Help

Privatlivserklæring

INTRODUKTION

Læs omhyggeligt denne erklæring med henblik på at forstå vores politikker og praksisser vedr. dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Klik her for at læse et kort resumé. Indbyggere i Californien kan finde mere specifikke informationer i "California Consumer Privacy Addendum". Indbyggere i Quebec kan finde mere specifikke informationer i "Quebec Privacy Notice Addendum". Du finder information om, hvordan du kontakter os  i slutningen af erklæringen, hvis du har feedback eller forespørgsler vedr. private oplysninger.

Denne erklæring gælder for de virksomheder, som er en del af Paysafe-koncernen, og som bruger forskellige handelsnavne i forskellige territorier, og listen over Paysafe-virksomheder, der indsamler eller behandler personoplysninger i henhold til denne erklæring, kan ses i slutningen af dette dokument. Referencen til Paysafe (herunder "vi", "os" og "vores") omfatter disse virksomheder og alle relevante koncernvirksomheder. Denne erklæring tilsidesætter ikke de rettigheder, du har iht. den lokale lovgivning om databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, der gælder i din jurisdiktion.

Referencer til "dig" i denne erklæring vedrører den person, som forespørger om, tilgår eller ansøger om at benytte tjenesteydelserne (som defineret nedenfor) enten på dine vegne eller på vegne af en virksomhed, eller i forbindelse med repræsentanter eller tredjeparter, som handler på dine vegne. I relation til en kundes eller et kundeemnes relation til Paysafe omfatter dette alle enkeltforhandlere og alle fuldmagtsgivere, herunder administrerede direktører og økonomidirektører, øvrige direktører og funktionærer, aktionærer, partnere og kunders retmæssige ejere såvel som alle personalemedlemmer og repræsentanter, der tilgår eller benytter tjenesteydelserne eller leverer eller forlanger oplysninger på vegne af en kunde. Der gælder en særskilt privatlivserklæring for Paysafe-ansatte og -kandidater.

Paysafe er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og tager alle passende skridt for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert samt indsamles, anvendes, opbevares og videregives i overensstemmelse med denne erklæring. Denne erklæring (sammen med vores anvendelsesvilkår, der er gældende for alle specifikke tjenesteydelser, du måtte købe eller benytte) er gældende:

 • for webstedets funktioner og tjenesteydelser, som leveres til dig, når du besøger vores websteder og portaler eller vores betalingspaneler, som vores kunder muligvis bruger på deres websteder.
 • når du forespørger om, ansøger om at bruge og/eller bruger Paysafes produkter og tjenesteydelser (herunder loyalitets- eller belønningsprogrammer, uanset om disse er pointbaserede eller andet ("loyalitet")), såvel som når du anmoder om ændringer i de tjenesteydelser, du bruger;
 • for din brug af software, herunder terminaler, mobile og stationære programmer tilvejebragt af Paysafe; og
 • for e-mail, øvrige elektroniske meddelelser, herunder SMS, telefon, webchat, kommunikation via websites/portaler og øvrig kommunikation (via alle medier) imellem dig og Paysafe.

Samlet refereres der i erklæringen til disse som "tjenesteydelser".

OPLYSNINGER, VI KAN INDSAMLE FRA DIG

Personoplysninger og ikke-personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger og ikke-personoplysninger relateret til dig.

Personoplysninger er information, der kan bruges til unikt at identificere et enkeltindivid enten direkte eller indirekte.

Paysafe indsamler også ikke-personoplysninger eller kan anonymisere personoplysninger med henblik på at gøre dem ikke-personlige. Ikke-personoplysninger er information, der ikke medfører, at et enkeltindivid kan identificeres, enten direkte eller indirekte. Paysafe indsamler, opretter, lagrer, bruger og videregiver muligvis sådanne ikke-personoplysninger i forbindelse med rimelige forretningsformål. F.eks. bruger Paysafe muligvis aggregerede transaktionsoplysninger til erhvervsformål såsom tendensanalyse og brug af dataanalyse til at opnå viden og indsigt om mønstre i og brug af betalingstransaktioner.

I det omfang IP-adresser (internetprotokol) (eller lignende identifikatorer) klart kan defineres som personoplysninger iht. lokal lovgivning, og hvis sådan lokal lovgivning er gældende for tjenesteydelser, behandler vi sådanne identifikatorer som personoplysninger.

Bemærk, at Paysafe leverer tjenesteydelser til både individuelle forbrugere og virksomheder, og at denne privatlivserklæring er gældende for begge og skal læses og fortolkes derefter.

HØJ-RISIKO DATA

Vi kan indsamle følsomme oplysninger om dig, som f.eks. såkaldte særlige eller følsomme data. Sådanne oplysninger kan vedrøre en persons:

 • Racemæssige eller etniske oprindelse
 • Politiske holdninger
 • Religiøse eller filosofiske overbevisninger
 • Medlemskab af fagforening
 • Genetiske data
 • Biometriske data
 • Sundhedsdata
 • Data, der vedrører en persons sexliv eller seksuelle orientering
 • Data om strafbare forhold eller påståede forbrydelser
 • Data om en persons opholdssted i realtid

Lokale love kan betyde, at brugen af sådanne data er forbudt eller begrænset, og at specifikke forpligtelser skal overholdes. Inden for Europa vil GDPR generelt betyde, at der kræves et yderligere lovligt grundlag for sådan behandling, såsom (a) dit udtrykkelige samtykke, (b) med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, (c) af årsager, der er af væsentlig offentlig interesse, eller (d) hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.

INDSAMLING AF DINE OPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger via følgende metoder:

Oplysninger, du afgiver til os: Vi modtager og opbevarer evt. personoplysninger (herunder økonomiske oplysninger), du afgiver til os, herunder når du (eller din virksomhed) forespørger om eller indgiver en ansøgning om tjenesteydelserne; tilmelder dig brug af og/eller bruger evt. tjenesteydelser; uploader og/eller gemmer oplysninger hos os ved brug af tjenesteydelserne; og når du kommunikerer med os via e-mail, sms, et website eller en portal, telefon eller andre elektroniske metoder, f.eks. i forbindelse med at du kontakter os om din konto eller dine transaktioner. Sådanne oplysninger kan nævne eller være relateret til dig eller dine kunder og omfatter:

 • Navn inklusive fornavn og efternavn, fødselsdato, alder, e-mailadresse, faktureringsadresse, brugernavn, adgangskode og/eller foto, biometriske oplysninger, adresse, erhverv, nationalitet og bopælsland, kopi af din identifikation, som f.eks. kørekort eller pas, dit personnummer og/eller andre officielle identifikations- eller registreringsoplysninger.
 • Kortnummer vedr. primær konto, udløbsdato for kort, CVC/CVV-oplysninger (sikkerhedskode for kort), kontonumre og den periode, i hvilken du har haft disse konti, bank- og/eller udstederoplysninger.
 • Information vedr. enhver købt vare, herunder købssted, værdi, tidspunkt og enhver feedback, der afgives i relation til købet, inkl. rejserelaterede personoplysninger, når du eller din kunde bestiller flybilletter eller andre rejserelaterede ydelser.
 • Oplysninger om din brug af tjenesteydelserne, såsom oplysninger om, hvor ofte du handler med os, dit gennemsnitlige transaktionsvolumen, kontosaldi og de personer og handlende, som du sender penge til, og som du modtager penge fra, og, hvor du giver samtykke dertil, oplysninger fra din kontaktliste.
 • Tildelte eller indløste point i et evt. loyalitetsprogram.
 • Fotos eller videoer, der optages i forbindelse med Paysafes events, som du har tilmeldt dig, med henblik på distribution til eventdeltagere og i vores kampagnematerialer til fremtidige events.
 • Alle andre oplysninger, som du eller din kunde afgiver, eller som genereres i forbindelse med brug af tjenesteydelserne.

