Help

Privatlivserklæring

INTRODUKTION

Læs venligst følgende meddelelse omhyggeligt for at forstå vores tilgang og fremgangsmåder vedrørende dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem. Klik her for at få en kort oversigt. Indbyggere i Californien kan finde mere specifikke oplysninger om California Consumer Privacy Act (CCPA) og deres rettigheder i afsnittet "CCPA" nedenfor. Kontakt os findes i slutningen af meddelelsen, så der kan gives feedback eller stilles de eventuelle fortrolighedsspørgsmål, du måtte have.

Denne meddelelse gælder for de virksomheder, der er en del af Paysafe Group, som anvender forskellige handelsnavne i forskellige territorier, og listen over Paysafe virksomheder, der indsamler eller behandler personlige oplysninger i henhold til denne meddelelse, findes i slutningen af dette dokument. Henvisninger til Paysafe (herunder "vi", "os" eller "vores") omfatter disse virksomheder og alle relevante gruppetilknyttede selskaber.

Henvisninger til "dig" i denne meddelelse er til den person, der har adgang til eller søger om at anvende tjenesterne (som defineret nedenfor), enten for egen regning eller på vegne af en virksomhed. Dette omfatter, i forbindelse med en kunde eller potentiel kunde hos Paysafe, enhver eneforhandler og enhver fuldmagtshaver, herunder administrerende og finansielle direktører, andre direktører og ledere, aktionærer, partnere og retmæssige ejere af en kunde samt alle medarbejdere, der har adgang til eller bruger tjenesterne på vegne af en kunde.

Paysafe er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og vil tage alle relevante skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og vil blive indsamlet, brugt, lagret og videregivet i overensstemmelse med denne meddelelse. Denne meddelelse (sammen med vores vilkår for brug, der gælder for specifikke tjenester, som du måtte købe eller bruge) gælder:

 • hjemmesidens/portalens funktioner og tjenester, der leveres til dig, når du besøger vores hjemmesider, portaler eller vores betalingsmoduler, som vores kunder kan anvende på deres hjemmesider;
 • når du søger om tilladelse til at bruge og/eller anvende produkter og tjenester fra Paysafe (herunder loyalitets- eller belønningsordninger, uanset om de er pointbaserede eller andet (”Loyalitet”)), såvel som når du anmoder om ændringer til de tjenester, som du anvender;
 • din brug af software inklusive terminaler samt mobil- og computerapplikationer leveret af Paysafe; og
 • e-mail, andre elektroniske meddelelser, herunder SMS, telefon, webchat, hjemmeside/portal og anden kommunikation mellem dig og Paysafe.

Samlet omtales alle disse i denne meddelelse som "tjenester".

 

OPLYSNINGER, VI KAN INDSAMLE FRA DIG

Personlige og ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler og behandler personlige og ikke-personlige oplysninger relateret til dig.

Personlige oplysninger er oplysninger, der kan bruges til entydigt at identificere en enkelt person, direkte eller indirekte.

Paysafe indsamler også ikke-personlige oplysninger eller anonymiser muligvis personlige oplysninger for at gøre dem ikke-personlige. Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, der ikke gør det muligt at identificere en bestemt person, hverken direkte eller indirekte. Paysafe kan indsamle, oprette, lagre, bruge og videregive sådanne ikke-personlige oplysninger med henblik på ethvert rimeligt forretningsformål. Paysafe kan f.eks. bruge aggregerede transaktionsoplysninger til kommercielle formål, f.eks. tendensanalyse og brug af dataanalyser til at opnå erfaringer og indsigt i betalingstransaktionsmønstre og -brug.

I det omfang internetprotokoladresser (IP-adresser) (eller lignende identifikatorer) er klart defineret som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, og hvor sådanne lokale love gælder for tjenester, vil vi administrere sådanne identifikatorer som personlige oplysninger.

Bemærk, at Paysafe leverer tjenester til både individuelle forbrugere og virksomheder, og denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for begge og skal læses og fortolkes i overensstemmelse hermed.

 

INDSAMLING AF DINE OPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger på følgende måde:

Oplysninger, du giver os: Vi modtager og lagrer alle personlige oplysninger (herunder økonomiske oplysninger), som du giver os, herunder hvornår du (eller din virksomhed) beder om eller søger om at anvende tjenesterne, registrerer dig selv med henblik på anvendelse og/eller brug af tjenester, overfører og/eller lagrer oplysninger hos os ved hjælp af tjenesterne, og når du kommunikerer med os via e-mail, SMS, en hjemmeside eller en portal, telefonisk eller via andre elektroniske midler, f.eks. i forbindelse med at du kontakter os vedrørende din konto eller dine transaktioner. Sådanne oplysninger kan referere til eller relatere til dig eller dine kunder og omfatter:

 • Navn, herunder fornavn og efternavn, fødselsdato, alder, e-mailadresse, faktureringsadresse, brugernavn, adgangskode og/eller billede, biometriske oplysninger, adresse, beskæftigelse, nationalitet og bopælsland, en kopi af din legitimation, f.eks. dit kørekort eller pas, dit cpr-nummer og/eller andre offentlige identifikations- eller registreringsdata;
 • Kortets primære kontonummer, kortets udløbsdato, CVC-oplysninger (kortets sikkerhedskode), kontonumre, kontosaldi og den tid, du har opretholdt disse konti, bank- og/eller kortoplysninger;
 • Oplysninger om købte varer, herunder hvor købet er foretaget, værdien, tidspunktet og al feedback, der gives i forbindelse med et sådant køb, herunder rejserelaterede personlige oplysninger, når du eller din kunde foretager transaktioner med henblik på køb af flybilletter eller andre rejserelaterede tjenester;
 • Oplysninger om din brug af tjenesterne, f.eks. oplysninger om, hvor ofte du handler med os, din gennemsnitlige transaktionsmængde, kontosaldi og de personer og handlende, som du sender penge til, og fra hvem du modtager penge;
 • Point eller belønninger, der er optjent eller indløst i en Loyalitetsplan;
 • Billeder og videoer, der er optaget under Paysafe-begivenheder, hvor du har registreret dig, til distribution til deltagere i begivenheden og i vores kampagnemateriale til fremtidige begivenheder; og
 • Alle andre oplysninger, som du eller din kunde leverer, eller som genereres i forbindelse med brugen af tjenesterne.

