Help

OBAVJEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA

UVOD

Pažljivo pročitajte ovo obavještenje da biste razumjeli naše politike i prakse u vezi sa vašim ličnim podacima i kako ćemo ih tretirati. Za kratak rezime kliknite ovdje Rezidenti Kalifornije mogu pronaći konkretnije informacije u „Dodatku o privatnosti potrošača u Kaliforniji“. Rezidenti Kvebeka mogu pronaći konkretnije informacije u „Dodatku o privatnosti u Kvebeku“. Kontaktirajte nas pojedinosti su date na kraju obavještenja za povratne informacije ili bilo koje upite o privatnosti koje možete da imate.

Ovo obavještenje se odnosi na kompanije koje su dio Paysafe Grupe, koje koriste različite trgovačke nazive na različitim teritorijama, a spisak Paysafe kompanija koje prikupljaju ili obrađuju lične podatke u skladu sa ovim obavještenjem može se naći na kraju ovog dokumenta. Upućivanje na Paysafe (uključujući „mi“, „nas“ ili „naš“) uključuje te kompanije i sve relevantne povezane kompanije grupe. Ovo obavještenje neće poništiti bilo kakva prava koja su vam data u skladu sa lokalnim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka koji važe u vašoj jurisdikciji.

Upućivanja na „vi“ u ovom obavještenju odnosi se na lice koje traži, pristupa uslugama Paysafe ili podnosi zahtjev za njihovo korišćenje za svoj sopstveni račun ili za račun poslovnog subjekta, ili u vezi sa zastupnicima ili trećim licima koji djeluju u vaše ime. Ovo uključuje, u odnosu na klijenta ili potencijalnog klijenta kompanije Paysafe, svakog samostalnog trgovca i sve rukovodioce, uključujući generalne i finansijske direktore, sve druge direktore i službenike, akcionare, partnere i stvarne vlasnike klijenta, kao i sve zaposlene ili zastupnike koji pristupaju Uslugama ili ih koriste ili pružaju ili traže informacije u ime klijenta. Za zaposlene i kandidate kompanije Paysafe važi posebno obavještenje o privatnosti.

Paysafe se obavezuje na zaštitu vaše privatnosti i preduzeće sve odgovarajuće korake kako bi se osiguralo da se sa vašim ličnim podacima postupa bezbjedno i da se oni prikupljaju, koriste, čuvaju i otkrivaju u skladu sa ovim obavještenjem. Ovo obavještenje (zajedno sa našim uslovima korišćenja koji se primjenjuju na sve posebne usluge koje u bilo kom trenutku kupujete ili koristite) primjenjuje se:

 • na veb-portale, funkcije i usluge koje vam se pružaju prilikom posjete našim veb-sajtovima, portalima ili našim platformama za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na svojim veb-sajtovima;
 • kada se raspitujete, prijavljujete za korišćenje Paysafe proizvoda i usluga i/ili kada ih koristite (uključujući sve programe lojalnosti ili nagradne programe, bilo da su zasnovani na poenima ili ne („Lojalnost“), kao i kada tražite promjene usluga koje koristite;
 • na vaše korišćenje softvera, uključujući aplikacije koje Paysafe stavlja na raspolaganje za terminale, mobilne ili desktop uređaje; i
 • na e-mail, druge elektronske poruke, uključujući SMS, telefon, veb-čet, veb-sajt/portal i drugu komunikaciju (putem bilo kog sredstva) između vas i kompanije Paysafe.

Sve ovo zajedno se u ovom obavještenju naziva „Usluge“.

PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO OD VAS

Lični i nelični podaci

Prikupljamo lične i nelične podatke koji se odnose na vas.

Lični podaci su oni koji se mogu koristiti za jedinstveno identifikovanje pojedinca, direktno ili indirektno.

Paysafe prikuplja i nelične podatke, ili može da anonimizuje lične podatke da bi ih učinio neličnim. Nelični podaci su informacije koje ne omogućavaju da se određeni pojedinac identifikuje, direktno ili indirektno. Paysafe može prikupljati, kreirati, čuvati, koristiti i otkriti takve nelične podatke u bilo koju opravdanu poslovnu svrhu. Na primjer, Paysafe može upotrijebiti agregovane podatke o transakcijama u komercijalne svrhe, kao što je analiza trenda i korišćenje analitičkih podataka kako bi se stekla saznanja i uvid u uzorke platnih transakcija i njihovo korišćenje.