Hvor vi er pålagt at gøre det iht. gældende bestemmelser, kan vi desuden behandle sårbare kunders personoplysninger. Hvad der udgør en sårbar person er forskelligt i forskellige jurisdiktioner. Hvis du har spørgsmål hertil eller behov for yderligere oplysninger, bedes du kontakte os via sektionen Kontakt os herunder.

Oplysninger, vi automatisk indsamler om dig: Paysafe modtager og gemmer visse oplysninger automatisk, når du interagerer med Paysafe, uanset om du åbner en konto eller foretager en transaktion med os; for eksempel i form af "cookies" eller lignende teknologi. Vi indhenter også visse oplysninger, når din webbrowser tilgår tjenesteydelser eller reklamer og øvrigt indhold tilvejebragt af eller på vegne af Paysafe på andre websites, eller når der klikkes på e-mails. Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende og kunder, som benytter og interagerer med Paysafe, hvor de kommer fra, og hvordan de benytter vores tjenesteydelser. Vi benytter disse oplysninger til vores analyseformål samt for at forbedre kvaliteten og relevansen af vores tjenesteydelser for vores besøgende og kunder. Vi kan også bruge sådanne oplysninger til lovmæssige formål, tjek af vores egen due diligence, bekæmpelse af bedrageri og risikostyring. Disse oplysninger omfatter:

 • Teknisk information, inklusive den internetprotokol-adresse (IP), der benyttes til tilslutning af din computer eller enhed til internettet, din login-information, browsertype og -version, type af udstyr, tidszoneindstilling, typer og versioner af browser-plugins, operativsystem-platform, hyppighed og varighed af besøg samt hvilke links, du klikker på. På grund af risiko for bedrageri og af sikkerhedsmæssige årsager er brug af proxy-IP-adresser generelt forbudt, når man linker til Paysafe-systemer.
 • Information om dit besøg, eller om du har åbnet en e-mail, inkl. din geolokation, fuld URL-klikstrøm til, igennem eller fra vores websted (herunder dato og klokkeslæt); produkter eller tjenesteydelser, du har fået vist eller søgt efter; svartider for sider, downloadfejl, varigheden af besøg på bestemte sider, sideinteraktionsdata (såsom scrolling, klik og mouseover) og metoder anvendt til bevægelse væk fra siden samt ethvert telefonnummer, der er anvendt til opkald til vores kundeservice.

Oplysninger, der indsamles igennem vores programmer: Hvis du downloader eller gør brug af vores mobile eller stationære programmer som leveret af Paysafe, modtager vi muligvis oplysninger om din placering og din enhed eller den tjenesteydelse, du benytter (herunder når en betalingstransaktion finder sted). Visse enheder tillader programmer at opnå adgang til positionsbaserede oplysninger i realtid (f.eks. GPS). Vores mobile og stationære programmer indsamler muligvis sådanne oplysninger fra din mobile enhed eller din computer i realtid, når du downloader eller bruger vores apps, hvis din enhed har adgang til realtidsbaserede positionsdata aktiveret. Når det er påkrævet, søger vi altid at underrette dig, hvis vi har til hensigt at indsamle realtidsbaserede positionsoplysninger, samt at indhente dit samtykke, når det er påkrævet iht. lovgivningen. Vi kan bruge sådanne oplysninger til lovmæssige formål og til vores egne kontroller af rettidig omhu samt bekæmpelse af bedrageri og risikostyring for at opnå bedre forståelse af transaktionsmønstre og for at optimere din oplevelse.

E-mail og øvrig kommunikation: Vi modtager muligvis oplysninger om dig og din brug af tjenesteydelser, når vi kommunikerer med hinanden, herunder når du åbner meddelelser fra os og via brug af elektroniske identifikatorer (der sommetider kaldes "enhedsfingeraftryk"), f.eks. i form af IP-adresser eller telefonnumre.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager muligvis oplysninger om dig fra andre kilder og tilføjer dem til vores kontoinformation, herunder når du ansøger om at bruge tjenesteydelserne. For eksempel arbejder vi tæt sammen med og modtager oplysninger fra tredjeparter som f.eks. forretningspartnere, banker og andre finansielle institutioner, forhandlere, underleverandører inden for tekniske tjenester og betalings- og leveringstjenester, reklamenetværk, analyseudbydere, udbydere af søgeinformation, offentlige lister og databaser, sociale mediesider (herunder opslag lavet af eller om dig eller os), kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri. Brug af kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri forklares nærmere nedenfor. Vi gennemgår muligvis også offentligt opslåede kommentarer og holdninger fremsat på websites tilhørende sociale netværk (f.eks. Facebook og Twitter) for at forstå vores kunder bedre og opnå bedre forståelse af vores tilvejebringelse og udvikling af tjenesteydelser.

Oplysninger om andre personer: Hvis du giver os oplysninger om andre personer, skal du have informeret dem på forhånd (f.eks. ved at give dem denne privatlivserklæring ), ligesom du skal sikre, at du har ret hertil.

