Help

SEKRETESSMEDDELANDE

INTRODUKTION

Läs detta meddelande noggrant för att förstå våra policyer och vår praxis avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. För en kort översikt, vänligen klicka här. Invånare i Kalifornien kan hitta mer specifik information i integritetstillägget “California Consumer Privacy Addendum”. Bosatta i Quebec hittar mer specifik information i sekretessmeddelandet “Quebec Privacy Notice Addendum”. Kontakta oss-information tillhandahålls i slutet av meddelandet för återkoppling eller eventuella frågor om sekretess som du kan ha.

Det här sekretessmeddelandet gäller alla företag som tillhör Paysafe Group, vilka använder olika firmanamn i olika områden, och listan på de Paysafe-företag som samlar in eller behandlar personuppgifter enligt detta meddelande finns i slutet av det här dokumentet. Hänvisningen till Paysafe (inklusive “vi”, “oss” eller “vår”) inkluderar ovanstående företag och alla relevanta koncernföretag. Det här meddelandet åsidosätter alla eventuella rättigheter som du kan ha enligt nationella sekretess- eller dataskyddslagar som gäller där du är bosatt.

Hänvisningar till ”du” i detta meddelande gäller den person som frågar, får åtkomst till eller begär att få använda Tjänsterna (enligt definitionen nedan), antingen för eget bruk eller på uppdrag av ett företag eller i relation till ombud eller tredje parter som agerar på ditt uppdrag. Detta inkluderar, med avseende på en kund eller potentiell kund till Paysafe, enskilda näringsidkare och uppdragsgivare, inklusive verkställande direktörer och finansdirektörer, andra direktörer och chefer, aktieägare, partners och betalningsmottagare till en kund, samt medlem ur personal som har åtkomst till eller använder Tjänsterna eller tillhandahåller eller begär information för en kunds räkning. Ett separat sekretessmeddelande gäller Paysafes anställda eller kandidater.

Paysafe är besluten att skydda din integritet och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och samlas in, används, lagras och röjs i enlighet med detta meddelande. Detta meddelande (tillsammans med våra användarvillkor som gäller för alla specifika tjänster du kan köpa eller använda) gäller för:

 • webbportalerna, funktioner och tjänster som tillhandahålls till dig när du besöker våra webbplatser, portaler eller våra betalningspaneler som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
 • när du frågar eller begär åtkomst till användning och/eller vill använda Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller andra (”Lojalitetsbelöning”)), eller när du begär ändringar av de tjänster som du använder;
 • för din användning av mjukvara, inklusive terminaler, mobil- och skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe;
 • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och annan kommunikation (inom alla media) mellan dig och Payasafe.

Tillsammans kallas alla dessa i detta meddelande för “Tjänsterna”.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Personuppgifter och information som inte är personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter och information som inte är personuppgifter som rör dig.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera just dig som en enskild person, antingen direkt eller indirekt.

Paysafe samlar också in information som inte är personuppgifter eller kan anonymisera personuppgifter för att göra dem till icke-personuppgifter. Personuppgifter och information som inte är personuppgifter är information som inte gör det möjligt att identifiera en specifik person, vare sig direkt eller indirekt. Paysafe kan samla in, skapa, lagra, använda och röja sådan information som inte är personuppgifter för rimliga affärsmässiga syften. Paysafe kan till exempel använda aggregerad transaktionsinformation för kommersiella syften som t.ex. trendanalys och användning av dataanalys för att få kunskap och insikter om betalningstransaktionsmönster och -användning.

I den utsträckning som IP-adresser (internetprotokoll) (eller liknande identifierare) tydligt definieras som personuppgifter enligt någon lokal lag, och där sådan lokal lag är tillämplig på tjänsterna, kommer vi att hantera sådana identifierare som personuppgifter.

Observera att Paysafe tillhandahåller tjänster både till enskilda konsumenter och företag och att detta sekretessmeddelande gäller för båda och ska läsas och tolkas i enlighet därmed.

HÖGRISKDATA

Vi kan samla in uppgifter om dig som är mer känsliga, såsom så kallade särskilda uppgiftskategorier eller känsliga uppgifter. Den här typen av information kan gälla en individs:

 • Ras eller etniska ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiösa eller filosofiska åskådning
 • Medlemskap i fackförening
 • Genetiska data
 • Biometriska data
 • Hälsouppgifter
 • Uppgifter kopplade till personens sexualliv eller sexuella orientering
 • Uppgifter om lagförda brott eller påstådda kriminella handlingar
 • Uppgifter om var en person befinner sig i realtid

Inhemska lagar kanske förbjuder eller begränsar användningen av sådana uppgifter och kräver att vissa förbindelser upprätthålls. Inom Europa kräver normalt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) en andra laglig grund för sådan databehandling, såsom (a) ditt uttryckliga samtycke, (b) för att kunna fastställa, åberopa eller förvara juridiska krav, (c) av orsaker som är av betydande allmänt intresse, eller (d) där det är nödvändigt för dina eller en annan fysisk persons grundläggande intressen.

INSAMLING AV DINA UPPGIFTER

Vi samlar in följande information via följande metoder:

Information du ger oss: vi mottar och lagrar personuppgifter (inklusive finansiell information) som du tillhandahåller till oss när du (eller ditt företag) efterfrågar eller gör en ansökan om Tjänsterna; registrerar sig för att använda och/eller använder några av Tjänsterna; laddar upp och/eller lagrar information hos oss genom att använda Tjänsterna; och när du kommunicerar med oss via e-post, sms, en webbplats eller portal, eller via telefon eller annan elektronisk metod, dvs. när du kontaktar oss om ditt konto eller dina transaktioner. Sådan information kan avse eller röra dig eller dina kunder och innefatta:

 • Namn, inklusive förnamn och efternamn, födelsedatum, ålder, e-postadress, faktureringsadress, användarnamn, lösenord och/eller foto, biometriska data, adress, sysselsättning, nationalitet och bosättningsland, en kopia av ditt id, t.ex. ditt körkort eller pass, ditt personnummer och/eller socialförsäkringsnummer;
 • Kontonummer kopplat till ditt primära bankkort, kortets utgångsdatum, CVC-information, (kortsäkerhetskod), kontonummer, kontosaldo och hur länge du har innehaft kontona, uppgifter om bank och/eller kortutfärdare;
 • information som rör artiklar som köpts, inklusive inköpstället, värdet, tidpunkt och eventuell feedback som ges i samband med sådant köp, inklusive resa relaterad till personuppgifter när du eller din kund utför transaktioner för flygbiljetter eller andra reserelaterade tjänster;
 • information om din användning av Tjänsterna, såsom uppgifter om hur ofta du genomför transaktioner hos oss, din genomsnittliga transaktionsvolym, kontosaldon och de människor och återförsäljare som du skickat pengar till och, där du gett ditt samtycke, uppgifter från din kontaktlista;
 • poäng eller belöningar som tjänats in eller lösts in i något lojalitetsprogram;
 • foton och videor som tagits vid Paysafe-evenemang som du har registrerat dig för, för distribution till evenemangsdeltagare och i våra marknadsföringsmaterial för framtida evenemang;
 • all annan information som du eller din kund tillhandahåller eller som skapas under användningen av Tjänsterna.