Oplysninger, vi automatisk indsamler om dig: Paysafe modtager og gemmer automatisk visse oplysninger, når du interagerer med Paysafe, uanset om du åbner en konto eller foretager en transaktion hos os, f.eks. via "cookies" eller lignende teknologi. Vi indhenter også visse oplysninger, når din webbrowser åbner tjenester eller reklamer og andet indhold, der leveres af eller på vegne af Paysafe på andre hjemmesider, eller når du klikker på e-mails. Indsamling af disse oplysninger giver os mulighed for bedre at forstå de besøgende og kunder, der bruger og interagerer med Paysafe, hvor de kommer fra, og hvordan de bruger vores tjenester. Vi bruger disse oplysninger til vores analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores tjenester for vores besøgende og kunder. Disse oplysninger omfatter:

 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adresse (internetprotokol), der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, udstyrstype, indstilling af tidszone, typer og versioner af browser-plug-in, operativsystemplatform, frekvens og besøgsvarighed samt hvilke links, du klikker på;
 • Oplysninger om dit besøg, eller om du har åbnet en e-mail, herunder din geolocation, URL-adresser (Uniform Resource Locators), klikstream til, gennem og fra vores hjemmeside (herunder dato og klokkeslæt), produkter eller tjenester, du har set eller søgt på, svartider for sider, overførselsfejl, besøgsvarighed for bestemte sider, oplysninger om interaktion på sider (f.eks. rulning, klik og pegning med mus) og metoder, der bruges til at forlade siden på hjemmesiden, og alle telefonnumre, der er brugt til at ringe til vores kundeservice.

Oplysninger, der indsamles via vores applikationer: hvis du henter eller bruger mobil- eller computerapplikationer fra Paysafe, modtager vi muligvis oplysninger om din lokation og din enhed eller den tjeneste, du bruger (herunder hvor en betalingstransaktion finder sted). Nogle enheder giver applikationer adgang til lokationsbaserede oplysninger i realtid (f.eks. GPS). Vores mobil- og computerapps kan til enhver tid indsamle sådanne oplysninger fra din mobile enhed eller din computer, mens du henter eller bruger vores apps, hvis din enhed har adgang til lokationsdata i realtid aktiveret. Hvor det er påkrævet, vil vi altid forsøge at underrette dig, hvis det er vores hensigt at indsamle oplysninger om lokation i realtid og indhente dit samtykke, hvis det kræves af loven. Vi bruger muligvis disse oplysninger til lovgivningsbetingede formål, vores egne due diligence-kontroller, svindel og risikostyring for bedre at forstå transaktionsmønstre og optimere din oplevelse.

E-mail og øvrig kommunikation: Vi modtager muligvis oplysninger om dig og din brug af tjenester, når vi kommunikerer med hinanden, herunder når du åbner meddelelser fra os og fra brugen af elektroniske identifikatorer (nogle gange kaldet "fingeraftryk fra enheder"), f.eks. IP-adresser eller telefonnumre.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager muligvis oplysninger om dig fra andre kilder og føjer dem til vores kontooplysninger, herunder når du søger om tilladelse til at bruge tjenesterne. Vi arbejder f.eks. tæt sammen med og modtager oplysninger fra tredjeparter som f.eks. forretningspartnere, banker og andre finansielle institutioner, forhandlere, underleverandører inden for tekniske, betalings- og leveringstjenester, annoncenetværk, analyseudbydere, søgemaskiner, offentlige lister og databaser, sociale medier (herunder opslag foretaget af eller om dig eller os), kreditvurderingsbureauer og organisationer, som har til formål at forebygge svindel. Kreditvurdering og brug af organisationer, som har til formål at forebygge svindel, forklares yderligere nedenfor. Vi kan også gennemgå offentlige kommentarer og udtalelser på sociale netværkssider (f.eks. Facebook og Twitter) for bedre at forstå vores kunder samt vores levering og udvikling af tjenester.

Oplysninger om andre personer: Hvis du giver os oplysninger om andre personer, skal du have informeret dem på forhånd (f.eks. ved at give dem denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger), og du skal sikre dig, at du har ret til at gøre det.

 

HVAD VI BRUGER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL

Vi kan bruge og dele de personlige oplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