HVAD BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL   

Vi bruger og deler muligvis de personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

 • Levering af tjenesteydelser til dig og din virksomhed, herunder opfyldelse af Paysafes forpligtelser over for dig eller finansielle eller andre institutioner i forbindelse med de tjenesteydelser, vi leverer til dig (og/eller din virksomhed). I den forbindelse registrerer og sporer vi detaljer vedr. transaktioner, som du (og/eller dine kunder) gennemfører i relation til tjenesteydelserne; vi analyserer og rapporterer vedr. din (og/eller dine kunders) brug af evt. loyalitetsprogrammer; vi muliggør indsamling eller indløsning af evt. point eller andre rewards i forbindelse med alle loyalitetsprogrammer; vi underretter dig om vigtige ændringer eller udviklinger af vores website eller vores varer og tjenesteydelser.
 • Forbedring og udvikling af vores forretning, herunder, men ikke begrænset til optimering af vores websites/portaler, produkter og tjenesteydelser. Dette kan omfatte brug af oplysninger, du udfylder i formularer uden at indsende dem til os, f.eks. ved at bruge de pågældende oplysninger til optimering af vores website(s) og kontakte dig med henblik på kundeservice- eller marketingformål i relation til denne formular. Vi kan også anvende dine personoplysninger til at udvikle og teste nye produkter og tjenesteydelser, herunder i vores sikre og kontrollerede testmiljø eller lejlighedsvis i vores leverandørers tilsvarende miljøer.
 • Forvaltning og håndhævelse af vores rettigheder, brugsvilkår eller andre kontrakter med dig (og/eller din virksomhed), herunder varetagelse af evt. omstændigheder, hvor transaktioner, rewards eller point betvivles; forvaltning, undersøgelse og løsning af klagesager; eller inddrivelse af gæld eller i relation til din insolvens.
 • Styring og reduktion af vores kreditrisici og administration af vores forretningsvilkår. Hvis du ansøger om et af vores finansielle produkter, kan vi vurdere din (og/eller din virksomheds) økonomiske stilling, i det omfang dette er fastsat i de gældende brugsbetingelser. Denne kreditvurdering påvirker også evt. tilknyttede parter såsom direktører, aktionærer og fuldmagtsgivere. Det kan vi gøre ved at modtage og dele oplysninger fra og med kreditvurderingsbureauer og agenturer for bekæmpelse af bedrageri. Denne kreditvurdering påvirker også alle, som du har en fælleskonto med eller lignende økonomisk relation til. Hvis dette er en fælles ansøgning, og et sådant link ikke allerede eksisterer, kan der oprettes et. Disse links forbliver eksisterende, indtil du indgiver en "anmodning om adskillelse" hos kreditvurderingsbureauerne, for så vidt en sådan adskillelse er tilladelig. Til din orientering registrerer agenturer vores forespørgsler, hvilket kan ses af andre selskaber, der foretager deres egne kreditsøgninger. Der placeres muligvis også et "fodaftryk" på din kreditfil, uanset om du accepteres som vores kunde. Hvis du er direktør, søger vi bekræftelse fra kreditvurderingsbureauer af, hvorvidt den bopælsadresse, du oplyser, er den samme som den, de pågældende kreditvurderingsbureauer opbevarer (når det er relevant). Når du modtager tjenesteydelser fra os, overdrager vi desuden oplysninger om, hvordan du administrerer dine konti, til kreditvurderingsbureauerne. Hvis du ikke tilbagebetaler evt. beløb rettidigt og fuldt ud, registrerer kreditvurderingsbureauerne den udestående gæld, og de deler muligvis disse oplysninger med andre organisationer, som udfører lignende kontroller. Fortegnelser forbliver generelt registreret hos sådanne bureauer i 6 år, efter at de er lukket, uanset om de er afgjort af dig eller misligholdt, selvom opbevaringsperioden kan variere på tværs af forskellige bureauer og territorier. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 • For at verificere din identitet, forhindre og/eller opdage svigagtige programmer og økonomisk kriminalitet samt styre risiko og beskytte os selv, vores kunder og integriteten i det finansielle system. Til disse formål kan vi behandle og/eller videregive dine følsomme personoplysninger (til tider benævnt særlige persondata, herunder biometriske data). Når vi bekræfter din identitet, bruger vores sikkerhedstjekkede tredjepartsleverandører biometrisk ansigtsgenkendelsesteknologi til at afgøre, om dit selfie-billede matcher billedet i dit ID, og til at udføre bedrageritjek.  I denne proces genereres dine biometriske data for at skabe et digitalt kort over dit ansigt, så ansigtsmatch kan udføres.  Dine biometriske data bruges også af Paysafe til at sikre den løbende forbedring af vores modeller til afsløring af bedrageri.  Vi indhenter dit samtykke inden behandling af dine biometriske data.  Hvis du ønsker at vide mere om vores politikker med hensyn til dine biometriske data eller vores brug af andre følsomme eller særlige persondata, kan du kontakte os via oplysningerne i Kontakt os-sektionen.
 • For at forhindre, opdage og retsforfølge bedrageri og andre forbrydelser og misbrug af det finansielle system eller hjælpe andre med at gøre det, herunder manglende overholdelse af forretningsbetingelser, og hvilket kan omfatte deling af alle relevante eller nødvendige oplysninger, vi har indsamlet eller givet til tredjeparter til sådanne formål. Paysafe deltager i initiativer til bekæmpelse af bedrageri, og de omfatter vurdering af dig (og/eller dine kunder) samt overvågning af dine transaktioner og/eller placeringer for at opdage mønstre, der kræver undersøgelser, eller på anden måde profilere og vurdere sandsynligheden for, at der forekommer bedrageri eller manglende overholdelse af vores eller andres forretningsbetingelser, herunder krav vedrørende politisk eksponerede personer (PEP'er) og sanktionerede personer. Det kan vi gøre ved at benytte produkter og tjenesteydelser fra tredjeparter. Hvis du afgiver falske eller unøjagtige oplysninger om dig selv til os, eller vi opdager eller får mistanke om bedrageri eller kriminalitet, kan vi desuden sende dine oplysninger til agenturer og organisationer for bekæmpelse af bedrageri samt retshåndhævende myndigheder og lignende organer, ligesom vi kan beslutte at retsforfølge dig. Med henblik på forebyggelse, opdagelse og retsforfølgning af bedrageri vil vi kun videregive dine biometriske data, hvis det er lovmæssigt tilladt, eller hvis vi på anden måde er underlagt en juridisk forpligtelse til at videregive dem, såsom en retskendelse eller lignende anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder.
 • For at kontakte dig om din konto, gøre dig opmærksom på potentielle problemer og svare på dine spørgsmål til os.
 • For at styre risici som f.eks. kredit- og valutarisici samt forebygge eller afbøde informationssikkerhedsrisici.
 • Hvor det er lovmæssigt tilladt kan vi anvende informationer i relation til økonomisk helbred og andre kredit- eller risikofaktorer for at træffe beslutninger om prisfastsættelse af vores tjenesteydelser.
 • For at sende markedsføringsmeddelelser, give dig de oplysninger om produkter og tjenesteydelser, du har anmodet om, eller som vi mener kan være af interesse for dig; høre din mening om vores varer, tjenesteydelser og website/s; med hensyn til marketing, markedsundersøgelser og lignende aktiviteter kan vi benytte dine personoplysninger til sådanne formål, uanset om du er accepteret som kunde eller fortsætter med at modtage tjenesteydelser. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsførings- eller kampagneinformationer fra Paysafe, kan du altid afmelde dem. Du finder yderligere oplysninger herom i afsnittet "Dine databeskyttelsesrettigheder".
 • For at overholde lokal og national lovgivning.
 • For at efterkomme anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder af hensyn til almene interesser eller fra kommercielle organisationer, som du handler eller har handlet med; for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser, f.eks. for at hjælpe disse myndigheder eller andre organisationer i kampen mod kriminalitet og terrorisme; og
 • For at overholde regler for kortordninger eller alle forretningsbetingelser.

