Help

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

INTRODUKSJON

Les denne personvernerklæringen nøye for å forstå våre retningslinjer og vår praksis fullt ut når det gjelder dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Les kortversjonen her. Innbyggere i California kan lese mer i «California Consumer Privacy Addendum.» Innbyggere i Quebec kan lese mer i «Quebec Privacy Notice Addendum». Du finner kontaktinformasjon under Kontakt oss nederst i denne personvernerklæringen for eventuelle tilbakemeldinger eller forespørsler du måtte ha om denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i Paysafe Group, som bruker andre handelsnavn i ulike territorier, og listen over Paysafe-selskaper som innhenter eller behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen finner du nederst i dette dokumentet. Referansen til Paysafe (inkludert «vi», «oss» eller «vår») inkluderer disse selskapene og alle relevante datterselskaper. Denne personvernerklæringen overstyrer ingen av rettighetene dine under den lokale personvern- og databeskytelseslovgivningen som gjelder i din jurisdiksjon.

Referanser til «deg» i denne personvernerklæringen handler om personen som ber om, har tilgang til eller søker om å bruke tjenestene (som definert nedenfor), enten på egen konto eller på vegne av en virksomhet, eller med representanter eller tredjeparter som opptrer på dine vegne. Dette inkluderer, i forbindelse med en kunde eller potensiell kunde av Paysafe, alle enkeltmannsforetak og alle ledere, inkludert administrerende direktører og økonomidirektører, alle andre direktører og styremedlemmer, aksjonærer, partnere og reelle eiere av en kunde, samt personale eller representant som har tilgang til eller bruker, leverer eller ber om tjenestene på vegne av en kunde. En separat personvernerklæring gjelder for Paysafes medarbeidere og kandidater.

Paysafe forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine og vil ta alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger behandles trygt og sikkert og blir innhentet, brukt, lagret og utlevert i samsvar med denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen (sammen med våre brukervilkår når det gjelder spesifikke tjenester du kanskje kjøper eller bruker) gjelder:

 • nettportaler, funksjoner og tjenester som leveres til deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller våre betalingspaneler som våre kunder kan bruke på sine nettsteder,
 • når du ber om, søker om å bruke og/eller bruker produkter og tjenester fra Paysafe (inkludert lojalitets- eller belønningsprogrammer, poengbasert eller ikke («Lojalitet)»), og når du ber om endringer av tjenestene du bruker,
 • din bruk av programvare, inkludert terminaler, mobil- og PC-apper levert av Paysafe, og
 • e-post, andre elektroniske meldinger som SMS, telefon, nettchat, nettsted/portal og annen kommunikasjon (i alle medier) mellom deg og Paysafe.

Samlet kalles disse «Tjenester» i denne personvernerklæringen.

INFORMASJON VI INNHENTER OM DEG

Personopplysninger og andre upersonlige opplysninger

Vi innhenter og behandler personopplysninger og andre upersonlige opplysninger som gjelder deg.

Personopplysninger er opplysninger som brukes til å identifisere en person, enten direkte eller indirekte.

Paysafe innhenter også upersonlige opplysninger, eller kan anonymisere personopplysninger, for å endre disse til upersonlige opplysninger. Upersonlige opplysninger er informasjon som ikke identifiserer en person, enten direkte eller indirekte. Paysafe kan innhente, opprette, lagre, bruke og utlevere slik upersonlig informasjon i samsvar med et hvilket som helst forretningsformål som anses som rimelig. Paysafe kan for eksempel bruke innhentet transaksjonsopplysninger til kommersielle formål, som trendanalyse og bruk av dataanalyse for å få mer informasjon og innsikt om betalingsmønstre og bruk.

Hvis IP-adresser (eller lignende identifikatorer) er tydelig definert som personopplysninger etter lokal lovgivning, og der slik lokal lovgivning gjelder for tjenestene, vil vi behandle slike identifikatorer som personopplysninger.

Vær oppmerksom på at Paysafe leverer tjenester både til privatpersoner og forretningsvirksomheter. Denne personvernerklæringen gjelder for begge og må leses og tolkes deretter.

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan samle inn sensitive personopplysninger, såkalte spesialkategorier av personopplysninger eller sensitiv informasjon. Slik informasjon kan være relatert til:

 • Rase eller etnisk opprinnelse
 • Politiske meninger
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmedlemskap
 • Genetiske data
 • Biometriske data
 • Helseopplysninger
 • Informasjon om sexliv eller seksuelle legning
 • Informasjon om straffbare forhold eller påståtte forbrytelser
 • Informasjon om sanntidsposisjon

Lokal lovgivning kan forby eller begrense bruken av slik informasjon og kreve oppfyllelse av spesifikke forpliktelser. I Europa vil GDPR generelt sett kreve et sekundært rettslig grunnlag for slik behandling, slik som (a) ditt uttrykkelige samtykke, (b) å etablere, hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, (c) hensyn til vesentlig offentlig interesse, eller (d) der behandling er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller interessene til en annen person.

INNHENTING AV INFORMASJON

Vi innhenter følgende informasjon på følgende måter:

Informasjon du leverer til oss: vi mottar og lagrer personopplysninger (inkludert økonomisk informasjon) du leverer til oss, inkludert når du (eller din virksomhet) ber eller søker om bruk av tjenestene, registrerer deg for bruk av våre nettsider og/eller å bruke våre tjenester, laster opp og/eller lagrer informasjon hos oss ved bruk av tjenestene, og når du kommuniserer med oss via e-post, SMS, et nettsted eller en portal, via telefon eller andre elektroniske hjelpemidler, f.eks., ved å kontakte oss om din konto eller dine transaksjoner. Slik informasjon kan referere til eller være tilknyttet deg eller dine kunder, og inkluderer:

 • Navn, inkludert fornavn og etternavn, fødselsdato, alder, e-postadresse, fakturaadresse, brukernavn, passord og/eller foto, biometrisk informasjon, adresse, yrke, nasjonalitet og bostedsland, kopi av ID-dokument, som førerkort eller pass, fødselsnummer og/eller andre ID-dokumenter utstedt av eller opplysninger som er registrert hos dine lokale myndigheter,
 • Kortets kontonummer, utløpsdato, CVC/CVV-nummer (kortets sikkerhetskode), kontonumre, saldo og hvor lenge du har hatt disse kontoene, informasjon om bank og/eller kortutsteder,
 • Informasjon relatert til alle varer som er kjøpt, inkludert hvor de ble kjøpt, verdi, dato og klokkeslett og alle tilbakemeldinger som er gitt i forbindelse med slikt kjøp, inkludert reiserelaterte personopplysninger når du eller din kunde kjøper flybilletter eller andre reiserelaterte tjenester,
 • Informasjon om din bruk av tjenestene, som hvor ofte du foretar transaksjoner hos oss, gjennomsnittlig transaksjonsvolum, saldo, og personer og forhandlere du sender penger til og hvem du mottar penger fra og, der du gir samtykke til dette, informasjon fra kontaktlisten din,
 • Poeng eller belønninger opptjent eller innløst via et lojalitetsprogram,
 • Bilder og videoer som er tatt under Paysafe-arrangementer der du er registrert, for distribusjon til andre deltakere og i vårt kampanjemateriell for fremtidige arrangementer, og
 • All annen informasjon som du eller din kunde leverer til oss eller som genereres i forbindelse med bruk av tjenestene.