U mjeri u kojoj su adrese internet protokola (IP) (ili slični identifikatori) jasno definisane kao lične informacije prema bilo kom lokalnom zakonu i tamo gdje je takav lokalni zakon primjenjiv na Usluge, sa takvim identifikatorima ćemo postupati kao sa ličnim podacima.

Napominjemo da Paysafe pruža usluge fizičkim i pravnim licima i ovo obavještenje o privatnosti se odnosi i na jedne i druge i treba da se čita i tumači u skladu sa tim.

PODACI VEĆEG RIZIKA

Možemo prikupljati informacije o vama koje su osjetljive prirode, kao što su takozvani podaci posebnih kategorija ili osjetljivi podaci. Ove vrste informacija mogu se odnositi na pojedinca:

 • Rasna ili etnička pripadnost
 • Politička mišljenja
 • Religijska ili filozofska uvjerenja
 • Članstvo u sindikatu
 • Genetski podaci
 • Biometrijski podaci
 • Zdravstveni podaci
 • Podaci koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca
 • Podaci o krivičnim djelima ili navodnim zločinima
 • Podaci o lokaciji pojedinca u realnom vremenu

Lokalnim zakonima može da bude zabranjena ili ograničena upotreba takvih podataka i može se zahtijevati ispunjavanje posebnih obaveza. Unutar Evrope, GDPR-om će se generalno zahtijevati drugi zakonski osnov za takvu obradu, kao što je, (a) vaša izričita saglasnost, (b) u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva, (c) iz razloga suštinskog javnog interesa ili (d) kada je obrada neophodna za vaše vitalne interese ili drugog fizičkog lica.

PRIKUPLJANJE VAŠIH INFORMACIJA

Prikupljamo sljedeće informacije na sljedeće načine:

Informacije koje nam dajete: primamo i čuvamo sve lične podatke (uključujući finansijske podatke) koje nam dajete, uključujući kada se vi (ili vaše preduzeće) raspitujete o Uslugama ili podnosite zahtjev za njih; registrujete za korišćenje i/ili koristite bilo koju Uslugu; otpremate nam i/ili skladištite kod nas podatke prilikom korišćenja Usluga; i kada komunicirate sa nama putem e-mail-a, SMS-a, veb-sajta ili portala, telefona ili drugih elektronskih sredstava, npr. u kontekstu kontaktiranja nas u vezi sa vašim računomm ili transakcijama. Takve informacije mogu upućivati ili se odnositi na vas ili vaše klijente i uključuju:

 • Ime, uključujući ime i prezime, datum rođenja, godine, e-mail adresu, adresu za slanje računa, korisničko ime, lozinku i/ili fotografiju, biometrijske podatke, adresu, zanimanje, nacionalnost i zemlju prebivališta, kopiju vašeg identifikacionog dokumenta, kao što je vaša vozačka dozvola ili pasoš, vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge državne identifikacione ili registracione podatke;
 • Broj primarnog računa kartice, datum isteka kartice, CVC/CVV pojedinosti (sigurnosni kôd kartice), brojevi računa, stanje na računu i dužina vremena tokom kog imate te račune, podatke o banci i/ili izdavaocu;
 • Informacije koje se odnose na sve kupljene artikle, uključujući mjesto kupovine, vrijednost, vrijeme i bilo kakvu povratnu informaciju koja se daje u vezi sa takvom kupovinom, uključujući lične podatke povezane sa putovanjima, kada vi ili vaš klijent obavljate transakcije u vezi sa avionskim kartama ili drugim uslugama vezanim za putovanja;
 • Informacije o vašem korišćenju Usluga, kao što su informacije o tome koliko često obavljate transakcije sa nama, vaš prosječan obim transakcija, stanje na računu i ljudi i trgovci kojima šaljete novac i od kojih primate novac i, kada date saglasnost, informacije sa vaše kontakt liste;
 • Poene ili nagrade ostvarene ili iskorišćene u bilo kom programu lojalnosti;
 • Fotografije i video zapise snimljene tokom Paysafe događaja za koje ste se prijavili, za distribuciju učesnicima događaja i korišćenje u našim promotivnim materijalima za buduće događaje; i
 • Sve druge informacije koje vi ili vaš klijent dajete ili koje su generisane u kontekstu korišćenja Usluga.

