Help

Obavještenje o zaštiti podataka

UVOD

Pažljivo pročitajte ovo obavještenje da biste razumjeli naše politike i postupke u vezi sa vašim ličnim podacima i kako ćemo sa njima postupati. Ako želite da pročitate rezime, kliknite ovdje. Stanovnici Kalifornije mogu pronaći detaljnije informacije o California Consumer Privacy Act (CCPA) i svojim pravima u odjeljku CCPA u nastavku. Ako želite da nam pošaljete povratne informacije ili imate pitanja o zaštiti podataka, na dnu obavještenja ćete pronaći detalje o tome kako da stupite u Kontakt sa nama.

Ovo obavještenje se odnosi na kompanije Paysafe Grupe koje koriste različite trgovačke nazive na različitim teritorijama. Spisak Paysafe kompanija koje prikupljaju ili obrađuju lične podatke u skladu sa ovim obavještenjem pronaći ćete na kraju ovog dokumenta. Pozivanje na Paysafe (uključujući „mi“, „nas“ ili „naš/e“) uključuje gore navedene kompanije i sve relevantne podružnice Grupe.

Svako pozivanje na „vi“ u ovom obavještenju odnosi se na lice koja pristupa uslugama (prema definiciji u nastavku) ili podnosi prijavu za njihovo korišćenje – bilo za svoj sopstveni račun ili za račun poslovnog subjekta. U odnosu na nekog korisnika ili lice zainteresovano za Paysafe, tu spadaju svi trgovci pojedinci i nalogodavci, uključujući generalne i finansijske direktore, sve druge direktore i službenike, deoničare, partnere i stvarne vlasnike korisnika, kao i sve zaposlene koji pristupaju uslugama u ime kupca ili ih koristeu njegovo ime.

Kompanija Paysafe je posvećena zaštiti vaše privatnosti i preduzeće sve potrebne korake kako bi se osiguralo da se sa vašim ličnim podacima postupa bezbjedno i da se oni prikupljaju, koriste, čuvaju i otkrivaju u skladu sa ovim obavještenjem. Ovo obavještenje (zajedno sa našim uslovima korišćenja koji se primjenjuju na sve posebne usluge koje u bilo kom trenutku kupujete ili koristite) važi za:

 • funkcije i usluge veb-sajtova/portala, koje vam se pružaju prilikom posjete našim veb-sajtovima/portalima, odnosno naše platforme za plaćanje koje naši korisnici mogu koristiti na svojim veb-sajtovima;
 • proizvode i usluge kompanije Paysafe za koje se prijavljujete ili ih koristite (uključujući bilo koji program lojalnosti ili nagrađivanja, zasnovan na bodovima ili na drugi način („Bonus za lojalnost“)), kao i sve promjene koje zatražite u uslugama koje koristite;
 • vaše korišćenje softvera koji stavlja na raspolaganje kompanija Paysafe, uključujući aplikacije za terminale, mobilne ili desktop uređaje;
 • e-mail-ove i ostale elektronske poruke, uključujući komunikaciju putem SMS-a, telefona, veb-četa, veb-sajta/portala i svu drugu komunikaciju između vas i kompanije Paysafe.

Sve ovo se u ovom obavještenju zajedno naziva „usluge“.

 

PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Lični i nelični podaci

Prikupljamo lične i nelične podatke koji se odnose na vas.

Lični podaci su informacije koje se mogu koristiti za jedinstvenu identifikaciju pojedinca – bilo direktno ili indirektno.

Paysafe prikuplja i nelične podatke, ili može da anonimizuje lične podatke da bi ih učinio neličnim. Nelični podaci su informacije koje ne omogućavaju da se određeni pojedinac identifikuje, direktno ili indirektno. Paysafe može prikupljati, kreirati, čuvati, koristiti i otkriti takve nelične podatke u bilo koju razumnu poslovnu svrhu. Na primjer, kompanija Paysafe može da koristi zbirne informacije vezane za transakcije kao što su analiza trendova i analiza korišćenja podataka u poslovne svrhe, kako bi dobila uvid u obrasce i korišćenje platnih transakcija.

Ako su IP adrese (internet protokol) ili slični identifikatori bilo kojim lokalnim zakonom jasno definisani kao lični podaci, a lokalni zakon važi i za usluge, sa takvim identifikatorima postupamo kao sa ličnim podacima.

Imajte na umu da kompanija Paysafe nudi svoje usluge i pojedinačnim potrošačima i kompanijama. Stoga se ovo obavještenje o zaštiti podataka odnosi na oboje i treba ga čitati i tumačiti u skladu sa tim.

 

PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA

Prikupljamo sljedeće podatke:

Podaci koje nam vi dostavite: Primamo i čuvamo sve lične podatke (uključujući finansijske podatke) koje nam dajete kada vi, odnosno vaša kompanija podnesete zahtjev ili prijavu za korišćenje usluga; kada se registrujete, odnosno koristite bilo koje Usluge; kada otpremate odnosno čuvte podake u okviru korišćenja usluga; komunicirate sa nama putem e-mail-a, SMS-a, veb-sajta/portala, telefona ili na drugi elektronski način. Takve informacije mogu sadržavati sljedeće podatke o vama ili vašim korisnicima:

 • ime, uključujući ime i prezime, datum rođenja, starost, e-mail adresu, adresu računa, korisničko ime, lozinku ili fotografiju, biometrijske podatke, adresu, zanimanje, državljanstvo i zemlju prebivališta, kopiju vašeg identifikacionog dokumenta, na primjer vozačke dozvole ili pasoša, broj vašeg socijalnog osiguranja, odnosno druge državne identifikacione ili registracione podatke;
 • broj glavnog računa kartice, datum važenja kartice, CVC pojedinosti (pojedinosti sigurnosnog koda kartice), brojevi računa, stanje računa i vrijeme održavanja ovih računa, bankovni podaci, odnosno podaci o izdavaocu;
 • informacije koje se odnose na sve kupljene artikle, uključujući mjesto kupovine, vrijednost, vrijeme i bilo kakvu povratnu informaciju koja se daje u vezi sa takvom kupovinom, kao što su lični podaci povezani sa putovanjima, kada vi ili vaš korisnik obavljate transakcije u vezi sa avionskim kartama ili drugim uslugama vezanim uz putovanja;
 • informacije o vašem korišćenju usluga, na primjer informacije o tome koliko često obavljate transakcije sa nama, vašem prosječnom iznosu transakcije, stanju na računu i licima i trgovcima kojima šaljete i od kojih primate novac;
 • bodovi ili vaučeri iz programa lojalnosti ili bonus programa;
 • fotografije i video zapisi snimljeni tokom događaja vezanih za Paysafe, za koje ste se prijavili. Oni se mogu distribuirati učesnicima događaja i koristiti u našim promotivnim materijalima za buduće događaje;
   
 • Sve druge informacije koje vi ili vaš korisnik stavite na raspolaganje ili koje se generišu u vezi sa korišćenjem usluga.