Där vi enligt tillämpliga bestämmelser är skyldiga att göra det kan vi även behandla sårbara kunders personuppgifter. Vad som utgör en sårbar kund skiljer sig åt mellan jurisdiktioner. Vid frågor om eller behöver mer information kan du kontakta oss via avsnittet Kontakta oss nedan.

Information vi samlar in om dig automatiskt: Paysafe mottar och lagrar viss information automatiskt varje gång du interagerar med Paysafe, oavsett du öppnar ett konto eller genomför en transaktion, t.ex. med användning av webbkakor eller liknande teknik. Vi tar även emot viss information när din webbläsare får tillträde till Tjänsterna eller reklam och annat innehåll som tillhandahålls av eller för Paysafes räkning på andra webbplatser, eller när du klickar på e-postmeddelanden. Insamling av denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare och kunder som använder och interagerar med Paysafe, var de kommer ifrån och hur de använder våra tjänster. Vi använder denna information för våra analyssyften och för att förbättra kvaliteten och relevansen hos våra tjänster för våra besökare och kunder. Vi kan också använda sådan information av regleringsskäl eller för att genomföra våra egna due diligence-förfaranden, bedrägerikontroller och riskhantering. Denna information innefattar:

 • teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar, typer av webbläsarinstickningsprogram och -versioner, operativsystemplattform, frekvens och längd på dina besök och vilka länkar du klickar på. Av bedrägeri- och säkerhetsskäl är användningen av proxy-IP-adresser normalt sett förbjuden när man länkar till Paysafes system.
 • Information om ditt besök eller huruvida du öppnade ett e-postmeddelande, inklusive den fullständiga Uniform Resource Locators (URL)-klickströmmen till, via och från vår plats (inklusive datum/klockslag); produkter eller tjänster du visat eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om interaktion på sida (som t.ex. skrollning, klickar och musrörelser) och metoder som används för att bläddra bort från sajtens sida och eventuellt telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer.

Information som samlats in via våra applikationer: Om du laddar ner eller använder mobil- eller skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe, kan vi få information om din plats och din enhet eller om tjänsten du använder (inklusive var en betalningstransaktion görs). Vissa enheter tillåter att applikationer får åtkomst till platsbaserad information i realtid (till exempel GPS). Våra mobil- och skrivbordsappar kan samla in sådan information från din mobilenhet eller din dator när som helst medan du laddar ner eller använder våra appar, om din enhet har åtkomst till platsdata i realtid aktiverad. Där så krävs kommer vi alltid att meddela dig om det är vår avsikt att samla in platsinformation i realtid och dessutom, där lagen kräver det, erhålla ditt samtycke. Vi kan använda sådan information av lagstadgade skäl, våra egna due diligence-kontroller, för att bättre förstå transaktionsmönster och för att optimera din upplevelse.

E-post och annan kommunikation: Vi kan få information om dig och din användning av Tjänsterna när vi kommunicerar med varandra, inklusive när du öppnar meddelanden från oss och från användningen av elektroniska identifierare (ibland kända som “enhetsfingeravtryck”), till exempel, internetprotokoll-adresser eller telefonnummer.

Information från andra källor: vi kan få information om dig från andra källor och lägga till den till vår kontoinformation, inklusive när du begär att få använda Tjänsterna. Vi arbetar exempelvis också nära, och får information från, tredje parter, som affärspartner, banker och andra finansiella institutioner, företag: underentreprenörer inom tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, myndigheters listor och databaser, sociala mediesajter (inklusive inlägg av eller om dig eller oss), kreditupplysningsfirmor och bedrägeribekämpningsbyråer. Användningen av kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsbyråer beskrivs mer detaljerat nedan. Vi kan också granska offentliga kommentarer och åsikter som görs på sociala nätverkssajter (t.ex. Facebook och Twitter) för att bättre förstå våra kunder och vårt tillhandahållande av och utveckling av Tjänsterna.

Information om andra personer: Om du informerar oss om andra personer, måste du ha informerat dem i förväg (till exempel genom att ge dem detta sekretessmeddelande) och måste säkerställa att du har rätt att göra detta.

VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL   

Vi kan använda och dela personuppgifter vi samlar in för följande syften:

 • För att tillhandahålla Tjänsterna till dig och ditt företag, inklusive uppfylla Paysafes skyldigheter gentemot dig eller gentemot finansinstitut eller andra institut i samband med Tjänsterna som vi tillhandahåller dig (och/eller ditt företag). I detta sammanhang registrerar vi och spårar transaktionsuppgifter som du (och/eller våra kunder) utför med avseende på Tjänsterna; analyserar och rapporterar om din (och/eller dina kunders) användning av eventuell lojalitetstjänst; möjliggör insamling eller inlösen av poäng eller annan belöningsvaluta avseende något lojalitetsprogram; underrättar dig om viktiga ändringar eller utveckling av vår webbplats eller våra varor och tjänster;
 • För att förbättra och utveckla vår affärsverksamhet, inklusive utan begränsning för att optimera våra webbplatser/portaler, produkter och tjänster. Detta kan inkludera användning av information du anger i formulär men inte skickar till oss, till exempel genom att använda den informationen för att optimera vår(a) webbplats(er) och kontakta dig för kundservice eller marknadsföringssyften avseende det formuläret. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utveckla och testa nya produkter och tjänster, inklusive i våra säkra och kontrollerade testningsmiljöer, eller ibland i våra leverantörers;
 • För att hantera och förstärka dina rättigheter, användarvilllkor eller några andra kontrakt med dig (och/eller ditt företag), inklusive för att hantera eventuella omständigheter där transaktioner, belöningar eller poäng ifrågasätts; hantera, utreda och lösa klagomål; eller driva in skuld eller avseende din insolvens;
 • För att hantera och minska vår kreditrisk och affärsvillkor. Om du anmäler intresse för ett av våra finansiella produkter kan vi välja att utvärdera din ekonomiska position (och/eller din affärsverksamhets) i den utsträckning detta anges i de tillämpliga användarvillkoren. Denna kreditkontroll kommer också att påverka eventuella sammankopplade parter, såsom direktörer, aktieägare och huvudmän. Vi kan göra det genom att motta och dela information från och med kreditupplysningsbyråer och brottsbekämpningsbyråer. Denna kreditkontroll kommer också påverka alla som du har ett gemensamt konto med eller liknande ekonomisk koppling. Om det är en gemensam ansökan och sådan koppling inte redan finns, kan en sådan skapas. Dessa kopplingar kommer att vara kvar tills du skickar in ett ”meddelande om avskiljning” till kredutupplysningsbyråerna i den mån sådan avskiljning är tillåten. För din information, kommer byråerna att registrera våra förfrågningar som kan ses av andra företag som gör sina egna kreditförfrågningar; och ett “fotavtryck” kan placeras på ditt kreditregister, vare sig du accepteras som vår kund eller inte. Om du är en direktör, kommer vi att söka bekräftelse från kreditupplysningsbyråer att bostadsadressen du anger är densamma som är av de relevanta företagens register (där det är tillämpligt). Dessutom kommer vi, där du mottar tjänster från oss, att ge information om hur du hanterar dina konton till kreditupplysningsbyråer. Om du inte återbetalar pengar i sin helhet och i tid, kommer kreditupplysningsföretag att registrera den utestående skulden och kan dela denna information med andra organisationer som utför kontroller som våra. Register arkiveras normalt i sådana byråer i 6 år efter att de avslutats, vare sig skulderna betalats av dig eller om de är obetalda, men lagringstiden kan variera beroende på typ av byrå och område. Om du önskar mer information om vår användning av kreditupplysningsföretag, vänligen kontakta oss.
 • För att verifiera din identitet, förhindra och/eller upptäcka bedrägliga tillämpningar, ekonomisk brottslighet samt hantera risker och skydda oss själva, våra kunder och det finansiella systemets integritet. Av dessa anledningar kan vi välja att behandla och/eller lämna ut dina känsliga personuppgifter (ibland kallade särskilda kategorier av personuppgifter eller känsliga uppgifter). När vi bekräftar din identitet använder våra kontrollerade tredjepartsleverantörer ansiktsigenkänningsteknik för att avgöra om din selfie matchar fotot i ditt id och för att genomföra bedrägeribekämpningskontroller.  Under denna process genereras dina biometriska data för att skapa en digital karta av ditt ansikte i syfte att genomföra en ansiktsmatchning.  Dina biometriska data kan även användas av Paysafe för att säkerställa att våra bedrägeribekämpningsmodellers kontinuerligt förbättras.  Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi behandlar dina biometriska data.  Om du vill veta mer om våra policyer rörande dina biometriska data, eller vår användning av andra känsliga uppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du nå oss genom att använda informationen som anges i avsnittet Kontakta oss.
 • För att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägeri och andra brott och missbruk av det finansiella systemet, eller för att understödja andra i deras brottsförebyggande arbete, inklusive icke-efterlevnad med affärsvillkor vilket kan inbegripa utlämning av annan relevant eller nödvändig information som vi har samlat in eller härlett till tredje parter för dessa ändamål. Paysafe deltar också i bedrägeribekämpande initiativ, som kan involvera att bedöma dig (och/eller dina kunder), och övervaka dina transaktioner och/eller platser för att upptäcka mönster som kräver utredning eller på annat sätt profilera och bedöma risken för att bedrägeri ska inträffa, inklusive icke-efterlevnad med våra eller andras affärsvillkor, däribland krav kopplade till politiskt exponerade personer (PEP) och personer som omfattas av sanktioner. Vi kan göra det genom att använda produkter och tjänster från tredje parter. Därutöver kan vi, om du ger oss falsk eller oriktig information om dig, eller om vi upptäcker eller misstänker ett bedrägeri eller brott, vidarebefordra dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och vi kan besluta att vidta rättsliga åtgärder mot dig. För sådan bekämpning, upptäckt och lagföring av bedrägeribrott kommer vi enbart att lämna ut dina biometriska data där så är tillåtet enligt gällande lag eller på annat sätt föremål för lagkrav att utelämna dem, såsom ett domstolsföreläggande eller liknande beslut från en brottsbekämpande eller annan myndighet.
 • För att kontakta dig om ditt konto, varna dig om möjliga problem och svara på dina frågor till oss.
 • För att hantera risk såsom kredit eller valutaväxlingsrisker och för att förhindra eller lindra informationssäkerhetsrisker.
 • I den mån lagen tillåter det kan vi välja att använda information om finansiell hälsa och andra kredit- eller riskfaktorer när vi fattar beslut om prissättningen av Tjänsterna.
 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig för att tillhandahålla informationen om produkter och tjänster du har beställt eller som vi tror kan vara av intresse för dig; för att få din uppfattning om våra varor, tjänster och vår(a) webbplats(er), avseende marknadsföring, marknadsundersökningar och liknande aktiviteter, vi kan använda dina personuppgifter för sådana syften vare sig du godkänts som kund eller fortsätter att motta Tjänsterna. Om du inte längre vill ha marknadsföring eller reklam från Paysafe, kan du alltid avanmäla den. Du kan hitta mer information om detta i avsnittet “Dina dataskyddsrättigheter”;
 • För att följa lokala och nationella lagar;
 • För att uppfylla framställningar från brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter som är av allmänintresse, eller från kommersiella organisationer med vilka du har eller har gjort affärer med, för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska krav, eller för att skydda dina eller andras grundläggande intressen, till exempel för att hjälpa dessa myndigheter eller andra organisationer i kampen mot brott och terrorism; och
 • För att följa regler för kontokortsystem eller affärsvillkor av något slag.

