Help

GIZLILIK BILDIRIMI

GİRİŞ

Kişisel bilgileriniz ve bu bilgileri nasıl ele alacağımız ile ilgili politikalarımızı ve uygulamalarımızı anlamak için lütfen bu bildirimi dikkatli bir şekilde okuyun. Kısa bir özeti için lütfen buraya tıklayın. Kaliforniya'da ikamet edenler "Kaliforniya Tüketici Gizliliği Eki"nde daha ayrıntılı bilgi bulabilirler. Quebec'de ikamet edenler "Quebec Gizlilik Bildirimi Eki"nde daha ayrıntılı bilgi bulabilirler. İletişim bilgileri, geribildirim veya gizliliğe ilişkin sorularınız için bildirimin sonunda verilmektedir.

Bu bildirim, farklı bölgelerde farklı ticari isimler kullanan Paysafe Group'un bir parçası olan şirketler için geçerlidir ve bu bildirime göre kişisel bilgileri toplayan veya işleyen Paysafe şirketlerinin listesi bu belgenin sonunda bulunabilir. Paysafe ("biz", "bize" veya "bizim" dahil) ile ilgili atıflar bu şirketleri ve ilgili tüm grup iştiraklerini kapsar Bu bildirim, yargı bölgenizde geçerli olan yerel gizlilik ve veri koruma yasaları kapsamında size sağlanan hakları geçersiz kılmaz.

Bu bildirimde "size" yapılan atıflar, kendi hesabınıza veya bir işletme adına ya da sizin adınıza hareket eden temsilciler veya üçüncü taraflarla ilgili olarak Hizmetleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) kullanmak için sorgulayan, erişen veya başvuran kişidir. Bu, mevcut veya potansiyel bir Paysafe müşterisi ile ilgili olarak, tüm tüccarları, genel müdür ve finans yöneticileri de dahil olmak üzere tüm yöneticileri, diğer tüm yönetici ve görevlileri, hissedarları, ortakları ve intifa hakkı sahiplerinin yanı sıra, bir müşteri adına Paysafe Hizmetlerine erişim sağlayan veya bu hizmetleri kullanan veya bilgi sağlayan veya talep eden tüm personeli ve temsilcileri içerir. Paysafe çalışanları ve adayları için ayrı bir gizlilik bildirimi geçerlidir.

Paysafe gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde ele alınmasını ve bu bildirime uygun olarak toplanmasını, kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atar. Bu bildirim (satın aldığınız veya kullandığınız belirli hizmetler için geçerli olan kullanım şartlarımız ile birlikte) aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • web portalları; web sitelerimizi, portallarımızı veya müşterilerimizin kendi web sitelerinde kullandıkları ödeme panellerimizi ziyaret ettiğinizde size sunulan özellikler ve hizmetleri;
 • Paysafe'in ürün ve hizmetlerini sorguladığınızda, bunları kullanmak için başvurduğunuzda ve/veya kullandığınızda (puana dayalı veya başka türlü herhangi bir sadakat veya ödül programı ("Sadakat") dahil) ve kullandığınız hizmetlerde değişiklik talep ettiğinizde;
 • Paysafe tarafından sağlanan terminaller, mobil ve masaüstü uygulamaları da dahil olmak üzere yazılım kullanımınız; ve
 • e-posta ve SMS, telefon, web sohbeti, web sitesi/portal, siz ve Paysafe arasındaki diğer iletişimler (herhangi bir ortamda) dahil diğer elektronik mesajlar.

Bunların hepsi bu bildirimde "Hizmetler" olarak anılacaktır.

SİZDEN TOPLAYABİLECEĞİMİZ BİLGİLER

Kişisel ve kişisel olmayan bilgiler

Sizinle ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri topluyor ve işliyoruz.

Kişisel bilgiler, tek bir kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir.

Paysafe ayrıca kişisel olmayan bilgileri toplar ya da kişisel bilgileri kişisel olmayan şekle getirmek üzere anonim olarak kullanabilir. Kişisel olmayan bilgiler, belirli bir bireyin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmasına izin vermeyen bilgilerdir. Paysafe, bu gibi kişisel olmayan bilgileri, makul herhangi bir iş amacıyla toplayabilir, oluşturabilir, depolayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Örneğin, Paysafe, ödeme işlemi modelleri ve kullanımı ile ilgili bilgi ve veri elde etmek için yapılan trend analizi ve veri analizi gibi ticari amaçlarla, toplu işlem bilgilerini kullanabilir.

İnternet Protokolü (IP) adresleri (veya benzer tanımlayıcılar), herhangi bir yerel yasa kapsamında ve söz konusu yerel yasanın Hizmetleri kapsadığı durumlarda kişisel bilgi olarak tanımlandığı sürece, bu tür tanımlayıcıları kişisel bilgiler olarak yöneteceğiz.

Paysafe'in hem bireysel tüketicilere hem de işletmelere hizmet sunduğunu ve bu gizlilik bildiriminin her ikisine de uygulanacağını ve buna göre okunup yorumlanması gerektiğini lütfen unutmayın.

YÜKSEK RİSKLİ VERİLER

Hakkınızda özel kategori verileri veya hassas veriler gibi hassas nitelikte bilgiler toplayabiliriz. Bu tür bilgiler bir bireyin şu tür kişisel bilgileriyle ilgili olabilir:

 • Irk veya etnik köken
 • Siyasi görüşler
 • Dinî veya felsefi inançlar
 • Sendika üyeliği
 • Genetik veriler
 • Biyometrik veriler
 • Sağlık verileri
 • Bir bireyin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimiyle ilgili veriler
 • Cezai suçlar veya iddia edilen suçlar hakkında veriler
 • Bir bireyin konumu hakkında gerçek zamanlı veriler

Yerel yasalar bu tür verilerin kullanımını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir ve belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektirebilir. Avrupa'da, GDPR genellikle bu tür işlemler için (a) açık rızanız, (b) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla, (c) önemli kamu yararı nedenleriyle veya (d) sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları için işlemenin gerekli olduğu durumlarda ikinci bir yasal dayanak gerektirecektir.

BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI

Aşağıdaki bilgileri şu yollarla topluyoruz:

Bize verdiğiniz bilgiler: Siz (veya işletmeniz) Hizmetler için talepte bulunduğunuzda veya başvuruda bulunduğunuzda; herhangi bir Hizmeti kullanmak ve/veya kullanmak için kaydolduğunuzda; Hizmetleri kullanarak bize bilgi yüklediğinizde ve/veya sakladığınızda ve bizimle e-posta, SMS, bir web sitesi veya portal ya da telefon veya diğer elektronik yollarla iletişim kurduğunuzda, örneğin hesabınız veya işlemleriniz hakkında bizimle iletişime geçme bağlamında, bize sağladığınız kişisel bilgileri (finansal bilgiler dahil) alır ve saklarız. Bu tür bilgiler sizinle veya müşterilerinizle ilişkilendirilebilir veya ilgili olabilir ve şunları içerir:

 • Ad ve soyadı dahil ad, doğum tarihi, yaş, e-posta adresi, fatura adresi, kullanıcı adı, şifre ve/veya fotoğraf, biyometrik bilgiler, adres, meslek, uyruk ve ikamet edilen ülke, ehliyet veya pasaport gibi kimlik bilgilerinizin bir kopyası, sosyal güvenlik numaranız ve/veya diğer devlet kimlik veya kayıt verileri;
 • Kart ana hesap numarası, kart son kullanma tarihi, CVC/CVV bilgileri (kart güvenlik kodu), hesap numaraları, hesap bakiyeleri ve bu hesapları ne kadar süredir tuttuğunuz, banka ve/veya kartı veren kuruluş bilgileri;
 • Satın alınan bir ögeyle ilgili olarak; satın alma yeri, satış değeri, satın alma saati ve bu satın alımla ilgili geri bildirim de dahil olmak üzere bilgiler. Siz veya müşterilerinizin uçak bileti satın alması veya seyahatlerle ilgili işlem yapması da dahil seyahatlerle ilgili kişisel bilgiler de bu kapsama girer;
 • Bizimle ne sıklıkta işlem yaptığınız, ortalama işlem hacminiz, hesap bakiyeleriniz ve para gönderdiğiniz ve para aldığınız kişiler ve tüccarlar gibi Hizmetleri kullanımınızla ilgili bilgiler ve onay verdiğiniz durumlarda kişi listenizdeki bilgiler;
 • Herhangi bir Sadakat programı kapsamında kazanılan veya geri alınan puan veya ödüller;
 • Kayıt yaptığınız Paysafe etkinlikleri sırasında, etkinlik katılımcılarına dağıtılmak üzere ve gelecekteki etkinliklerde tanıtım materyalleri olarak çekilen fotoğraf ve videolar; ve
 • Sizin veya müşterinizin sağladığı veya Hizmetleri kullanma bağlamında oluşturulan diğer bilgiler.