Podaci koje automatski prikupljamo o vama: Kompanija Paysafe automatski prima i čuva određene informacije tokom svake vaše interakcije sa kompanijom Paysafe, bilo da otvarate račun ili vršite transakciju sa nama; na primjer putem „kolačića“ ili sličnih tehnologija. Određene informacije primamo i kada vaš veb-pregledač pristupa uslugama, reklamama ili drugom sadržaju koji objavljuje kompanija Paysafe ili koji se za njen račun objavljuje na drugim veb-sajtovima, ili kada otvorite e-mail. Prikupljanje ovih podataka nam omogućava da bolje razumijemo obrasce korišćenja i porijeklo posjetilaca i korisnika kompanije Paysafe. Ove podatke koristimo u naše analitičke svrhe i za poboljšanje kvaliteta i relevantnosti naših usluga za naše posjetioce i korisnike. Ovi podaci obuhvataju:

 • tehničke podatke, uključujući adresu internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili mobilnog uređaja sa internetom, vaše podatke za prijavu, tip i verziju pregledača, tip uređaja, podešavanje vremenske zone, tipove i verzije dodataka pregledača, platformu operativnog sistema, učestalost i trajanje posjeta pregledanja i na koje linkove klikćete;
 • informacije o vašim posjetama ili kada ste otvorili neki e-mail, uključujući vašu lokaciju; potpuni URL-Clickstream (Uniform Resource Locator) do, preko i sa našeg(ih) veb-sajta(ova) (uključujući datum i vrijeme); proizvode ili usluge koje razgledate ili koje ste tražili; vremena odziva sajtova, greške pri preuzimanju, dužinu posjeta određenim sajtovima, podatke o interakciji sa sajtovima (kao što su skrolovanje, klikovi i pokreti miša), kao i procedure koje se koriste za navigaciju do drugih veb-sajtova sa našeg veb-sajta, i svaki broj telefona sa kog zovete naš korisnički servis.

Podaci koji se prikupljaju putem naših aplikacija: Ako preuzimate ili koristite aplikacije za mobilne ili desktop uređaje kompanije Paysafe, između ostalog, možemo dobiti podatke o vašoj lokaciji ili uređaju ili usluzi koju koristite (uključujući mjesto bilo koje platne transakcije). Neki uređaji dozvoljavaju aplikacijama utvrđivanje lokacije u realnom vremenu (na primjer GPS) i pristup odgovarajućim podacima. Naše mobilne i desktop aplikacije mogu prikupljati takve podatke sa vašeg krajnjeg uređaja svaki put kada preuzmete ili koristite naše aplikacije, pod uslovom da je utvrđivanje lokacije aktivirano na vašem krajnjem uređaju. Kada je to potrebno, uvijek ćemo nastojati da vas obavijestimo ako nam je namjera da prikupljamo podatke o utvrđivanju lokacije u realnom vremenu i, ako je to zakonom propisano, pribavićemo vašu saglasnost. Takve podatke možemo koristiti za usklađenost sa zakonima, za provjeru sopstvene obaveze brige, za upravljanje pokušajima prevare i rizikom, za bolje razumijevanje obrazaca transakcija i za poboljšanje vašeg iskustva.

E-mail i ostala sredstva komunikacije: Možemo dobiti informacije o vama i vašem korišćenju usluga kada međusobno komuniciramo, na primjer kada otvarate naše poruke ili kada koristite elektronski identifikator (koji se naziva i „otisak prsta uređaja‟), kao što su adresa internet protokola ili brojevi telefona.

Podaci iz drugih izvora: Podatke o vama možemo dobiti i iz drugih izvora i dodati ih u podatke o vašem računu, uključujući i kada se prijavite za korišćenje usluga. Na primjer, blisko sarađujemo sa trećim licima, kao što su poslovni partneri, finansijske institucije, trgovci, podizvođači u oblasti tehničkih usluga, platnih usluga i usluga isporuke, reklamne mreže, analitički dobavljači, istraživači, državne liste i baze podataka, sajtovi društvenih medija (uključujući postove kreirane od strane vas ili nas ili o vama ili nama), bonitetne agencije i agencije za sprečavanje prevara, i dobijamo podatke od njih. Korišćenje usluga bonitetnih agencija i agencija za sprečavanje prevara je objašnjeno u nastavku. Takođe možemo da pregledamo javne komentare i mišljenja na društvenim mrežama (na primjer Facebook i Twitter), kako bismo bolje razumjeli naše korisnike i naše pružanje i razvoj usluga.

Informacije o drugim licima: ukoliko nam dajete informacije o drugim licima, morate ih o tome unaprijed obavijestiti i dobiti njihovu saglasnost (na primjer putem ovog obavještenja o zaštiti podataka).

 