Om du tillhandahåller information som ska publiceras eller visas på offentliga delar av webbplatsen/portalen eller överföras till andra användare av webbplatsen/portalen eller tredje parter, förstår du att sådan information kan användas av tredje parter som få åtkomst till informationen i något syfte.  Denna information läggs ut av dig på egen risk och du måste följa användarvillkoren för sådan sajt.

UTLÄMNING AV DINA UPPGIFTER

Vi röjer inte information som skulle kunna identifiera dig personligen, för någon utom för vad som beskrivs i detta meddelande, enligt vad som tillåts eller krävs enligt lagen, och/eller för de syften som beskrivs i detta meddelande, inklusive:

 • Inom Paysafe-koncernen för att hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster och för vår egen interna hantering av kundrelationer, analys- och rapporteringssyften.
 • Till de som tar emot eller skickar betalningar inom ramen för en viss transaktion (normalt är informationen begränsad till det fullständiga namnet och personens e-postdress).
 • Kreditupplysningsbyråer (där det är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt) som beskrivs ovan. Om du önskar mer information om hur vi använder kreditupplysningsföretag, vänligen kontakta oss.
 • Bedrägeribekämpande byråer, enligt beskrivningen ovan, innefattar Action Fraud, Financial Fraud Action, Financial Fraud Bureau och andra organisationer som hjälper oss att hantera bedrägerier och affärsrisker.
 • Tredje parts kredit- och finansinstitut (där det är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt), inklusive kreditinstitutet där avsändaren eller mottagaren (och deras företag) har sitt/sina bankkonto(n) och kortsystem som styr utfärdandet och användningen av kredit-, debet-, betal-, köp- eller andra betalkort, alternativa betalsystem och andra finansinstitut som kan behandla betalningar och som inte bedriver verksamhet under Paysafes kontroll eller för någon vars handlingar eller underlåtelser Paysafe har betalningsskyldighet.
 • I de fall vi tillhandahåller tjänster via tredje parter, såsom banker eller andra organisationer, kan vi vara skyldiga att lämna ut dina uppgifter (inklusive ”känn din kund” och ”pengarnas ursprung”) med sådana organisationer i syfte att hjälpa dem med deras tillsynsmässiga skyldigheter och riskbedömningar.
 • Tredje parts serviceleverantörer, inklusive leverantörer som bistår oss med tillhandahållandet av Tjänsterna, inklusive behandling av beställningar, genomförande av beställningar, behandling av betalningar, hantering av kredit, säkerhet, sektor- och bedrägeririsk, identitet och verifiering, marknadsföring, marknadsundersökningar och undersökningsaktiviteter som utförs för Paysafes räkning. Ibland kan vi välja att använda tredjepartstjänster för leveransen av Tjänsterna, vilket kan kräva användning av dina personuppgifter, bl.a. för att kunna genomföra livedatatester; lämpliga säkerhetsåtgärder kommer i sådana fall kommer att implementeras.
 • Till tredje parter som inte agerar enligt våra anvisningar som en tjänsteleverantör (men är föremål för sina egna lagkrav för att säkerställa uppgifternas säkerhet), för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsterna. Till exempel banker och organisationer som underlättar handeln av dina aktier, kryptovalutor och andra finansiella instrument.
 • För att förhindra och/eller upptäcka bedrägeri, ekonomisk brottslighet och hantera risker för att kunna skydda oss själva och våra kunder bättre, kan det bli nödvändigt att behandla och lämna ut känsliga personuppgifter (ibland kallade särskilda kategorier av personuppgifter) till tredje parter som hjälper oss hantera sådana risker, bl.a. genom verifiering av identitet.
 • Där lagen kräver eller medger det, kan Paysafe vara skyldig enligt lag att vidarebefordra information om dig till tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter världen över, eller om vi på annat sätt kan fastställa att det är lämpligt eller nödvändigt att göra det. Sådana röjanden kan också inkludera förfrågningar från statliga eller offentliga myndigheter eller kommersiella organisationer med vilka du har haft kontakter och som söker minimera bedrägeririsk eller kreditrisk, eller vid bristande efterlevnad av affärsvillkor eller för tvistlösning eller rättstvister, nationell säkerhet eller där vi bedömer att det är det är i nationens eller allmänhetens intresse eller på annat sätt lagligt att göra det. Paysafe ifrågasätter i normala fall aldrig delgivningen av domstolsbeslut eller liknande beslut som kräver överföring av data.
 • Företagsöverlåtelser. Paysafe kan köpa eller sälja affärsenheter eller dotterbolag. I de fallen kan vi överföra eller ta emot kundinformation som en företagstillgång. Utan begränsning för det föregående kan, om vårt företag ingår ett joint venture med eller säljs till eller fusionerar med en annan företagsenhet, din information röjas till våra nya företagspartners eller -ägare. Under dessa omständigheter informerar vi mottagaren om att din information ska behandlas i enlighet med de normer som beskrivs i detta meddelande; och
 • Med din tillåtelse, kan din information också användas för andra syften för vilka du ger din specifika tillåtelse.

 

Utom där det är nödvändigt för att kunna utföra tjänsterna, enligt beskrivningen ovan/bifogat, varken säljer, hyr ut, delar eller utlämnar Paysafe på annat sätt personuppgifter om sina kunder till tredje parter för dessas egna marknadsföringsbruk utan att uppfylla några nödvändiga lagskyldigheter (t.ex. samtycke, möjlighet att avanmäla sig eller på vad som på annat sätt är tillåtet enligt lag). Lagen California Consumer Privacy Act använder en mycket bred definition av ”dataförsäljning” och invånare i Kalifornien bör därför läsa “CCPA-avsnittet” nedan som tar upp just försäljning av uppgifter.

BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSBYRÅER

De personuppgifter som vi samlar in från dig kommer att delas med bedrägeribekämpande byråer som använder informationen för att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt för att verifiera din identitet. Om bedrägeri upptäcks kan du bli nekad vissa tjänster eller finansiering. Bedrägeribekämpande byråer har rätt att lagra dina personuppgifter under olika långa tidsperioder. Om vi, eller en bedrägeribekämpande byrå, bedömer att det finns en risk för av du ska bedriva bedrägeri eller penningtvätt, kan vi vägra att tillhandahålla de tjänster eller den finansiering som du har begärt, eller sluta tillhandahålla befintliga tjänster till dig. Ett register över alla risker för bedrägerier eller penningtvätt kommer att sparas av de bedrägeribekämpande byråerna och kan ha till följd att andra vägrar att tillhandahålla tjänster eller finansiering till dig.