Vi kan også behandle personopplysninger om sårbare registrerte i tilfeller der vi er pålagt å gjøre dette i samsvar med gjeldende lovgivning. Hva som utgjør en sårbar registrert varierer avhengig av jurisdiksjon. Hvis du har spørsmål om eller har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med oss via Kontakt oss nedenfor.

Informasjon vi innhenter om deg automatisk: Paysafe mottar og lagrer informasjon automatisk når du samhandler med Paysafe, uavhengig av om du åpner en konto eller gjennomfører en transaksjon hos oss, for eksempel via informasjonskapsler eller lignende teknologi. Vi innhenter også informasjon når din nettleser får tilgang til tjenestene eller annonser og annet innhold levert av eller på vegne av Paysafe på andre nettsteder, eller når du klikker på e-postmeldinger. Innhenting av denne informasjonen gjør at vi bedre kan forstå de som bruker og interagerer med Paysafe, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på nettstedet som interesserer dem. Vi bruker denne informasjonen til analyseformål og til å forbedre nettstedets kvalitet og relevansen av våre tjenester for besøkende og kunder. Vi kan bruke slik informasjon for reguleringsformål, interne kontroller, svindel og risikostyring. Slik informasjon inkluderer:

 • Teknisk informasjon, inkludert IP-adressen som brukes til å koble din PC eller enhet til internett, din påloggingsinformasjon, type nettleser og versjon, type utstyr, tidssone, type nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem, hvor ofte og hvor lenge du besøker nettstedet vårt og hvilke lenker du klikker på. Av svindel- og sikkerhetsformål er bruken av proxy IP-adresser generelt sett forbudt når du kobler deg til Paysafe-systemer,
 • Informasjon om ditt besøk, eller om du åpnet en e-postmelding, inkludert geolokalisering, full URL-klikkstrøm til, via og fra vårt nettsted (inkludert dato og klokkeslett), produkter eller tjenester du har sett eller søker etter, nettsidens responstid, nedlastingsfeil, hvor lenge du besøker visse nettsider, informasjon om interaksjon med nettsidene (som rulling, klikk og holding av musepeker over et objekt), samt metoder som brukes for å gå ut av nettsiden og alle telefonnumre som brukes til å ringe vår kundeservice.

Informasjon innhentet fra våre apper: hvis du laster ned eller bruker mobil- eller PC-apper fra Paysafe, kan vi motta informasjon om din plassering og enhet eller tjenesten du bruker (inkludert hvor betalingen finner sted). Enkelte enheter tillater at apper får tilgang til lokaliseringsdata i sanntid (for eksempel GPS). Våre mobil- eller PC-apper kan innhente slik informasjon fra din mobilenhet eller PC når som helst når du laster ned eller bruker våre apper, dersom enheten din har aktivert lokaliseringsdata i sanntid. Dersom det er nødvendig, vil vi alltid forsøke å varsle deg dersom vi har til hensikt å innhente lokaliseringsdata i sanntid, samt innhente ditt samtykke der dette er påkrevet etter lovgivningen. Vi kan bruke slik informasjon for reguleringsformål, interne kontroller, svindel og risikostyring, for å få en bedre forståelse av transaksjonsmønstre og for å optimalisere brukeropplevelsen.

E-post og annen kommunikasjon: vi kan motta informasjon om deg din bruk av tjenestene når vi kommuniserer med hverandre, inkludert når du åpner meldinger fra oss og via bruken av elektroniske identifikatorer (noen ganger kjent som «enhetsfingeravtrykk»), som IP-adresser eller telefonnumre.

Informasjon fra andre kilder: vi kan motta informasjon om deg fra andre kilder og legge denne til vår kontoinformasjon, inkludert når du søker om å bruke tjenestene. Vi jobber for eksempel i nært samarbeid med, og mottar informasjon fra, tredjeparter som forretningspartnere, banker og andre finansinstitusjoner, forhandlere, underleverandører av tekniske, betalings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeinformasjonleverandører, statlige oppføringer og databaser, sosiale medier (inkludert innlegg fra eller om deg eller oss), kredittvurderingsbyråer og svindelforebyggende byråer. Kredittvurderingsbyråer og svindelforebyggende byråer er beskrevet nedenfor. Vi kan også gå gjennom offentlige kommentarer og meninger på sosiale medier (som Facebook og Twitter/X) for å få en bedre forståelse av våre kunder og vår levering og utvikling av tjenestene.

Informasjon om andre personer: hvis du gir oss informasjon om andre personer, må disse være informert av deg på forhånd (som ved å gi dem denne personvernerklæringen), og du må sørge for at du har lov til å gjøre dette.

SLIK BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER   

Vi kan bruke og dele personopplysningene vi innhenter til følgende formål:

 • For å kunne levere våre tjenester til deg og din forretningsvirksomhet, inkludert oppfylle Paysafes forpliktelser overfor deg eller til finansinstitusjoner eller andre institusjoner i forbindelse med tjenestene vi leverer til deg (og/eller din forretningsvirksomhet). I slike tilfeller vil vi registrere og spore informasjon om transaksjoner du (og/eller dine kunder) gjennomfører i forbindelse med tjenestene, analysere og rapportere om din (og/eller dine kunders) bruk av lojalitetstjenester, forenkle innhenting eller innløsing av poeng eller andre belønninger i forbindelse med lojalitetsprogrammet, varsle deg om viktige endringer eller utviklinger på vårt nettsted, eller om våre varer og tjenester,
 • For å forbedre og utvikle vår virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, å optimalisere våre nettsteder/portaler, produkter og tjenester. Dette kan omfatte bruk av informasjon du fyller ut i skjemaer, men ikke sender til oss, for eksempel ved å bruke informasjonen til å optimalisere nettstedene våre og til å kontakte deg for kundeserviceformål i forbindelse med det aktuelle skjemaet. Vi kan også bruke dine personopplysninger til å utvikle og teste nye produkter og tjenester, inkludert i vårt sikre og regulerte testmiljø, eller i noen tilfeller hos våre leverandørers testmiljøer,
 • For å håndtere og håndheve våre rettigheter, brukervilkår eller andre kontrakter vi har med deg (og/eller din forretningsvirksomhet), inkludert å håndtere alle omstendigheter der transaksjoner, belønninger eller poeng bestrides, håndtere, etterforske og løse klager, eller innkreve gjeld eller hvis du blir insolvent,
 • For å håndtere og redusere våre kredittrisikoer og brudd på forretningsvilkår. Hvis du søker om et av våre finansprodukter, kan vi få tilgang til din (og/eller din forretningsvirksomhets) økonomiske situasjon i den grad dette tillatt etter de gjeldende brukervilkårene. Denne kredittsjekken påvirker også alle tilknyttede parter som direktører/styremedlemmer, aksjonærer og ledere. Dette kan vi gjøre ved å motta og dele informasjon fra og med kredittvurderingsbyråer og svindelforebyggende byråer. Denne kredittsjekken vil også påvirke andre du har en felles konto med eller tilsvarende finansiell tilknytning til. Hvis det er tale om en felles søknad og en slik kobling ikke allerede eksisterer, kan man opprette en. Disse lenkene vil være gyldige frem til du sender et «varsel om oppheving» til kredittvurderingsbyråene i den grad slik oppheving er tillatt. Husk at byråene registrerer våre henvendelser som kan bli sett av andre selskaper som foretar egne kredittundersøkelser, og et «fotavtrykk» kan plasseres på kredittfilen din, uavhengig av om du blir akseptert som kunde hos oss. Hvis du er direktør/styremedlem, vil vi søke om bekreftelse fra kredittvurderingsbyråene om at boligadressen du har oppgitt, er den samme som finnes i et relevant foretaksregister (der dette er aktuelt). Når du bruker våre tjenester, vil vi i tillegg gi kredittvurderingsbyråene informasjon om hvordan du håndterer dine kontoer. Dersom du ikke gjør opp for deg fullt ut og til riktig tid, vil kredittvurderingsbyråene registrere utestående gjeld og kan dele denne informasjonen med andre organisasjoner som utfører lignende kontroller som oss. Registrene arkiveres vanligvis i seks år hos slike byråer etter at de er avsluttet, enten ved at du har gjort opp for deg eller ved mislighold, selv om oppbevaringsperioden kan være forskjellig blant ulike byråer og på ulike territorier. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om vår bruk av kredittvurderingsbyråer, ta kontakt med oss,
 • For å bekrefte identiteten din, forebygge og/eller oppdage svindel, økonomisk kriminalitet, håndtere risiko og beskytte oss selv, våre kunder og integriteten til finanssystemet. For disse formålene kan vi behandle og/eller utlevere sensitive personopplysninger (noen ganger kjent som spesialkategorier av personopplysninger, inkludert biometriske data). Når vi bekrefter identiteten din vil våre godkjente tredjepartsleverandører bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi for å fastslå om selfien samsvarer med bildet på ID-dokumentet og for å forebygge svindel.  I løpet av denne prosessen genereres biometriske data ved å opprette et digitalt kart av ansiktet ditt for å utføre ansiktsmatching.  Dine biometriske data brukes også av Paysafe for å sikre kontinuerlig forbedring av våre svindelmodeller.  Vi vil innhente samtykke fra deg før vi behandler dine biometriske data.  Hvis du ønsker å vite mer om våre retningslinjer i forbindelse med dine biometriske data, eller vår bruk av andre sensitive eller spesialkategorier av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss via informasjonen under «Kontakt oss».
 • For å forebygge, oppdage og forfølge svindel og annen kriminalitet og misbruk av finanssystemet, eller for å bistå andre med det ovenstående, inkludert manglende oppfyllelse av forretningsvilkår, og som kan involvere deling av relevant eller nødvendig informasjon vi har innhentet eller utledet fra tredjeparter til slike formål. Paysafe deltar i antisvindelinitiativer som involverer evaluering av deg (og/eller dine kunder) og overvåking av dine transaksjoner og/eller lokaliseringer, for å oppdage mønstre som krever etterforskning eller for å profilere og evaluere sannsynligheten for svindel ved manglende oppfyllelse av våre eller andres forretningsvilkår, inkludert krav i forbindelse med politisk eksponerte personer (PEPs) og sanksjonerte privatpersoner. Dette kan vi gjøre ved å bruke produkter eller tjenester fra tredjeparter. Hvis du gir oss feil eller unøyaktig informasjon om deg selv eller vi identifiserer eller mistenker svindel eller kriminelle handlinger, kan vi sende informasjonen din til svindelforebyggende byråer og politiet, og vi kan velge å iverksette rettslige skritt mot deg. Med det formål å forebygge, oppdage og forfølge svindelforsøk vil vi utlevere dine biometriske data i samsvar med gjeldende lovgivning eller i tilfeller vi er juridisk forpliktet til å utlevere slike data, slik som rettslige pålegg eller forespørsler fra politiet eller andre myndigheter,
 • For å kontakte deg om din konto, varsle deg om potensielle problemer, og svare på dine spørsmål til oss,
 • For å håndtere risikoer, som risiko forbundet med kreditt og valutaveksling, samt styrke informasjonssikkerheten,
 • Vi kan bruke informasjon relatert til økonomisk velvære og andre kreditt- eller risikofaktorer, der dette er tillatt etter lovgivningen, for å kunne ta beslutninger om prisene på tjenestene våre.
 • For å sende markedsføringsmeldinger, for å gi deg informasjon om produkter og tjenester du har forespurt eller som vi tror vil være interessante for deg, for å innhente dine synspunkter om våre varer, tjenester og nettsteder. I forbindelse med markedsføring, markedsundersøkelser og lignende aktiviteter kan vi bruke dine personopplysninger til slike formål uavhengig av om du er kunde eller fortsetter å motta tjenestene. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsførings- eller kampanjeinformasjon fra Paysafe, kan du alltid avslutte dette. Du finner mer informasjon om dette under «Dine personvernrettigheter,»
 • For å oppfylle gjeldende lokal og nasjonal lovgivning,
 • For å oppfylle anmodninger fra myndigheter og politiet i saker som har offentlig interesse eller fra kommersielle organisasjoner du har eller har hatt et forretningsforhold med, for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte våre legitime interesser eller interessene til andre personer, som å bistå myndighetene eller andre organisasjoner i kampen mot kriminalitet og terrorisme, og
 • For å oppfylle kortreglene eller andre forretningsvilkår.