ZA ŠTA KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Lične podatke koje prikupljamo možemo koristiti i dijeliti u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje naših usluga vama i vašoj kompaniji i za ispunjenje obaveza kompanije Paysafe prema vama, finansijskim institucijama ili drugim institucijama u vezi sa uslugama koje se pružaju vama, odnosno vašoj kompaniji. U tom kontekstu, prikupljamo i pratimo detalje transakcija koje vi, odnosno vaši korisnici obavljate u vezi sa uslugama. Takođe analiziramo i izvještavamo o bonusima lojalnosti koje koristite vi, odnosno vaši korisnici, omogućavamo vam da pratite, odnosno iskoristite sve bodove zarađene u okviru bilo kog programa lojalnosti ili drugih bonusa i obavještavamo vas o važnim izmjenama ili razvoju našeg veb-sajta, funkcionalnosti i usluga;
 • Rast i razvoj naše kompanije, uključujući optimizaciju naših veb-sajtova/portala, proizvoda i usluga. To može uključivati, između ostalog, podatke koje unosite u obrasce, ali nam ih ne šaljete. Na primjer, možemo da koristimo ove podatke da poboljšamo naš(e) veb-sajt(ove) i da vas kontaktiramo u okviru korisničkog servisa u vezi sa ovim obrascima. Takođe možemo da koristimo vaše lične podatke za razvoj i testiranje novih proizvoda i usluga, između ostalog, u našem bezbjednom i kontrolisanom okruženju za testiranje ili, s vremena na vrijeme, u okruženju naših dobavljača;
 • za upravljanje i sprovođenje naših prava, uslova korišćenja ili drugih ugovora koje imamo sa vama, odnosno vašim kompanijama, uključujući regulisanje spornih transakcija, bodova bonusa ili lojalnosti, upravljanje žalbama, povraćaj potraživanja ili stečajne postupke koji se odnose na vas;
 • za ublažavanje kreditnih rizika i upravljanje uslovima poslovanja. Ako se vi, odnosno vaša kompanija prijavite za neki od naših finansijskih proizvoda, mi ćemo procijeniti vaš finansijski položaj, odnosno položaj vaše kompanije u skladu sa važećim uslovima korišćenja. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sve povezane strane kao što su direktori, akcionari i rukovodioci. Da bismo to uradili, možemo prikupljati podatke ili ih prenositi bonitetnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sva lica sa kojima imate zajednički račun ili sličnu finansijsku povezanost. Ukoliko je to zajednička prijava, a takva veza već ne postoji, ona se može kreirati. Te će veze ostati važeće dok bonitetnoj agenciji ne dostavite „obavještenje o razdvajanju“. Za vašu informaciju: gore navedeni subjekti prikupljaju podatke iz naših upita, koje opet mogu da vide druge kompanije kao dio sopstvenih upita o bonitetu. U određenim okolnostima će u evidenciji o vašem bonitetu biti označeno da li smo vas prihvatili kao našeg korisnika ili ne. Ako ste direktor, tražićemo potvrdu od bonitetnih agencija da adresa stanovanja koju ste naveli odgovara onoj u evidencijama relevantnog privrednog registra (ako je to primjenjivo). Pored toga, ukoliko koristite naše usluge, bonitetnim agencijama ćemo dati informacije o održavanju vašeg računa. Ukoliko bilo koji iznos ne podmirite u potpunosti i na vrijeme, bonitetne agencije će evidentirati nenamireni dug i mogu podijeliti te podatke sa drugom organizacijom koja sprovodi provjere slične našima. Takve bonitetne agencije uglavnom čuvaju evidenciju 6 godina nakon što je postupak okončan, bez obzira da li ste ih vi izmirili ili ne, iako period čuvanja može da varira u različitim agencijama i teritorijama. Ukoliko želite detaljnije informacije o našem korišćenju bonitetnih agencija, stupite u kontakt sa nama.
 • Da bismo spriječili i otkrili prevare i finansijski kriminal, procijenili rizike i bolje zaštitili sebe, naše korisnike i integritet finansijskog sistema, možda će biti neophodno prikupiti osjetljive lične podatke (poznate i kao „lični podaci posebne kategorije“), uključujući biometrijsku obradu i dijeliti te podatke sa trećim licima koa nam pomažu da upravljamo takvim rizicima, uključujući provjeru identiteta. Ovo može da obuhvata softver i usluge koje koristimo za provjeru vašeg identiteta/starosti, utvrđivanjem da li selfi koji ste snimili odgovara fotografiji na vašem identifikacionom dokumentu.
 • Tokom procesa identifikacije, možemo da koristimo postupak prepoznavanja lica da uporedimo vaš selfi sa vašim otpremljenim identifikacionim dokumentom. Tokom ovog procesa, biometrija se generiše kreiranjem digitalne mape vašeg lica, kako bi se bolje uporedile vaša identifikaciona fotografija i slika selfija. Ovo pomaže u smanjenju prevara i stoga je od vitalnog interesa javnosti. Međutim, generisane biometrijske informacije se odmah brišu nakon podudaranja. U kompaniji Paysafe se generalno ne čuvaju i ne zadržavaju nikakvi biometrijski podaci, jer se takve informacije po pravilu generišu preko bezbjednih sistema za borbu protiv prevara trećih lica. Ako kompanija Paysafe direktno čuva, zadržava ili koristi vaše biometrijske podatke, bićete obaviješteni u trenutku prikupljanja. Ako želite da saznate više o našim smjernicama i procesima u vezi sa vašim biometrijskim podacima ili našim korišćenjem drugih osjetljivih ili posebnih ličnih podataka, možete nas kontaktirati koristeći detalje navedene u odjeljku „Kontakt“.
 • Za sprečavanje, otkrivanje ili krivično gonjenje, ili pomaganje drugima u tome, u slučajevima prevare i drugih krivičnih djela ili zloupotreba finansijskog sistema, uključujući nepoštovanje uslova poslovanja, može doći do otkrivanja trećim licima relevantnih ili potrebnih podataka koje smo prikupili ili izveli u ove svrhe. Kompanija Paysafe učestvuje u inicijativama za borbu protiv prevara kojima se procjenjujete vi, odnosno vaši korisnici, uključujući svaku transakciju, odnosno lokaciju, kako bi se identifikovali obrasci koji opravdavaju istragu ili na drugi način predstavljaju vjerovatnoću moguće prevare ili nepoštovanja naših ili tuđih uslova poslovanja. Za to možemo koristiti proizvode i usluge trećih lica. Pored toga, ako nam date lažne ili netačne informacije o vama ili utvrdimo ili sumnjamo na prevaru ili krivično djelo, kompanija Paysafe može proslijediti vaše podatke agencijama za sprečavanje prevara i tijelima za sprovođenje zakona, a mi možemo odlučiti, u određenim okolnostima, da preduzmemo pravne radnje protiv vas.
 • Da vas kontaktiramo u vezi sa vašim računom, da vas upozorimo na moguće probleme i da odgovorimo na vaša pitanja;
 • Za upravljanje rizicima, na primjer kreditnim i deviznim rizikom, kao i za sprečavanje ili ublažavanje rizika u pogledu sigurnosti informacija;
 • Za slanje promotivnih informacija o proizvodima i uslugama koje ste tražili ili za koje smatramo da bi vas mogli zanimati; da prikupimo vaša mišljenja o našim proizvodima, uslugama i veb-sajtu(ovima). U pogledu marketinga, aktivnosti istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti, možemo koristiti vaše lične podatke u te svrhe, čak i ako niste prihvaćeni za korišćenje usluga ili ih više ne primate. Ukoliko više ne želite primati marketing ili promotivne informacije od kompanije Paysafe, uvijek možete da otkažete primanje. Dodatne informacije o tome možete naći u dijelu „Vaša prava na zaštitu podataka“.
 • Radi usklađivanja sa lokalnim i nacionalnim zakonima;
 • da bismo odgovorili na zahtjeve tijela za sprovođenje zakona i regulatornih organa u javnom interesu ili komercijalnih organizacija sa kojima poslujete ili ste poslovali; za uspostavljanje, ostvarivanje i odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu vaših osnovnih interesa ili osnovnih interesa drugih lica, na primjer za pružanje podrške gore navedenim organima ili drugim organizacijama u borbi protiv kriminala i terorizma; i
 • za pridržavanje propisa kartičnih sistema ili uslova poslovanja.

Ukoliko dajete informacije koje će biti objavljene ili prikazane na javnim djelovima veb-sajtova, odnosno portala, ili prenesene drugim korisnicima veb-sajtova, odnosno portala, ili trećim licima, razumijete da takve informacije može da koristi bilo koje treće lice koje pristupi informacijama, u bilo koju svrhu. Ove informacije objavljujete na sopstvenu odgovornost i morate se pridržavati uslova korišćenja tih veb-sajtova.