Hvis du afgiver oplysninger til offentliggørelse eller visning på offentlige områder på websitet/portalen eller overførsel til andre brugere på websitet/portalen eller tredjeparter, er du indforstået med, at sådanne oplysninger kan blive brugt af evt. tredjeparter, der får adgang hertil med et hvilket som helst formål.  Disse oplysninger lægges op af dig på dit ansvar, og du skal overholde vilkårene for brug af et sådant website.

VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke oplysninger, der kan identificere dig personligt, til nogen, bortset fra som beskrevet i denne erklæring eller som tilladt eller påkrævet iht. lovgivningen og/eller til de formål, som er beskrevet i denne erklæring, herunder:

 • Inden for Paysafe-koncernen for at hjælpe os med levering af vores tjenesteydelser, med vores egen interne administration af kunderelationer samt med analyser og rapportering.
 • Til modtagere/afsendere af en betaling i forbindelse med den pågældende specifikke transaktion (generelt er information begrænset til fuldt navn og e-mailadresse).
 • Kreditvurderingsbureauer (når det er tilladt iht. alle brugsvilkår eller øvrige kontrakter) som beskrevet ovenfor. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om, hvordan vi bruger kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os.
 • Agenturer for bekæmpelse af bedrageri som beskrevet ovenfor, herunder Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau og andre organisationer, som hjælper os med at styre bedrageri- og forretningsrisici.
 • Tredjeparters kreditinstitutter og finansielle institutioner (når det er tilladt iht. alle anvendelsesvilkår eller anden kontrakt), herunder det kreditinstitut, hvor sender eller modtager (henholdsvis deres virksomheder) har bankkonto eller -konti, og de kortprogrammer, der gælder for udstedelse og brug af kredit-, debet-, konto- eller købekort eller andre betalingskort, alternative betalingsordninger og andre finansielle institutioner, som kan behandle betalinger og ikke opererer under Paysafes kontrol, og hvis handlinger eller udeladelser Paysafe ikke har ansvar for.
 • Hvor vi leverer tjenester gennem tredjeparter såsom banker og andre organisationer, kan vi være forpligtet til at videregive dine oplysninger (herunder alle oplysninger såsom 'kend din kunde' og 'formuekilde') til sådanne organisationer for at bistå dem med deres egne lovmæssige forpligtelser eller risikovurderinger.
 • Tredjepartsudbydere af tjenesteydelser, herunder leverandører, der hjælper os med tilvejebringelse af tjenesteydelser, herunder behandling af ordrer, udførelse af ordrer, behandling af betalinger, styring af risici vedr. kredit, sikkerhed, sektor eller bedrageri, identitetsverificering samt markedsføring, markedsundersøgelser og undersøgelsesaktiviteter, der udføres på vegne af Paysafe. Lejlighedsvis kan vi bruge tjenester fra tredjepartsudbydere til at hjælpe med levering af tjenester, der kan kræve brug af dine personoplysninger, herunder med henblik på live datatjek, hvortil der vil blive truffet passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • Til tredjeparter, der ikke handler i henhold til vores instruktioner som tjenesteudbyder (men vil være underlagt deres egne juridiske forpligtelser til at holde data sikre), for at facilitere levering af tjenesteydelserne. F.eks. banker og organisationer, som faciliterer handel med dine aktier, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter.
 • For at forebygge og/eller afsløre bedrageri og økonomisk kriminalitet, styre risici og beskytte os selv og vores kunder bedre kan det være nødvendigt at behandle og videregive følsomme personoplysninger (til tider benævnt særlige persondata) til tredjeparter, der hjælper os med at styre sådanne risici, herunder identitetsverificering.
 • Når det er påkrævet iht. lovgivningen eller er lovgivningsmæssigt tilladt, kan Paysafe være juridisk forpligtet til at videresende oplysninger om dig til tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder i hele verden, eller vi kan på anden måde beslutte, at det er passende eller nødvendigt at gøre det. Videregivelse som anført ovenfor kan også omfatte anmodninger fra statslige eller offentlige myndigheder eller erhvervsorganisationer, som du evt. har handlet med, og som søger at afbøde risici for bedrageri eller kreditrisici, eller manglende overholdelse af forretningsbetingelser, eller til formål vedr. retstvister eller retslige procedurer eller national sikkerhed, eller hvis vi skønner, at det er i nationens eller offentlighedens interesse eller på anden måde lovligt at gøre det. Paysafe vil normalt ikke anfægte forkyndelse af retskendelser eller lignende kendelser, der kræver offentliggørelse.
 • Virksomhedsoverdragelser. Paysafe kan opkøbe eller afhænde forretningsenheder eller tilknyttede enheder. I disse tilfælde kan vi overdrage eller modtage kundeoplysninger som et forretningsaktiv. Uden begrænsning af det foregående, kan dine oplysninger blive videregivet til vores nye forretningspartnere eller ejere, hvis vores virksomhed indgår i et joint venture med, sælges til eller fusioneres med en anden forretningsenhed. I disse situationer informerer vi modtageren om, at dine oplysninger skal behandles i overensstemmelse med de standarder, der fremgår af denne erklæring.
 • Med din tilladelse kan dine oplysninger også bruges til andre formål, som du giver din specifikke tilladelse til.

 

Medmindre det er nødvendigt for udførelsen af sine tjenester og som beskrevet ovenfor/vedhæftet, sælger, udlejer, deler eller videregiver Paysafe ikke på anden måde personoplysninger om sine kunder til tredjeparter til brug for disses egen tredjepartsmarkedsføring uden at opfylde eventuelle nødvendige lovmæssige forpligtelser (f.eks. samtykke, fravalg eller andet lovmæssigt tilladt). Den californiske lov om forbrugeres personoplysninger, California Consumer Privacy Act, indeholder en meget bred definition af "salg" af data, og indbyggere i Californien bør læse "CCPA"-sektionen herunder i relation til salg af data.

AGENTURER FOR BEKÆMPELSE AF BEDRAGERI

De personoplysninger, vi har indhentet fra dig, vil blive delt med agenturer for bekæmpelse af bedrageri, og de vil bruge dem til at forhindre bedrageri og hvidvaskning af penge og til at bekræfte din identitet. Hvis der opdages bedrageri, kan du blive nægtet visse tjenesteydelser eller finanser. Agenturer for bekæmpelse af bedrageri kan opbevare dine persondata i forskellige tidsrum. Hvis vi, eller et agentur for bekæmpelse af bedrageri, fastslår, at du udgør en risiko for bedrageri eller hvidvaskning af penge, kan vi nægte at levere de tjenester eller den finansiering, du har anmodet om, eller vi kan ophøre med at levere eksisterende tjenesteydelser til dig. En registrering af enhver risiko for bedrageri eller hvidvaskning af penge vil blive opbevaret af agenturerne for bekæmpelse af bedrageri og kan resultere i, at andre nægter at levere tjenesteydelser eller finansiering til dig.