Kada se od nas zahtijeva važećim propisima, možemo dodatno da obrađujemo lične podatke ugroženih kupaca. Ono što čini kupca ugroženim, razlikuje se u različitim jurisdikcijama. Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas putem Kontaktirajte nas odjeljka ispod.

Informacije koje automatski prikupljamo o vama: Paysafe automatski prima i skladišti određene informacije kad god ste u interakciji sa kompanijom Paysafe, bilo da otvarate nalog ili izvršavate transakciju sa nama; na primjer, putem „kolačića“ ili slične tehnologije. Određene informacije prikupljamo i kada vaš veb-pregledač pristupa Uslugama ili oglasima i drugom sadržaju koji objavljuje Paysafe ili koji se za njegov račun objavljuje na drugim veb-sajtovima, ili kada kliknete na e-mail poruke. Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumijemo posjetioce i korisnike koji koriste Paysafe i u interakciji su sa njim, odakle su i kako koriste naše usluge. Koristimo ove informacije za naše analize i za poboljšanje kvaliteta i relevantnosti naših usluga za naše posjetioce i korisnike. Takođe možemo da koristimo takve informacije u regulatorne svrhe, naše sopstvene provjere, provjere prevara i upravljanje rizikom. Ove informacije obuhvataju:

 • Tehničke informacije, uključujući adresu internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja sa internetom, vaše podatke za prijavu, vrstu i verziju pregledača, podešavanje vremenske zone, vrste i verzije plug-in-ova pregledača, platformu operativnog sistema, učestalost i dužinu posjeta, kao i linkove na koje kliknete. U svrhu zaštite od prevare i bezbjednosti, korišćenje proxy IP adresa je generalno zabranjeno kada se povezujete sa Paysafe sistemima;
 • Informacije o vašoj posjeti ili o tome da li ste otvorili e-mail poruku, uključujući potpune Uniform Resource Locators (URL) podatke o klikovima na našu stranicu, putem nje i sa nje (uključujući datum i vrijeme); proizvode ili usluge koje ste pregledali ili pretraživali; vrijeme odgovora stranica, greške pri preuzimanju, trajanje posjete određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su kretanje po stranici, klikovi i preusmjeravanja miša) i načini za odlazak sa veb-sajta i bilo koji broj telefona koji se koristi za pozivanje broja naše korisničke službe.

Informacije koje se prikupljaju putem naših aplikacija: ako preuzimate ili koristite mobilne ili desktop aplikacije koje pruža Paysafe, možemo primiti informacije o vašoj lokaciji i vašem uređaju ili usluzi koju koristite (uključujući i mjesto u kojem se izvršava platna transakcija). Neki uređaji omogućavaju aplikacijama pristup u realnom vremenu informacijama na bazi lokacije (npr. GPS). Naše mobilne i desktop aplikacije mogu prikupljati takve podatke sa vašeg mobilnog uređaja ili računara u bilo kom trenutku tokom vašeg preuzimanja ili korišćenja naših aplikacija, ukoliko vaš uređaj ima omogućen pristup podacima o lokaciji u realnom vremenu. Kada je to potrebno, uvijek ćemo nastojati da vas obavijestimo ako nam je namjera da prikupljamo podatke o lokaciji u realnom vremenu i, ako je to zakonski obavezno, pribavićemo vašu saglasnost. Možemo koristiti takve informacije u regulatorne svrhe, naše sopstvene provjere, zaštite od prevara i upravljanja rizikom, u svrhu boljeg razumijevanja uzoraka u obavljanju transakcija i optimizacije vašeg iskustva.

E-mail i druga komunikacija: možemo primiti informacije o vama i vašem korišćenju Usluga kada međusobno komuniciramo, uključujući onda kada otvarate naše poruke i od korišćenja elektronskih identifikatora (koji se ponekad nazivaju „otisci uređaja“), na primjer, adrese internet protokola ili brojevi telefona.

Informacije iz drugih izvora: možemo dobiti informacije o vama iz drugih izvora i dodati ih našim informacijama o računu, uključujući i kada se prijavite za korišćenje Usluga. Na primjer, blisko sarađujemo sa trećim licima i dobijamo informacije od njih, kao što su poslovni partneri, banke i druge finansijske institucije, trgovci, podizvođači u tehničkim uslugama, uslugama plaćanja i isporuke, reklamnim mrežama, dobavljačima analitičkih usluga, dobavljačima informacija za pretragu, vladinih lista i baza podataka, sajtova društvenih medija (uključujući objave koje ste izvršili ili o vama ili nama), bonitetnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara. Korišćenje usluga bonitetnih agencija i agencija za sprečavanje prevara je dalje objašnjeno u nastavku. Možemo takođe pregledati javne komentare i mišljenja na sajtovima društvenih mreža (npr. Facebook i Twitter) da bismo bolje razumjeli naše klijente i pružanje i razvoj naših Usluga.