 

OBJELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA

Kada dijelimo podatke koje vas lično identifikuju, to radimo samo na način opisan u ovom obavještenju, kako je dozvoljeno ili zahtijevano zakonom, ili u svrhe opisane u ovom obavještenju, uključujući:

 • unutar Paysafe Grupe, radi omogućavanja pružanja naših usluga i za naše sopstveno interno upravljanje odnosima sa korisnicima i u analitičke i izvještajne svrhe;
 • primaocu/pošiljaocu uplate u vezi sa relevantnom transakcijom (uglavnom su informacije ograničene na puno ime i prezime i e-mail adresu);
 • za bonitetne agencije (gdje je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), kako je gore opisano. Ukoliko želite više informacija o načinu našeg korišćenja bonitetnih agencija, stupite u kontakt sa nama.
 • Za agencije za borbu protiv prevara: kao što je gore navedeno, uključujući Action Fraud, Financial Fraud Action i biro za finansijske prevare Financial Fraud Bureau, kao i druge organizacije koje nam pomažu u upravljanju prevarama i poslovnim rizicima;
 • Za kreditne i finansijske institucije koje djeluju kao ponuđači treće strane (gdje je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), uključujući kreditnu instituciju u kojoj pošiljalac ili primalac (odnosno njihova kompanija) ima svoje bankovne račune kojima se reguliše izdavanje i korišćenje kreditnih, debitnih i kartica sa odloženim plaćanjem, kartica za kupovinu ili drugih platnih kartica ili alternativnih načina plaćanja, kao i sve druge finansijske institucije koje mogu obrađivati plaćanja, čije transakcije nisu pod kontrolom kompanije Paysafe, odnosno za čije radnje ili propuste kompanija Paysafe nije odgovorna;
 • Kada pružamo usluge preko trećih lica kao što su banke i druge organizacije, možda ćemo morati da podijelimo vaše podatke (uključujući „Know Your Customer“ i „Source of Wealth“ informacije) sa tim organizacijama, kako bismo ispunili njihove sopstvene regulatorne obaveze ili podržali procjenu rizika.
 • Za usluge trećih lica, uključujući dobavljače koji nam pomažu u pružanju usluga, uključujući obradu/izvršenje naloga, ispunjavanje naloga, obradu plaćanja, kreditiranje, upravljanje bezbjednosnim, sektorskim rizikom i rizikom od prevare, kao i marketinške aktivnosti, aktivnosti istraživanje tržišta i anketiranja za račun kompanije Paysafe. S vremena na vrijeme koristimo usluge trećih lica da bismo pomogli u pružanju usluga koje mogu zahtijevati korišćenje vaših ličnih podataka, uključujući u svrhe testiranja podataka uživo, za koje postoje odgovarajuće sigurnosne mjere;
 • Sa trećim licima koja ne djeluju kao dobavljač usluga prema našim uputstvima (ali podliježu sopstvenim zakonskim obavezama o sigurnosti podataka), kako bismo olakšali pružanje usluga. To može uključivati, između ostalog, banke i organizacije koje podržavaju trgovanje vašim akcijama, kriptovalutama i drugim finansijskim instrumentima;
 • Da bismo spriječili i otkrili prevare i finansijski kriminal, procijenili rizike i bolje zaštitili sebe i naše korisnike, možda će biti neophodno prikupiti i dijeliti osjetljive lične podatke (poznate i kao „lični podaci posebne kategorije“), uključujući biometrijsku obradu i dijeljenje podataka sa trećim licima koja nam pomažu da upravljamo takvim rizicima, uključujući provjeru identiteta;
 • Ako smo po zakonu obavezni ili ovlašćeni, od kompanije Paysafe se može zahtijevati da otkrije informacije o vama regulatornim agencijama i agencijama za sprovođenje zakona širom svijeta. U suprotnom, možemo, po sopstvenom nahođenju, odlučiti da li je to prikladno, odnosno neophodno. Takva objelodanjivanja mogu uključivati, između ostalog, zahtjeve državnih ili javnih organa ili trgovinskih organizacija sa kojima imate poslovne odnose, radi smanjenja rizika od prevare ili kreditnog rizika, ili radi smanjenja nepoštovanja uslova poslovanja, ili u slučaju pravnog postupka, pitanja nacionalne bezbjednosti ili kada utvrdimo da je to u nacionalnom ili javnom interesu ili na drugi način zakonito. Kompanija Paysafe po pravilu neće osporavati sudske ili slične naloge kojima se zahtijeva objelodanjivanje.
 • Prenosi poslovanja. Kompanija Paysafe može kupovati ili prodavati poslovne jedinice ili podružnice. U takvim okolnostima možemo prenijeti podatke o korisnicima kao poslovnu imovinu. Ne ograničavajući se na gore navedeno: ako naše društvo uđe u zajednički poduhvat sa drugim poslovnim subjektom (Joint Venture) ili mu bude prodato ili se sa njim spoji, vaši podaci se mogu otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. U ovom slučaju, obavijestićemo primaoca vaših podataka da se sa njima mora postupati u skladu sa standardima opisanim u ovom obavještenju; i
 • ako ste dali saglasnost, vaši podaci se mogu koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da ste dali svoju izričitu saglasnost.

Osim ako je to neophodno za pružanje usluga i kao što je gore opisano/priloženo, kompanija Paysafe ne prodaje, iznajmljuje, ne dijeli i ne otkriva lične podatke o svojim korisnicima trećim licima u sopstvene marketinške svrhe, osim kada se to zahtijeva zakonom (na. primjer. saglasnost, Opt-Out ​ili kako je drugačije dozvoljeno zakonom). Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača (California Consumer Privacy Act) koristi veoma široku definiciju „prodaje podataka“, a stanovnici Kalifornije treba da pročitaju odjeljak „CCPA“ u nastavku u vezi sa prodajom podataka.

 

NADZOR

Možemo nadzirati ili snimati telefonske pozive, e-mail-ove, veb-čet ili drugu komunikaciju sa vama u regulatorne, bezbjednosne, edukacione svrhe ili svrhe osiguranja kvaliteta. Kada posjetite naše biroe, iz bezbjednosnih razloga i radi osiguravanja upravljanja zdravljem, bezbjednošću i biroom, u određenim okolnostima, koriste se video kamere, sistemi kontrole pristupa ili drugi sistemi za nadzor.