Hvis du gir opplysninger som skal publiseres eller vises på offentlige områder på nettstedet/portalen eller overføres til andre brukere på nettstedet/portalen eller til tredjeparter, bekrefter du at slike opplysninger kan brukes av alle tredjeparter som får tilgang til disse opplysningene, og til alle formål.  Denne informasjonen legges ut av deg på egen risiko, og du må oppfylle brukervilkårene til slike nettsteder.

UTLEVERING AV DIN INFORMASJON

Vi utleverer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig til andre unntatt i tilfeller som beskrevet i denne personvernerklæringen, og som er tillatt eller påkrevet i samsvar med gjeldende lovgivning, og/eller til formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert:

 • Innenfor Paysafe Group for å hjelpe oss med å levere våre tjenester og for vår interne kunderelasjonshåndtering, samt formål som analyser og rapporter,
 • Til mottakere/sendere av betaling i forbindelse med en spesifikk transaksjonen (generell informasjon er begrenset til fullt navn og e-postadresse),
 • Kredittvurderingsbyråer (der dette er tillatt under brukervilkår eller andre kontraktsvilkår) som beskrevet ovenfor. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi bruker kredittvurderingsbyråer,
 • Svindelforebyggende byråer som beskrevet ovenfor, inkludert Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau, samt andre organisasjoner som hjelper oss med å håndtere svindel og forretningsrisiko,
 • Tredjeparts kreditt- og finansinstitusjoner (som tillatt iht. brukervilkår eller andre kontraktsvilkår), inkludert kredittinstitusjonen der sender eller mottaker (og deres forretningsvirksomheter) har sine bankkonto(er) og kort som regulerer utstedelse og bruk av kreditt-, debet,- kjøpe- eller andre betalingskort, alternative betalingsplaner og andre finansinstitusjoner som kan behandle og som ikke er under Paysafes kontroll eller for handlinger eller unnlatelser der Paysafe kan holdes ansvarlig,
 • I tilfeller der vi leverer tjenester via tredjeparter som banker og andre organisasjoner, kan vi være forpliktet til å utlevere din informasjon (inkludert prinsipper som «Kjenn din kunde» og «formuens opprinnelse») med slike organisasjoner for å bistå ved deres lovmessige forpliktelser eller risikovurderinger,
 • Tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert leverandører som hjelper oss med levering av tjenestene, inkludert å behandle ordrer, oppfylle ordrer, behandle betalinger, håndtere kreditt-, sikkerhets-, sektor- og svindelrisiko, ID-verifisering og aktiviteter som markedsføring og markedsundersøkelser som utføres på vegne av Paysafe. Noen ganger kan vi bruke tjenester fra tredjepartsleverandører i arbeidet med å levere tjenester som krever bruk av dine personopplysninger, inkludert formål som testing av data i sanntid og hvilke sikkerhetstiltak som skal implementeres,
 • Tredjeparter som ikke er underlagt våre instruksjoner som tjenesteleverandør (men som har egne lovmessige forpliktelser for datasikring), for å forenkle levering av tjenestene. For eksempel banker og organisasjoner som forenkler aksjehandel, kjøp/salg av kryptovaluta og andre finansinstrumenter,
 • For å hindre og/eller oppdage svindel, økonomisk kriminalitet, håndtere risiko og for å beskytte oss selv og våre kunder på en bedre måte, kan det være nødvendig å behandle og utlevere sensitive personopplysninger (noen ganger kjent som spesialkategorier av personopplysninger) til tredjeparter som hjelper oss med håndteringen av slike risikoer, inkludert ID-verifisering,
 • I tilfeller der vi er pålagt eller det er tillatt ved lov, kan Paysafe være forpliktet til å videresende informasjon om deg til myndigheter og politi over hele verden, eller i tilfeller der vi anser dette som riktig eller nødvendig. Slik utlevering kan også inkludere henvendelser fra statlige organer eller offentlige myndigheter, eller kommersielle organisasjoner du har hatt et forretningsforhold med, og som søker å redusere svindel- eller kredittrisikoer, eller manglende oppfyllelse av forretningsvilkår, eller formål som rettstvister eller rettslige prosesser, nasjonal sikkerhet eller i tilfeller der vi anser informasjonen som av nasjonal eller offentlig interesse eller i andre tilfeller der utlevering er tillatt etter lovgivningen. Paysafe vil vanligvis ikke motsette seg pålegg fra domstoler eller lignende pålegg som krever utlevering,
 • Virksomhetsoverdragelser. Paysafe kan kjøpe eller selge forretningsenheter eller datterselskaper. I slike tilfeller kan vi overføre eller motta kundeinformasjon som aktiva/ressurs. Uten å begrense det ovenstående, dersom vår virksomhet skulle inngå et samarbeid med, eller blir solgt eller fusjoneres med en annen forretningsenhet, kan dine personopplysninger utleveres til våre forretningspartnere eller eiere. Under slike forhold vil vi informere mottaker om at din informasjon skal behandles iht. standardene beskrevet i denne personvernerklæringen, og
 • Informasjonen også brukes til andre formål der du har gitt oss spesifikk tillatelse.

 

Med unntak av det som er nødvendig for å gjennomføre tjenestene og som beskrevet ovenfor/vedlagt, vil ikke Paysafe selge, leie ut, dele eller på annen måte utlevere personopplysninger om sine kunder til tredjeparter for tredjeparters markedsføringsbruk uten at dette oppfyller alle nødvendige lovmessige forpliktelser (f.eks., samtykke, velge bort eller som tillatt etter gjeldende lovgivning). California Consumer Privacy Act bruker en svært bred definisjon av «datasalg» og innbyggerne i California må lese CCPA-punktet nedenfor om dette.

SVINDELFOREBYGGENDE BYRÅER

Personopplysninger vi har innhentet fra deg vil deles med svindelforebyggende byråer som vil bruke disse opplysningene til å forebygge svindel og hvitvasking og for å verifisere identiteten din. Hvis det oppdages svindel kan du bli nektet visse tjenester eller finansiering. Svindelforebyggende byråer kan lagre personopplysninger i ulike tidsperioder. Hvis vi, et svindelforebyggende byrå finner ut at du utgjør en svindel- eller hvitvaskingsrisiko, kan vi nekte å levere tjenester eller finansiering du har forespurt, eller vi kan avslutte leveringen av eksisterende tjenester til deg. Svindelforebyggende byråer vil føre et register over svindel- eller hvitvaskingsrisiko, noe som kan føre til at andre også kan nekte å levere tjenester eller finansiering til deg.