Yürürlükteki düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda, savunmasız müşterilerin kişisel bilgilerini ek olarak işleyebiliriz. Hassas bir müşterinin nasıl tanımlandığı farklı yargı bölgelerinde değişkenlik gösterir. Sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki Bize Ulaşın bölümünden bizimle iletişime geçin.

Hakkınızda otomatik olarak topladığımız bilgiler: Paysafe, bir hesap açtığınızda veya bizimle bir işlem gerçekleştirdiğinizde, Paysafe ile etkileşime girdiğinizde belirli bilgileri otomatik olarak alır ve saklar; örneğin, "çerezler" veya benzer teknoloji yoluyla. Web tarayıcınız diğer web sitelerinde Paysafe tarafından veya Paysafe adına sağlanan Hizmetlere veya reklamlara ve diğer içeriklere eriştiğinde veya e-postalara tıkladığında da belirli bilgiler toplarız. Bu bilgileri toplamak, nereden gelirlerse gelsinler ve hizmetlerimizi nasıl kullanırlarsa kullansınlar, Paysafe’i kullanan ve onunla iletişime geçen ziyaretçileri ve müşterileri daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu bilgileri analitik amaçlar doğrultusunda ve ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz için hizmetlerimizin kalitesini ve uygunluğunu artırmak amacıyla kullanıyoruz. Bu tür bilgileri düzenleyici amaçlar, kendi durum tespiti kontrollerimiz, dolandırıcılık ve risk yönetimi için de kullanabiliriz. Bu bilgiler şunları içerir:

 • Bilgisayarınızı veya cihazınızı internete bağlamak için kullanılan internet protokolü (IP) adresi, oturum açma bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, ekipman türü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi platformu, ziyaret sıklığı ve uzunluğu ve hangi bağlantılara tıkladığınız dahil olmak üzere teknik bilgiler. Dolandırıcılık ve güvenlik amacıyla, Paysafe sistemlerine bağlanırken proxy IP adreslerinin kullanılması genellikle yasaktır;
 • Coğrafi konumunuz, sitemize, sitemiz üzerinden ve sitemizden tam Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicileri (URL) tıklama akışı (tarih ve saat dahil); görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler veya hizmetler; sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklama ve fareyle üzerine gelme gibi) ve site sayfasından uzaklaşmak için kullanılan yöntemler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan herhangi bir telefon numarası dahil olmak üzere ziyaretiniz veya bir e-postayı açıp açmadığınız hakkında bilgiler.

Uygulamalarımız aracılığıyla toplanan bilgiler: Paysafe tarafından sağlanan mobil veya masaüstü uygulamaları indirmeniz veya kullanmanız durumunda, konumunuz ve kullandığınız cihaz veya hizmet (bir ödeme işleminin gerçekleştiği yer dahil) hakkında bilgi alabiliriz. Bazı cihazlar, uygulamaların, gerçek zamanlı konum tabanlı bilgilere (örneğin GPS) erişmesine izin vermektedir. Mobil ve masaüstü uygulamalarımız, eğer cihazınızın gerçek zamanlı konum veri erişimi etkinleştirilmiş ise, uygulamalarımızı indirirken veya kullanırken, herhangi bir zamanda mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan bu bilgileri toplayabilir. Gerektiğinde, gerçek zamanlı konum bilgisi toplayacağımız zaman sizi bilgilendirecek ve yasaların gerektirdiği durumlarda izninizi alacağız. Bu tür bilgileri, düzenleyici amaçlar, kendi durum tespit kontrollerimiz, dolandırıcılık ve risk yönetimi, işlem modellerini daha iyi anlamak ve deneyiminizi optimize etmek için kullanabiliriz.

E-Posta ve Diğer İletişim Yolları: Bizden gelen mesajları açtığınız ve bu mesajları elektronik tanımlayıcıları (bazen "cihaz parmak izleri" olarak da bilinir) kullanarak açtığınız durumlar, örneğin internet protokol adresleri veya telefon numaraları dahil olmak üzere, birbirimizle iletişim kurarken sizin hakkınızda ve Hizmetleri kullanımınız hakkında bilgi alabiliriz.

Diğer Kaynaklardan Gelen Bilgiler: Hizmetleri kullanmak için başvurduğunuz zamanlar da dahil olmak üzere diğer kaynaklardan hakkınızda bilgi alabilir ve bunları hesap bilgilerimize ekleyebiliriz. Örneğin, iş ortakları, bankalar ve diğer finans kurumları, tüccarlar, teknik hizmetler, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki alt yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcıları, arama bilgisi sağlayıcıları, devlet listeleri ve veri tabanları, sosyal medya siteleri (sizin tarafınızdan veya bizim hakkımızda yapılan paylaşımlar dahil), kredi referans ve dolandırıcılık önleme kurumları gibi üçüncü taraflarla yakın bir şekilde çalışıyor ve onlardan bilgi alıyoruz. Kredi referansı ve dolandırıcılık önleme ajansı kullanımına ilişkin daha fazla açıklama aşağıda yer almaktadır. Müşterilerimizi ve Hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesini daha iyi anlamak için sosyal paylaşım sitelerinde (ör. Facebook ve Twitter) yapılan kamuya açık yorumları ve görüşleri de inceleyebiliriz.

Diğer kişiler ile ilgili bilgiler: Bize diğer kişiler hakkında bilgi vereceğiniz durumlarda, onları önceden bilgilendirmiş olmalı (örneğin, onlara bu gizlilik bildirimi vererek) ve bunu yapma hakkına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NİÇİN KULLANIYORUZ   

Topladığımız kişisel bilgileri şu amaçlarla kullanabilir ve paylaşabiliriz:

 • Paysafe’in, size (ve/veya işletmenize) sunduğu Hizmetlerle ilgili olarak, size veya finans kurumlarına ya da diğer kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, size ve işletmenize Hizmetlerimizi sunmak. Bu bağlamda, sizin (ve/veya müşterilerinizin) Hizmetlerle ilgili olarak yaptığınız işlemlere ait bilgileri kayıt ve takip ediyor; sizin (ve/veya müşterilerinizin) herhangi bir Sadakat hizmetini nasıl kullandığınızı analiz ediyor ve raporluyor; herhangi bir Sadakat programı ile ilgili herhangi bir puanın veya diğer ödüllerin toplanması veya geri ödenmesi sürecini kolaylaştırıyor ve web sitemize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik önemli değişiklikler veya gelişmeler hakkında sizi bilgilendiriyoruz;
 • Web sitelerimizi/portallarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi optimize etmek de dahil olmak üzere, işimizi büyütmek ve geliştirmek. Bu, formlara eklediğiniz fakat bize göndermediğiniz bilgilerin kullanımını, örneğin web sitemizi/sitelerimizi optimize etmek için bu bilgileri kullanmayı ve bu formla ilgili olarak müşteri hizmetleri veya pazarlama amacıyla sizinle iletişim kurmayı içerebilir. Kişisel bilgilerinizi, güvenli ve kontrollü test ortamımız veya zaman zaman tedarikçilerimizin ortamları da dahil olmak üzere yeni ürün ve hizmetler geliştirmek ve test etmek için de kullanabiliriz;
 • İşlemlerin, ödüllerin veya puanların tartışmalı olduğu herhangi bir durumu yönetmek de dahil olmak üzere, haklarımızı, kullanım şartlarımızı veya sizinle (ve/veya işletmenizle) yapılan diğer sözleşmeleri yönetmek ve uygulamak; şikayetleri yönetmek, araştırmak ve çözüme kavuşturmak; borç tahsil etmek veya borcunuzu ödeyememeniz ile ilgili olarak;
 • Kredi risklerimizi ve iş şartlarımızı yönetmek ve azaltmak. Finansal ürünlerimizden birine başvurursanız, geçerli kullanım koşullarında öngörüldüğü ölçüde, finansal durumunuzu (ve/veya işletmenizin) değerlendirebiliriz. Bu kredi kontrolü, direktörler, hissedarlar ve yöneticiler gibi tüm bağlı tarafları da etkileyecektir. Bunu, kredi referans ajansları ve dolandırıcılık önleme ajanslarından bilgi alarak ve bunlarla bilgi paylaşarak yapabiliriz. Bu kredi kontrolü, ayrıca, ortak bir hesabınızın veya benzer bir finansal ortaklığınızın olduğu kişileri de etkileyecektir. Ortak bir uygulama ise ve böyle bir bağlantı adresi mevcut değilse, o zaman bir bağlantı adresi oluşturulabilir. Bu bağlantı adresleri, siz kredi referans ajanslarına bir "ayrılma bildirimi" verene kadar aktif kalacaktır. Ajanslar, kendi kredi sorgulamalarını yapan diğer şirketler tarafından görülmesi mümkün olan taleplerimizi kaydedecektir ve müşteri olarak kabul edilin ya da edilmeyin, kredi dosyanıza bir "ayak izi" eklenebilir. Eğer bir Direktörseniz, kredi referans ajanslarına, belirtmiş olduğunuz ikamet adresinin, (geçerli olduğu durumlarda) ilgili şirketlerin kayıt defterinde tutulan adres ile aynı olduğunu teyit ettireceğiz. Ayrıca, bizden hizmet aldığınız durumlarda, hesaplarınızı nasıl yönettiğinize dair bilgileri kredi referans ajansları ile paylaşacağız. Herhangi bir parayı tam ve zamanında geri ödememeniz halinde, kredi referans ajansları ödenmemiş borcu kaydeder ve bu bilgileri, bizim gibi denetimler yapan diğer kuruluşlarla paylaşabilir. Saklama süresi farklı kurum ve bölgelerde değişiklik gösterebilmekle birlikte kayıtlar, ister sizin tarafınızdan çözülmüş ister temerrüde düşmüş olsun, kapatıldıktan sonra genellikle 6 yıl boyunca bu tür kurumlarda dosyada kalır. Kredi referans ajanslarını kullanımımız hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen bizimle iletişime geçin;
 • Kimliğinizi doğrulamak, hileli uygulamaları, mali suçları önlemek ve/veya tespit etmek, riski yönetmek ve kendimizi, müşterilerimizi ve mali sistemin bütünlüğünü korumak için. Bu amaçlar doğrultusunda, hassas kişisel bilgilerinizi (bazen biyometrik veriler de dahil olmak üzere özel kategori kişisel veriler olarak da bilinir) işleyebilir ve/veya ifşa edebiliriz. Kimliğinizi onayladığımızda, onaylanmış üçüncü taraf tedarikçilerimiz selfie görüntünüzün kimliğinizdeki fotoğrafla eşleşip eşleşmediğini belirlemek ve dolandırıcılıkla mücadele kontrolleri yapmak için biyometrik yüz tanıma teknolojisini kullanır.  Bu işlem sırasında, yüz eşleştirmesini gerçekleştirmek üzere yüzünüzün dijital bir haritasını oluşturmak amacıyla biyometrik verileriniz oluşturulur.  Biyometrik verileriniz Paysafe tarafından dolandırıcılık tespit modellerimizin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak için de kullanılır.  Biyometrik verilerinizi işlemeden önce onayınızı alacağız.  Biyometrik verilerinizle ilgili politikalarımız veya diğer hassas veya özel kategorideki kişisel verileri kullanımımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Bize Ulaşın bölümünde yer alan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.
 • Dolandırıcılığı ve diğer suçları ve finansal sistemin kötüye kullanımını önlemek, tespit etmek ve kovuşturmak veya herhangi bir iş şartına uyulmaması da dahil olmak üzere bunu yaparken başkalarına yardımcı olmak ve bu tür amaçlar için topladığımız veya çıkardığımız ilgili veya gerekli bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasını içerebilir. Paysafe, sizi (ve/veya müşterilerinizi) değerlendirmeyi ve işlemlerinizi ve/veya konumlarınızı izlemeyi içeren dolandırıcılıkla mücadele girişimlerine; soruşturma gerektiren kalıpları tespit etmek veya başka bir şekilde profil oluşturmak ve dolandırıcılık meydana gelme olasılığını veya siyasi olarak maruz kalan kişiler (PEP'ler) ve yaptırıma tabi kişilerle ilgili gereklilikler de dahil olmak üzere bizim veya başkalarının iş şartlarına uymama olasılığını değerlendirmek için katılır. Bunu, üçüncü taraflardan aldığımız ürün ve hizmetlerden yararlanarak yapabiliriz. Ayrıca, hakkınızda yanlış veya hatalı bilgi vermeniz, ya da bir dolandırıcılığı veya suçu tespit etmemiz veya bunlardan şüphelenmemiz durumunda, bilgilerinizi dolandırıcılık önleme ajanslarına ve organizasyonlarına ve emniyet yetkililerine ve benzer kuruluşlara iletebilir ve hakkınızda yasal işlem başlatma kararı alabiliriz; Dolandırıcılığın önlenmesi, tespiti ve kovuşturulması amacıyla, biyometrik verilerinizi yalnızca yasaların izin verdiği veya mahkeme emri veya kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililerden gelen benzer bir talep gibi yasal bir yükümlülüğe tabi olduğumuz durumlarda ifşa ederiz;
 • Hesabınız hakkında sizinle iletişime geçmek, olası sorunlara karşı sizi uyarmak ve bize yönelttiğiniz soruları yanıtlamak için;
 • Kredi ve döviz riskleri gibi riskleri yönetmenin yanı sıra bilgi güvenliği riskini önlemek veya azaltmak için;
 • Yasaların izin verdiği durumlarda, Hizmetlerimizin fiyatlandırılmasına ilişkin kararlar almak için finansal refah ve diğer kredi veya risk faktörleriyle ilgili bilgileri kullanabiliriz.
 • Pazarlama mesajları göndermek, talep ettiğiniz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetler hakkında size bilgi vermek; ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve web sitelerimiz ile ilgili görüşlerinizi almak; pazarlama, pazar araştırması ve benzer faaliyetlerle ilgili olarak, kişisel bilgilerinizi, Hizmetleri almaya devam ediyor olun veya olmayın, bu tür amaçlar için kullanabiliriz. Paysafe’ten pazarlama veya promosyon ile ilgili bilgiler almak istemiyorsanız, bunu dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Veri Koruma Haklarınız" bölümünde bulabilirsiniz;
 • Yerel ve ulusal yasalara uymak;
 • Kamu yararı gerekçesiyle kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlardan veya iş yaptığınız ticari kuruluşlardan gelen taleplere uymak, yasal hak talepleri oluşturmak, uygulamak veya savunmak veya sizin veya diğer kişilerin hayati çıkarlarını korumak için, örneğin bu makamlara veya diğer kuruluşlara suç ve terörle mücadelede yardımcı olmak için; ve
 • Kart programı kurallarına veya ticari koşullara uymak için.