Informacije o drugim ljudima: ukoliko nam dajete informacije o drugim ljudima, morate ih o tome unaprijed obavijestiti (na primjer, dajući im ovo obavještenje o privatnosti) i morate biti sigurni da imate pravo da to uradite.

ZA ŠTA KORISTIMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE   

Lične podatke koje prikupljamo možemo koristiti i dijeliti u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje naših Usluga vama i vašem preduzeću, uključujući ispunjavanje obaveza kompanije Paysafe prema vama ili finansijskim ili drugim institucijama, u vezi sa Uslugama koje pružamo vama (i/ili vašem preduzeću). U tom kontekstu bilježimo i pratimo pojedinosti o transakcijama koje obavljate vi (i/ili vaši klijenti) u vezi sa Uslugama; vršimo analizu i obavještavamo o tome kako vi (i/ili vaši klijenti) koristite bilo koju Uslugu lojalnosti; omogućavamo sakupljanje ili korišćenje bilo kojih poena ili drugih oblika nagrada u odnosu na bilo koji program lojalnosti; obavještavamo vas o važnim promjenama ili razvoju našeg veb-sajta ili o našim proizvodima i uslugama;
 • Za poboljšanje i razvijanje našeg poslovanja, uključujući, bez ograničenja, optimizaciju veb-sajtova/portala, proizvoda i usluga. To može da uključuje korišćenje informacija koje unesete u obrasce, ali nam ih ne pošaljete, na primjer, korišćenjem tih informacija za optimizaciju našeg(ih) veb-sajta(ova) i da bismo vas kontaktirali radi korisničkih usluga ili u svrhe marketinga u vezi sa tim obrascem. Takođe možemo da koristimo vaše lične podatke za razvoj i testiranje novih proizvoda i usluga, uključujući naše bezbjedno i kontrolisano okruženje za testiranje, ili povremeno u okruženju naših dobavljača;
 • Za upravljanje našim pravima, uslovima korišćenja ili drugim ugovorima sa vama (i/ili vašim preduzećem) i za njihovo ostvarivanje, uključujući upravljanje svim okolnostima u kojima se transakcije, nagrade ili poeni osporavaju; za upravljanje, istraživanje i rješavanje pritužbi; ili za naplatu dugovanja ili za pitanja u vezi sa vašom nesolventnošću;
 • Za upravljanje i ublažavanje naših kreditnih rizika i uslova poslovanja. Ako se prijavite za jedan od naših finansijskih proizvoda, možemo procijeniti vašu finansijsku poziciju (i/ili vašeg preduzeća), u mjeri u kojoj je to predviđeno važećim uslovima korišćenja. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sva povezana lica kao što su direktori, akcionari i rukovodioci. To možemo učiniti primanjem i razmjenom informacija sa bonitetnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara. Ova provjera boniteta odnosiće se i na sva lica sa kojima imate zajednički račun ili sličnu finansijsku povezanost. Ukoliko je to zajednički zahtjev, a takva veza već ne postoji, ona se može kreirati. Te će veze ostati važeće dok bonitetnoj agenciji ne dostavite „obavještenje o razdvajanju“, u mjeri u kojoj je takvo razdvajanje dozvoljeno. Za vašu informaciju, te će agencije evidentirati naše upite, koje mogu vidjeti i druge kompanije koje upućuju sopstvene zahtjeve za provjeru boniteta; „otisak“ može ostati u vašem bonitetnom dosijeu, bez obzira da li ste prihvaćeni kao naš klijent ili ne. Ako ste direktor, tražićemo potvrdu od bonitetnih agencija da je adresa stanovanja koju ste naveli ista kao ona u evidencijama relevantne kompanije (gdje je to primjenjivo). Pored toga, ukoliko koristite naše usluge, bonitetnim agencijama daćemo informacije o tome kako vodite vaš račun. Ukoliko bilo koji iznos ne izmirite u potpunosti i na vrijeme, bonitetne agencije će evidentirati neizmireni dug i mogu podijeliti te podatke sa drugom organizacijom koja sprovodi provjere slične našima. Evidencije uglavnom ostaju u dosijeu u takvim agencijama 6 godina nakon što su zatvorene, bez obzira da li ste izmirili ili niste izvršili ugovorne obaveze, iako se period čuvanja može razlikovati u različitim agencijama i teritorijama. Ukoliko želite dodatne informacije o tome kako koristimo usluge bonitetnih agencija, kontaktirajte nas;