Hvis du er bosiddende i UK, vil dine personoplysninger blive delt med Cifas. Du kan finde yderligere informationer om, hvordan dine oplysninger vil blive anvendt af os og Cifas, og om din ret til beskyttelse af personoplysninger her.

SÅDAN ARBEJDER VI MED ANDRE TJENESTEYDELSER OG PLATFORME

Hvor det er tilgængeligt, kan du måske forbinde din konto til en tredjepartskonto eller -platform. I nærværende privatlivserklæring er en "kontoforbindelse" med en sådan tredjepart en forbindelse, som du godkender eller aktiverer mellem din konto og en konto, et betalingsinstrument eller en platform, der ikke er fra Paysafe, og som du lovligt kontrollerer eller ejer. Når du godkender en sådan forbindelse, vil Paysafe og tredjeparten udveksle dine personoplysninger og andre informationer direkte. Eksempler på kontoforbindelser omfatter:

 • at forbinde din konto med en tredjepartsvirksomhed inden for dataindsamling eller finansielle tjenesteydelser, hvis du giver en sådan virksomhed din konto-loginoplysninger; eller
 • at bruge din konto til at foretage betalinger til en forhandler eller at tillade en forhandler at debitere din konto.

 

Hvis du opretter en kontoforbindelse, modtager vi evt. informationer fra tredjeparten om dig og din brug af tredjepartens tjenesteydelser. Hvis du forbinder din konto til en tredjepart, kan vi måske få adgang til din kontosaldo og dine transaktionsoplysninger, som f.eks. køb og pengeoverførsler. Vi vil anvende alle sådanne informationer, som vi modtager fra en tredjepart via en kontoforbindelse, på en måde, der er i overensstemmelse med denne privatlivserklæring.
 

Informationer, som vi deler med en tredjepart på basis af en kontoforbindelse, vil blive anvendt og videregivet i henhold til tredjepartens praksis for beskyttelse af personoplysninger. Før du godkender en kontoforbindelse, bør du gennemgå privatlivserklæringen fra enhver tredjepart, som du har godkendt til at have en kontoforbindelse, der vil give adgang til dine persondata som en del af kontoforbindelsen. For eksempel kan persondata, som Paysafe deler med en tredjepartskonto eller -platform, såsom en social mediekonto, igen blive delt med visse andre parter, herunder offentligheden, afhængigt af kontoens eller platformens praksis for beskyttelse af personoplysninger.

OVERVÅGNING

Vi overvåger eller registrerer muligvis telefonopkald, e-mails, webchat eller anden kommunikation med dig til lovmæssige formål og formål vedr. bestemmelser, sikkerhed, kvalitetssikring og undervisning. Når du besøger vores kontorer, kan overvågningskameraer, adgangskontrolsystemer og/eller andre overvågningssystemer være i drift af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til sundhed og sikkerhed og kontoradministration.

HVOR OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi, vores tjenesteudbydere og øvrige parter, som vi muligvis deler dine personlige oplysninger med (som beskrevet ovenfor), behandler muligvis dine personlige oplysninger i områder, der ligger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller på anden måde uden for det område, du bor i. De kan også blive behandlet af personale (vores eller vores leverandørers), der opererer uden for EØS eller det område, hvor de personlige oplysninger blev indsamlet. Sådant personale kan bl.a. være beskæftiget med udførelse af ordrer, behandling af betalingsoplysninger og supporttjenester i forbindelse med levering af tjenesteydelserne. Disse lande kan have databeskyttelsesstandarder, der er forskellige fra (og i visse tilfælde er mindre stringente end) de standarder, der er gældende i dit bopælsland.

I disse tilfælde tager vi passende skridt til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring og gældende lovgivning vedr. databeskyttelse, herunder ved at anvende alle passende sikkerhedsforanstaltninger, der er påkrævede iht. lovgivningen, for at sikre, at eventuelle internationale dataoverførsler er lovlige. Paysafe benytter generelt "modelparagraffer" som godkendt af Europa-Kommissionen, når vi indgår kontrakter med tredjepartsdatamodtagere uden for EØS, der modtager data fra lande i EØS med henblik på at behandle personoplysninger, der er overført til lande uden for EØS.

SÅDAN SIKRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har gennemført tekniske, fysiske og organisatoriske/administrative foranstaltninger, der er beregnet til at sikre dine personoplysninger mod utilsigtet tab og mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse. Disse foranstaltninger omfatter:

 • Skriftligt informationssikkerhedsprogram.
 • Udnævnelse af en Chief Information Security Officer ('CISO'), der skal overvåge, gennemføre og håndhæve informationssikkerhedsprogrammet.
 • Udnævnt en Chief Privacy Officer ('CPO'), der skal overvåge, gennemføre og håndhæve programmet for beskyttelse af personoplysninger.
 • Kontinuerlig sårbarhedsvurdering og overvågning.
 • Indført politikker og procedurer for styring af informationssikkerhedsrisici.
 • Indført en hændelsesresponsplan.
 • Adgangskontroller på informationssystemer, beregnet til at verificere brugere og give adgang kun til autoriserede personer.
 • Begrænsning af adgang til fysiske områder, der indeholder personoplysninger, kun til autoriserede personer.
 • Sikring af alle personoplysninger, både i transit og i hvile.
 • Flerfaktorgodkendelse for alt personale, der tilgår personoplysninger.
 • Vedligeholdelse af revisionsspor vedrørende intern og ekstern adgang til og ændringer af personoplysninger.
 • Indført sikre udviklingspraksisser for internt udviklede programmer.
 • Gennemførelse af due diligence af tredjepartstjenesteudbydere i relation til informationssikkerhed.
 • Regelmæssig gennemførelse af uddannelse i sikkerhedsbevidsthed.

 

Sikkerheden for dine oplysninger afhænger også af dig. Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et password eller en adgangskode til adgang til visse dele af vores website/portal eller mobil-app eller tilsvarende, er du ansvarlig for at holde dette password og/eller denne adgangskode fortrolig. Du må ikke dele dit password og/eller din adgangskode med nogen. Du skal sikre, at der ikke sker en uautoriseret brug af dit password og/eller din adgangskode. Paysafe reagerer på instruktioner og oplysninger modtaget fra en hvilken som helst person, som indtaster dit bruger-id og din adgangskode, og du er indforstået med, at du er fuldt ud ansvarlig for al brug og alle handlinger, der kan ske under brug af din konto, medmindre andet er påbudt ved lov. Du skal øjeblikkeligt underrette Paysafe om evt. oplysninger, som du har givet os, og som er blevet ændret.