Om du är bosatt i Storbritannien kommer dina personuppgifter att delas med Cifas. Mer information om hur dina uppgifter kommer att användas av oss och av Cifas, och dina dataskyddsrättigheter, hittar du här.

HUR SER VÅRT SAMARBETE MED ANDRA TJÄNSTER OCH PLATTFORMAR UT?

Där tjänsten finns kan du ha möjlighet att ansluta till ditt konto via en tredje parts konto eller plattform. För tillämpningen av detta sekretessmeddelande ska en ”kontoanslutning” förstås som en anslutning som du godkänner eller möjliggör mellan ditt konto och ett annat konto än ett Paysafe-konto, betalningsinstrument eller plattform som du lagligen kontrollerar eller äger. När du godkänner en sådan anslutning kommer Paysafe och den tredje parten genomföra direktutbyten av dina personuppgifter och annan information. Exempel på kontoanslutningar är:

 • att ansluta ditt konto till tredje parts dataaggregeringsföretag eller finansbolag, om du tillhandahållit företaget dina kontoinloggningsuppgifter, eller
 • använda ditt konto för att betala en återförsäljare eller tillåta en handlare att debitera ditt konto.

 

Om du skapar en kontoanslutning kan vi få information av den tredje parten om dig och din användning av tredjepartstjänsten. Om du ansluter ditt konto till en tredje part kan vi få åtkomst till ditt kontosaldo och information om dina transaktioner, t.ex. köp och pengaöverföringar. Vi kommer att använda alla sådan information som vi får från tredje part via en kontoanslutning på ett sätt som överensstämmer med detta Sekretessmeddelande.
 

Den information som vi delar med en tredje part grundat på en kontoanslutning kommer att användas och lämnas ut i enlighet med tredje parts sekretesspraxis. Innan du godkänner en kontoanslutning bör du läsa igenom sekretessmeddelandet från den tredje part som du vill godkänna en kontoanslutning till vilket ger parten åtkomst till dina personuppgifter. Personuppgifter som Paysafe exempelvis delar med ett tredjepartskonto eller -plattform, såsom ett socialt mediekonto, kan i sin tur komma att delas med vissa andra parter, och även läggas ut offenligt beroende på det kontots eller plattformens sekretesspraxis.

ÖVERVAKNING

Vi kan övervaka eller registrera telefonsamtal, e-postmeddelanden, webbchatt eller annan kommunikation med dig för rättsligt föreskriva syften, säkerhets-, kvalitetssäkrings- eller utbildningssyften. När du besöker våra kontor, kan övervakningsvideor (CCTV), åtkomstkontrollsystem och/eller andra övervakningssystem användas av hälso- säkerhetsskäl samt för kontorshanteringssyften.

DÄR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi, våra serviceleverantörer och andra parter med vilka vi kan dela dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan behandla dina personuppgifter på territorier som är utanför det europeiska samarbetsområdet (“EES”) eller på annat sätt är utanför det territorium där du bor. Den kan också behandlas av personal (vår eller våra leverantörers) som är verksamma utanför EES eller territoriet där de samlades in. Sådan personal kan anlitas för, bland annat, genomförande av beställningar, behandling av betalningsuppgifter och supporttjänster i tillhandahållandet av Tjänsterna. Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och, i vissa fall, är lägre än) de som gäller i landet där du är bosatt.

Under dessa omständigheter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar; inklusive att använda lämpliga skyddsåtgärder som lagen kräver för att säkerställa att internationella dataöverföringar är lagliga. Paysafe använder i allmänhet “Modellklausuler” som godkänns av Europeiska kommissionen när de anlitar tredje parts datamottagare utanför EES som mottar data inom EES för att behandla personuppgifter som överförs utanför EES.

HUR VI HÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA

Vi har implementerat tekniska, fysiska och organisatoriska/administrativa åtgärder avsedda att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Dessa åtgärder inbegriper:

 • skriftliga informationssäkerhetsprogram,
 • utnämningen av en informationssäkerhetsansvarig (CISO) som övervakar, implementerar och verkställer informationssäkerhetsprogrammet,
 • utnämningen av en integritetsskyddsansvarig (CPO) som övervakar, implementerar och verkställer integritetskyddsprogrammet,
 • kontinuerlig sårbarhetsbedömning och -övervakning,
 • att ha riskpolicyer och förfaranden på plats för hantering av informationssäkerhet,
 • att ha en väl etablerade plan för incidentrespons på plats,
 • åtkomstkontroller för informationssystem utformade för att verifiera användare och endast godkänna åtkomst för behöriga personer,
 • att begränsa åtkomst till fysiska platser där personuppgifter lagras till endast behöriga personer,
 • att skydda alla personuppgifter, både under överföring och under lagring,
 • krav på flerfaktorsautentisering för all personal som har åtkomst till personuppgifter,
 • upprätthållande av verifieringskedjor kopplade till intern och extern åtkomst till och ändring av personuppgifter,
 • att anta säkra utvecklingsrutiner för utvecklade interna förfaranden,
 • att efterleva tillbörlig aktsamhet vid informationssäkerhetsförfaranden av tredje parts tjänsteleverantörer,
 • att genomföra regelbundna utbildningar för att öka säkerhetsmedvetenheten.

 

Att din information är trygg och säker beror också på dig. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord eller åtkomstkod för åtkomst till vissa delar av dina webbplats-/portal- eller mobilapplikationer och liknande, är du ansvarig för att hålla detta lösenord och/eller åtkomstkod konfidentiella. Du får inte dela ditt lösenord och/eller åtkomstkod med någon annan. Du måste säkerställa att det inte är någon obehörig användning av ditt lösenord och åtkomstkod. Paysafe kommer att agera på anvisningar och information som mottas från en person som går in med ditt användar-id och lösenord och du förstår att du ansvarar helt för all användning och alla åtgärder som kan äga rum vid användningen av ditt konto om inte annat krävs av tillämplig lag. Du måste omedelbart meddela Paysafe om den information du har tillhandahållit till oss har ändrats.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår sajt, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under så lång tid som krävs och är tillåtet baserat på kontexten inom och syftet för vilken den samlades in och typen av information, i överensstämmelse med tillämpliga lokala lagar eller förordningar. 