Web sitesinin/portalın ortak alanlarında yayınlanacak veya görüntülenecek veya web sitesinin/portalın veya üçüncü tarafların diğer kullanıcılarına iletilecek bilgileri sunmanız halinde, bu tür bilgilerin bilgiye erişen herhangi bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir amaçla kullanılabileceğini kabul edersiniz.  Bu bilgiler, sizin tarafınızdan ve riski size ait olmak üzere gönderilir ve site kullanım şartlarına uymanız gerekir.

BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Sizi kişisel olarak tanımlayabilecek bilgileri, bu bildirimde açıklananlar, yasaların izin verdiği veya gerektirdiği durumlar ve/veya bu bildirimde açıklanan amaçlar dışında kimseye ifşa etmeyiz:

 • Paysafe Group içerisinde hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olmak için ve kendi iç müşteri ilişkileri yönetimimiz, analitik ve raporlama amaçlarımız doğrultusunda;
 • Belirli bir işlem bağlamında bir ödemenin alıcılarına/göndericilerine (genellikle bilgiler tam ad ve e-posta adresiyle sınırlıdır);
 • Yukarıda açıklandığı üzere kredi referans ajansları (herhangi bir kullanım şartı veya başka bir sözleşme kapsamında izin verilen durumlarda). Kredi referans ajanslarını nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin;
 • Action Fraud, Financial Fraud Action ve Financial Fraud Bureau ve dolandırıcılık ve iş riskini yönetmede bize yardımcı olan diğer kuruluşlar dahil olmak üzere yukarıda açıklanan dolandırıcılık önleme kurumları;
 • Gönderenin veya alıcının (ve sırasıyla işletmelerinin) banka hesabınızı/hesaplarınızı tuttuğunuz kredi kuruluşu ve kredi kartı, banka kartı, harcama kartı, alışveriş kartı veya diğer ödeme kartlarının ihraç ve kullanımını yöneten kart programları, alternatif ödeme planları ve ödemeleri işleyen ve Paysafe’in kontrolü altında faaliyet göstermeyen ve Paysafe’in eylem ve hatalarından sorumlu olmadığı diğer finans kurumları da dahil olmak üzere, (herhangi bir Kullanım Şartı veya başka bir sözleşme kapsamında izin verilen durumlarda) Üçüncü Taraf Kredi ve Finans Kuruluşları;
 • Bankalar ve diğer kuruluşlar gibi üçüncü taraflar aracılığıyla hizmet sağladığımız durumlarda, kendi düzenleyici yükümlülüklerine veya risk değerlendirmelerine yardımcı olmak için bilgilerinizi ("müşterinizi tanıyın" ve "servet kaynağı" bilgileri dahil) bu kuruluşlarla paylaşmamız gerekebilir;
 • Siparişleri işleme, siparişleri karşılama, ödemeleri işleme, kredi, güvenlik, sektör ve dolandırıcılık riskini, kimlik doğrulamayı yönetme ve Paysafe adına yürütülen pazarlama, pazar araştırması ve anket çalışmalarını da içeren Hizmetleri sağlama konusunda bize yardımcı olan tedarikçiler de dahil, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları; Zaman zaman, canlı veri testi amaçları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin kullanılmasını gerektirebilecek ve uygun güvenlik düzenlemelerinin uygulanacağı hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak için üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanabiliriz;
 • Hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için bir hizmet sağlayıcı olarak talimatlarımız altında hareket etmeyen (ancak verileri güvende tutmak için kendi yasal yükümlülüklerine tabi olacak) üçüncü taraflara. Örneğin, hisse senetlerinizin, kripto para birimlerinizin ve diğer finansal araçlarınızın alım satımını kolaylaştıran bankalar ve kuruluşlar;
 • Dolandırıcılığı, mali suçları önlemek ve/veya tespit etmek, riski yönetmek ve kendimizi ve müşterilerimizi daha iyi korumak için, hassas kişisel bilgileri (bazen özel kategori kişisel veriler olarak da bilinir) işlemek ve kimlik doğrulama dahil olmak üzere bu tür riskleri yönetmemize yardımcı olan üçüncü taraflara ifşa etmek gerekebilir;
 • Yasalar gereği bunu yapmamız gerektiğinde veya buna izin verildiğinde, Paysafe'in yasalar gereği sizinle ilgili bilgileri dünya çapındaki düzenleyici makamlara ve kolluk kuvvetlerine iletmesi gerekebilir veya bunu yapmanın uygun veya gerekli olduğuna karar verebiliriz. Bu tür ifşaatlar, hükümet veya kamu makamlarından veya iş yapmış olabileceğiniz ve dolandırıcılık veya kredi riskini veya iş şartlarına uyulmamasını azaltmaya çalışan ticari kuruluşlardan gelen talepleri de içerebilir veya dava ya da yasal süreç, ulusal güvenlik amacıyla veya ulusal veya kamu yararına veya başka bir şekilde yasal olduğunu düşündüğümüz durumlarda da yapılabilir. Paysafe normalde ifşa gerektiren mahkeme veya benzeri emirlerin tebliğine itiraz etmeyecektir;
 • İş transferleri. Paysafe iş birimleri veya bağlı kuruluşları satın alabilir veya satabilir. Bu gibi durumlarda, müşteri bilgilerini bir işletme varlığı olarak aktarabilir ya da alabiliriz. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, işletmemizin başka bir ticari işletmeyle iş ortaklığı kurması veya başka bir ticari işletmeye satılması veya başka bir ticari işletmeyle birleşmesi durumunda, bilgileriniz yeni iş ortaklarımız veya sahiplerimiz ile paylaşılabilir. Bu tür durumlarda, alıcıya, bilgilerinizin bu bildirimde belirtilen standartlara uygun olarak ele alınması gerektiğini bildireceğiz; ve
 • İzniniz doğrultusunda, bilgileriniz ayrıca, özel izin verdiğiniz diğer amaçlar için de kullanılabilir.

 

Hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan ve yukarıda/ekte açıklanan durumlar haricinde Paysafe, müşterileri hakkındaki kişisel bilgileri, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmeden (örneğin, onay, devre dışı bırakma veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde) kendi üçüncü taraf pazarlama kullanımları için üçüncü taraflara satmaz, kiralamaz, paylaşmaz veya başka bir şekilde ifşa etmez. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası veri "satışı" için çok geniş bir tanım kullanmaktadır ve Kaliforniya'da ikamet edenler veri satışı ile ilgili olarak aşağıdaki "CCPA" bölümünü okumalıdır.

DOLANDIRICILIK ÖNLEME KURUMLARI

Sizden topladığımız kişisel bilgiler, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemek ve kimliğinizi doğrulamak için bu bilgileri kullanacak dolandırıcılık önleme kurumlarıyla paylaşılacaktır. Dolandırıcılık tespit edilirse, belirli hizmetler veya finansman reddedilebilir. Dolandırıcılık önleme kurumları kişisel verilerinizi farklı süreler boyunca tutabilir. Biz veya bir dolandırıcılık önleme kurumu, dolandırıcılık veya kara para aklama riski oluşturduğunuzu tespit edersek, talep ettiğiniz hizmetleri veya finansmanı sağlamayı reddedebilir veya size mevcut hizmetleri sağlamayı durdurabiliriz. Herhangi bir dolandırıcılık veya kara para aklama riskinin kaydı dolandırıcılık önleme kurumları tarafından tutulacaktır ve başkalarının size hizmet veya finansman sağlamayı reddetmesine neden olabilir.

Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, kişisel bilgileriniz Cifas ile paylaşılacaktır. Bilgilerinizin bizim ve Cifas tarafından nasıl kullanılacağına ve veri koruma haklarınıza ilişkin daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.

DİĞER HİZMETLER VE PLATFORMLARLA NASIL ÇALIŞIYORUZ

Mevcutsa, Hesabınızı üçüncü taraf bir hesaba veya platforma bağlayabilirsiniz. Bu Gizlilik Bildiriminin amaçları doğrultusunda, böyle bir üçüncü tarafla "hesap bağlantısı", Hesabınız ile yasal olarak kontrol ettiğiniz veya sahip olduğunuz PaySafe dışı bir hesap, ödeme aracı veya platform arasında yetkilendirdiğiniz veya etkinleştirdiğiniz bir bağlantıdır. Böyle bir bağlantıya izin verdiğinizde, Paysafe ve üçüncü taraf Kişisel Verilerinizi ve diğer bilgileri doğrudan paylaşacaktır. Hesap bağlantılarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Hesabınızı üçüncü taraf bir veri toplama veya finansal hizmetler şirketine bağlamak, bu şirkete Hesap oturum açma kimlik bilgilerinizi verirseniz; veya
 • Hesabınızı bir satıcıya ödeme yapmak için kullanmak veya bir satıcının Hesabınızdan ücret almasına izin vermek.

 

Bir hesap bağlantısı oluşturursanız, üçüncü taraftan sizin hakkınızda ve üçüncü tarafın hizmetini kullanımınız hakkında bilgi alabiliriz. Hesabınızı üçüncü bir tarafa bağlarsanız, hesap bakiyenize, satın alma ve para transferleri gibi işlem bilgilerinize erişebiliriz. Bir hesap bağlantısı aracılığıyla üçüncü bir taraftan aldığımız bu tür bilgileri bu Gizlilik Bildirimi ile tutarlı bir şekilde kullanacağız.
 

Bir hesap bağlantısına dayanarak üçüncü bir tarafla paylaştığımız bilgiler, üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarına uygun olarak kullanılacak ve açıklanacaktır. Bir hesap bağlantısına yetki vermeden önce, hesap bağlantısının bir parçası olarak Kişisel Verilerinize erişim sağlayacak bir hesap bağlantısı kurmak için yetki verdiğiniz üçüncü tarafların gizlilik bildirimini gözden geçirmeniz gerekir. Örneğin, Paysafe'in bir sosyal medya hesabı gibi üçüncü taraf bir hesap veya platformla paylaştığı Kişisel Veriler, hesapların veya platformun gizlilik uygulamalarına bağlı olarak, kamu dahil olmak üzere belirli diğer taraflarla paylaşılabilir.

İZLEME

Düzenleme, güvenlik, kalite güvencesi veya eğitim amaçlı olarak, sizinle yapılan telefon görüşmelerini, e-postaları, web sohbetini veya diğer iletişimleri izleyebilir veya kaydedebiliriz. Ofislerimiz ziyaret edildiğinde, CCTV, erişim kontrol sistemleri ve/veya diğer izleme sistemleri, güvenlik gerekçeleriyle, sağlık ve güvenlik ve ofis yönetimi amaçları için etkin olabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NEREDE DEPOLUYORUZ

Biz, hizmet sağlayıcılarımız ve kişisel bilgilerinizi paylaşabileceğimiz diğer taraflar (yukarıda açıklandığı gibi), kişisel bilgilerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki veya yaşadığınız ülke haricindeki bölgelerde işleyebiliriz. Ayrıca, AEA veya kişisel bilgilerin toplandığı bölge dışında faaliyet gösteren personel (bizim veya tedarikçilerimizin) tarafından da işlenebilir. Bu gibi personel, diğer şeylerin yanı sıra, Hizmetlerin sağlanmasında emirlerin yerine getirilmesi, ödeme detaylarının işlenmesi ve destek hizmetleri ile meşgul olabilir. Bu ülkeler, ikamet ettiğiniz bölgenin standartlarından farklı (ve bazı durumlarda daha düşük) veri koruma standartlarına sahip olabilir.

Bu gibi durumlarda, kişisel bilgilerinizi bu gizlilik bildirimi ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak korumak için, herhangi bir uluslararası veri transferinin yasal olmasını sağlamak amacıyla yasaların gerektirdiği uygun önlemlerin alınması da dahil olmak üzere gerekli adımları atacağız. Paysafe, genellikle, AEA dışından aktarılan kişisel bilgileri işlemek amacıyla AEA içerisinde veri alan AEA dışındaki üçüncü taraf veri alıcıları ile sözleşme yaparken, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olan "Model Hükümleri"ni kullanır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL GÜVENDE TUTUYORUZ

Kişisel bilgilerinizi kazara kaybolmaya ve yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı korumak için tasarlanmış teknik, fiziksel ve organizasyonel/idari önlemler uyguladık. Bu tedbirler arasında şunlar yer alır:

 • Yazılı bilgi güvenliği programı;
 • Bilgi güvenliği programını denetlemek, uygulamak ve yürütmek üzere bir Bilgi Güvenliği Baş Sorumlusu ("CISO") ataması;
 • Gizlilik programını denetlemek, uygulamak ve yürütmek üzere bir Gizlilik Baş Sorumlusu ("CPO") ataması;
 • Sürekli güvenlik açığı değerlendirmesi ve izleme;
 • Bilgi güvenliği risk yönetimi politika ve prosedürlerinin yürürlükte olması;
 • Belirlenmiş bir olay müdahale planının olması;
 • Kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve yalnızca yetkili kişilerin erişimine izin vermek için tasarlanan bilgi sistemleri üzerinde erişim kontrolleri;
 • Kişisel bilgileri içeren fiziksel konumlara erişimin yalnızca yetkili kişilerle sınırlandırılması;
 • Tüm kişisel bilgilerin hem aktarım sırasında hem de saklandığı yerde güvenliğinin sağlanması;
 • Kişisel bilgilere erişen tüm personel için çok faktörlü kimlik doğrulama;
 • Kişisel bilgilere dahili ve harici erişim ve değişikliklerle ilgili denetim izlerinin tutulması;
 • Kurum içi geliştirilen uygulamalar için güvenli geliştirme uygulamalarının benimsenmesi;
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar için bilgi güvenliği durum tespiti yapılması;
 • Düzenli olarak güvenlik farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.

 

Bilgilerinizin emniyeti ve güvenliği aynı zamanda size bağlıdır. Web sitemizin, portalımızın veya mobil uygulamalarımızın belirli bölümlerine ve benzerlerine erişmek için size bir şifre veya erişim kodu verdiysek, bu şifreyi ve/veya kodu korumak ve gizli tutmakla yükümlüsünüz. Şifrenizi ve/veya erişim kodunuzu kimseyle paylaşmamalısınız. Şifrenizin ve erişim kodunuzun izinsiz olarak kullanılmadığından emin olmanız gerekir. Paysafe, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi giren herhangi bir kişiden alınan talimatlara ve bilgilere göre hareket eder ve yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe hesabınızın kullanımı sırasında meydana gelebilecek tüm kullanımlardan ve eylemlerden tamamen kendinizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bize verdiğiniz ve daha sonra değiştirdiğiniz tüm bilgileri Paysafe’e derhal bildirmelisiniz.