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger, når de overføres til vores website, medmindre du kommunikerer med os igennem en sikker kanal, som vi har tilvejebragt. Når vi har modtaget dine oplysninger, gør vi brug af stringente procedurer og sikkerhedsfunktioner med henblik på at forebygge uautoriseret adgang.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt, afhængigt af konteksten og formålet, hvortil de blev indsamlet, og typen af information samt i overensstemmelse med gældende lokale love eller bestemmelser. 

Det betyder, at når vi bruger vores tjenesteydelser, vil vi opbevare dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for levering af tjenesteydelserne og for ethvert forbundet, legitimt forretningsformål. Dette omfatter brug og opbevaring af dine personoplysninger, når du påbegynder en ansøgning om vores tjenesteydelser, uanset om du udfylder en sådan ansøgning eller godkendes som kunde. For eksempel opbevares kontodata generelt i op til 7 år efter lukning af kontoen for at overholde forældelsesfrister i tilfælde af klager eller retstvister. Vi kan også være lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysninger, for eksempel i henhold til lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller konkurs, eller hvor det kræves af retshåndhævende eller tilsvarende offentlige myndigheder. Bemærk venligst, at de relevante opbevaringsvilkår kan variere alt efter jurisdiktion.

Vi vil opbevare personoplysninger som bevis for vores handel med dig, uanset om der har været økonomiske transaktioner, med henblik på revision og overholdelse, for at håndtere eventuelle forespørgsler eller tvister, herunder for at forsvare eller iværksætte eventuelle retskrav. Vi kan også fortsætte med at markedsføre og sende dig direkte markedsføring, afhængigt af lokal lovgivning, og hvis du ikke har gjort indsigelse mod sådan markedsføring.

Vi kan også bruge dataminimeringsteknikker for bedre at beskytte dine oplysninger, også kaldet pseudonymisering. Når der ikke længere er brug for dine oplysninger, kan vi anonymisere dem eller aggregere dem med andre oplysninger for at gøre dem uidentificerbare, som et alternativ til sletning.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Afhængigt af din jurisdiktion eller dit bopælsland kan du have en eller flere af følgende rettigheder:

 • Ret til at blive informeret: herunder ved at få denne erklæring.
 • Ret til adgang: anmode om en udskrift af de oplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Ret til sletning: anmode om sletning af dine oplysninger
 • Ret til begrænsning: anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse: anmode om, at vi berigtiger visse oplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Ret til dataportabilitet: anmode om, at vi forsyner dig eller en anden organisation med en elektronisk kopi af de oplysninger, du har givet os.
 • Ret til indsigelse: anmode om, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger.
 • Ret til at fravælge markedsføring: fjerne dine oplysninger fra vores markedsføringsdatabase.
 • Rettigheder i relation til automatiske afgørelser, herunder profilering: se afsnittet "Automatiske afgørelser" herunder.
 • Ret til at fravælge salg af dine oplysninger

 

Disse rettigheder kan være gældende i henhold til flere forskellige forordninger, f.eks. GDPR, databeskyttelsesforordningen, der generelt gælder for indbyggere i EØS-området. Rettigheder, der gælder for indbyggere i Californien i henhold til California Consumer Protection Act, som ændret ved California Privacy Rights Act, er beskrevet nedenfor i California Consumer Privacy Addendum.

Der kan derudover gælde forbehold for sådanne rettigheder, eller de kan være begrænsede. For eksempel er vi muligvis ikke forpligtet til at imødekomme din anmodning, da vi i henhold til lovgivningen kan være forpligtet til at fortsætte behandling af dem eller til at indgive en klage. Ligeledes er vi ikke i stand til at slette dine oplysninger, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge vores tjenesteydelser, eller hvis sådanne oplysninger er nødvendige for at registrere vores kontraktlige handler; de er påkrævede iht. lovgivningen (f.eks. hvis de er blevet brugt til opretholdelse af krav ifm. bekæmpelse af bedrageri eller ifm. "kend din kunde"-identifikation og -verificering); eller med det formål at forsvare eller gøre juridiske rettigheder og retslige handlinger gældende.

Når du ophører med dit forhold til os og med at bruge vores tjenesteydelser, har vi lov til at opbevare dine oplysninger i en periode for at bevise vores handel med dig, som forklaret tidligere. Dette vil være i overensstemmelse med vores interne politikker og procedurer for opbevaring. Yderligere informationer om opbevaring af data findes i det pågældende afsnit i denne erklæring.

I det omfang GDPR gælder, når du giver samtykke til, at vi bruger dine personoplysninger, kan du trække det tilbage når som helst. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovmæssigheden i nogen proces, vi har gennemført før din tilbagetrækning, ligesom den heller ikke påvirker behandling af dine personoplysninger, der er gennemført i tillid til andre legitime behandlingsårsager end samtykke. Du kan f.eks. stoppe evt. markedsføringskommunikation, vi sender til dig, ved at klikke på linket "afmeld" eller "frameld" i de meddelelser, du modtager, eller i overensstemmelse med de instruktioner, vi giver hver gang, men vi vil fortsat sende dig drifts- eller tjenestemæssige meddelelser vedrørende dine tjenesteydelser.

Du har altid ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvis du er utilfreds med vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan ligeledes indlede et søgsmål med henblik på at kræve kompensation for skader eller bekymring forårsaget af vores manglende overholdelse af databeskyttelseslovgivning.

Hvis du ønsker at få mere at vide om dine rettigheder eller ønsker at udøve dem, kan du gå ind på siden om rettigheder på vores Paysafe-website. Her kan du indsende en anmodning vedr. rettigheder direkte til det pågældende team. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i sektionen

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

I nogle tilfælde kan vores brug af dine personlige oplysninger resultere i, at der træffes automatiserede beslutninger (herunder profilering), som påvirker dig juridisk, eller som tilsvarende påvirker dig i væsentlig grad.

Automatiseret beslutningstagning betyder, at en beslutning vedrørende dig træffes automatisk ud fra en computerafgørelse (herunder brug af softwarealgoritmer eller modeller for kunstig intelligens (AI) baseret på maskinlæring), uden menneskelig gennemgang. F.eks. gør vi brug af automatiserede beslutninger for at gennemføre kredit- eller risikovurderinger af dig, når du ansøger om visse tjenester, eller for at gennemføre bedrageritjek, som forklaret i afsnittet 'Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til'. En sådan vurdering vil sandsynligvis omfatte flere datapunkter, herunder dit bopælsland, dine brugeroplysningers sikkerhed og din brug af vores produkter, ud over de datapunkter, der er beskrevet i afsnittet Indsamling af dine oplysninger. Konsekvenserne for dig kan være, at vi kan nægte at levere tjenester, eller at vi kun vil levere tjenester på særlige betingelser, herunder at du afgiver yderligere identitetsdokumentation, dokumentation for formue og/eller for, hvor midler stammer fra.