 • Til at levere vores tjenester til dig og din virksomhed, herunder at opfylde Paysafes forpligtelser over for dig eller over for finansielle eller andre institutioner i forbindelse med de tjenester, vi leverer til dig (og/eller din virksomhed). I denne sammenhæng registrerer og sporer vi oplysninger om transaktioner, som du (og/eller dine kunder) udfører i forbindelse med tjenesterne, analyserer og rapporterer om din (og/eller dine kunders) brug af enhver loyalitetstjeneste, gør indsamling eller indløsning af point eller anden belønningsvaluta nemmere i forbindelse med loyalitetsprogrammer, giver dig besked om vigtige ændringer eller udviklinger på vores hjemmeside eller vores varer og tjenester;
 • Til at forbedre og udvikle vores virksomhed, herunder, uden begrænsning, at optimere vores hjemmesider/portaler, produkter og tjenester. Dette kan omfatte brug af oplysninger, du angiver i formularer, men ikke sender til os, f.eks. ved at bruge disse oplysninger til at optimere vores hjemmeside(r) og kontakte dig med henblik på at levere kundeservice i forbindelse med den pågældende formular. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at udvikle og teste nye produkter og tjenester, herunder i vores sikre og kontrollerede testmiljø eller lejlighedsvis i vores leverandørers;
 • Til at administrere og håndhæve vores rettigheder, vilkår for brug eller andre kontrakter med dig (og/eller din virksomhed), herunder til at håndtere enhver situation, hvor transaktioner, belønninger eller point bestrides, håndtere, undersøge og løse klager eller inddrive gæld eller i forbindelse med din insolvens;
 • Til at håndtere og mindske vores kreditrisici og forretningsvilkår. Hvis du ansøger om ét af vores finansielle produkter, kan vi vurdere din økonomiske situation (og/eller din virksomheds), i det omfang, det er angivet i de gældende vilkår for brug. Denne kreditkontrol vil også påvirke eventuelle tilknyttede parter som f.eks. direktører, aktionærer og fuldmagtsgivere. Det kan vi gøre ved at modtage og dele oplysninger fra og med kreditvurderingsbureauer og organisationer, som har til formål at forebygge svindel. Denne kreditkontrol vil også påvirke alle, som du deler en fælles konto eller en lignende finansiel association med. Hvis der er tale om en fælles ansøgning, og der ikke allerede findes en sådan association, kan der oprettes en sådan. Disse links vil forblive, indtil du sender en "meddelelse om disassociation" til kreditvurderingsbureauerne i det omfang, en sådan disassociation er tilladt. Til din information vil bureauerne registrere vores forespørgsler, og disse kan ses af andre virksomheder, der foretager deres egne kreditforespørgsler, og der kan blive sat et "fodaftryk" på din kreditfil, uanset om du bliver accepteret som kunde eller ej. Hvis du er direktør, vil vi bede kreditvurderingsbureauer om at bekræfte, at den adresse, du angiver, er den samme som den adresse, der er opført i den relevante virksomhedsdatabase (hvis relevant). Hvis du modtager tjenesteydelser fra os, afgiver vi desuden oplysninger om, hvordan du administrerer dine konti til kreditvurderingsbureauerne. Hvis du ikke tilbagebetaler penge fuldt ud og til tiden, registrerer kreditvurderingsbureauerne den udestående gæld og deler muligvis disse oplysninger med andre organisationer, der udfører kontroller svarende til vores. Registreringer opbevares hos sådanne bureauer i 6 år efter, at de er tilendebragt, uanset om de er afregnet af dig eller misligholdt, selvom opbevaringsperioden kan variere på tværs af forskellige bureauer og geografiske områder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os;
 • For at forebygge og/eller opdage svindel, økonomisk kriminalitet, styre risici og for bedre at beskytte os selv, vores kunder og det finansielle systems integritet kan det være nødvendigt at behandle og videregive følsomme personlige oplysninger (nogle gange kaldet persondata i en særlig kategori), herunder biometriske data, til tredjepart, der hjælper os med at håndtere sådanne risici, inklusive identitetsverifikation. Dette kan omfatte software og tjenester, som vi bruger til at bekræfte din identitet/alder ved at afgøre, om en selfie, du tager, svarer til billedet i din ID (billedidentifikation);
 • Under identifikationsprocessen bruger vi muligvis en ansigtsgenkendelsesproces til at sammenligne din selfie med dit overførte ID-dokument. Under denne proces genereres biometriske data ved at oprette et digitalt kort over dit ansigt for bedre at kunne sammenligne dit ID-billede og dit selfiebillede. Dette er med til at reducere svindel og er derfor af betydelig interesse for offentligheden. Eventuelle biometriske oplysninger, der genereres, slettes dog straks efter et match. Paysafe gemmer eller opbevarer generelt ikke biometriske data, da sådanne oplysninger normalt genereres ved hjælp af sikre tredjepartssystemer, som er beregnet til bekæmpelse af svindel. Hvis dine biometriske oplysninger lagres, opbevares eller bruges direkte af Paysafe på nogen måde, vil du blive underrettet når opsamling finder sted. Hvis du ønsker at vide mere om vores politikker og processer i forbindelse med dine biometriske data eller specielt vores brug af andre følsomme eller særlige personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet Kontakt os;
 • Til at forebygge, afsløre og retsforfølge svindel og andre forbrydelser og misbrug af det finansielle system eller for at hjælpe andre med at gøre dette, herunder manglende overholdelse af alle forretningsvilkår, som kan indebære deling af alle relevante eller nødvendige oplysninger, vi har indsamlet eller udledt med tredjeparter til sådanne formål. Paysafe deltager i initiativer til bekæmpelse af svindel, hvilket omfatter evaluering af dig (og/eller dine kunder) og overvågning af dine transaktioner og/eller lokationer, registrering af mønstre, der kræver undersøgelse eller andet, profilering og vurdering af sandsynligheden for, at der opstår svindel eller manglende overholdelse af vores eller andres forretningsvilkår. Vi kan gøre dette ved at bruge produkter og tjenester fra tredjeparter. Endvidere, hvis du giver os falske eller unøjagtige oplysninger om dig selv, eller vi identificerer eller mistænker svindel eller en forbrydelse, kan vi videregive dine oplysninger til organisationer og myndigheder, som har til formål at forebygge svindel, samt til retshåndhævende myndigheder og lignende organer, og vi kan beslutte at indlede en retshandling mod dig;
 • Til at kontakte dig vedrørende din konto, til at gøre dig opmærksom på potentielle problemer og til at besvare dine spørgsmål til os;
 • Til at styre risici, såsom kredit- og valutarisici, samt at forebygge eller mindske informationssikkerhedsrisici;
 • Til at sende marketingmeddelelser, til at levere de oplysninger om produkter og tjenester til dig, som du har anmodet om, eller som vi mener kan være af interesse for dig, til at modtage dine synspunkter om vores varer, tjenester og vores hjemmeside(r), med hensyn til markedsføring, markedsundersøgelser og lignende aktiviteter kan vi bruge dine personlige oplysninger til sådanne formål, uanset om du er godkendt som kunde eller fortsat modtager tjenester. Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing- eller kampagneoplysninger fra Paysafe, kan du altid stoppe det. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i afsnittet "Dine databeskyttelsesrettigheder";
 • Til at overholde lokal og national lovgivning;
 • Til at efterkomme anmodninger fra retshåndhævende og regulerende myndigheder af hensyn til almenvellet eller fra kommercielle organisationer, som du har eller har haft forbindelse med, for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte dine vitale interesser eller andre personers interesser, f.eks. for at hjælpe disse myndigheder eller andre organisationer med at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, og
 • For at overholde reglerne for kortordningen eller forretningsvilkårene.