 

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi, naši pružaoci usluga i druge strane sa kojima možemo dijeliti vaše lične podatke (kao što je gore navedeno) možemo obrađivati vaše lične podatke na područjima izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) ili izvan vaše zemlje prebivališta. Takođe ih mogu obrađivati zaposleni (naši ili naših dobavljača) koji rade izvan EEP ili teritorije na kojoj su prikupljeni lični podaci. Takvi zaposleni mogu, između ostalog, biti uključeni u izvršenje naloga, obradu detalja plaćanja i pomoć u pružanju usluga. Te zemlje, između ostalog, mogu imati standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda u zemlji vašeg prebivališta (i koji, u nekim slučajevima, mogu biti niži).

U takvim slučajevima, mi ćemo preduzeti razumne korake da osiguramo da se vaši lični podaci tretiraju u skladu sa ovim obavještenjem o zaštiti podataka i važećim zakonima o zaštiti podataka. Ovo uključuje, između ostalog, korišćenje razumnih zaštitnih mjera zahtijevanih zakonom, kako bi se osiguralo zakonito izvršenje svakog međunarodnog prenosa podataka. U ugovorima sa primaocima podataka treće strane izvan EEP, koji primaju podatke iz EEP u svrhu obrade ličnih podataka prenesenih izvan EEP, kompanija Paysafe generalno primjenjuje „standardne klauzule“, koje je odobrila Evropska komisija.

 

KAKO ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Sproveli smo tehničke, fizičke i organizacione/administrativne mjere da bismo osigurali da se vaši lični podaci ne izgube ili da ih ne prikupljaju, koriste, mijenjaju ili otkrivaju neovlašćena lica. Ove mjere obuhvataju:

 • Pisani program za bezbjednost informacija
 • Imenovanje Chief Information Security Officer-a („CISO“) za nadzor, implementaciju i sprovođenja programa za bezbjednost informacija
 • Imenovanje Chief Privacy Officer-a („CPO“) za nadzor, implementaciju i sprovođenja programa za zaštitu privatnosti
 • Kontinuirana procjena i nadzor mogućih ranjivosti
 • Smjernice i procedure upravljanja rizikom bezbjednosti informacija
 • Uspostavljen plan reagovanja na incidente
 • Kontrole pristupa informacionim sistemima, dizajnirane da autentifikuju korisnike i dozvoljavaju pristup samo ovlašćenim licima
 • Ograničavanje pristupa fizičkim lokacijama koje sadrže lične podatke na ovlašćena lica
 • Rezervna kopija svih ličnih podataka, kako u prenosu tako i u stanju mirovanja
 • Višefaktorska autentifikacija za sve zaposlene koji pristupaju ličnim podacima
 • Održavanje protokola provjere u vezi sa internim i eksternim pristupima i promjenama ličnih podataka
 • Stečene bezbjedne razvojne prakse za samorazvijene aplikacije
 • Detaljno ispitivanje u pogledu bezbjednosti informacija kod trećih ponuđača
 • Redovno sprovođenje obuke za podizanje svijesti o bezbjednosti

Međutim, privatnost i bezbjednost vaših informacija takođe zavise od vas. Ako smo vam dali lozinku ili pristupnu šifru za pristup određenim dijelovima našeg veb-sajta/portala ili mobilnim aplikacijama i slično, vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te lozinke, odnosno pristupne šifre. To takođe važi i za pristupne podatke koje ste sami kreirali. Vašu lozinku, odnosno pristupnu šifru ne smijete dijeliti ni sa kim. Morate osigurati da ne dođe do neovlašćenog korišćenja vaše lozinke, odnosno pristupne šifre. Dajete kompaniji Paysafe pravo da postupa prema uputstvima i informacijama dobijenim od bilo kojeg lica koje unese vaš korisnički ID i lozinku i svjesni ste da ste u potpunosti odgovorni za svaku upotrebu i sve radnje koje se mogu izvršiti tokom korišćenja vašeg računa, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Morate odmah obavijestiti kompaniju Paysafe o svim podacima koje ste nam dostavili, a koji su se promijenili.

Prenos informacija putem interneta nije sasvim bezbjedan. Iako ćemo uraditi sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati bezbjednost vaših podataka koji se prenose na naš veb-sajt, osim ako komunicirate sa nama putem zaštićenog kanala koji smo vam obezbijedili. Koristimo stroge procedure i bezbjednosne funkcije da spriječimo neovlašćeni pristup kada primimo vaše podatke.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Rokovi zadržavanja vaših ličnih podataka se određuju na osnovu prirode i vrste podataka, Paysafe usluge i zemlje u kojoj se Paysafe usluga pruža, kao i na osnovu svih važećih lokalnih zakonskih ili regulatornih zahtjeva. Vaši podaci se po pravilu brišu čim više nisu potrebni za legitimne poslovne svrhe ili razloge, ili ih anonimizujemo, odnosno objedinjujemo sa drugim podacima da bismo ih depersonalizovali.

Ako koristite usluge, zadržavamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružali usluge koje ste odabrali, kao i za sve povezane legitimne poslovne svrhe. Ovo uopšteno znači da zadržavamo vaše lične podatke sve vrijeme dok ste naš korisnik (ili čim podnesete odgovarajuću prijavu) i određeno vrijeme nakon toga. Ovo uključuje korišćenje i čuvanje vaših ličnih podataka kada počnete da popunjavate prijavu za usluge, bilo da završite takav postupak prijave ili ste prihvaćeni kao korisnik.

Period zadržavanja takođe može zavisiti od zakonskih i regulatornih zahtjeva zemlje u kojoj se nalazite. Zadržaćemo lične podatke kao dokaz o našem poslovanju sa vama (uključujući da li je bilo finansijskih transakcija ili ne), da bismo obradili eventualna pitanja ili sporove, uključujući odbranu ili pokretanje pravnih zahtjeva. Na primjer, čuvaćemo vaše podatke u periodu u kom se lokalnim zakonom dozvoljava postavljanje pravnog zahtjeva (koji se naziva „rok zastarijevanja“), ili dokle god to bude potrebno za postupanje po nalogu suda ili od strane tijela za sprovođenje zakona ili naših regulatora; ili sve dok je drugačije propisano ili dozvoljeno zakonom (na primjer zadržavanje evidencije „Know Your Customer (KYC)“ u svrhu sprečavanja pranja novca ili slično).

Možemo da nastavimo sa marketingom i da vam šaljemo direktan marketinški materijal, ako je to dozvoljeno lokalnim zakonom i pod uslovom da niste uložili prigovor na takav marketing.