Vi har iværksat foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og interesser for personer, hvis personlige oplysninger er genstand for automatiseret beslutningstagning. Hvis du bruger tjenesterne i EØS, har du, når vi træffer en automatiseret beslutning om dig, desuden ret til at anfægte afgørelsen, til at udtrykke dit synspunkt og til at kræve en menneskelig gennemgang af beslutningen. I det omfang sådanne rettigheder gælder iht. lovgivningen på andre territorier og finder anvendelse på tjenesterne, vil vi overholde sådan lovgivning. For at udøve denne ret bedes du udfylde vores dertil beregnede rettighedsformular eller kontakte os via de oplysninger, der fremgår af sektionen Kontakt os.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Paysafe behandler kun dine personoplysninger under overholdelse af lovgivningen. Sådanne love er forskellige fra område til område, og du kan få yderligere specifikke oplysninger på forespørgsel. Overordnet behandler Paysafe enten oplysninger:

 • Baseret på dit samtykke, for eksempel til at sende dig markedsføringsmeddelelser om produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse med dine interesser og præferencer, hvor et sådant samtykke er påkrævet iht. lovgivningen.
 • Når det er nødvendigt for gennemførelse af eller indgåelse af enhver kontrakt mellem dig og os, for eksempel om at levere de tjenesteydelser til dig, du har abonneret på. – I den sammenhæng har vi brug for disse oplysninger, fordi vi ellers ikke ville være i stand til at levere tjenesteydelserne til dig. For eksempel hvis vi er forpligtet til at bekræfte din identitet, og du ikke giver os de relevante oplysninger, kan vi muligvis ikke åbne en konto for dig.
 • Hvor Paysafe har en legitim interesse i at behandle data, så længe denne behandling ikke tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til at modsætte dig sådan behandling. For eksempel for at holde dig underrettet om din brug af tjenesteydelserne, forbedre og udvikle tjenesteydelserne, lave onlineannoncer eller andre marketingaktiviteter samt administrere og håndhæve ethvert krav.
 • Når Paysafe er juridisk forpligtet til at indsamle, bruge og/eller videregive dine personoplysninger eller på anden måde har brug for dine personoplysninger til at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser. For eksempel når det er nødvendigt for at overholde de regler, vores eller andre relevante tilsynsmyndigheder har fastlagt.
 • Eller vi kan undtagelsesvis dele dine oplysninger med en tredjepart, når det er nødvendigt, i offentlighedens interesse, for eksempel når retshåndhævende myndigheder eller andre tredjeparter, som du måtte have haft at gøre med, anmoder om oplysninger for at efterforske en forbrydelse eller en anden form for overtrædelse af tredjeparts forretningsbetingelser.

Hvis du har spørgsmål om eller behov for yderligere oplysninger vedr. retsgrundlaget for vores indsamling og brug af dine personoplysninger til enhver specifik behandlingsaktivitet, bedes du kontakte os via sektionen Kontakt os herunder.

DO NOT TRACK & GLOBAL PRIVACY CONTROL-SIGNALER

Nogle browsere og browserudvidelser understøtter browserkontrolelementerne Do Not Track ("DNT") eller Global Privacy Control ("GPC"), der kan sende et signal til de websites, du besøger, og angive dit valg om at fravælge visse typer databehandling, herunder datasalg. Efter detektering af GPC-signaler/DNT-browseranmodning vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at respektere dine valg som foreskrevet iht. gældende lovgivning.

COOKIES

Vi henviser også til vores Cookiepolitik, der indeholder oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger eller videregiver oplysninger hvad angår cookies. Herudover kan du kontakte os via sektionen Kontakt os herunder.

ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSERKLÆRING

Fra tid til anden kan vi ændre vores privatlivserklæring. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, vi behandler dine oplysninger på, underretter vi dig via en meddelelse på dette website/denne portal. Datoen for seneste opdatering af privatlivserklæringen fremgår af denne meddelelse. Sørg venligst for at besøge vores website/portal og tjekke denne privatlivserklæring med jævne mellemrum for at se, om der er ændringer. Hvis vi iht. lovgivningen er forpligtede til at give dig forudgående meddelelse om alle ændringer i denne privatlivserklæring og/eller søge dit samtykke til ændringer i vores brug af dine personoplysninger, så vil vi imidlertid gøre det.

LINKS TIL TREDJEPARTERS WEBSITES

Vores website kan fra tid til anden indeholde links til og fra websites tilhørende vores partnernetværk, annoncører og partnere. Hvis du følger et sådant link, bedes du bemærke, at disse websites har deres egne politikker for beskyttelse af personoplysninger og cookiepolitikker, og at Paysafe ikke påtager sig noget ansvar for disse tredjeparters websites.

 

GLOBAL ERKLÆRING

Denne erklæring er global i omfang, men har ikke til formål at tilsidesætte nogen lovmæssige rettigheder eller forbud i noget område, hvor sådanne rettigheder eller forbud findes. I disse tilfælde er rettigheder og forpligtelser i denne erklæring gældende og kun underlagt tilføjelser efter enhver gældende lovgivning, der har forrang.

 

EU-REPRÆSENTANT

De virksomheder i Paysafe-koncernen, der ligger uden for EØS-området, har som deres EU-repræsentant valgt følgende selskab: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarien. Du kan kontakte EU-repræsentanten via kontaktoplysningerne i sektionen Kontakt os herunder.

 

BRITISK REPRÆSENTANT

I det omfang det er påkrævet iht. The European Union (Withdrawal) Act 2018 eller anden lovgivning i relation til "Brexit", har de virksomheder i Paysafe-koncernen, der ligger uden for Det Forenede Kongerige, valgt følgende enhed som deres britiske repræsentant: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Det Forenede Kongerige. Du kan kontakte den britiske repræsentant via kontaktoplysningerne i sektionen Kontakt os herunder.

KONTAKT OS

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, forespørgsler og anmodninger vedr. vores brug af dine oplysninger.  Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bør du udfylde vores dertil beregnede formular vedr. rettigheder. Alternativt kan du udøve dine rettigheder ved at kontakte os via de nedenfor angivne oplysninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Paysafe-koncernens relevante selskaber, som denne erklæring er gældende for, skal du skrive til adressen nedenfor, att. FAO Privacy Department, eller kontakte os.

 

Paysafe-koncernens databeskyttelseschef er angivet nedenfor og kan kontaktes via linket Kontakt os eller på adressen nedenfor:

Mr. Derek A. Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, London, United Kingdom, EC2V 7AD

 

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind und unsere Verbraucherdienste nutzen, haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA), die im Folgenden beschrieben werden.