 • Da bismo verifikovali vaš identitet, spriječili i/ili otkrili prevare, finansijski kriminal, upravljali rizikom i zaštitili sebe, naše klijente i integritet finansijskog sistema. U ove svrhe, možemo da obradimo i/ili otkrijemo vaše osjetljive lične podatke (koji se ponekad nazivaju lični podaci posebne kategorije, uključujući biometrijske podatke). Kada potvrdimo vaš identitet, naši provjereni dobavljači treća lica koriste tehnologiju biometrijskog prepoznavanja lica, kako bi utvrdili da li se vaša slika selfija podudara sa fotografijom u vašoj ličnoj karti i da bi izvršili provjere za sprečavanje prevara.  Tokom ovog procesa, vaši biometrijski podaci se generišu kako bi se kreirala digitalna mapa vašeg lica za obavljanje podudaranja lica.  Paysafe takođe koristi vaše biometrijske podatke kako bi osigurao stalno unapređenje naših modela za otkrivanje prevara.  Pribavićemo vašu saglasnost prije obrade vaših biometrijskih podataka.  Ako želite da saznate više o našim politikama u vezi sa vašim biometrijskim podacima, ili o našoj upotrebi bilo kojih drugih osjetljivih ličnih podataka ili ličnih podataka posebne kategorije, možete nas kontaktirati koristeći pojedinosti navedene u odjeljku Kontaktirajte nas.
 • Da bismo spriječili, otkrili i krivično gonili prevare i druge zločine i zloupotrebe finansijskog sistema, ili da bismo pomogli drugima da to urade, uključujući nepoštovanje bilo kojih uslova poslovanja, a što može uključivati dijeljenje svih relevantnih ili neophodnih informacija koje smo prikupili ili zaključili sa trećim licima u takve svrhe. Paysafe učestvuje u inicijativama za sprečavanje prevara, koje uključuju procjenu vas (i/ili vaših klijenata) i nadgledanje vaših transakcija i/ili lokacija, kako bi se otkrili obrasci koji zahtijevaju istrage ili profilisanje na drugi način, kao i procjenjivanje vjerovatnoće da će doći do prevare ili nepoštovanja naših ili tuđih uslova poslovanja, uključujući zahtjeve koji se odnose na politički izložena lica (PEP) i sankcionisane pojedince. To možemo učiniti korišćenjem proizvoda i usluga trećih lica. Pored toga, ako nam date lažne ili netačne informacije o vama ili utvrdimo ili sumnjamo na prevaru ili krivično djelo, možemo proslijediti vaše podatke agencijama za sprečavanje prevara i agencijama za sprovođenje zakona i sličnim tijelima, a mi možemo odlučiti da preduzmemo pravne radnje protiv vas. U svrhu sprečavanja, otkrivanja i krivičnog gonjenja prevare, vaše biometrijske podatke ćemo otkriti samo onda kada nam je to dozvoljeno zakonom ili ako na drugi način podliježemo zakonskoj obavezi da ih otkrijemo, kao što je sudski nalog ili sličan zahtjev od strane organa za sprovođenje zakona ili drugih organa;
 • Da bismo vas kontaktirali u vezi sa vašim računom, da vas upozorimo na potencijalne probleme i da odgovorimo na vaša pitanja koja ste nam postavili;
 • Da bismo upravljali rizicima, kao što su kreditni i devizni rizici, kao i da bismo spriječili ili ublažili rizike u pogledu bezbjednosti informacija;
 • Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da koristimo informacije koje se odnose na finansijsko stanje i druge kreditne ili faktore rizika da bismo donijeli odluke o cijenama naših Usluga.
 • Za slanje marketing poruka, za pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje ste zatražili ili za koje smatramo da biste mogli biti zainteresovani; za dobijanje vašeg mišljenja o našim proizvodima, uslugama i našem(im) veb-sajtu(ovima); u pogledu marketinga, istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti, vaše lične podatke možemo koristiti u takve svrhe bez obzira da li ste prihvaćeni kao korisnik i bez obzira da li nastavljate primati Usluge. Ukoliko više ne želite primati marketing ili promotivne informacije od kompanije Paysafe, uvijek možete obustaviti primanje. Više o tome možete pronaći u odjeljku „Vaša prava na zaštitu podataka“;
 • Radi usklađivanja sa lokalnim i nacionalnim zakonima;
 • Da bismo ispunili zahtjeve organa za sprovođenje zakona i regulatornih organa na osnovu javnog interesa ili komercijalnih organizacija sa kojima imate ili ste imali poslove, za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja, ili za zaštitu vaših vitalnih interesa ili interesa drugih lica, na primjer, da bismo pomogli tim organima ili drugim organizacijama u borbi protiv kriminala i terorizma; i
 • Za usklađenost sa pravilima kartičnih programa.