 

VAŠA PRAVA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA

Imate mnogo prava koja možete ostvariti u pogledu vaših ličnih podataka. Ova prava mogu biti primjenjiva u okviru različitih jurisdikcija, na primjer Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja uopšteno važi za stanovnike EEP, kao i California Consumer Protection Act (CCPA), koji uopšteno važi za stanovnike Kalifornije. Ukoliko želite, možete pristupiti svojim ličnim podacima, ispraviti ih ili ažurirati. U određenim slučajevima, možete zatražiti i brisanje vaših ličnih podataka, uložiti prigovor na njihovu obradu ili privremeno ograničiti njihovu obradu dok ostvarujete svoja druga prava. Pored toga, možete zatražiti prenos određenih detalja vaših ličnih podataka drugom pružaocu usluga (tzv. „prenosivost podataka“). Takođe imate pravo da uložite prigovor na određena korišćenja vaših ličnih podataka, uključujući da zatražite od nas da ograničimo dijeljenje vaših ličnih podataka sa povezanim i nepovezanim trećim licima. Zakoni o zaštiti podataka stalno se razvijaju. Ako niste sigurni
 ili mislite da se neko pravo može odnositi na vas,
kontaktirajte nas kako bismo mogli da procijenimo i posavjetujemo vas
.

U mjeri u kojoj se primjenjuje GDPR, ako nam date saglasnost da koristimo vaše lične podatke, tu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost naše obrade podataka prije datuma vašeg opoziva. Ovo takođe važi za obradu vaših ličnih podataka u vezi sa zakonitom obradom prema ugovoru. Na primjer, možete da odustanete od primanja reklama od nas. To možete da uradite tako što ćete kliknuti na link „Otkaži“ ili „Odjavi se“, sadržan u našoj komunikaciji sa vama, ili tako što ćete slijediti uputstva koja povremeno dajemo. Nastavićemo da vam šaljemo servisna i operativna obavještenja u vezi sa uslugama koje koristite, čak i ako izvršite otkazivanje.

Imajte na umu da u zavisnosti od zemlje iz koje koristite usluge, možda nećete moći da koristite sva gore navedena prava. Takođe, mogu postojati slučajevi u kojima ta prava ne mogu da se ostvare: na primjer, ne možete da uložite prigovor ako koristimo vaše podatke kada se to zahtijeva zakonom ili je neophodno za obradu žalbe; isto tako, ne možete zatražiti od nas da izbrišemo vaše podatke ako želite da nastavite da koristite naše usluge ili ako su ovi podaci neophodni za vođenje evidencije naših ugovornih odnosa, ako su zakonski neophodni (na primjer za zadržavanje zahtjeva za identifikaciju i verifikaciju za borbu protiv prevara ili „Know Your Customer“) ili u svrhu odbrane ili podnošenja pravnih zahtjeva i pravnih koraka.

Uvijek imate pravo žalbe tijelu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka. Za više informacija se obratite lokalnom tijelu za zaštitu podataka. Takođe, možete sudski pokrenuti zahtjev za naknadu štete ili duševnih boli uzrokovanih našim nepridržavanjem zakona o zaštiti podataka.

Ukoliko želite saznati više o svojim pravima, ili ih želite ostvariti, možete jednostavno popuniti naš pravni obrazac.

 

AUTOMATSKI PROCESI DONOŠENJA ODLUKA

U nekim slučajevima naše korišćenje vaših ličnih podataka može da rezultira automatskim donošenjem odluka (uključujući profilisanje) koje pravno utiču na vas ili na sličan način značajno utiču na vas.

Automatske odluke su one koje se automatski donose o vama i koje računar donosi (koristeći softverske algoritme), bez učešća ljudi. Na primjer, koristimo automatsko donošenje odluka za provjeru vašeg boniteta kada se prijavljujete za korišćenje određenih usluga ili za provjere u okviru borbe protiv prevara, kao što je objašnjeno u odjeljku „ZA ŠTA KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE“. Uveli smo mjere zaštite prava i interesa pojedinaca čiji su lični podaci predmet automatskog donošenja odluka. Pored toga, ako koristite usluge u okviru EEP, možete osporiti odluku koja je rezultat automatskog procesa donošenja odluka koji sprovodimo i zatražiti da odluku pregleda ljudska osoba. To pravo možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati pomoću kontakt podataka navedenih u nastavku. Zakoni o zaštiti podataka stalno se razvijaju. Ako niste sigurni
 ili mislite da se neko pravo može odnositi na vas,
kontaktirajte nas kako bismo mogli da procijenimo i posavjetujemo vas
.

 

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Kompanija Paysafe će obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa zakonom. Relevantni zakoni se razlikuju u različitim regionima. Dodatne informacije su dostupne na zahtjev. Generalno, kompanija Paysafe će obrađivati podatke:

 • na osnovu vaše saglasnosti, na primjer, da bismo vam slali promotivne informacije o proizvodima i uslugama prilagođenim vašim interesovanjima i preferencijama, kada je takva saglasnost propisana zakonom;
 • Ako je to neophodno za izvršenje ili zaključivanje ugovora koji imamo sa vama, na primjer, da bismo vam pružali usluge na koje ste se pretplatili u ovom kontekstu su nam potrebni ovi podaci jer u suprotnom ne bismo mogli da vam pružamo usluge. Na primjer, ako treba da provjerimo vaš identitet, a vi nam ne date relevantne podatke, možda nećemo moći da vam otvorimo račun.
 • Kada kompanija Paysafe ima legitimni interes za obradu podataka – pod uslovom da se obradom ne stavljaju van snage vaša prava i slobode u vezi sa eventualnim ulaganjem prigovora na obradu. Na primjer, da bismo vas obavijestili o vašem korišćenju usluga, da bismo poboljšali i razvijali usluge, sprovodili online oglašavanje ili druge marketinške aktivnosti, kao i upravljali zahtjevima i izvršavali ih;
 • Kada je kompanija Paysafe po zakonu dužna da prikupi, odnosno otkrije vaše lične podatke ili kada su joj na drugi način potrebni vaši lični podaci da bi zaštitila vaše vitalne interese ili interese druge osobe. Na primjer, kada je to potrebno za poštovanje zahtjeva naših ili drugih relevantnih regulatornih organa; ili
 • u izuzetnim slučajevima, vaše podatke možemo proslijediti trećim licima ako je to neophodno u javnom interesu, na primjer, kada agencije za sprovođenje zakona ili druga treća lica sa kojima ste možda poslovali zatraže podatke za istragu krivičnog djela ili drugog kršenja uslova poslovanja trećeg lica.

Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o pravnom osnovu prema kom prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u okviru određenih oblasti obrade, kontaktirajte nas u dijelu „Kontakt“ u nastavku.

 

DO NOT TRACK

Neki veb-pregledači mogu slati „Do not track“ signale. Trenutno ne postoji sektorski standard koji propisuje kako veb-sajtovi i druge online usluge treba da reaguju na prijem takvih signala. Ukoliko se izradi takav standard, ponovo ćemo pregledati naše smjernice, ali u ovom trenutku nisu planirane nikakve mjere za prijem takvih signala.

