrežnom mjestu Paysafea. Tamo možete podnijeti zahtjev u pogledu vaših prava izravno odnosnom timu, ili nam se možete obratiti putem podataka navedenih u odjeljku Podaci za kontakt.

AUTOMATIZIRANO ODLUČIVANJE

U nekim slučajevima naša uporaba vaših osobnih podataka može rezultirati automatiziranim donošenjem odluka (uključujući profiliranje) koje pravno utječu na vas ili na sličan način značajno utječu na vas.

Automatizirano odlučivanje znači da se odluka o vama donosi automatski, bez naše ljudske intervencije, primjenom računalnog određivanja (uključujući uporabu softverskih algoritama ili modela umjetne inteligencije koji se temelje na strojnom učenju). Na primjer, automatizirane odluke upotrebljavamo za izradu vaše kreditne procjene kada se prijavljujete za određene Usluge ili za provođenje provjera u svrhu sprečavanja prijevara, kako je objašnjeno u odjeljku Za što koristimo vaše osobne informacije. Takva će procjena vjerojatno uključivati više podatkovnih točki, uključujući zemlju vaše adrese, sigurnost vaših prijavnih podataka i vašu upotrebu naših proizvoda, uz podatkovne točke navedene u odjeljku "Prikupljanje informacija o vama". Posljedice za vas mogu biti naše odbijanje pružanja usluga ili pružanje usluga samo pod određenim uvjetima, uključujući dodatne provjere identiteta, dokaz o imovini i/ili izvoru sredstava.  

Uveli smo mjere zaštite prava i interesa pojedinaca čiji su osobni podaci predmet automatiziranog odlučivanja. Osim toga, ako se koristite Uslugama u EGP-u, kada donesemo automatiziranu odluku o vama imate pravo osporavati tu odluku, izraziti svoje stajalište i zahtijevati da odluku razmotri ljudska osoba. U mjeri u kojoj se takva prava primjenjuju na temelju zakona na drugim teritorijima i primjenjiva su na Usluge, postupat ćemo u skladu s tim zakonom. Ako želite ostvariti to pravo, molimo popunite naš namjenski obrazac za prava ili nam se obratite putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku "Kontaktirajte s nama".

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Paysafe će obrađivati ​vaše osobne podatke samo u skladu sa zakonom. Zakoni kojima se uređuju ova pitanja razlikuju se od područja do područja i dodatne konkretne informacije dostupne su na zahtjev. Općenito, Paysafe će obrađivati podatke:

 • na temelju vaše privole da vam, primjerice, šaljemo marketinške poruke o proizvodima i uslugama u skladu s vašim interesima i sklonostima, ako je takva privola predviđena zakonom,
 • kada je to potrebno za izvršenje ili sklapanje bilo kakvog ugovora s vama, npr. da bismo vam pružili Usluge za koje ste se predbilježili – u tom su nam kontekstu potrebne te informacije jer vam inače ne bismo mogli pružiti Usluge. Na primjer, ako moramo provjeriti vaš identitet, a ne dostavite nam relevantne informacije, možda vam nećemo moći otvoriti račun.
 • kada Paysafe ima legitiman interes za obradu podataka, osim kada su od tog interesa jača vaša temeljna prava i slobode da se usprotivite takvoj obradi, Na primjer, kako bismo vas informirali o tome kako vi upotrebljavate Usluge, unaprijedili i razvili Usluge, provodili oglašavanje na internetu ili druge marketinške aktivnosti te upravljali bilo kakvim tužbenim zahtjevima i postavljali ih.
 • kada Paysafe ima zakonsku obvezu prikupljanja, uporabe i/ili otkrivanja vaših osobnih podataka ili su mu iz drugih razloga potrebni vaši osobni podaci kako bi zaštitio vaše vitalne interese ili vitalne interese druge osobe. Na primjer, kada je to potrebno radi poštivanja pravila koja propisuju naši ili drugi nadležni regulatori, ili
 • iznimno, možemo dijeliti vaše podatke s trećom stranom kada je to potrebno u javnom interesu, npr. kada tijela za provedbu zakona ili ostale treće strane s kojima ste možda poslovali zatraže informacije radi istraživanja kaznenog djela ili drukčije povrede uvjeta poslovanja treće strane.