Hvis du angiver oplysninger, der skal offentliggøres eller vises i det offentlige rum på hjemmesiden/portalen eller overføres til andre brugere af hjemmesiden/portalen eller tredjepart, er du indforstået med, at sådanne oplysninger kan bruges til ethvert formål af tredjeparter, der har adgang til oplysningerne. Disse oplysninger offentliggøres af dig på eget ansvar, og du skal overholde retningslinjerne for brug af en sådan hjemmeside.

 

OFFENTLIGGØRELSE AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke oplysninger, som kan identificere dig personligt til andre end dem, der er beskrevet i denne meddelelse, hvor det er tilladt eller påkrævet ved lov, og/eller til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, herunder:

 • Internt i Paysafe Group for at hjælpe os med at levere vores tjenester og til forvaltning af vores egne interne kunderelationer samt analytiske formål og rapporteringsformål;
 • Til modtagere/afsendere af en betaling i forbindelse med den specifikke relevante transaktion (generelt er oplysninger begrænset til fulde navn og e-mailadresse);
 • Kreditvurderingsbureauer (hvor det er tilladt i henhold til eventuelle vilkår for brug eller anden kontrakt) som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores brug af kreditvurderingsbureauer, bedes du kontakte os;
 • Organisationer, som har til formål at forebygge svindel som beskrevet ovenfor, herunder Action Fraud, Financial Fraud Action og Financial Fraud Bureau og andre organisationer, der hjælper os med at håndtere svindel og forretningsrisici;
 • Tredjeparts kredit- og finansieringsinstitutter (hvor det er tilladt i henhold til vilkårene forretning) brug eller en anden kontrakt), herunder det kreditinstitut, hvor afsenderen eller modtageren (og deres respektive virksomheder) opretholder deres bankkonto/konti og kortordninger for udstedelse og brug af kredit-, debet-, gebyr-, købs- eller andre betalingskort, alternative betalingsmetoder og andre finansielle institutioner, der kan behandle betalinger, som ikke opererer under Paysafes kontrol, for hvis handlinger eller forsømmelser Paysafe ikke har ansvar for;
 • Hvis vi leverer tjenester gennem tredjepart som f.eks. banker og andre organisationer, kan vi blive bedt om at videregive dine oplysninger (herunder alle "kend din kunde"- og "kilde til formue"-oplysninger) til sådanne organisationer for at hjælpe dem med deres egne lovmæssige forpligtelser eller risikovurderinger;
 • Tredjepartstjenesteudbydere, herunder leverandører, der hjælper os med levering af tjenester, herunder behandling af ordrer, udførelse af ordrer, behandling af betalinger, administration af kredit-, sikkerheds-, sektor- og svindelrisici, identitetsverifikation og markedsføring, markedsundersøgelser og undersøgelser, der udføres på vegne af Paysafe. Vi kan af og til anvende tjenester fra tredjepartsleverandører til at hjælpe med levering af tjenester, der kan kræve anvendelse af dine personlige oplysninger, herunder til live datatestning, for hvilke passende sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret;
 • Til tredjeparter, som ikke handler i henhold til vores instruktioner som tjenesteudbyder (men som er underlagt deres egne juridiske forpligtelser til at beskytte data), for at lette leveringen af tjenesterne. F.eks. banker og organisationer, der faciliterer handel med dine aktier, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter;
 • For at forebygge og/eller opdage svindel, økonomisk kriminalitet, styre risici og for bedre at beskytte os selv og vores kunder, kan det være nødvendigt at behandle og videregive følsomme personlige oplysninger (nogle gange kaldet persondata i en særlig kategori) herunder biometriske data til tredjepart, der hjælper os med at håndtere sådanne risici, inklusive identitetsgodkendelse;
 • Hvis vi er forpligtede til eller har tilladelse til at gøre det ved lov, kan Paysafe være juridisk forpligtet til at videregive oplysninger om dig til regulerende og retshåndhævende myndigheder i hele verden, eller vi kan på anden måde beslutte, at det er passende eller nødvendigt at gøre dette. Sådanne videregivelser kan også omfatte anmodninger fra statslige eller offentlige myndigheder eller fra kommercielle organisationer, som du måtte have haft kontakt med, som forsøger at mindske svindel- eller kreditrisici eller manglende overholdelse af forretningsvilkår eller i forbindelse med retssager eller retshandlinger, national sikkerhed, eller hvis vi anser det for at være i den nationale eller offentlige interesse, eller det på anden måde er lovligt at gøre det. Paysafe vil normalt ikke anfægte stævninger eller lignende pålæg, der kræver videregivelse;
 • Forretningsoverførsler. Paysafe kan købe eller sælge forretningsenheder eller associerede selskaber. I sådanne tilfælde kan vi overføre eller modtage kundeoplysninger som et forretningsaktiv. Uden begrænsning til det foregående kan dine oplysninger blive videregivet til vores nye forretningspartnere eller ejere, hvis vores virksomhed indgår i et joint venture med eller sælges til eller fusioneres med en anden virksomhedsenhed. Under disse omstændigheder vil vi informere modtageren om, at dine oplysninger skal behandles i overensstemmelse med de standarder, der er beskrevet i denne meddelelse, og
 • Med din tilladelse kan dine oplysninger også bruges til andre formål, som du giver din specifikke tilladelse til.