Bilgilerin internet üzerinden aktarılması, tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapsak da, sağladığımız güvenli bir kanal aracılığıyla bizimle iletişim kurmadığınız sürece, sitemize aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemiyoruz. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için sıkı prosedürler ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE ELİMİZDE TUTUYORUZ

Kişisel bilgilerinizi, toplandıkları bağlam ve amaca, bilgi türüne bağlı olarak ve yürürlükteki yerel yasa veya yönetmeliklere uygun olarak gerektiği veya izin verildiği sürece saklayacağız. 

Bu, Hizmetlerimizi kullanırken, kişisel bilgilerinizi hizmetlerin sağlanması ve bağlantılı herhangi bir meşru iş amacı için gerekli olduğu şekilde saklayacağımız anlamına gelir. Bu, başvurunuzu tamamlayıp tamamlamadığınıza veya müşteri olarak kabul edilip edilmediğinize bakılmaksızın, hizmetlerimiz için bir başvuru başlattığınızda kişisel bilgilerinizin kullanımını ve saklanmasını içerir. Örneğin hesap verileri; şikayetler veya yasal anlaşmazlıklar durumunda zaman aşımı sürelerine uymak için genellikle hesabın kapatılmasından sonra 7 yıla kadar saklanır. Ayrıca, örneğin kara para aklamayı önleme veya iflas yasaları kapsamında veya kolluk kuvvetleri veya benzer devlet kurumları tarafından talep edildiğinde, yasal olarak bilgileri saklamamız gerekebilir. İlgili saklama koşullarının yargı bölgesine göre değişebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel bilgileri, herhangi bir finansal işlem olup olmadığına bakılmaksızın, denetim ve uyum uygulamaları için, herhangi bir yasal talebi savunmak veya başlatmak da dahil olmak üzere herhangi bir sorgu veya anlaşmazlığı yönetmek için sizinle olan ilişkilerimizin kanıtı olarak saklayacağız. Size, ayrıca, yerel yasalara bağlı kalmak kaydıyla ve bu tür pazarlama faaliyetlerine karşı çıkmadığınız sürece doğrudan pazarlama materyalleri göndermeye devam edebiliriz.

Bilgilerinizi daha iyi korumak için takma ad verme olarak bilinen veri minimizasyon tekniklerini de kullanabiliriz. Bilgilerinize artık ihtiyaç duyulmadığında, silmeye alternatif olarak bilgilerinizi anonimleştirebilir veya diğer bilgilerle bir araya getirerek tanımlanamaz hale getirebiliriz.

VERİ KORUMA HAKLARINIZ

Yargı bölgenize veya ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, aşağıdaki haklardan bir veya daha fazlasına sahip olabilirsiniz:

 • Bilgilendirilme hakkı: Bu bildirimin size iletilmesi dahil.
 • Erişim hakkı: Hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz.
 • Silme hakkı: Bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz
 • Kısıtlama hakkı: Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Hakkınızda tuttuğumuz belirli bilgileri düzeltmemizi talep edebilirsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız bilgilerin elektronik bir kopyasını size veya başka bir kuruluşa vermemizi talep edebilirsiniz.
 • İtiraz etme hakkı: Kişisel bilgilerinizi işlemeyi durdurmamızı talep edebilirsiniz.
 • Pazarlamadan vazgeçme hakkı: Bilgilerinizi pazarlama veri tabanımızdan kaldırabilirsiniz.
 • Profil oluşturma dahil otomatik karar vermeyle ilgili haklar: Aşağıdaki "Otomatik Karar Verme" bölümüne bakın.
 • Verilerinizin satışını iptal etme hakkı

 

Bu haklar birkaç farklı yönetmelik kapsamında geçerli olabilir, örneğin Genel Veri Koruma Yönetmeliği, genel olarak AEA mukimleri için geçerlidir. Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası ile değiştirilen Kaliforniya Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamında Kaliforniya'da ikamet edenler için geçerli olan haklar aşağıdaki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Eki'nde özetlenmiştir.

Ayrıca, bu haklar nitelikli veya kısıtlanmış olabilir. Örneğin, yasa gereği işlemeye devam etmemiz veya bir şikayette bulunmamız gerekebileceğinden talebinizi yerine getirmek zorunda olmayabiliriz. Benzer şekilde, Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek istediğinizde veya bu tür bilgilerin sözleşmeye dayalı ilişkilerimizi kaydetmek için gerekli olduğu durumlarda; yasaların gerektirdiği durumlarda (örneğin, dolandırıcılıkla mücadele veya "müşterinizi tanıyın" tanımlama ve doğrulama gerekliliklerinin saklanması); veya yasal hakları ve yasal işlemleri savunmak veya ileri sürmek amacıyla bilgilerinizi silemeyiz.

Bizimle olan ilişkinizi sonlandırdığınızda ve hizmetlerimizi kullanmayı bıraktığınızda, daha önce açıklandığı gibi, sizinle olan ilişkilerimizi kanıtlamak için bilgilerinizi bir süre saklamamıza yasalar tarafından izin verilmektedir. Bu, dahili saklama politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun bir şekilde yapılacaktır. Verilerin saklanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu Bildirimdeki ilgili bölüme bakın.

GDPR'nin geçerli olduğu ölçüde, kişisel bilgilerinizi kullanmamız için bize izin verdiğinizde, bunu istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı iptal etmek, ne iptal eyleminden önce yaptığımız herhangi bir işlemin hukuka uygunluğunu, ne de izinler dışındaki yasal işlem gerekçelerine bağlı olarak yürütülen kişisel bilgilerinizin işlenmesi sürecini etkileyecektir. Örneğin, aldığınız mesajda yer alan "aboneliği iptal et" veya "abonelikten çık" bağlantı adresine tıklayarak veya size verdiğimiz talimatları izleyerek, gönderdiğimiz pazarlama ile ilgili tüm mesajları durdurabilirsiniz, ancak Hizmetleriniz ile ilgili operasyonel veya hizmet mesajlarını göndermeye devam edeceğiz.

Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamızdan memnun değilseniz, her zaman bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki veri koruma yetkilisiyle görüşün. Ayrıca, veri koruma mevzuatına uymamamızdan kaynaklanan hasar veya rahatsızlık için tazminat talebinde bulunmak üzere dava açabilirsiniz.

Haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bunları kullanmak istiyorsanız, lütfen Paysafe web sitemizdeki özel haklar sayfamızı ziyaret edin. Buradan doğrudan ilgili ekibe bir hak talebi gönderebilirsiniz. Alternatif olarak, Bize Ulaşın bölümünde verilen ayrıntılardan bize ulaşabilirsiniz.

OTOMATİK KARAR VERME

Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi kullanmamız, sizi yasal olarak etkileyen veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen otomatik kararların (profil oluşturma dahil) alınmasına neden olabilir.

Otomatik karar verme, sizinle ilgili bir kararın, bir insan tarafından incelenmeden, bir bilgisayar tespitine (yazılım algoritmalarının veya makine öğrenimine dayalı yapay zeka modellerinin kullanımı dahil) dayalı olarak otomatik olarak verildiği anlamına gelir. Örneğin, Kişisel Bilgilerinizi Ne için Kullanıyoruz’ bölümünde de açıklandığı üzere, bölümünde de açıklandığı üzere, belirli Hizmetlere başvurduğunuzda kredi veya risk değerlendirmelerini tamamlamak veya dolandırıcılık karşıtı kontrolleri gerçekleştirmek için otomatik kararları kullanıyoruz. Bu tip bir değerlendirme muhtemelen ‘Bilgilerinizin Toplanması bölümünde belirtilen veri noktalarına ek olarak adres ülkeniz, kimlik bilgilerinizin güvenliği ve ürünlerimizi kullanımınız dahil olmak üzere birden fazla veri noktasını içerecektir.  Bunun sizin açınızdan sonuçları, ek kimlik doğrulaması, varlık ve/veya fon kaynağı kanıtı sağlamanız da dahil olmak üzere, hizmet sunmayı reddetmemiz veya yalnızca belirli koşullarda hizmet sunmamız olabilir.