 

KOLAČIĆI

Takođe pročitajte našu Smjernicu o kolačićima, kako biste saznali više o tome kako prikupljamo, koristimo ili dijelimo informacije u vezi sa kolačićima. U suprotnom, kontaktirajte nas.

 

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA

Možemo s vremena na vrijeme izmijeniti naše obavještenje o zaštiti podataka. Ukoliko uvedemo bitne promjene u načinu kako postupamo sa vašim podacima, sa tim ćemo vas upoznati putem obavještenja na ovom veb-sajtu/portalu. Datum posljednje izmjene obavještenja o zaštiti podataka naveden je u ovom obavještenju. Uvjerite se da redovno provjeravate naš veb-sajt/portal i ovo obavještenje o zaštiti podataka, kako biste bili informisani o eventualnim izmjenama. Međutim, ako smo po zakonu dužni da vam damo posebno prethodno obavještenje o bilo kakvim izmjenama ovog obavještenja o zaštiti podataka, odnosno da dobijemo vašu saglasnost za bilo kakve izmjene našeg korišćenja vaših ličnih podataka, onda ćemo to učiniti.

 

LINKOVI DO VEB-SAJTOVA TREĆIH LICA

Naš veb-sajt može da povremeno da sadrži linkove do i od veb-sajtova naše partnerske mreže, oglašivača i pridruženih kompanija. Ako slijedite takav link, imajte na umu da ti veb-sajtovi imaju sopstvene smjernice o zaštiti podataka i korišćenju kolačića i da kompanija Paysafe ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za veb-sajtove tih trećih lica.

 

OPŠTE OBAVJEŠTENJE

Ovo obavještenje ima globalni opseg. Međutim, njegova namjera nije da se ponište bilo kakva prava ili zabrane na bilo kojoj teritoriji gdje takva prava ili zabrane imaju jaču pravnu snagu. U takvom slučaju će se prava i obaveze navedene u ovom obavještenju primjenjivati, ali uz uslov izmjena prema bilo kojem važećem lokalnom zakonu koji ima prednost.

 

ZASTUPANJE U EU

Kompanije Paysafe Grupe sa sjedištem izvan EEP izabrale su sljedeći subjekat koji će ih zastupati u EU: Paysafe Bulgarien EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bugarska. Možete doći do zastupnika u EU koristeći kontakt podatke koji se nalaze u odjeljku „Kontakt“ ispod.

 

ZASTUPANJE U VELIKOJ BRITANIJI

U mjeri u kojoj se to zahtijeva zakonom „European Union (Withdrawal) Act 2018“ ili drugim zakonima vezanim za „Brexit“, kompanije Paysafe Grupe koje se nalaze izvan Ujedinjenog Kraljevstva izabrale su sljedeći subjekat za svog zastupnika u Ujedinjenom Kraljevstvu: Skrill Holdings Limited، 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, Ujedinjeno Kraljevstvo. Možete doći do zastupništva u EU koristeći kontakt podatke koji se nalaze u odjeljku „Kontakt“ ispod.

KONTAKT

Svi komentari, pitanja i zahtjevi koji se odnose na naše korišćenje vaših podataka su dobrodošli. Ako želite da iskoristite bilo koje od svojih prava ili dobijete dodatne informacije u vezi sa nekom kompanijom Paysafe Grupe na koje se ovo obavještenje odnosi, pišite na sljedeću adresu, uz oznaku „FAO Privacy Department“, ili nas kontaktirajte.

Službenik za zaštitu podataka Paysafe Grupe je lice navedeno u nastavku, a možete da mu se obratite putem linka „Kontakt“ iznad ili na adresu ispod:

Mr Derek A. Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, United Kingdom

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Ako ste stanovnik Kalifornije i koristite naše usluge, možda imate određena prava prema California Consumer Privacy Act (CCPA), koja su opisana u nastavku.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

U proteklih 12 mjeseci prikupili smo sljedeće lične podatke:

 • identifikatori, kao na primjer vaše ime, starost, datum rođenja, adresa i drugi kontakt podaci, kopija vašeg identifikacionog dokumenta (na primjer vozačka dozvola ili pasoš) i broj vašeg socijalnog osiguranja, odnosno druge državne identifikacione ili registracione podatke;
 • profesionalni podaci ili podaci u vezi sa zapošljavanjem, kao na primjer vaš posao;
 • internet aktivnosti, kao što je navedeno u našoj napomeni o kolačićima, ali uključujući istoriju posjeta i interakciju sa našim uslugama, IP adresa, tip pregledača, jezik pregledača i drugi automatski prikupljeni podaci;
 • geolokacijski podaci u obimu u kom nam je potrebno da verifikujemo vašu lokaciju u regulatorne svrhe ili svrhe borbe protiv prevara, u zavisnosti od pruženih usluga i vaše upotrebe (na primjer, nekim zakonima se mogu zahtijevati od nas da identifikujemo vašu lokaciju ako korišćenje usluga uključuje igre na sreću);
 • komercijalni podaci, kao na primjer o vašim bankovnim odnosima, uključujući brojeve računa, brojeve debitnih i kreditnih kartica, stanje na računu i dužinu vremena u kom imate te račune.

Prikupljamo ove lične podatke da bismo osigurali i podesili vaš račun i da bismo vam pružali naše usluge.

 

DIJELJENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA SA TREĆIM LICIMA

U proteklih 12 mjeseci, dijelili smo goreopisane podatke sa trećim licima u naše poslovne svrhe, na primjer našim povezanim kompanijama ili u vezi sa korišćenjem pružaoca usluga, kako bi nam pomogli u pružanju usluga vama. Kategorije takvih pružaoca usluga opisane su u odjeljku „OBJELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA“.

Mi ne „prodajemo“ lične podatke u tradicionalnom smislu, ali prodajemo lične podatke u smislu u kom se taj termin koristi u CCPA. U posljednjih 12 mjeseci, korišćenjem kolačića i sličnih tehnologija, prodali smo jedinstvene identifikatore za korisnike koji nisu uložili prigovor na takvo korišćenju podataka. Ove identifikatore prodajemo pružaocima reklamnih tehnologija i oglašivačima koji se bave ciljanim online marketingom. 

Možete da uključite ili isključite korišćenje kolačića na online kontrolnoj tabli za saglasnost, dostupnoj preko linka „Podešavanja kolačića“ na svim našim veb-sajtovima i portalima.