Medmindre det er nødvendigt for udførelsen af dennes tjenester og som beskrevet ovenfor/vedhæftet, sælger, udlejer, deler, eller videregiver Paysafe ikke på anden måde personlige oplysninger om sine kunder til tredjepart med henblik på dennes egen anvendelse til tredjepartsmarkedsføring uden at opfylde de nødvendige juridiske forpligtelser (f.eks. samtykke, fravalg eller som i øvrigt er tilladt ved lov). California Consumer Privacy Act anvender en meget bred definition af data-"salg", og indbyggere i Californien bør læse afsnittet "CCPA" nedenfor med hensyn til salg af data.

 

OVERVÅGNING

Vi kan overvåge eller optage telefonopkald, e-mails, webchat eller anden kommunikation med dig med lovgivnings-, sikkerheds-, kvalitetssikrings- eller uddannelsesmæssige formål for øje. Når du besøger vores kontorer, kan CCTV, adgangskontrolsystemer og/eller andre overvågningssystemer være i drift af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til sundhed, sikkerhed og kontoradministration.

 

HVOR OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi, vores tjenesteudbydere og andre parter, som vi kan dele dine personlige oplysninger med (som beskrevet ovenfor), kan behandle dine personlige oplysninger i territorier uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller på anden måde uden for det territorium, hvor du bor. Det kan også behandles af personale (vores eller vores leverandørers), der arbejder uden for EØS eller det område, hvor de personlige oplysninger blev indsamlet. Disse medarbejdere kan bl.a. udføre ordrer, behandle betalingsdetaljer og yde support i forbindelse med levering af tjenesterne. Disse lande kan have standarder for databeskyttelse, der er forskellige fra (og i nogle tilfælde lavere end) standarderne for det område, hvor du bor.

Under disse omstændigheder vil vi tage de nødvendige skridt til at beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende databeskyttelseslovgivning, herunder ved brug af passende lovbefalede sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre, at enhver international dataoverførsel er lovlig. Paysafe anvender generelt "Modelklausuler" som er godkendt af Europa-Kommissionen, ved indgåelse af kontrakter med tredjepartsmodtagere af data uden for EØS, som modtager data fra EØS med henblik på behandling af personlige oplysninger, der overføres uden for EØS.

 

SÅDAN SIKRER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har implementeret tekniske, fysiske og organisatoriske/administrative foranstaltninger, der er designet til at sikre dine personlige oplysninger mod hændeligt tab og mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse. Disse foranstaltninger omfatter:

•           Et skriftligt informationssikkerhedsprogram;

•           En udpeget Chief Information Security Officer ("CISO") til at overvåge, implementere og håndhæve informationssikkerhedsprogrammet;

•           En udpeget Chief Privacy Officer (”CPO”) til at overvåge, implementere og håndhæve informationssikkerhedsprogrammet;

•           Løbende sårbarhedsvurdering og -overvågning;

•           At have politikker og procedurer til styring af informationssikkerhedsrisici på plads;

•           At have en plan etableret for hændelsesrespons;

•           Adgangskontrol på informationssystemer, der er designet til at godkende brugere og kun tillade adgang for autoriserede personer;

•           Adgang til fysiske lokationer, som indeholder personlige oplysninger, begrænset til kun at omfatte autoriserede personer;

•           Sikring af alle personlige oplysninger, både under transport og ved stilstand;

•           Multifaktorgodkendelse for alle medarbejdere, der har adgang til personlige oplysninger;

•           Opretholdelse af revisionsspor i forbindelse med intern og ekstern adgang til og ændring af personlige oplysninger;

•           Indførsel af en sikker udviklingspraksis for interne applikationer;

•           At due diligence udføres i forhold til informationssikkerhed for tredjepartstjenesteudbydere;

•           Regelmæssig undervisning i sikkerhedsbevidsthed.

Sikkerheden i forbindelse med dine oplysninger afhænger også af dig. Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) et kodeord eller en adgangskode for at tilgå visse dele af vores hjemmeside/portal eller mobilapplikationer og lignende, er du ansvarlig for at holde dette kodeord og/eller adgangskode fortroligt. Du må ikke dele dit kodeord og/eller adgangskode med nogen. Du skal sikre dig, at der ikke sker uautoriseret brug af dit kodeord og din adgangskode. Paysafe handler i overensstemmelse med instruktioner og oplysninger, der modtages fra enhver person, der indtaster dit bruger-id og din adgangskode, og du er vidende om, at du er fuldt ansvarlig for al brug og alle handlinger, der kan finde sted under brugen af din konto, medmindre andet er angivet i lovgivningen. Du skal straks underrette Paysafe vedrørende alle oplysninger, du har givet os, som er blevet ændret.

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikkert. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der overføres til vores hjemmeside, medmindre du kommunikerer med os via en sikker forbindelse, som vi har leveret. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi stringente procedurer og sikkerhedsfunktioner for at søge at forhindre uautoriseret adgang.

 

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De perioder, hvor vi opbevarer dine personlige oplysninger, afhænger af arten og typen af oplysninger, Paysafe Service og det land, hvor de leveres, samt eventuelle gældende lokale love og bestemmelser. Generelt vil dine oplysninger blive slettet, når de ikke længere er nødvendige af hensyn til et legitimt forretningsformål eller -årsag, eller vi kan anonymisere eller aggregere dem med andre oplysninger for at gøre dem ikke-personlige.