Hvis du er innbygger i Storbritannia vil personopplysningene deles med Cifas. Les mer om hvordan personopplysninger brukes av Cifas og dine personvernrettigheter her.

SLIK JOBBER VI MED ANDRE TJENESTER OG PLATTFORMER

Du kan koble kontoen din til en tredjepartskonto eller -plattform hvis dette er tilgjengelig. Med hensyn til formålene med denne personvernerklæringen er en «kontoforbindelse» med en slik tredjepart en forbindelse du selv godkjenner eller aktiverer for å koble kontoen din til en tredjepartskonto, betalingsinstrument eller plattform. Når du godtar en slik forbindelse vil Paysafe og tredjeparten utveksle personopplysninger og annen informasjon. Eksempler på kontoforbindelser inkluderer:

 • når du kobler kontoen din til en tredjeparts dataaggregering eller betalingstjenester eller bank, hvis du oppgir kontoens brukernavn og passord til et slikt selskap, eller
 • bruker kontoen til å betale en forhandler eller la en forhandler belaste kontoen din.

 

Hvis du oppretter en kontoforbindelse kan vi motta informasjon fra tredjeparten om deg og din bruk av tredjepartens tjenester. Hvis du kobler kontoen til en tredjepart, har vi tilgang til saldo og transaksjonsopplysninger, f.eks. kjøp og pengeoverføringer. Vi vil bruke informasjonen vi mottar fra en tredjepart via en kontoforbindelse i samsvar med denne personvernerklæringen.
 

Informasjonen vi deler med en tredjepart basert på en kontoforbindelse vil brukes og utleveres i samsvar med tredjepartens personvernpraksis. Før du godkjenner en kontoforbindelse bør du lese gjennom personvernerklæringen til tredjeparten du godkjente kontoforbindelsen med, og som vil få tilgang til personopplysningene dine som en del av kontoforbindelsen. For eksempel kan personopplysninger som Paysafe deler med en tredjepartskonto eller -plattform, slik som sosiale mediekontoer deles, med visse andre tredjeparter, inkludert myndighetene, avhengig av kontoens og plattformens personvernpraksis.

OVERVÅKNING

Vi kan overvåke eller ta opp/registrere telefonsamtaler, e-postmeldinger, nettchat eller annen kommunikasjon med deg av lovmessige, sikkerhetsmessige, kvalitetssikrings- eller opplæringsformål. Når du besøker våre kontorer, kan CCTV, adgangskontrollsystemer og/eller andre overvåkingssystemer være i bruk av sikkerhetsgrunner, helse- og sikkerhetsmessige årsaker, samt kontoradministrative formål.

HVOR VI LAGRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi, våre tjenesteleverandører og andre parter vi kan dele dine personopplysninger med (som beskrevet ovenfor) kan behandle dine personopplysninger i territorier som ligger utenfor EU/EØS-området eller utenfor territoriet du er bosatt. Informasjonen kan også behandles av personale (våre eller leverandørers medarbeidere) utenfor EU/EØS-området eller i territoriet der personopplysningene ble innhentet. Slikt personale kan blant annet være engasjert i oppfyllelse av ordrer, behandling av betalingsinformasjon og supporttjenester for å kunne levere tjenestene. Disse landene kan ha personvernstandarder som avviker fra (og i enkelte tilfeller, er lavere enn) standardene i territoriet du er bosatt.

Under slike omstendigheter vil vi iverksette nødvendige tiltak for å sikre dine personopplysninger iht. denne personvernerklæringen og gjeldende personvernforordning, inkludert bruk av nødvendige sikringstiltak som er påkrevet etter gjeldende lovgivning for å sikre at ulike former for internasjonale dataoverføringer er lovlige. Paysafe bruker vanligvis «Modellklausuler» som er godkjent av EU-kommisjonen ved kontraktsinngåelse med tredjeparts datamottakere utenfor EU/EØS-området til formål som behandling av personopplysninger som overføres utenfor EU/EØS-området.

SLIK SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske/administrative tiltak som er utformet for å sikre dine personopplysninger mot utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og utlevering. Disse tiltakene omfatter:

 • Skriftlig informasjonssikkerhetsprogram (WISP),
 • Sikkerhetsansvarlig (CISO) som overvåker, implementerer og håndhever IT-sikkerhetsprogrammet,
 • Personvernombud (CPO) som overvåker, implementerer og håndhever personvernprogrammet,
 • Kontinuerlig evaluering og overvåkning av sårbarhet,
 • Retningslinjer og prosedyrer for risikostyring innen IT-sikkerhet,
 • Etablert plan for hendelsesrespons,
 • Tilgangskontroll til IT-systemer, utformet for å autentisere brukere og tillate tilgang kun for autoriserte personer,
 • Begrense tilgang til fysiske steder som inneholder personopplysninger til autoriserte personer,
 • Sikre alle personopplysninger, både under overføring og ved lagring,
 • Flerfaktorautentisering for alt personale med tilgang til personopplysninger,
 • Opprettholde revisjonsspor relatert til intern og ekstern tilgang til og modifikasjoner av personopplysninger,
 • Tilpasset praksis for sikkerhetsutvikling ved egenutviklede applikasjoner,
 • Gjennomføre intern IT-sikkerhetskontroll av tredjeparts tjenesteleverandører,
 • Gjennomføre regelmessig opplæring om sikkerhetsbevissthet.

 

Informasjonssikkerhet avhenger også av deg. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord eller tilgangskode for tilgang til visse deler av nettstedet/portalen eller mobilapper og lignende, er du selv ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden hemmelig. Du må ikke dele ditt passord og/eller tilgangskode med noen. Du må sørge for at det ikke forekommer uautorisert bruk av ditt passord og tilgangskode. Paysafe vil handle på anvisninger og informasjon fra enhver person som taster inn ditt brukernavn og passord, og du forstår at du er ansvarlig for all bruk og alle handlinger ved bruk av din konto, med mindre annet er lovfestet. Du må omgående varsle Paysafe om alle endringer av opplysninger du har levert til oss.

Overføring av informasjon via internett er dessverre ikke helt trygt. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for informasjon som blir overført til vårt nettsted, med mindre du kommuniserer denne gjennom en sikker kanal vi har etablert. Når vi har mottatt din informasjon, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forhindre uautorisert tilgang.

SÅ LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for formålet som slik informasjon ble innsamlet, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd etter gjeldende lovgivning. 