Nemoj prodavati moje lične podatke

VAŠA CCPA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA

Imate prava koja možete ostvariti u pogledu vaših ličnih podataka. Naročito:

 • Pravo na pristup: Možete zatražiti informacije o kategorijama ličnih podataka koje smo prikupili o vama, kategorijama izvora iz kojih su prikupljeni vaši lični podaci, poslovnoj ili komercijalnoj svrsi prikupljanja ili prodaje vaših ličnih podataka i kategorijama trećih lica sa kojima dijelimo ili kojima prodajemo vaše lične podatke, kao i kategorijama ličnih podataka koji se daju tim trećim licima. Takođe možete zatražiti od nas kopiju konkretnih ličnih podataka koje smo prikupili o vama, u mašinski čitljivom formatu;
 • Pravo na brisanje: Imate pravo da zahtijevate brisanje vaših ličnih podataka.
 • U mjeri u kojoj prodajemo vaše lične podatke, imate pravo da zatražite od nas da zaustavimo prodaju vaših ličnih podataka trećim licima, ili možete da „isključite“ vaša Podešavanja kolačića (što ima isto dejstvo kao i odustajanje od prodaje vaših ličnih podataka).
 • Pravo na nediskriminaciju: Imate pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog od gorenavedenih potrošačkih prava. Drugim riječima: Nećemo vam pružiti drugačiji kvalitet usluge zato što ste izabrali da ostvarite neko od svojih prava.

Možete da ovlastite nekoga da djeluje u vaše ime u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ali ćemo možda morati da preduzmemo određene korake da bismo provjerili da li je podnesen zahtjev legitiman, tj. da li on zapravo dolazi od vas i da li je podnesen u vaše ime. Na primjer, možemo zatražiti vašu potpisanu dozvolu koja pokazuje da ste ovlastili zastupnika da u vaše ime podnese zahtjev.

Imajte na umu da u slučajevima kada koristimo i dijelimo lične podatke u svrhu bezbjednosti, otkrivanje prevara i druge slične svrhe, neka od vaših prava mogu biti ograničena. Stoga, imajte na umu da mogu postojati slučajevi u kojima vaš zahtjev ne može biti ispunjen. Na primjer, možda nećemo odobriti zahtjev za brisanje vaših ličnih podataka kada su nam ti podaci potrebni za otkrivanje bezbjednosnih incidenata ili za zaštitu od zlonamjernih, obmanjujućih, prevarnih ili nezakonitih aktivnosti, kada su ti podaci neophodni za evidenciju naših ugovornih odnosa ili vaših transakcija ili kada je to dozvoljeno zakonom ili na drugi način.

Ukoliko želite saznati više o svojim pravima, ili ih želite ostvariti, možete jednostavno popuniti naš pravni obrazac.

 

KONTAKT

Stanovnici Kalifornije takođe mogu da nas pozovu na +1 855 719 2087 (besplatan broj, dostupan od 09:00 do 19:00 časova EST) ili koristeći gorenavedene detalje za Kontakt.

 

Ovo obavještenje je posljednji put izmijenjeno 30.12.2019. godine.

Nemoj prodavati moje lične podatke

VAŠA CCPA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA

Imate prava koja možete ostvariti u pogledu vaših ličnih podataka. Naročito:

 • Pravo na pristup: Možete zatražiti informacije o kategorijama ličnih podataka koje smo prikupili o vama, kategorijama izvora iz kojih su prikupljeni vaši lični podaci, poslovnoj ili komercijalnoj svrsi prikupljanja ili prodaje vaših ličnih podataka i kategorijama trećih lica sa kojima dijelimo ili kojima prodajemo vaše lične podatke, kao i kategorijama ličnih podataka koji se daju tim trećim licima. Takođe možete zatražiti od nas kopiju konkretnih ličnih podataka koje smo prikupili o vama, u mašinski čitljivom formatu;
 • Pravo na brisanje: Imate pravo da zahtijevate brisanje vaših ličnih podataka.
 • U mjeri u kojoj prodajemo vaše lične podatke, imate pravo da zatražite od nas da zaustavimo prodaju vaših ličnih podataka trećim licima, ili možete da „isključite“ vaša Podešavanja kolačića (što ima isto dejstvo kao i odustajanje od prodaje vaših ličnih podataka).
 • Pravo na nediskriminaciju: Imate pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog od gorenavedenih potrošačkih prava. Drugim riječima: Nećemo vam pružiti drugačiji kvalitet usluge zato što ste izabrali da ostvarite neko od svojih prava.

Možete da ovlastite nekoga da djeluje u vaše ime u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ali ćemo možda morati da preduzmemo određene korake da bismo provjerili da li je podnesen zahtjev legitiman, tj. da li on zapravo dolazi od vas i da li je podnesen u vaše ime. Na primjer, možemo zatražiti vašu potpisanu dozvolu koja pokazuje da ste ovlastili zastupnika da u vaše ime podnese zahtjev.

Imajte na umu da u slučajevima kada koristimo i dijelimo lične podatke u svrhu bezbjednosti, otkrivanje prevara i druge slične svrhe, neka od vaših prava mogu biti ograničena. Stoga, imajte na umu da mogu postojati slučajevi u kojima vaš zahtjev ne može biti ispunjen. Na primjer, možda nećemo odobriti zahtjev za brisanje vaših ličnih podataka kada su nam ti podaci potrebni za otkrivanje bezbjednosnih incidenata ili za zaštitu od zlonamjernih, obmanjujućih, prevarnih ili nezakonitih aktivnosti, kada su ti podaci neophodni za evidenciju naših ugovornih odnosa ili vaših transakcija ili kada je to dozvoljeno zakonom ili na drugi način.

Ako želite da saznate više o svojim pravima ili da ih ostvarite, možete nas kontaktirati pomoću kontakt podataka navedenih u dijelu „Kontakt“.

 

KONTAKT

Stanovnici Kalifornije takođe mogu da nas pozovu na +1 855 719 2087 (besplatan broj, dostupan od 09:00 do 19:00 časova EST) ili koristeći gorenavedene detalje za Kontakt.

 

Ovo obavještenje je posljednji put izmijenjeno 27.12.2022. godine.

Spisak mjesta koja obrađuju lične podatke

Paysafe grupu čini kompanija Paysafe Group Holdings Limited zajedno sa svojim podružnicama. U nastavku se nalazi spisak kompanija Paysafe grupe koje obrađuju lične podatke u okviru globalnog obavještenja o zaštiti podataka Paysafe grupe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Njemačka)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, SAD)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, SAD)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, SAD)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanada)
 • Openbucks Corp (Delaware, SAD)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, SAD)
 • Pays Services India LLP (Indija)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italija)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bugarska)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Britanska Kolumbija, Kanada)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (UK)
 • Paysafe Limited (Ostrvo Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, SAD)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, SAD)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, SAD)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irska)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irska)
 • Paysafe Processing Limited (UK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austrija)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turska)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (filijala kompanije Prepaid Services Company Ltd) (Njemačka)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Meksiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajcarska)
 • paysafecard.com USA Inc (SAD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • Sentinel Bidco Ltd (UK)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, SAD)
 • Skrill Services GmbH (Njemačka)
 • Skrill USA Inc (Delaver, SAD)