Hvis du bruger tjenesterne, beholder vi dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne tilbyde dig de tjenester, du har valgt, og eventuelle tilknyttede legitime forretningsformål. Det vil generelt betyde, at vi beholder dine personlige oplysninger, så længe du er vores kunde (eller påbegynder en sådan ansøgning) og i en periode derefter. Dette omfatter også brug og opbevaring af dine personlige oplysninger, når du opstarter en ansøgning om tjenester, uanset om du gennemfører en sådan ansøgningsproces eller godkendes som kunde.

Opbevaringsperioden kan også afhænge af de juridiske og lovmæssige krav i det land, hvor du befinder dig. Vi opbevarer personlige oplysninger som bevis på vores forretningsforhold til dig (herunder om der var nogen eller ingen finansielle transaktioner), for at håndtere eventuelle forespørgsler eller tvister, herunder for at forsvare eller fremføre juridiske krav. Vi beholder f.eks. dine personlige oplysninger i den periode, som den lokale lovgivning tillader for at kunne fremføre et juridisk krav (kaldet “statute of limitation” eller "forældelsesregler"), eller så længe vi er pålagt dette i henhold til en kendelse fra domstolene, retshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder, vi er underlagt, eller som det på anden måde er lovgivningsmæssigt påkrævet (f.eks. opbevaring af KYC (Know Your Customer)/Kend din kunde/registreringer i henhold til bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask eller lignende).

Vi kan også fortsætte med at markedsføre og sende dig direkte markedsføring i henhold til lokale love, hvis du ikke har gjort indsigelse mod en sådan markedsføring.

 

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Du har mange rettigheder, som du kan udøve i forhold til dine personlige oplysninger. Disse rettigheder kan gælde i henhold til en række forskellige bestemmelser, f.eks. GDPR (General Data Protection Regulation), som generelt gælder for personer bosiddende i EØS, og CCPA (California Consumer Protection Act), som generelt gælder for personer bosiddende i Californien. Hvis du ønsker det, kan du få adgang til at rette eller opdatere dine personlige oplysninger. Under visse omstændigheder kan du også bede os om at slette dine personlige oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dem eller midlertidigt begrænse behandlingen af dem, mens du udøver dine andre rettigheder. Derudover kan du anmode om at overføre visse af dine personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder (kaldet dataportabilitet). Du kan også have ret til at "fravælge" visse former for brug af dine personlige oplysninger, herunder at bede os om at begrænse deling af dine personlige oplysninger med tilknyttede og ikke-tilknyttede tredjeparter. Databeskyttelseslovgivningen udvikles kontinuerligt, og hvis du mener eller er usikker på, om nogen rettighed eventuelt gælder for dig, bedes du ligeledes kontakte os, så vi kan vurdere dette og rådgive dig.

I det omfang GDPR gælder, kan du, når du giver os samtykke til at bruge dine personlige oplysninger, til enhver tid tilbagekalde dette. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af nogen behandling, vi har foretaget før din tilbagekaldelse, og det vil heller ikke påvirke den behandling af dine personlige oplysninger, der er udført i tillid til andre lovlige behandlingsgrundlag end samtykke. Du kan f.eks. stoppe al marketingkommunikation, vi sender dig, ved at klikke på linket "afmeld” (unsubscribe) eller "fravælg” (opt-out) i den kommunikation, du modtager, eller i henhold til de instruktioner, vi giver hver gang, men vi vil fortsat sende dig drifts- eller servicemeddelelser i forbindelse med dine tjenester.

Afhængigt af det land, hvor du bruger tjenester, er det ikke sikkert, at du har adgang til alle ovennævnte rettigheder. Der kan også være tilfælde, hvor disse rettigheder ikke kan håndhæves: Du kan f.eks. ikke gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger, når loven kræver det, eller for at vi kan behandle en klage. På samme måde kan du ikke bede os om at slette dine oplysninger, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge vores tjenester, eller hvis sådanne oplysninger er nødvendige for at registrere vores kontraktmæssige transaktioner, som er lovpligtige (f.eks. identifikations- og verifikationskrav for opbevaring af svindelbekæmpelse (anti-fraud) eller "kend din kunde” (know your customer)) eller med henblik på at forsvare eller fastholde juridiske rettigheder og søgsmål.

Du har altid ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed vedrørende vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan også indlede en retssag for at kræve erstatning for skader eller tort, der er forårsaget af vores manglende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Hvis du ønsker at få mere at vide om dine rettigheder eller at udøve dem, udfylder du blot vores retsformular.

 

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

I nogle tilfælde kan vores brug af dine personlige oplysninger resultere i, at der træffes automatiserede beslutninger (herunder profilering), som påvirker dig juridisk, eller som tilsvarende påvirker dig i nævneværdig grad.

Automatiserede beslutninger betyder, at en beslutning om dig tages automatisk og computerbaseret (ved hjælp af softwarealgoritmer), uden en menneskelig gennemgang foretaget af os. Vi bruger f.eks. automatiserede beslutninger til at foretage kreditvurderinger af dig, når du ansøger om bestemte tjenester eller til at udføre svindelkontrol, som forklaret i afsnittet "Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til". Vi har iværksat foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og interesser for personer, hvis personlige oplysninger er genstand for automatiseret beslutningstagning. Hvis du bruger tjenesterne i EØS, har du, når vi træffer en automatiseret beslutning om dig, desuden ret til at anfægte afgørelsen, til at udtrykke dit synspunkt og til at kræve en menneskelig gennemgang af beslutningen. Du kan udøve denne ret ved at kontakte os via de nedenstående oplysninger. Databeskyttelseslovgivningen udvikles kontinuerligt, og hvis du mener eller er usikker på, om en sådan rettighed kan gælde for dig, bedes du ligeledes kontakte os, så vi kan vurdere dette og rådgive dig.