Kişisel bilgileri otomatik karar verme sürecine tabi olan kişilerin hak ve çıkarlarını korumak için belirli tedbirler uyguluyoruz. Ayrıca,Hizmetleri AEA’da kullanıyorsanız, sizinle ilgili otomatik bir karar aldığımızda, karara itiraz etme, görüşünüzü ifade etme ve kararın insan gözüyle incelenmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu tür haklar diğer bölgelerdeki yasalar kapsamında ve Hizmetler için geçerli olduğu sürece, söz konusu yasalara uyacağız. Bu hakkı kullanmak için lütfen özel haklar formumuzu doldurun veya ‘Bize Ulaşın’ bölümünde verilen bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK

Paysafe kişisel bilgilerinizi yalnızca yasalara uygun olarak işleyecektir. Bu tür yasalar farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilir ve talep üzerine daha fazla bilgi verilebilir. Genel olarak, Paysafe aşağıdaki biçimlerde işler:

 • Onayınıza dayanarak, örneğin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize uygun olarak size ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama mesajları göndermek için, bu tür bir onayın yasalarca gerekli olduğu durumlarda;
 • Sizinle yaptığımız herhangi bir sözleşmenin ifası veya sözleşmeye girilmesi için gerekli olduğunda, örneğin abone olduğunuz Hizmetleri size sağlamak için (bu bağlamda, bu bilgilere ihtiyacımız var çünkü aksi takdirde Hizmetleri size sağlayamayız). Örneğin, kimliğinizi doğrulamamız gerekirse ve bize ilgili bilgileri sağlamazsanız, sizin için bir hesap açamayabiliriz;
 • Paysafe'in, verileri işleme konusunda meşru bir menfaati olduğu ve bu tür bir işleme tabi olmanın kendi haklarınızı ve bu işleme karşı çıkma özgürlüklerini geçersiz kılmadığı durumlarda. Örneğin, Hizmetleri nasıl kullandığınız hakkında sizi bilgilendirmek, Hizmetleri iyileştirmek ve geliştirmek, çevrimiçi reklamcılık veya diğer pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve herhangi bir talebi yönetmek ve uygulamak için;
 • Paysafe'in kişisel bilgilerinizi toplamak, kullanmak ve/veya ifşa etmek için yasal bir yükümlülüğü olduğunda veya sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyduğu durumlarda. Örneğin, düzenleyicilerimiz veya diğer ilgili düzenleyiciler tarafından konulan kurallara uymak gerektiğinde; veya
 • İstisnai olarak, kamu yararı için gerekli olduğunda, örneğin kolluk kuvvetleri veya iş yapmış olabileceğiniz diğer üçüncü taraflar bir suçu veya üçüncü taraf iş şartlarının ihlalini araştırmak için bilgi talep ettiğinde bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşabiliriz.

Belirli bir işleme faaliyeti için kişisel bilgilerinizi toplamamıza ve kullanmamıza imkan veren yasal dayanak hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki İletişim bölümünden bizimle iletişime geçin.

TAKİP ETME VE KÜRESEL GİZLİLİK KONTROLÜ SİNYALLERİ

Bazı tarayıcılar ve tarayıcı uzantıları, ziyaret ettiğiniz web sitelerine veri satışı dahil belirli veri işleme türlerinden vazgeçme tercihinizi belirten bir sinyal gönderebilen Do Not Track ("DNT", Takip Etme) veya Global Privacy Control ("GPC", Küresel Gizlilik Kontrolü) tarayıcı kontrollerini destekler. GPC sinyallerinin/DNT tarayıcı talebinin tespit edilmesi üzerine, yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde seçimlerinize saygı göstermek için makul adımları atacağız.

ÇEREZLER

Çerezlerle ilgili bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız veya ifşa ettiğimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Çerez Politikamıza da bakın. Aksi takdirde lütfen aşağıdaki İletişim bölümünde bizimle iletişime geçin.

GİZLİLİK BİLDİRİMİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Zaman zaman gizlilik bildirimimizi değiştirebiliriz. Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili önemli değişiklikler yaparsak, bu web sitesinde/portaldaki bir bildirim aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik bildiriminin son değiştirilme tarihi bu bildirimde belirtilmiştir. Lütfen değişiklikleri kontrol etmek için web sitemizi/portalımızı ve bu gizlilik bildirimini düzenli olarak ziyaret ettiğinizden emin olun. Bununla birlikte, yasalar gereği, bu gizlilik bildiriminde yapılan herhangi bir değişiklikten sizi önceden haberdar etmemiz ve/veya kişisel bilgilerinizin kullanımındaki değişiklikler için önceden onayınızı almamız gerektiğinde, bunu yapacağız.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ BAĞLANTI ADRESLERİ

Sitemiz zaman zaman ortak ağlarımız, reklam verenlerimiz ve bağlı kuruluşlarımızın internet sitelerine veya bunların sitelerinden bağlantılar içerebilir. Böyle bir bağlantıyı takip ederseniz, lütfen bu web sitelerinin kendi gizlilik ve çerez ilkeleri olduğunu ve Paysafe'in bu üçüncü taraf web siteleri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğini unutmayın.

 

KÜRESEL BİLDİRİM

Bu bildirim kapsamı küresel olmakla birlikte, söz konusu hak veya yasaklara uyan herhangi bir bölgedeki yasal hakları veya yasakları geçersiz kılmamaktadır. Böyle bir durumda, bu bildiride belirtilen hak ve yükümlülükler geçerli olan herhangi bir yerel yasanın önceliğine göre yalnızca değişikliğe tabi olacaktır.

 

AB TEMSİLCİSİ

Paysafe Grubunun AEA dışında yerleşik şirketleri, AB temsilcisi olarak aşağıdaki kuruluşu seçmiştir: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofya, 1784, Bulgaristan. Aşağıdaki İletişim bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak AB temsilcisine ulaşabilirsiniz.

 

BK TEMSİLCİSİ

Avrupa Birliğinden (Çekilme) Yasası 2018 veya "Brexit" ile ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli olduğu ölçüde, Birleşik Krallık dışında bulunan Paysafe Grubu şirketleri, Birleşik Krallık temsilcisi olarak aşağıdaki kuruluşu seçmiştir: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, Londra, İngiltere, E14 5LQ, Birleşik Krallık. Aşağıdaki İletişim bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak BK temsilcisine ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Bilgilerinizin kullanımıyla ilgili tüm yorumlar, sorular ve talepleriniz memnuniyetle karşılanmaktadır. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız buna özel haklar formumuzu doldurmanız gerekir. Alternatif olarak, aşağıda verilen bilgiler üzerinden bizimle iletişime geçerek haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak veya bu bildirimin kapsadığı geçerli Paysafe grup şirketleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, FAO Gizlilik Departmanı veya İletişim bölümünde belirtilen adrese yazmanız gerekir.

 

Paysafe’in Grup Veri Koruma Sorumlusu aşağıda belirtildiği gibidir ve yukarıdaki İletişim bağlantı adresinden veya aşağıdaki adresten iletişime geçilebilir:

Bay Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, Londra, Birleşik Krallık, EC2V 7AD

 

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA)

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız ve tüketici Hizmetlerimizi kullanıyorsanız, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında aşağıda açıklanan belirli haklara sahip olabilirsiniz.