Dette betyr at hvis du bruker tjenestene, vil vi lagre personopplysningene dine så lenge dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene og alle tilknyttede legitime forretningsformål. Dette inkluderer bruk og lagring av personopplysningene dine når du søker om en eller flere av våre tjenester, uavhengig av om du fullfører en slik søknadsprosess eller blir godkjent som kunde hos oss. Kontoinformasjonen kan for eksempel lagres i opptil syv år etter at kontoen er avsluttet i samsvar med foreldelsesfrister ved eventuelle klager eller rettstvister. Vi kan også være pålagt å lagre informasjon, for eksempel i forbindelse med lover og regler tilknyttet anti-korrupsjon og hvitvasking av penger eller etter pålegg fra politi eller andre offentlige myndigheter. Husk at relevante lagringsvilkår kan variere avhengig av jurisdiksjon.

Vi vil lagre personopplysninger som dokumentasjon på vårt forretningsforhold med deg, uavhengig av om du har gjennomført økonomiske transaksjoner hos oss, for revisjonsformål og oppfyllelse av gjeldende lovgivning, til å behandle henvendelser/forespørsler eller klager/tvister, inkludert å gå til rettslige skritt eller forsvare oss mot juridiske krav. Vi kan også fortsette å sende deg direkte markedsføring, i samsvar med lokale lover og regler dersom du ikke har sagt nei til slik markedsføring.

Vi kan også bruke dataminimering for å beskytte personopplysningene dine, også kjent som pseudonymisering. Når det ikke lenger er behov for å lagre informasjonen din, kan vi anonymisere eller aggregere denne informasjonen med annen informasjon slik at den blir upersonlig, som et alternativ til sletting.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Avhengig av jurisdiksjonen eller bostedslandet ditt, kan du ha følgende rettigheter:

 • Rett til å bli informert: inkludert denne personvernerklæringen.
 • Rett til innsyn: be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
 • Rett til sletting: be om sletting av informasjonen din.
 • Rett til begrensning: be om at vi begrenser behandlingen av informasjonen din.
 • Rett til retting: be om at vi retter informasjonen vi har om deg.
 • Rett til dataportabilitet: be om at vi gir deg eller en annen organisasjon en elektronisk kopi av informasjonen du har gitt oss.
 • Rett til å protestere: be om at vi stanser behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å reservere deg mot markedsføring: fjerne informasjonen din fra vår markedsføringsdatabase.
 • Rettigheter relatert til automatisert beslutningstaking inkludert profilering: se avsnittet «Automatisert beslutningstaking» nedenfor.
 • Rett til å reservere deg mot salg av informasjonen din

 

Disse rettighetene kan være gjeldende under en rekke bestemmelser, f.eks. personvernforordningen (GDPR), som gjelder for EU/EØS-borgere. California Consumer Protection Act (CCPA), som gjelder for innbyggere i California, er beskrevet i California Consumer Privacy Addendum nedenfor.

Dessuten kan slike rettigheter være kvalifiserte eller begrensede. Vi kan for eksempel ikke tvinges til å oppfylle forespørselen din ettersom vi kan være pålagt å fortsette behandlingen i samsvar med gjeldende lovgivning, eller sende en klage. Vi kan heller ikke slette opplysninger hvis du fortsetter å bruke våre tjenester eller der slike opplysninger er nødvendig for å registrere vårt forretningsforhold, som påkrevd etter gjeldende lovgivning (for eksempel krav til lagring av antisvindel- eller «kjenn din kunde»-identifisering og verifisering), eller til formål som å forsvare oss mot rettslige krav eller gå til rettslige skritt.

Når du avslutter ditt forretningsforhold med oss eller slutter å bruke tjenestene våre, har vi rett til å lagre informasjonen din i en rimelig tidsperiode som dokumentasjon på vårt forretningsforhold med deg, som forklart tidligere. Dette vil også skje i samsvar med våre interne retningslinjer og prosedyrer om lagring. Les mer om lagring av personopplysninger i det relevante avsnittet i denne personvernerklæringen.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket om at vi bruker dine personopplysninger etter personvernforordningen (GDPR) når som helst. Når du trekker tilbake samtykket, vil ikke dette påvirke lovligheten av behandlingen vår før du trekker samtykket tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysningene iht. lovlig behandling av andre grunner enn gitt samtykke. Du kan for eksempel stanse all markedskommunikasjon vi sender deg ved å klikke på «Avmeld»- eller «Velg bort»-lenken i kommunikasjonen du mottar eller iht. instruksjonene som medfølger hver enkelt kommunikasjon, men vi vil fortsatt sende deg drifts- eller servicemeldinger i forbindelse med dine tjenester.

Du har alltid rett til å klage til Datatilsynet over vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Kontakt Datatilsynet for mer informasjon. Du kan også gå til søksmål for å kreve erstatning for skade eller ubehag forårsaket av vår manglende overholdelse av personvernlovgivningen.

Les mer om rettighetene dine eller hvordan du utøver dem på vår dedikerte rettighetsside på Paysafecard-nettstedet. Her kan du sende en forespørsel om å utøve rettighetene dine direkte til det relevante teamet. Du kan også kontakte oss via Kontakt oss.

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

I enkelte tilfeller kan vår bruk av personopplysninger føre til automatiserte beslutninger (inkludert profilering) som påvirker deg juridisk eller tilsvarende.

Automatisert beslutningstaking betyr at en beslutning som berører deg er maskinbasert (inkludert bruken av algoritmer eller kunstig intelligensmodeller basert på maskinlæring), uten menneskelig gjennomgang. Vi kan for eksempel bruke automatiserte beslutninger til å fullføre kreditt- eller risikovurderinger når du søker om visse tjenester eller for å gjennomføre svindelkontroll, som forklart i delen Hva vi bruker personopplysninger til. Slike vurderinger vil sannsynligvis involvere flere datapunkter, inkludert adresse, land, brukernavn- og passordsikkerhet og din bruk av produktene våre. Dette kommer i tillegg til datapunktene i delen Innsamling av informasjon. Konsekvensene for deg kan innebære at vi ikke kan levere tjenester til deg eller bare vil levere tjenester basert på spesifikke vilkår, inkludert ytterligere legitimasjonskontroll, formuesverdi og/eller finansieringskilde.