Det innebär att när du använder våra tjänster så lagrar vi de av dina personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänsterna och för alla legitima affärsändamål som är kopplade till detta. Det inbegriper användningen och lagringen av dina personuppgifter när du startar en ansökan för att använda våra tjänster, oavsett om du slutför en sådan ansökan eller godkänns som kund hos oss. Kontouppgifter lagras normalt i upp till 7 år efter att kontot avslutats för att överensstämma med gällande preskriptionstider ifall ett klagomål eller rättstvist skulle uppstå. Vi kan även bli skyldiga enligt lag att lagra uppgifter, exempelvis enligt tillämpliga lagar om bekämpning av penningtvätt eller konkurslagar, eller där det krävs av brottsbekämpande myndigheter eller liknande statliga organ. Observera att de relevanta villkoren för retention kan variera mellan jurisdiktioner.

Vi kommer att spara personlig information som bevis för våra förbindelser med dig, oavsett om det skett några finansiella transaktioner, revisioner eller efterlevnadspraxis, i syfte att hantera eventuella förfrågningar eller tvister, inklusive försvar eller inledning av ett rättsligt anspråk. Vi kan också fortsätta att marknadsföra och skicka direkt marknadsföring till dig i enlighet med lokala lagar där du inte har motsatt dig sådan marknadsföring.

Vi kan också använda dataminimeringsteknik för att ge uppgifterna ett mer effektivt skydd, så kallad pseudonymisering. När dina uppgifter inte längre behövs, kan vi, som ett alternativ till radering, välja att anonymisera eller aggregera dem med annan information för att göra dem oidentifierbara.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Beroende på jurisdiktion eller bosättningsland kan du ha en eller flera av följande rättigheter:

 • Rätt att bli informerad: inklusive att bli tillhandahållen det här meddelandet.
 • Rätt till åtkomst: rätt att begära en kopia av de uppgifter om dig som vi förvarar.
 • Rätt till radering: rätt att begära att dina personuppgifter raderas
 • Rätt till begränsning: begära att vi begränsar behandlingen av din information.
 • Rätt till rättelse: begära att vi rättar viss information om dig som vi innehar.
 • Rätt till dataportabilitet: begära att vi tillhandahåller dig eller en annan organisation en elektronisk kopia av de uppgifter som du lämnat till oss.
 • Rätt att göra invändningar: begära att vi stoppar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att välja bort marknadsföring: rätt att ta bor dina uppgifter från vår marknadsföringsdatabas.
 • Rättigheter kopplade till automatiserade beslutsprocesser, bl.a. profilering: se avsnittet ”Automatiserat beslutsfattande” nedan.
 • Rätt att neka till försäljningen av dina data

 

Dessa rättigheter kan vara tillämpliga för flera olika bestämmelser, t.ex. Den allmänna dataskyddslag som normalt är tillämplig på alla som är bosatta i EES-området. Rättigheter som gäller invånare i Kalifornien enligt California Consumer Protection Act, ändrad genom California Privacy Rights Act, beskrivs i tilläggsbestämmelsen California Consumer Privacy Addendum nedan.

Dessa rättigheter kan vidare vara kvalificerade eller begränsade. Exempelvis kanske vi inte är skyldiga att bevilja din begäran eftersom vi kan vara skyldiga enligt lag att fortsätta behandlingen, eller inlämna ett klagomål. På motsvarande sätt kan vi inte radera din information om du vill fortsätta använda Tjänsterna, eller ifall sådan information är nödvändig för att registrera våra kontraktsförhållanden, eller där det är ett lagkrav (t.ex. retention för bedrägeribekämpning eller för identifiering och verifiering av kunder), eller för att försvara eller hävda sina juridiska rättigheter eller vidta rättslig åtgärd.

Såsom beskrivits ovan har vi, efter att din kontraktsrelation med oss upphör och du slutar använda tjänsterna, laglig rätt att lagra dina uppgifter under en period som bevis på vår kontraktsförbindelse. Detta ska ske i enlighet med våra interna policyer och förfaranden för lagring av uppgifter. För mer information om datalagring, se det relevanta avsnittet i detta meddelande.

I den mån den allmänna dataskyddsförordningen gäller kan du, efter att du gett ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter, när som helst dra tillbaka det. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i någon behandling vi utfört före ditt återkallande, och det kommer inte att påverka behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter än samtycke. Du kan till exempel avbryta marknadsföringskommunikation vi skickar till dig genom att klicka på länken "säg upp prenumeration" eller "avanmäl" i kommunikation du mottar eller i enlighet med anvisningarna som vi tillhandahåller varje gång, men vi kommer att fortsätta skicka dig drifts- eller servicemeddelanden avseende Tjänsterna.

Du har alltid rätt att inlämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan även ha möjlighet att väcka talan vid domstol för att kräva ersättning för skada eller obehag som orsakats av vår underlåtelse att följa dataskyddslagstiftningen.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva dem, kan du besöka sidan om särskilda rättigheter på vår Paysafe-sajt. Här kan du göra en anmälan om att åberopa dina rättigheter till relevant avdelning, alternativt kan du nå oss genom att använda uppgifterna i avsnittet Kontakta oss.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

I vissa fall kan vår användning av personuppgifter resultera i att automatiserade beslut fattas (inklusive profilering) som juridiskt påverkar dig eller på annat sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

Automatiserade beslut innebär att ett beslut som rör dig görs automatiskt grundat på en datorberäkning (inklusive användningen av programvarualgoritmer eller artificiella intelligensmodeller baserade på maskininlärning), utan mänsklig granskning. Vi använder till exempel automatiserade beslut för att utföra kreditprövningar eller riskbedömningar av dig när du ansöker om vissa tjänster eller för att genomföra bedrägerikontroller, vilket förklaras i avsnittet "Vad vi använder dina personuppgifter till. Sådana bedömningar inbegriper antagligen flera datapunkter, bl.a. landet där du har din adress, dina inloggningsuppgifters säkerhet och din användning av våra produkter, utöver de datapunkter som beskrivs i avsnittet "Samla in dina uppgifter". Konsekvenserna för dig kan bli att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig, eller enbart kan erbjuda dig våra tjänster enligt vissa villkor, som att du måste lämna ytterligare identifieringsuppgifter, bevis på förmögenhet och/eller ange källan till dina penningmedel.  