 

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

 

Son 12 ay içinde aşağıdaki kişisel bilgileri topladık:

 • Adınız, yaşınız, doğum tarihiniz, adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, kimliğinizin bir kopyası (ehliyetiniz veya pasaportunuz gibi) ve sosyal güvenlik numaranız ve/veya diğer resmi kimlik veya kayıt verileriniz gibi tanımlayıcılar.
 • Mesleğiniz gibi mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.
 • Çerez Bildirimimizde belirtildiği gibi, ancak Hizmetlerimizi ziyaret etme ve etkileşimde bulunma geçmişi, IP adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili ve otomatik olarak toplanan diğer bilgiler dahil İnternet etkinliği.
 • Sağlanan Hizmetlere ve bunları kullanımınıza bağlı olarak düzenleyici veya dolandırıcılıkla mücadele amacıyla konumunuzu doğrulamamız gerektiği ölçüde coğrafi konum verileri (örneğin, bazı yasalar herhangi bir Hizmetin kullanımı kumar içeriyorsa konumunuzu belirlememizi gerektirebilir).
 • Hesap numaraları, banka ve kredi kartı numaraları, hesap bakiyeleri ve bu hesapları ne kadar süredir tuttuğunuz dahil bankacılık ilişkileriniz hakkındaki bilgiler gibi ticari bilgiler.

 

Bu kişisel bilgileri, hesabınızı oluşturmak ve Hizmetlerimizi size sunmak amacıyla toplamaktayız.

"Kişisel Bilgilerimi Paylaşma veya Satma"

Son 12 ay içinde, yukarıda açıklanan bilgilerden herhangi birini ticari amaçlarımız doğrultusunda, örneğin bağlı kuruluşlarımızla veya size Hizmet sağlamamıza yardımcı olması için bir hizmet sağlayıcı kullanmamızla ilgili olarak üçüncü taraflarla paylaştık. Bu tür hizmet sağlayıcıların kategorileri Bilgilerinizin İfşası bölümünde açıklanmıştır.

Kişisel bilgileri geleneksel anlamda "satmıyoruz", ancak bu terimin CCPA'da kullanıldığı şekliyle kişisel bilgileri satıyoruz. Geçtiğimiz 12 ay içinde, bu tür veri kullanımını devre dışı bırakmayan kullanıcılar için çerez ve benzeri teknoloji kullanımımız yoluyla bireysel tanımlayıcılar sattık. Bu tanımlayıcıları, hedefli çevrimiçi pazarlama sağlayan reklam teknolojisi sağlayıcılarına ve reklam verenlere satıyoruz.

Çerez kullanımınızı, tüm web sitelerimizdeki ve portallarımızdaki "Çerez Ayarları" bağlantısı aracılığıyla erişilebilen çevrimiçi onay panosunda "açabilir" veya "kapatabilirsiniz". Mobil uygulamalarımızda kişisel bilgilerinizin paylaşılmasını veya satılmasını devre dışı bırakmak için lütfen profilinizde bulunan "Gizlilik Ayarları" sekmesini kullanın.

 

Hassas Kişisel Bilgilerin Kullanımını ve İfşasını Sınırlama Hakkı

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hassas kişisel bilgileri talep ettiğiniz hizmetleri veya malları sağlamak dışında herhangi bir amaçla veya yasaların izin verdiği şekilde kullanmamızı sınırlama hakkına sahipsiniz. Bu tür ek amaçlardan kaçınmak için, bu form aracılığıyla veya +1 855 719 2087 numaralı ücretsiz numaramızdan bizi arayarak bizimle iletişime geçin (ücretsiz numara, sabah 9'dan akşam 7'ye kadar erişilebilir)

 

CCPA GİZLİLİK HAKLARINIZ

Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak kullanabileceğiniz haklarınız bulunur. Özellikle de:

 • Erişim hakkı: Hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri, kişisel bilgilerinizin toplandığı kaynak kategorileri, kişisel bilgilerinizi toplamanın veya satmanın iş veya ticari amacı ve ayrıca kişisel bilgilerinizi paylaşabileceğimiz veya sattığımız üçüncü taraf kategorileri ve bu üçüncü taraflara sağlanan kişisel bilgi kategorileri hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgilerin bir kopyasını makine tarafından okunabilir bir formatta bizden isteyebilirsiniz.
 • Sildirme hakkı: Kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etme hakkınız mecut.
 • Kişisel bilgilerinizi sattığımız ölçüde, hakkınızdaki kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmayı durdurmamızı isteme hakkınız mevcut veya çerez ayarlarınızı buradan "kapatabilirsiniz" (bunun, kişisel bilgilerinizin satışını devre dışı bırakmakla aynı etkisi olacaktır).
 • Ayrımcılığa uğramama hakkı: Yukarıda listelenen tüketici haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için ayrımcılığa uğramama hakkına sahipsiniz. Başka bir deyişle, haklarınızdan birini kullanmayı seçtiğiniz için size farklı kalitede hizmet sunmayacağız.
 • Bu hakların kullanılmasıyla ilgili olarak sizin adınıza hareket etmesi için bir kişiyi yetkilendirebilirsiniz, ancak yapılan talebin meşru olduğunu, yani gerçekten sizden geldiğini ve sizin adınıza yapıldığını doğrulamak için belirli adımlar atmamız gerekebilir. Örneğin, temsilciye talebi sizin adınıza göndermesi için yetki verdiğinizi gösteren imzalı izninizi isteyebiliriz.

Kişisel bilgileri güvenlik, dolandırıcılık tespiti ve diğer benzer amaçlarla kullandığımız ve ifşa ettiğimiz durumlarda, bazı haklarınızın sınırlı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, lütfen talebinizin yerine getirilemeyeceği durumlar olabileceğini göz önünde bulundurun. Örneğin, CCPA tarafından izin verildiği üzere, güvenlik olaylarını tespit etmek veya kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı korunmak amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duymamız halinde, bu tür bilgilerin sözleşmeye dayalı ilişkilerimizi veya işlemlerinizi kaydetmek için gerekli olduğu veya yasaların gerektirdiği veya başka bir şekilde izin verdiği durumlarda kişisel bilgilerinizi silme talebine uymayabiliriz.

Haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bunları kullanmak istiyorsanız, İletişim bölümünde verilen bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.

 

İLETİŞİM

 

Kaliforniya'da ikamet edenler +1 855 719 2087 numaralı telefondan (ücretsiz numara, sabah 9 akşam 7 EST) veya yukarıda verilen İletişim bilgilerini kullanarak da bizi arayabilirler.

 

Bu bildirim en son 15 Aralık 2023 tarihinde revize edilmiştir.

Kişisel bilgileri işleyen kuruluşların listesi

Paysafe Grubu, bağlı ortaklıkları ile birlikte Paysafe Group Holdings Limited'den oluşmaktadır. Aşağıda, Paysafe Group'un Küresel Gizlilik Bildirimi kapsamında kişisel bilgileri işleyen Paysafe Group kuruluşlarının bir listesi bulunmaktadır:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Almanya)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (ABD)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (BK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgaristan)
 • Paysafe Bulgaria EOOD İrlanda Şubesi (İrlanda)
 • Paysafe Financial Services Limited (BK)
 • Paysafe Financial Services Limited İrlanda Şubesi (İrlanda)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Limited (Man Adası)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (ABD, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (BK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (ABD, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (ABD, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (ABD, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (İrlanda)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Cebelitarık Şubesi (Cebelitarık)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (İrlanda)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Türkiye)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Arjantin)
 • paysafecard.com MENA DMCC (BAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Meksika)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (İsviçre)
 • Paysafecard.com USA Inc (ABD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Avusturya)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (BK)
 • paysafecard.com Wertkarten (İrlanda Şubesi; İrlanda)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH
 • Prepaid Services Company Limited (BK)
 • SaftPay Inc. (ABD)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Meksika)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (İspanya)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Şili)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kosta Rika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolombiya)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ekvador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brezilya)
 • Skrill Limited (BK)
 • Skrill Limited İrlanda Şubesi (İrlanda)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, ABD)
 • Viafintech GmbH (Almanya)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Şube; İsviçre)