Ako imate pitanja ili trebate dodatne informacije o pravnoj osnovi na kojoj prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke za bilo koju konkretnu aktivnost obrade, obratite nam se putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku Podaci za kontakt u nastavku.

SIGNALI ZABRANE PRAĆENJA I GLOBALNE KONTROLE PRIVATNOSTI

Neki internetski preglednici i proširenja preglednika podržavaju zabranu praćenja („DNT”) ili Globalnu kontrolu praćenja („GPC”). Te kontrole omogućuju slanje signala mrežnim mjestima koja posjećujete da ne prihvaćate određene vrste obrade podataka, uključujući prodaju podataka. Nakon otkrivanja signala GPC ili DNT zahtjeva preglednika, poduzet ćemo opravdane korake kako bismo poštovali vaš odabir u skladu s mjerodavnim pravom.

KOLAČIĆI

Pročitajte našu Politiku uporabe kolačića za pojedinosti o tome kako prikupljamo, upotrebljavamo ili otkrivamo informacije u pogledu kolačića. Ili nas možete kontaktirati putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku Podaci za kontakt u nastavku.

IZMJENE NAŠE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Povremeno možemo mijenjati našu obavijest o privatnosti. Ako uvedemo bitne promjene u način kako postupamo s vašim podacima, o tome ćemo vas obavijestiti putem obavijesti na ovom mrežnom mjestu/portalu. Datum posljednje izmjene ove obavijesti o privatnosti naveden je na ovoj obavijesti. Svakako povremeno posjetite naše mrežno mjesto / naš portal i pročitajte ovu obavijest o privatnosti kako biste provjerili ima li ikakvih izmjena. Međutim, ako smo vas po zakonu dužni unaprijed obavijestiti o bilo kakvoj izmjeni ove obavijesti o privatnosti i/ili zatražiti vašu privolu za izmjene u upotrebi vaših osobnih podataka, to ćemo i učiniti.

POVEZNICE NA MREŽNA MJESTA TREĆIH STRANA

Naše mrežno mjesto povremeno može sadržavati poveznice na mrežna mjesta naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica, kao i poveznice s tih mjesta. Ako slijedite takvu poveznicu, imajte na umu da ta mrežna mjesta imaju vlastitu politiku privatnosti i uporabe kolačića te da Paysafe ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu za mrežna mjesta tih trećih strana.

 

GLOBALNA OBAVIJEST

Ova je obavijest globalna, no njena namjera nije nadjačati nijedno zakonsko pravo niti nijednu zabranu na bilo kojem državnom području gdje takva prava ili zabrane imaju jaču pravnu snagu. U takvom će se slučaju primjenjivati prava i obveze iz ove obavijesti, uz uvjet izmjena u skladu s onim važećim lokalnim zakonima koji imaju prednost.

 

ZASTUPNIK ZA EU

Društva koja čine dio Grupe Paysafe a imaju poslovni nastan izvan EGP-a izabrala su sljedeći pravni subjekt za svog zastupnika za EU: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofija, 1784, Bugarska. Zastupniku za EU možete se obratiti putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku Podaci za kontakt u nastavku.

 

ZASTUPNIK ZA UK

U mjeri u kojoj je to potrebno temeljem Zakona o povlačenju iz Europske unije iz 2018. ili drugog zakonodavstva u pogledu Brexita, društva koja čine dio Grupe Paysafe a imaju poslovni nastan izvan Ujedinjene Kraljevine izabrala su sljedeći pravni subjekt za svog zastupnika za UK: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, Engleska, E14 5LQ, Ujedinjena Kraljevina. Zastupniku za UK možete se obratiti putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku Podaci za kontakt u nastavku.

PODACI ZA KONTAKT

Slobodno nam se obratite sa svim komentarima, upitima i zahtjevima u pogledu naše uporabe vaših podataka.  Ako želite ostvariti neko od svojih prava, trebate ispuniti naš obrazac o pravima. Svoja prava možete ostvariti i ako nas kontaktirate putem podataka za kontakt navedenih u nastavku. Ako želite dobiti dodatne informacije o društvima iz Grupe Paysafe na koja se ova obavijest odnosi, trebate se obratiti pisanim putem na dolje navedenu adresu uz naznaku FAO Privacy Department ili nas kontaktirati.