 

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Paysafe behandler kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med loven. Sådanne love varierer på tværs af forskellige territorier, og yderligere specifikke oplysninger er tilgængelige på anmodning. Overordnet behandler Paysafe enten oplysninger:

 • På baggrund af dit samtykke, f.eks. til at sende dig marketingmeddelelser om produkter og tjenester i overensstemmelse med dine interesser og præferencer, hvis en sådan tilladelse er påkrævet ved lov;
 • Hvis det er nødvendigt for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt, vi har med dig, f.eks. for at kunne levere de tjenester, du abonnerer på. Vi har brug for disse oplysninger i den sammenhæng, da vi ellers ikke vil være i stand til at levere tjenesterne til dig. Hvis vi f.eks. skal bekræfte din identitet, og du ikke giver os de relevante oplysninger, kan vi muligvis ikke åbne en konto for dig;
 • Hvis Paysafe har en legitim interesse i en sådan databehandling, under forudsætning af at den ikke tilsidesætter dine egne rettigheder og friheder til at modsætte dig en sådan databehandling. F.eks. til at holde dig informeret vedrørende din brug af tjenesterne, forbedre og udvikle tjenesterne, gennemføre onlineannoncering eller andre marketingaktiviteter samt administrere og håndhæve eventuelle krav;
 • Hvis Paysafe har en juridisk forpligtelse til at indsamle, anvende og/eller offentliggøre dine personlige oplysninger eller på anden måde har brug for dine personlige oplysninger for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser. Hvis det f.eks. er nødvendigt for at overholde de regler, der er fastsat af vores eller andre relevante regulerende myndigheder, eller
 • Undtagelsesvis kan vi dele dine oplysninger med en tredjepart, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, f.eks. hvis retshåndhævende myndigheder eller andre tredjeparter, som du måtte have haft kontakt med, anmoder om oplysninger for at undersøge en forbrydelse eller en anden overtrædelse af forretningsvilkår.

Hvis du har spørgsmål til eller har brug for yderligere oplysninger om retsgrundlaget for, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i forhold til en bestemt databehandlingsaktivitet, bedes du kontakte os via afsnittet Kontakt os nedenfor.

 

SPOR IKKE

Nogle webbrowsere kan sende "spor ikke"-meddelelser. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt nogen branchestandard for, hvad hjemmesider og andre onlinetjenester skal gøre ved modtagelse af sådanne meddelelser. Hvis en sådan standard udvikles, vil vi revidere vores politik igen, men i øjeblikket gør vi ikke noget, når vi modtager sådanne meddelelser.

COOKIES

Se også vores Cookiepolitik for at få oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger eller videregiver oplysninger i forhold til cookies. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

ÆNDRINGER I VORES MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan fra tid til anden ændre vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i, hvordan vi behandler dine oplysninger, giver vi dig besked via en meddelelse på denne hjemmeside/portal. Den dato, hvor meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger sidst blev ændret, fremgår af denne meddelelse. Sørg for regelmæssigt at besøge vores hjemmeside/portal og denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at kontrollere, om der er sket ændringer. Hvis loven kræver, at vi på forhånd giver dig besked om eventuelle ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller beder om dit samtykke til ændringer i vores brug af dine personlige oplysninger, vil vi gøre det.

LINKS TIL TREDJEPARTERS HJEMMESIDER

Vores hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til og fra vores partnernetværk, annoncører og associerede selskaber. Hvis du følger et sådant link, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies, og Paysafe påtager sig intet ansvar for disse tredjepartshjemmesider.

GLOBAL MEDDELELSE

Denne meddelelse er global, men har ikke til formål at tilsidesætte eventuelle juridiske rettigheder eller forbud i et territorium, hvor sådanne rettigheder eller forbud er gældende. I sådanne tilfælde gælder de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne meddelelse, alene med forbehold for ændringer i henhold til gældende lokal lovgivning, der har forrang.

EU-REPRÆSENTANT

De virksomheder i Paysafe Group, der er etableret uden for EØS, har valgt følgende enhed som deres EU-repræsentant: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarien. Du kan kontakte EU-repræsentanten ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet under afsnittet Kontakt os nedenfor.

BRITISK REPRÆSENTANT

I det omfang, det kræves i henhold til lov af 2018 om Den Europæiske Union (Udtræden) eller anden lovgivning, der vedrører "Brexit", har de selskaber i Paysafe Group, der er etableret uden for Storbritannien, valgt følgende enhed som deres britiske repræsentant: Skrill Holdings Limited، 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, Storbritannien. Du kan kontakte den britiske repræsentant ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet under afsnittet Kontakt os nedenfor.

KONTAKT OS

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, forespørgsler og anmodninger vedrørende vores brug af dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve din ret eller modtage yderligere oplysninger vedrørende de respektive Paysafe-selskaber hvor denne erklæring er gældende, bedes du skrive til adressen herunder, mærket FAO Privacy Department eller kontakt os .

Paysafe Groups databeskyttelseschef er omtalt nedenfor og kan kontaktes via linket Kontakt os eller på adressen nedenfor:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, United Kingdom

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosiddende i Californien og bruger vores forbrugertjenester, kan du have visse rettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA), som er beskrevet nedenfor.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI

I de seneste 12 måneder har vi indsamlet følgende personlige oplysninger:

 • Identifikatorer, f.eks. navn, alder, fødselsdato, adresse og andre kontaktoplysninger, en kopi af din legitimation (f.eks. dit kørekort eller pas) samt dit CPR-nummer og/eller andre offentlige identifikations- eller registreringsdata;
 • Faglige eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger, som f.eks. din stilling;
 • Internetaktivitet, som beskrevet i vores cookiemeddelelse, men herunder også historik om besøg og interaktion med vores tjenester, IP-adresse, browsertype, browsersprog og andre oplysninger, der indsamles automatisk;
 • Geolokationsdata i det omfang, vi har brug for at bekræfte din lokation ud fra lovgivningsmæssige formål eller bekæmpelse af svindel, afhængigt af de leverede tjenester og din brug af dem (nogle love kan f.eks. kræve, at vi identificerer din lokation, hvis brugen af tjenester involverer hasardspil);
 • Kommercielle oplysninger, f.eks. oplysninger om dine bankforhold, herunder kontonumre, debet- og kreditkortnumre, kontosaldi, og hvor længe du har opretholdt disse konti.