Vi har implementerat åtgärder för att skydda rättigheter och intressen för personer vars personuppgifter omfattas av automatiserat beslutsfattande. Om du använder tjänsterna inom EES-området, har du därutöver rätt att invända mot beslutet, uttrycka din åsikt och kräva att en människa granskar beslutet i de fall vi fattar ett automatiserat beslut som berör dig. I den utsträckning sådana rättigheter är tillämpliga enligt gällande lag i andra områden, och tillämpliga på tjänsterna, ska vi följa sådan lag. För att utöva denna rättighet måste du fylla i vårt formulär om särskilda rättigheter eller kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan i avsnittet Kontakta oss.

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

Paysafe kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag. Sådana lagar varierar över olika territorier och mer specifik information är tillgänglig på begäran. I allmänhet kommer Paysafe antingen att behandla:

 • På grundval av ditt samtycke att till exempel motta marknadsföringsmeddelanden om produkter och tjänster i enlighet med dina intressen och preferenser, där sådant samtycke är ett lagkrav.
 • Där det är nödvändigt för att genomföra, eller ingå ett kontrakt vi har med dig, till exempel för att tillhandahålla Tjänsterna som du prenumererar på; i detta sammanhang behöver vi informationen för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. Om vi exempelvis är skyldiga att verifiera din identitet och du inte tillhandahåller den information som krävs kanske vi inte kan öppna ett konto åt dig.
 • Där Paysafe har ett legitimt intresse att behandla uppgifter, förutsatt att sådan behandling inte kringgår dina egna rättigheter och friheter att motsätta dig sådan behandling. Till exempel för att hålla dig informerad om din användning av tjänsterna, förbättra och utveckla våra tjänster och hantera och genomdriva något anspråk;
 • Där Paysafe har en juridisk skyldighet att samla in, använda och/eller lämna ut dina personuppgifter eller på annat sätt behöver dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen. Där det är nödvändigt för att efterleva reglerna som våra eller andra tillämpliga lagstiftare ålägger oss; eller
 • I undantagsfall kan vi dela din information med en tredje part när det är nödvändigt, ligger i allmänhetens intresse, till exempel när brottsbekämpningsbyråer, eller andra tredje parter som du kan ha haft förbindelser med, begär information för att utreda ett brott eller i annat fall strider mot tredje parts affärsvillkor.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information rörande den juridiska grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, för någon specifik behandling, kontakta oss genom att använda kontaktinformationen i avsnittet Kontakta oss nedan.

SPÅRA INTE-FUNKTIONEN SAMT GLOBALA SEKRETESSKONTROLLSIGNALER

Vissa webbläsare och -tillägg stödjer webbläsarkontrollerna Do Not Track (“DNT”) och Global Privacy Control (“GPC”) som kan skicka en signal till webbplatserna som du besöker för att ange ditt val att välja bort vissa typer av databehandling, inklusive dataförsäljning. Vid upptäckt av en GPC-signal/DNT-webbläsarbegäran kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att respektera dina val för att efterleva tillämplig lag.

WEBBKAKOR

Läs också vår Cookiepolicy för mer information om hur vi samlar in, använder eller lämnar ut information med avseende på kakor. I annat fall kan du kontakta oss via avsnittet Kontakta oss nedan.

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan från tid till annan, göra ändringar i vårt sekretessmeddelande. Om vi gör viktiga ändringar av hur vi behandlar din information, kommer vi att underrätta dig via ett meddelande på denna webbplats/portal. Datum då sekretessmeddelandet senast ändrades anges i detta meddelande. Glöm inte att då och då besöka vår webbplats/portal och läsa detta sekretessmeddelande för att se om det gjorts några ändringar. Men om vi är skyldiga enligt lag att meddela dig i förväg om ändringar av detta sekretessmeddelande och/eller söka ditt samtycke till ändringar av vår användning av dina personuppgifter, kommer vi att göra det.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSAJTER

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers och dotterbolags webbplatser. Om du följer en sådan länk, observera att dessa webbplatser har sina egna sekretess- och kakpolicyer och att Paysafe inte har något ansvar eller skadeståndsansvar för dessa tredje parters webbplatser.

 

GLOBALT MEDDELANDE

Detta meddelande är globalt till omfattningen, men är inte avsett att kringgå några juridiska rättigheter eller förbud i något territorium där sådana rättigheter eller förbud gäller. I detta fall ska rättigheterna och skyldigheterna som anges i detta meddelande gälla, med förbehåll endast för ändring enligt någon tillämplig lag som har företräde.

 

EU-OMBUD

Företagen som ingår i Paysafe-koncernen med bas utanför EES har valt följande enheter som sina ombud inom EU: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarien. Du kan nå EU-ombudet genom att använda följande kontaktuppgifter som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

OMBUD I STORBRITANNIEN

I den utsträckning som krävs enligt European Union (Withdrawal) Act 2018, eller annan lagstiftning kopplad till “Brexit”, har företagen som ingår i Paysafe-koncernen och har sin bas utanför Storbritannien valt följande enhet som sitt ombud i Storbritannien: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Storbritannien. Du kan nå ombudet i Storbritannien via följande kontaktuppgifter som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av din information välkomnas.  Om du vill utöva någon av dina rättigheter ska du fylla i vårt formulär om särskilda rättigheter. Alternativt kan du utöva denna rättighet genom att kontakta oss med användning av nedanstående information. För ytterligare information avseende de tillämpliga Paysafe-koncernföretagen som detta meddelande gäller, ska du skriva till nedanstående adress, märkt med FAO Privacy Department eller kontakta oss.

 

Paysafe-koncernens dataskyddschef är personen som anges nedan och kan kontaktas via länken ”Kontakta oss” på nedanstående adress:

Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, London, Storbritannien, EC2V 7AD

 

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien och använder vår konsumentservice kan du ha vissa rättigheter enligt California Consumer Protection Act (CCPA), som beskrivs nedan.