 

Službenik Grupe Paysafe za zaštitu podataka osoba je navedena u nastavku, a možete joj se obratiti putem gornje poveznice Kontaktirajte nas ili na donju adresu:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, London, United Kingdom, EC2V 7AD

 

Kalifornijski zakon o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA)

Ako ste rezident Kalifornije i koristite se našim Uslugama, možda imate određena prava temeljem Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA), koja su opisana u nastavku.

 

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

 

U posljednjih smo 12 mjeseci prikupili sljedeće osobne podatke:

 • identifikatore, kao što su vaše ime i prezime, dob, datum rođenja, adresa i drugi podaci za kontakt, preslika vaše identifikacijske isprave (poput vozačke dozvole ili putovnice) te vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge nacionalne podatke za identifikaciju ili registraciju,
 • profesionalne informacije ili informacije koje se odnose na zaposlenje, poput vašeg zanimanja,
 • internetske aktivnosti, kako je navedeno u našoj Obavijesti o kolačićima, ali uključujući povijest posjeta i interakciju s našim Uslugama, IP adresu, vrstu preglednika, jezik preglednika i druge informacije koje se automatski prikupljaju,
 • podatke o geolokaciji u mjeri u kojoj trebamo provjeriti vašu lokaciju u regulatorne svrhe ili u svrhu sprečavanja prijevara, ovisno o pruženim Uslugama i o tome kako se njima koristite (primjerice, neki zakoni mogu od nas zahtijevati da utvrdimo vašu lokaciju ako uporaba Usluga uključuje kockanje),
 • komercijalne informacije, kao što su informacije o vašim odnosima s bankama, uključujući brojeve računa, brojeve debitne i kreditne kartice, stanja sredstava na računima i vrijeme koliko imate otvorene te račune.

 

Te osobne podatke prikupljamo kako bismo osigurali i postavili vaš račun te kako bismo vam pružili naše Usluge.

„Nemojte dijeliti ili prodavati moje osobne podatke”

U posljednjih smo 12 mjeseci s trećim stranama podijelili gore opisane informacije u svrhu vlastitog poslovanja, npr. s našim povezanim društvima ili u vezi s uporabom pružatelja usluga kako bi nam pomogao u pružanju Uslugama vama. Kategorije takvih pružatelja usluga opisane su u odjeljku Otkrivanje podataka o vama.

Ne „prodajemo” osobne podatke u tradicionalnom smislu, ali ih prodajemo u skladu s uporabom tog izraza u zakonu CCPA. U posljednjih smo 12 mjeseci prodali pojedinačne identifikatore kroz uporabu naših kolačića i slične tehnologije za korisnike koji ne odustanu od takve uporabe podataka. Te identifikatore prodajemo pružateljima oglašivačke tehnologije i oglašivačima koji pružaju ciljani internetski marketing.

Kolačiće možete „uključiti” ili „isključiti” u prikazu za pristanak koji se nalazi na poveznici „Postavke kolačića” na svim našim mrežnim mjestima i portalima. Ako ne pristajete na dijeljenje ili prodaju vaših osobnih podataka u našim mobilnim aplikacijama, upotrijebite karticu „Postavke kolačića” koja se nalazi u vašem profilu.

 

Pravo na ograničenje uporabe i otkrivanja osjetljivih osobnih podataka

Ako ste rezident Kalifornije, od 1. siječnja 2023. imate pravo ograničiti našu uporabu osjetljivih osobnih podataka u bilo koju svrhu osim u svrhu pružanja usluga ili proizvoda koje ste zatražili ili drukčije u skladu sa zakonom. Želite li odustati od takvih dodatnih svrha, kontaktirajte nas putem ovog obrasca ili nas nazovite na naš besplatni broj telefona +1 855 719 2087 (od 9:00 - 19:00 sati EST)

 