Vi indsamler disse personlige oplysninger for at kunne tegne og konfigurere din konto og med henblik på at levere vores tjenester til dig.

DELING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

I de seneste 12 måneder har vi delt alle de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, med tredjeparter med henblik på at fremme vores forretningsformål, f.eks. med vores associerede selskaber eller i forbindelse med brug af en tjenesteudbyder til at hjælpe os med at levere tjenester til dig. Kategorierne for sådanne tjenesteudbydere er beskrevet i afsnittet Offentliggørelse af dine oplysninger.

Vi "sælger" ikke personlige oplysninger i traditionel forstand, men vi sælger personlige oplysninger, som begrebet anvendes i CCPA. I de seneste 12 måneder har vi solgt individuelle identifikatorer gennem vores brug af cookies og lignende teknologi til brugere, der ikke fravælger en sådan brug af data. Vi sælger disse identifikatorer til adtech-leverandører og annoncører, der leverer målrettet online marketing. 

Du kan slå din brug af cookies "til" eller "fra" på det online samtykkepanel, som er tilgængeligt via linket "Cookieindstillinger" på alle vores hjemmesider og portaler.

Sælg ikke mine personlige oplysninger

DINE CCPA-RETTIGHEDER TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du har rettigheder, som du kan udøve i forhold til dine personlige oplysninger. Navnlig:

 • Ret til adgang: Du kan bede om oplysninger om de kategorier af personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, de kategorier af kilder, hvorfra dine personlige oplysninger er blevet indsamlet, det forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle eller sælge dine personlige oplysninger, ligeledes de tredjepartskategorier, som vi kan dele med, eller til hvem vi sælger dine personlige oplysninger, samt de kategorier af personlige oplysninger, som er blevet givet til sådanne tredjeparter. Du kan også bede os om en kopi af de specifikke personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig i et maskinlæsbart format;
 • Ret til sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger;
 • I det omfang vi sælger dine personlige oplysninger, har du ret til at bede os om ikke længere at sælge personlige oplysninger om dig til tredjeparter, eller du kan deaktivere dine cookieindstillinger her (hvilket vil have samme virkning som at fravælge salg af dine personlige oplysninger);
 • Ret til ikke af blive forskelsbehandlet: Du har ret til ikke at blive forskelsbehandlet, fordi du har udøvet nogen af dine forbrugerrettigheder, som er nævnt ovenfor. Med andre ord vil vi ikke levere tjenester i en anden kvalitet til dig, fordi du har valgt at udøve én af dine rettigheder.

Du kan give en person tilladelse til at handle på dine vegne i forbindelse med udøvelsen af disse rettigheder, men vi kan være nødsaget til at tage visse skridt for at kontrollere, at den fremsatte anmodning er legitim, dvs. at den rent faktisk kommer fra dig, og at den foretages på dine vegne. Vi kan f.eks. kræve din underskrevne tilladelse, der viser, at du har autoriseret agenten til at sende anmodningen på dine vegne.

Bemærk, at hvor vi anvender og videregiver personlige oplysninger til formål, der vedrører sikkerhed, afsløring af svindel og andre lignende formål, kan nogle af dine rettigheder være begrænsede. Derfor bedes du have en forståelse for, at der kan være tilfælde, hvor din anmodning ikke kan opfyldes. Som det tillades af CCPA, er det f.eks. muligt, at vi ikke efterkommer en anmodning om at slette dine personlige oplysninger, hvis vi har brug for disse oplysninger til at registrere sikkerhedshændelser, eller som beskyttelse mod ondsindede, bedrageriske, svigagtige eller ulovlige aktiviteter, hvor sådanne oplysninger er nødvendige for at registrere vores kontraktmæssige transaktioner eller dine transaktioner, eller hvor det er påkrævet eller på anden måde tilladt ved lov.

Hvis du ønsker at få mere at vide om dine rettigheder eller at udøve dem, udfylder du blot vores retsformular.

 

KONTAKT OS

Indbyggere i Californien kan også ringe til os på +1 855 719 2087 (gratisnummer, tilgængeligt fra kl. 9.00 til 19.00 EST) eller via kontaktoplysningerne ovenfor.

 

Denne meddelelse blev sidst revideret den 27/12/2022.

Liste over enheder, der behandler personlige data

Paysafe Group omfatter Paysafe Group Holdings Limited sammen med datterselskaberne. Nedenfor finder du en liste over de virksomheder i Paysafe Group, som behandler personlige data i sammenhæng med Paysafe Groups globale meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Tyskland)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, USA)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, USA)
 • IA Digital Marketing Inc. (Canada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, USA)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Canada)
 • Openbucks Corp (Delaware, USA)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, USA)
 • Pays Services India LLP (Indien)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italien)
 • PAYS Services UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Bulgarien EOOD (Bulgarien)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Britisk Columbia, Canada)
 • Paysafe Financial Services Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Group Holdings Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar-afdeling (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irland)
 • Paysafe Processing Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Canada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Østrig)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Tyrkiet)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (branch of Prepaid Services Company Ltd) (Tyskland)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Schweiz)
 • paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Østrig)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Storbritannien)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Østrig)
 • Prepaid Services Company Limited (Storbritannien)
 • Sentinel Bidco Ltd (Storbritannien)
 • Skrill Limited (Storbritannien)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, USA)
 • Skrill Services GmbH (Tyskland)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)