Vi har iverksatt tiltak for å sikre rettighetene og interessene til personer med personopplysninger som er underlagt automatisert beslutningstaking. I tillegg, hvis du bruker tjenestene i EU/EØS-området når vi tar en automatisert beslutning om deg, har du rett til å protestere mot beslutningen for å uttrykke ditt synspunkt og kreve en manuell gjennomgang av beslutningen. Vi skal oppfylle slik lovgivning i den grad slike rettigheter er lovpålagt i andre territorier og gjelder for tjenestene. For å utøve denne rettigheten, må du fylle ut vårt dedikerte rettighetsskjema eller kontakte oss via kontaktinformasjonen under Kontakt oss.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Paysafe vil kun behandle dine personopplysninger iht. gjeldende lovgivning. Slik lovgivning varierer i forskjellige territorier, og du kan få mer informasjon hvis du kontakter oss. Generelt vil Paysafe enten behandle:

 • Basert på ditt samtykke, som for eksempel ved å sende deg markedsføringsmeldinger om produkter og tjenester i samsvar med dine interesser og preferanser, der slikt samtykke er påkrevd etter gjeldende lovgivning,
 • Dersom dette er nødvendig for oppfyllelse eller inngåelse av kontrakt med deg, for eksempel levere tjenestene du har bedt om. I slike tilfeller trenger vi slik informasjon for å kunne levere deg tjenestene. For eksempel hvis vi må verifisere din identitet og du ikke leverer relevant informasjon til oss, kan vi ikke åpne en konto for deg,
 • I tilfeller der Paysafe har en legitim interesse til å behandle informasjon, og der slik behandling ikke påvirker dine rettigheter og friheter for å innvende mot slik behandling. For eksempel holde deg informert om din bruk av tjenestene, forbedre og utvikle tjenestene, til nettreklame eller annen markedsføringsaktivitet, samt håndtere og håndheve alle klager,
 • I tilfeller der Paysafe er juridisk forpliktet til å innhente, bruke og/eller utlevere personopplysningene dine, eller hvis vi trenger slike personopplysninger for å beskytte våre eller andres interesser. Som for eksempel der dette er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgivning, eller
 • Unntaksvis kan vi dele informasjonen din med en tredjepart hvis dette er av offentlig interesse, for eksempel politi eller andre tredjeparter du har hatt et forretningsforhold til som ber om informasjon for å etterforske en kriminell handling eller et brudd på tredjeparts forretningsvilkår.

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om juridisk grunnlag for innhenting, bruk og behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via Kontakt oss nedenfor.

DEAKTIVERING AV SPORING OG GLOBAL PERSONVERNKONTROLL

Noen nettlesere og nettleserutvidelser har støtte for Deaktivering av sporing («DNT») eller Global personvernkontroll («GPC») som kan sende et signal til nettstedene du besøker for å indikere at du har valgt bort databehandling, inkludert salg av informasjon. Ved registrering av GPC-signaler/forespørsel om DNT kan vi iverksette rimelige tiltak som respekterer dine valg i samsvar med gjeldende lovgivning.

INFORMASJONSKAPSLER

Les også våre Retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan vi innhenter, bruker eller utleverer informasjon i forbindelse med informasjonskapsler. Du kan også kontakte oss via Kontakt oss nedenfor.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Vi kan av og til foreta endringer i personvernerklæringen. Hvis vi foretar vesentlige endringer i hvordan vi behandler personopplysninger, vil vi varsle deg gjennom en melding på nettstedet/portalen. Siste endringsdato er angitt i denne personvernerklæringen. Husk å besøke nettstedet/portalen vår og denne personverkerklæringen med jevne mellomrom for å se etter endringer. Hvis gjeldende lovgivning forplikter oss til å gi deg et forhåndsvarsel om endringer i denne personvernerklæringen og/eller be om samtykke ved endringer i vår bruk av dine personopplysninger, vil vi selvsagt gjøre dette.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

Vårt nettsted kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra andre nettsteder i vårt partnernettverk, fra annonsører og datterselskaper. Dersom du følger slike lenker, må du huske at disse nettstedene har egne personvernerklæringer og informasjonskapselpolicyer, og Paysafe fraskriver seg ethvert ansvar for slike tredjeparts nettsteder.

 

GLOBAL PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder globalt, men er ikke ment å overstyre juridiske rettigheter eller forbud i eventuelle territorier der slike rettigheter eller forbud har forrang. I slike tilfeller kan rettigheter og forpliktelser som angitt i denne personvernerklæringen gjelde, unntatt hvor endringer i lokale lover har forrang.

 

EU-REPRESENTANT

Selskaper i Paysafe Group som befinner seg utenfor EU/EØS-området har valgt følgende enhet som sin EU-representant: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgaria. Du kan kontakte EU-representanten via kontaktinformasjonen under Kontakt oss nedenfor.

 

BRITISK REPRESENTANT

I den grad dette er påkrevd under The European Union (Withdrawal) Act 2018 (lov om utmelding fra EU) eller annen lovgivning i forbindelse med «Brexit», har selskapene i Paysafe Group som befinner seg utenfor EU/EØS-området valgt følgende enhet som sin britiske representant: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Storbritannia. Du kan kontakte den britiske representanten via kontaktinformasjonen under Kontakt oss nedenfor.

KONTAKT OSS

Vi ønsker velkommen alle kommentarer, forespørsler og henvendelser tilknyttet vår bruk av dine personopplysninger.  Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, må du fylle ut vårt dedikerte rettighetsskjema. Alternativt kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor. For ytterligere informasjon om andre selskaper i Paysafe Group som denne personvernerklæringen gjelder for, kan du skrive til oss via adressen nedenfor, merket med «FAQ Privacy Department» eller via Kontakt oss.

 

Paysafe-konsernets personvernombud er angitt nedenfor, og kan kontaktes både via Kontakt oss-lenken ovenfor eller på adressen nedenfor:

Derek A Wynne

Paysafe,2 Gresham Street, 1st Floor, London, Storbritannia, EC2V 7AD

 

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosatt i California og bruker våre forbrukertjenester, kan du ha visse rettigheter under California Consumer Privacy Act (CCPA) som er beskrevet nedenfor.

 

TYPEN INFORMASJON VI INNHENTER

 

I løpet av de siste tolv månedene har vi innhentet følgende personopplysninger:

 • Identifikatorer, som navn, alder, fødselsdato, adresse og annen kontaktinformasjon, kopi av ditt ID-dokument (som førerkort eller pass), samt fødselsnummer og/eller andre ID-dokumenter utstedt av eller opplysninger som er registrert hos dine lokale myndigheter.
 • Yrkes- eller ansettelsesrelaterte forhold, som yrkesstatus.
 • Nettaktivitet som fastsatt i vår informasjonskapselpolicy, men inkludert besøkshistorikk og samhandling med oss i forbindelse med våre tjenester, IP-adresse, nettleserversjon, nettleserspråk og annen informasjon som innhentes automatisk.
 • Lokaliseringsdata i den grad vi trenger dette for å kunne verifisere din posisjon etter gjeldende lovgivning eller antisvindelformål, avhengig av tjenestene som leveres og din bruk av disse (for eksempel kan enkelte lover og regler kreve at vi identifiserer posisjonen din hvis bruken av tjenestene involverer gambling).
 • Kommersiell informasjon, som opplysninger om dine bankforhold, inkludert kontonumre, debet- og kredittkortnumre, saldoer og hvor lenge du har hatt disse kontoene.