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

 

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in följande personuppgifter:

 • Identifierande uppgifter såsom namn, ålder, födelsedatum, adresser och annan kontaktinformation, en kopia av ditt id (t.ex. ditt körkort eller pass), ditt personnummer och/eller annan myndighetsutfärdad registration.
 • Information om yrke eller sysselsättning, såsom din nuvarande befattning.
 • Internetaktivitet, såsom det beskrivs i vårt Cookiemeddelande, men inklusive besökshistorik och interaktion med Tjänsterna, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk och annan information som samlas in automatiskt.
 • Geolokaliseringsdata i den utsträckning vi behöver den för att verifiera din plats för tillsyns- eller bedrägeribekämpningsändamål beroende på vilka av Tjänsterna som tillhandahålls och din användning av dem (t.ex. kan vissa lagar kräva att vi lokaliserar var du befinner dig, t.ex. om du använder en av Tjänsterna för hasardspel).
 • Kommersiell information, som uppgifter om dina bankrelationer, inklusive kontonummer, betal- och kreditkortsnummer, kontosaldon och tidsperioderna som du har innehaft dessa konton.

 

Vi samlar in dessa personuppgifter för att kunna teckna och inrätta ditt konto och för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

”Dela eller sälj inte personuppgifter”

Under de senaste 12 månaderna har vi delat sådan information som beskrivs ovan med tredje parter för affärssyften, t.ex. med våra dotterbolag eller i anslutning till användningen av en tjänsteleverantör som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Kategorierna av leverantörer beskrivs i avsnittet Utlämning av dina uppgifter.

Vi ”säljer” inte personuppgifter i traditionell mening, men vi säljer dock personuppgifter såsom termen beskrivs i California Consumer Privacy Act (CCPA). Under de senaste 12 månaderna har vi sålt individuella identifierare genom vår användning av webbkakor och liknande teknik till användare som inte valt bort bruket av sådana data. Vi säljer dessa identifierare till adtech-leverantörer och annonsörer som levererar riktad onlinemarknadsföring.

Du kan aktivera eller avaktivera din användning av kakor i samtyckesformuläret som du hittar online via länken Cookieinställningar på alla våra webbplatser och portaler. För att välja bort delning eller försäljning av dina personuppgifter i våra mobilappar använder du sekretessinställningarna i din profil.

 

Rätt att begränsa användningen och utlämningen av känsliga personuppgifter

Om du är invånare i Kalifornien har du, från den 1 januari 2023, rätt att begränsa vår användning av känsliga personuppgifter för alla andra syften än att tillhandahålla tjänster eller varor som du beställt eller på annat sätt som lagen tllåter. För att välja bort sådana ytterligare syften kontaktar du oss via detta formulär eller genom att ringa oss på vårt kostnadsfria nummer +1 855 719 2087 (kostnadsfritt nummer tillgängligt 9.00–19.00 EST)

 

DITT INTEGRITETSSKYDD ENLIGT CCPA

Du har rättigheter som du kan utöva avseende dina personuppgifter. Inte minst:

 • Rätt till åtkomst: du har rätt att be om information om de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig, de källkategorier från vilka dina personuppgifter har samlats in, de affärs- eller kommersiella syftena för vilken insamlingen eller försäljningen av dina personuppgifter görs, liksom de tredjepartskategorier med vilka vi kan dela eller till vilka vi säljer dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som vi har fört vidare till tredje part. Du kan även be oss att lämna ut en kopia av en viss personuppgift som vi har samlat in om dig i ett maskinläsbart format.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
 • I den utsträckning som vi säljer dina personuppgifter har du rätt att begära att vi upphör med försäljningen av dina personuppgifter till tredje parter, alternativt kan du ”slå av” dina cookieinställningar här (vilket kommer at ha samma effekt som att välja bort försäljningen av dina personuppgifter).
 • Rätt till icke-diskriminering: Du har rätt att inte utsättas för diskriminering på grund av att du har utövat någon av de rättigheter som listas ovan. Med andra ord ska vi inte leverera annan kvalitet på våra tjänster till dig på grund av att du valt att utöva någon av dina rättighter.
 • Du har rätt att ge en annan person befogenhet att å dina vägnar utöva dessa rättigheter, men vi kan behöva vidta vissa åtgärder för att verifiera att din begäran är legitim, dvs. att begäran verkligen kommer från dig och genomförs på ditt uppdrag. Till exempel kan vi behöva ett skriftligt tillstånd från dig som visar att du har gett ombudet tillåtelse att lämna in begäran på ditt uppdrag.

Observera att i de fall vi använder och lämnar ut personuppgifter för syften kopplade till säkerhet, bedrägerispårning och andra liknande syften kan vissa av dina rättigheter vara begränsade. Tänk därför på att det kan förekomma fall där din begäran inte kan uppfyllas. Där CCPA tillåter det är det exempelvis möjligt att vi inte kan uppfylla en begäran att radera dina personuppgifter om vi behöver informationen för att upptäcka säkerhetsincidenter eller som skydd mot skadliga, missledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter, där sådan information är nödvändig för att registrera vår kontraktsförhållande eller dina transaktioner, eller där det är nödvändigt eller där lagen på annat sätt tillåter det.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva dem, kan du nå oss med hjälp av informationen i avsnittet Kontakta oss.

 

KONTAKTA OSS

 

Invånare i Kalifornien kan även ringa oss på +1 855 719 2087 (kostnadsfritt nummer mellan kl. 9.00–19-00 EST) eller via avsnittet Kontakta oss vars kontaktuppgifter anges ovan.

 

Detta meddelande ändrades senast den 15 december 2023.

Lista på enheter som behandlar personuppgifter

Paysafe-koncernen består av Paysafe Group Holdings Limited och dess dotterbolag. Nedan följer en lista med alla de företag inom Paysafe-koncernen som behandlar personuppgifter inom ramen för Paysafe-koncernens globala sekretessmeddelande.

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Tyskland)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgarien)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irland)
 • Paysafe Financial Services Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irland)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Merchant Services Corp (USA, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapore)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited – Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irland)
 • Paysafe Processing Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Services (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Services Lending LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turkiet)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Förenade Arabemiraten)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Mexiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Schweiz)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbHpaysafecard.com Wertkarten GmbH (Österrike)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Storbritannien)
 • paysafecard.com Wertkarten (den irländska filialen)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Österrike)
 • Prepaid Services Company Limited (Storbritannien)
 • SaftPay Inc. (USA)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexiko)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Spanien)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Costa Rica)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Colombia)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ecuador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brasilien)
 • Skrill Limited (Storbritannien)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irland)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Tyskland)
 • Viafintech Zweigniederlassung (den schweiziska filialen)