 

WELCHE INFORMATIONEN WIR SAMMELN

In den vergangenen 12 Monaten haben wir die folgenden personenbezogenen Daten gesammelt:

 • Identifikatoren wie Ihr Name, Ihr Alter, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse und andere Kontaktdaten, eine Kopie Ihres Ausweises (z. B. Führerschein oder Reisepass) sowie Ihre Sozialversicherungsnummer bzw. andere staatliche Identifikations- oder Registrierungsdaten.
 • Berufs- oder beschäftigungsbezogene Informationen, wie z. B. Ihr Beruf.
 • Internet-Aktivitäten, wie in unserem Cookie-Mitteilung beschrieben, aber einschließlich des Verlaufs der Besuche und der Interaktion mit unseren Diensten, IP-Adresse, Browser-Typ, Browser-Sprache und andere automatisch erfasste Informationen.
 • Geolokalisierungsdaten, soweit wir Ihren Standort je nach den bereitgestellten Diensten und Ihrer Nutzung dieser Dienste zu regulatorischen oder Betrugsbekämpfungszwecken überprüfen müssen (so können wir beispielsweise aufgrund bestimmter Gesetze verpflichtet sein, Ihren Standort zu ermitteln, wenn die Nutzung von Diensten mit Glücksspielen verbunden ist).
 • Kommerzielle Informationen, wie z. B. Informationen über Ihre Bankbeziehungen, einschließlich Kontonummern, Debit- und Kreditkartennummern, Kontostände und die Dauer der Führung dieser Konten.

 

Wir erheben diese personenbezogenen Daten, um Ihr Konto anzulegen und einzurichten und um Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten.

"Del eller sælg ikke mine personoplysninger”

I de seneste 12 måneder har vi delt med tredjeparter enhver af de ovenfor beskrevne oplysninger ifm. vores forretningsformål, f.eks. med vores tilknyttede selskaber eller i forbindelse med at bruge en tjenesteudbyder til at hjælpe os med at levere tjenesteydelser til dig. Kategorierne af sådanne tjenesteudbydere er beskrevet i sektionen Videregivelse af dine oplysninger.

Vi "sælger" ikke personoplysninger i traditionel forstand, men vi sælger ganske vist personoplysninger, da det udtryk bruges i CCPA. Inden for de seneste 12 måneder har vi solgt individuelle identifikatorer gennem vores brug af cookies og lignende teknologi vedrørende brugere, der ikke fravælger sådan databrug. Vi sælger disse identifikatorer til adtech-udbydere og annoncører, der leverer målrettet onlinemarkedsføring.

Du kan slå din brug af cookies 'til' og 'fra' i det online samtykke-dashboard, der kan tilgås via linket 'Cookieindstillinger' på alle vores websites og portaler. For at fravælge deling eller salg af dine personoplysninger i vores mobilapplikationer skal du bruge fanen 'Privatlivsindstillinger', der er tilgængelig på din profil.

 

Ret til begrænsning af brug og videregivelse af følsomme personoplysninger

Hvis du er bosiddende i Californien, har du, med virkning fra 1. januar 2023, ret til at begrænse vores brug af følsomme personoplysninger til andre formål end at levere de tjenesteydelser eller varer, du anmoder om, eller formål, som på anden måde er lovmæssigt tilladt. For at fravælge sådanne yderligere formål bedes du kontakte os via denne formular eller ved at ringe til os på vores gratis nummer, +1 855 719 2087 (gratis nummer, tilgængeligt 9AM-7PM EST)

 

DINE PRIVATLIVSRETTIGHEDER IHT. CCPA

Du har rettigheder, som du kan udøve i forhold til dine personoplysninger. Navnlig:

 • Ret til adgang: Du kan bede om oplysninger om de kategorier af personoplysninger, vi har indsamlet om dig, kategorierne af kilder, hvorfra dine personoplysninger er blevet indsamlet, det forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle eller sælge dine personoplysninger, såvel som kategorierne af tredjeparter, som vi måtte dele dine personoplysninger med, eller som vi sælger dine personoplysninger til, og de kategorier af personoplysninger, der er blevet videregivet til sådanne tredjeparter. Du kan også bede os om en kopi af de specifikke personoplysninger, vi har indsamlet om dig, i et maskinlæsbart format.
 • Ret til sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
 • I det omfang vi sælger dine personoplysninger, har du ret til at bede os om at ophøre med at sælge personoplysninger om dig til tredjeparter, eller du kan slå dine cookieindstillinger "fra" her (hvilket vil have samme effekt som at fravælge salg af dine personoplysninger).
 • Ret til ikke at blive forskelsbehandlet: Du har ret til ikke at blive forskelsbehandlet, fordi du har udøvet enhver af dine ovenstående forbrugerrettigheder. Med andre ord vil vi ikke levere en anden kvalitet tjenesteydelser til dig, fordi du har valgt at udøve en af dine rettigheder.
 • Du kan give en person tilladelse til at handle på dine vegne med hensyn til at udøve disse rettigheder, men vi skal muligvis tage visse skridt for at bekræfte, at anmodningen er legitim, dvs. at den faktisk kommer fra dig og er indgivet på dine vegne. For eksempel kan vi kræve din underskrevne tilladelse, der viser, at du har autoriseret, at repræsentanten indsender anmodningen på dine vegne.

Bemærk venligst, at hvor vi bruger og videregiver personoplysninger ifm. formål, der er relateret til sikkerhed eller afsløring af bedrageri, og andre lignende formål, kan nogle af dine rettigheder være begrænsede. Som sådan skal du tage i betragtning, at der kan være tilfælde, hvor din anmodning ikke kan opfyldes. Det er f.eks. muligt, som tilladt iht. CCPA, at vi muligvis ikke efterkommer en anmodning om at slette dine personoplysninger, hvis vi har brug for disse oplysninger med det formål at opdage sikkerhedshændelser eller beskytte mod ondsindede, vildledende, bedrageriske eller ulovlige aktiviteter, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for at registrere vores kontraktlige handler eller dine transaktioner, eller hvis det iht. lovgivningen er påkrævet eller på anden måde tilladt.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, eller du ønsker at udøve dem, kan du kontakte os via de oplysninger, der fremgår af sektionen Kontakt os.

 

KONTAKT OS

 

Indbyggere i Californien kan også ringe til os på +1 855 719 2087 (gratis nummer, tilgængeligt 9AM-7PM EST) eller via oplysningerne under Kontakt os, der er angivet nedenfor.

 

Denne erklæring blev senest revideret den 15. december 2023.

Liste over enheder, der behandler personoplysninger

Paysafe-koncernen omfatter Paysafe Group Holdings Limited og dens datterselskaber. Herunder er der en liste over enheder i Paysafe-koncernen, der behandler personoplysninger inden for rammerne af Paysafe-koncernens Global Privacy Notice (global privatlivserklæring):

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Germany)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Canada)
 • NT Services Limited (Canada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgarien)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irland)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irland)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Canada)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp (USA, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapore)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irland)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Canada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Tyrkiet)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Schweiz)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Østrig)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten (Irsk afdeling; Irland)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexico)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Spanien)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Costa Rica)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Colombia)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ecuador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brasilien)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irland)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Tyskland)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Afdeling; Schweiz)