Ukoliko dajete informacije koje će biti objavljene ili prikazane na javnim dijelovima veb-sajta/portala ili prenesene drugim korisnicima veb-sajta/portala ili trećim licima, razumijete da takve informacije može da koristi bilo koje treće lice koje pristupi informacijama u bilo koju svrhu.  Te informacije objavljujete na sopstveni rizik i morate da se pridržavate uslova korišćenja tog sajta.

OTKRIVANJE PODATAKA O VAMA

Ne otkrivamo informacije koje bi mogle da vas lično identifikuju nikome osim kako je opisano u ovom obavještenju, kako je dozvoljeno ili zahtijevano zakonom, i/ili u svrhe opisane u ovom obavještenju, uključujući:

 • Unutar Paysafe Grupe, kako bi nam pomogla u pružanju naših usluga i za naše sopstveno interno upravljanje odnosima sa kupcima, kao i u analitičke i izvještajne svrhe;
 • Primaocima/pošiljaocima plaćanja u kontekstu konkretne relevantne transakcije (uglavnom su informacije ograničene na puno ime i e-mail adresu);
 • Bonitetne agencije (kada je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), kako je opisano iznad. Ukoliko želite dodatne informacije o tome kako koristimo usluge bonitetnih agencija, kontaktirajte nas;
 • Agencije za sprečavanje prevara, kako je opisano iznad, uključujući Action Fraud, Financial Fraud Action i Financial Fraud Bureau i druge organizacije koje nam pomažu u upravljanju prevarama i poslovnim rizikom;
 • Kreditne i finansijske institucije treća lica (kada je to dozvoljeno bilo kojim uslovima korišćenja ili drugim ugovorom), uključujući kreditnu instituciju u kojoj pošiljalac ili primalac (i njihova preduzeća respektivno) imaju bankovni račun ili račune i kartične programe kojima se reguliše izdavanje i korišćenje kreditnih, debitnih i kartica sa odloženim plaćanjem, kartica za kupovinu ili drugih platnih kartica, alternativne programe plaćanja i sve druge finansijske institucije koje mogu obrađivati plaćanja i koje ne djeluju pod kontrolom kompanije Paysafe niti za njihove radnje ili propuste kompanija Paysafe ima odgovornost;
 • Kada pružamo usluge preko trećih lica kao što su banke i druge organizacije, od nas će se možda zatražiti da otkrijemo vaše podatke (uključujući sve informacije o „znanju o klijentu” i „izvoru bogatstva”) takvim organizacijama, kako bismo pomogli njihovim sopstvenim regulatornim obavezama ili procjenama rizika;
 • Pružaoci usluga treća lica, uključujući dobavljače koji nam pomažu u pružanju Usluga, uključujući obradu naloga, ispunjavanje naloga, obradu plaćanja, upravljanje kreditnim, bezbjednosnim, sektorskim rizikom i rizikom prevare, verifikaciju identiteta i marketing, istraživanje tržišta i aktivnosti istraživanja u ime kompanije Paysafe. Povremeno možemo da koristimo usluge pružaoca usluga trećih lica da bismo pomogli u pružanju usluga koje mogu zahtijevati korišćenje vaših ličnih podataka, uključujući u svrhe testiranja podataka uživo, a za koje će se sprovesti odgovarajući bezbjednosni aranžmani;
 • Trećim licima koja ne djeluju prema našim uputstvima kao dobavljača usluga (ali će biti podložni sopstvenim zakonskim obavezama da čuvaju podatke bezbjednim), kako bismo olakšali pružanje Usluga. Na primjer, banke i organizacije koje olakšavaju trgovanje vašim akcijama, kripto valutama i drugim finansijskim instrumentima;
 • Da bismo spriječili i/ili otkrili prevaru, finansijski kriminal, upravljali rizikom i bolje zaštitili sebe i naše klijente, možda će biti potrebno da obradimo i otkrijemo osjetljive lične podatke (koji se ponekad nazivaju lični podaci posebne kategorije) trećim licima koja nam pomažu u upravljanju tim rizicima, uključujući verifikaciju identiteta;
 • Kada nam to zakon nalaže ili dozvoljava, Paysafe može biti zakonski obavezan da proslijedi informacije o vama regulatornim tijelima i tijelima za sprovođenje zakona u cijelom svijetu, ili mi možemo da utvrdimo da je to odgovarajuće ili neophodno uraditi. Takva otkrivanja takođe mogu uključivati zahtjeve državnih ili javnih organa, ili komercijalnih organizacija sa kojima ste možda poslovali i koje žele smanjiti rizik od prevare ili kreditni rizik, ili nepoštovanje uslova poslovanja, ili u svrhu parničnog ili pravnog postupka, nacionalne bezbjednosti ili kada smatramo da je u nacionalnom ili javnom interesu ili na drugi način zakonito da to učinimo. Paysafe po pravilu neće osporavati sudske ili slične naloge koji zahtijevaju otkrivanje;
 • Poslovni transferi. Paysafe može da kupi ili proda poslovne jedinice ili filijale. U takvim okolnostima možemo prenijeti ili dobiti informacije o klijentima kao poslovnu imovinu. Ne ograničavajući se na gore navedeno, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat sa drugim poslovnim subjektom ili mu bude prodana ili se sa njim spoji, vaše informacije se mogu otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. U takvim okolnostima ćemo obavijestiti primaoca da se sa vašim podacima mora postupati u skladu sa standardima opisanim u ovom obavještenju; i
 • Uz vašu dozvolu, vaši podaci se takođe mogu koristiti i u druge svrhe za koje date izričitu dozvolu.