 

Vi innhenter slike personopplysninger som en ekstra sikkerhet for oss og til å opprette en konto med det formål å levere våre tjenester til deg.

«Ikke del eller selg mine personopplysninger»

I løpet av de siste tolv månedene har vi delt opplysninger som beskrevet ovenfor med våre tredjeparter for forretningsformål, f.eks., våre datterselskaper eller i forbindelse med bruk av en tjenesteleverandør for å bistå oss med å levere tjenester til deg. Kategoriene av slike tjenesteleverandører er beskrevet under Utlevering av din informasjon.

Vi «selger» ikke personopplysninger på tradisjonell måte, men vi selger personopplysninger som beskrevet under CCPA. I løpet av de siste tolv månedene har vi solgt individuelle identifikatorer via vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi for brukere som ikke velger bort slik databruk. Vi selger slike identifikatorer til leverandører av annonseteknologi og annonsører som leverer målrettet nettmarkedsføring.

Du kan slå din bruk av informasjonskapsler «av» og «på» under samtykke som er tilgjengelig via «Innstillinger for informasjonskapsler»-lenken på alle våre nettsteder og portaler. Du kan velge bort deling eller salg av personopplysninger i våre mobilapper under fanen «Personverninnstillinger» i profilen din.

 

Rett til å begrense bruk og utlevering av sensitive personopplysninger

Hvis du er innbygger i California, har du fra 1. januar 2023 rett til å begrense vår bruk av sensitive personopplysninger for alle formål unntatt i tilfeller der vi leverer tjenester eller varer du ber om eller som tillatt etter gjeldende lovgivning. Du kan velge bort slike ytterligere formål ved å kontakte oss via dette skjemaet eller ved å ringe oss på +1 855 719 2087 (grønt nummer mellom 09:00-19:00 EST)

 

DINE CCPA-PERSONVERNRETTIGHETER

Du har rettigheter som kan utøves i forbindelse med personopplysninger. Dette gjelder spesielt:

 • Rett til innsyn: du kan be om informasjon om kategorier av personopplysninger vi har innhentet om deg, kategorier av kilder som dine personopplysninger er innhentet fra, forretningsbasert eller kommersielt formål for innhenting eller salg av dine personopplysninger, kategorier av tredjeparter vi kan dele dine personopplysninger med eller selge dine personopplysninger til, samt kategorier av personopplysninger vi har levert til slike tredjeparter. Du kan også be oss om en kopi av spesifikke deler av personopplysninger vi har innhentet om deg i et maskinlesbart format.
 • Rett til sletting: du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger.
 • Hvis vi selger dine personopplysninger har du rett til å be oss om å stanse salg av dine personopplysninger til tredjeparter eller du kan slå «av» dine innstillinger for informasjonskapsler her (dette vil fungere på samme måte som når du velger bort salg av dine personopplysninger).
 • Rett til ikke å bli diskriminert: du har rett til ikke å bli diskriminert hvis har utøvd noen av dine forbrukerrettigheter som er oppført ovenfor. Med andre ord, skal vi levere tjenester av samme kvalitet til deg selv om du har valgt å utøve én eller flere av disse rettighetene.
 • Du kan autorisere en person som kan handle på vegne av deg i forbindelse med utøvelse av disse rettighetene, men vi kan gjennomføre tiltak for å verifisere legitimiteten av forespørselen, dvs., om den kommer fra deg og at den er gjort på vegne av deg. Vi kan for eksempel kreve din underskrift som viser at du har autorisert en person som kan sende forespørselen på dine vegne.

Husk at i tilfeller der vi bruker og utleverer personopplysninger til formål relatert til sikkerhet, å oppdage svindel og andre lignende formål, kan noen av dine rettigheter være begrenset. Som følge av dette, kan det oppstå tilfeller der din forespørsel ikke kan gjennomføres. I forbindelse med CCPA kan det oppstå tilfeller der vi ikke kan oppfylle en forespørsel om å slette dine personopplysninger hvis vi trenger denne informasjonen til formål som å oppdage sikkerhetshendelser eller for å beskytte mot skadelig, villedende, bedragersk eller ulovlig aktivitet, i tilfeller der slik informasjon er nødvendig for å registrere vårt kontraktsforhold eller dine transaksjoner, eller i tilfeller der dette er påkrevd eller på annen måte tillatt etter gjeldende lovgivning.

Hvis du ønsker mer informasjon om dine rettigheter, eller hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen under Kontakt oss.

 

KONTAKT OSS

 

Innbyggere i California kan ringe oss på +1 855 719 2087 (grønt nummer, mellom 09:00-19:00 EST) eller via Kontakt oss som angitt ovenfor.

 

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 15. desember 2023.

Liste over virksomheter som behandler personopplysninger

Paysafe Group består av Paysafe Group Holdings Limited og tilhørende datterselskaper. Nedenfor finner du en liste over Paysafe Group-enheter som behandler personopplysninger innenfor rammene til den globale personvernerklæringen til Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Tyskland)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Canada)
 • NT Services Limited (Canada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (Storbritannia)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgaria)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (avdelingskontor, Irland)
 • Paysafe Financial Services Limited (Storbritannia)
 • Paysafe Financial Services Limited (avdelingskontor, Irland)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Canada)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Storbritannia)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Merchant Services Inc./Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapore)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited – Gibraltar-avdeling (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irland)
 • Paysafe Technologies Inc./Technologies Paysafe Inc. (Canada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Tyrkia)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (De forente arabiske emirater)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Sveits)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Østerrike)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Storbritannia)
 • paysafecard.com Wertkarten (avdelingskontor, Irland)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Østerrike)
 • Prepaid Services Company Limited (Storbritannia)
 • SaftPay Inc. (USA)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexico)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Spania)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Costa Rica)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Colombia)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ecuador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brasil)
 • Skrill Limited (Storbritannia)
 • Skrill Limited (avdelingskontor, Irland)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Tyskland)
 • Viafintech Zweigniederlassung (avdelingskontor, Sveits)