VAŠA PRAVA PRIVATNOSTI TEMELJEM ZAKONA CCPA

Imate određena prava koja možete ostvariti u vezi sa svojim osobnim podacima. Posebice:

 • Pravo na pristup: možete zatražiti informacije o kategorijama osobnih podataka koje smo prikupili o vama, kategorijama izvora iz kojih su prikupljeni vaši osobni podaci, poslovnim ili komercijalnim svrhama prikupljanja ili prodaje vaših osobnih podataka, kategorijama trećih strana s kojima možemo dijeliti ili kojima možemo prodavati vaše osobne podatke te kategorijama osobnih podataka koje su nam dostavile takve treće strane. Također od nas možete zatražiti presliku određenih osobnih podataka koje smo prikupili o vama u strojno čitljivom formatu.
 • Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka.
 • U mjeri u kojoj prodajemo vaše osobne podatke, imate pravo zatražiti od nas da prestanemo prodavati vaše osobne podatke trećim stranama ili ovdje možete „isključiti” kolačiće u postavkama kolačića (što će imati isti učinak kao i odustajanje od prodaje vaših osobnih podataka).
 • Pravo na nediskriminaciju: imate pravo da vas se ne diskriminira zbog toga što ste ostvarili neko od svojih gornjih prava koja imate kao potrošač. Drugim riječima, ne smijemo vam pružati usluge drukčije kvalitete jer ste odlučili ostvariti neko od svojih prava.
 • Možete ovlastiti neku osobu da nastupa u vaše ime u vezi s tim pravima, ali možda ćemo trebati poduzeti određene korake kako bismo provjerili legitimnost zahtjeva, tj. da dolazi od vas i da je postavljen u vaše ime. Na primjer, možda će nam biti potrebno vaše pisano dopuštenje iz kojeg je vidljivo da ste ovlastili agenta da dostavi zahtjev u vaše ime.

Napominjemo da neka vaša prava mogu biti ograničena kada osobne podatke upotrebljavamo i otkrivamo u svrhe povezane sa sigurnošću, otkrivanjem prijevara i u druge slične svrhe. Stoga imajte na umu da mogu postojati slučajevi u kojima se vaš zahtjev ne može ispuniti. Na primjer, kao što je to dopušteno CCPA-om, moguće je da ne smijemo postupiti u skladu sa zahtjevom za brisanje vaših osobnih podataka ako su nam ti podaci potrebi u svrhu otkrivanja sigurnosnih incidenata ili zaštite od zlonamjernih, obmanjujućih, prijevarnih ili nezakonitih aktivnosti, kada su nam ti podaci potrebni radi bilježenja naših ugovornih poslova ili vaših transakcija ili kada je to obvezno ili drukčije dopušteno zakonom.

Želite li saznati više o svojim pravima ili ih želite ostvariti, možete nam se obratiti putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku Podaci za kontakt.

 

PODACI ZA KONTAKT

 

Rezidenti Kalifornije također nas mogu nazvati na +1 855 719 2087 (besplatan broj, dostupan od 9:00 - 19:00 EST) ili nam se obratiti putem podataka navedenih u gornjem odjeljku Podaci za kontakt.

 

Ova je obavijest posljednji put izmijenjena 15. prosinca 2023.

Popis mjesta koja obrađuju osobne podatke

Grupa Paysafe obuhvaća društvo Paysafe Group Holdings Limited zajedno s njegovim društvima kćerima. U nastavku se nalazi popis društava Grupe Paysafe koja obrađuju osobne podatke u okviru Globalne obavijesti o privatnosti Grupe Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Njemačka)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (SAD)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bugarska)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irska)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irska)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Limited (Otok Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (SAD, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (SAD, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (SAD, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (SAD, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irska)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irska)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turska)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Meksiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švicarska)
 • Paysafecard.com USA Inc (SAD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten (irska podružnica; Irska)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • SaftPay Inc. (SAD)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Meksiko)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Španjolska)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Čile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbija)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Gvatemala)
 • Saftypay S.A. (Ekvador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazil)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irska)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, SAD)
 • Viafintech GmbH (Njemačka)
 • Viafintech Zweigniederlassung (podružnica; Švicarska)