 

Osim ako je to neophodno za obavljanje njegovih Usluga i kako je gore opisano/priloženo, Paysafe ne prodaje, ne iznajmljuje, ne dijeli niti na drugi način otkriva lične podatke o svojim klijentima trećim licima za marketinšku upotrebu od strane trećih lica, bez ispunjavanja svih neophodnih zakonskih obaveza (npr. saglasnost, odustajanje ili kako je drugačije dozvoljeno zakonom). Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača koristi veoma široku definiciju „prodaje“ podataka i rezidenti Kalifornije bi trebalo da pročitaju odjeljak „CCPA“ u nastavku u vezi sa prodajom podataka.

AGENCIJE ZA SPREČAVANJE PREVARA

Lični podaci koje smo prikupili od vas biće podijeljeni sa agencijama za sprečavanje prevara, koje će ih koristiti za sprečavanje prevare i pranja novca i za provjeru vašeg identiteta. Ako se otkrije prevara, mogle bi vam biti odbijene određene usluge ili finansiranja. Agencije za sprečavanje prevara mogu čuvati vaše lične podatke tokom različitih vremenskih perioda. Ako mi ili agencija za sprečavanje prevara utvrdimo da predstavljate rizik od prevare ili pranja novca, možemo odbiti da pružimo usluge ili finansiranje koje ste tražili, ili možemo prestati da vam pružamo postojeće usluge. Agencije za prevenciju prevare će zadržati evidenciju o bilo kakvom riziku od prevare ili pranja novca, što može dovesti do toga da drugi odbiju da vam pruže usluge ili finansiranje.

Ako ste rezident Ujedinjenog Kraljevstva, vaši lični podaci će biti podijeljeni sa Cifas-om. Više detalja o tome kako ćemo vaše informacije koristiti mi i Cifas, kao i o vašim pravima na zaštitu podataka, možete pronaći ovdje.

KAKO RADIMO SA DRUGIM USLUGAMA I PLATFORMAMA

Kada je to dostupno, možda ćete moći da povežete svoj račun sa računom ili platformom trećeg lica. Za potrebe ove Izjave o privatnosti, „povezivanje računa“ sa takvim trećim licem je povezivanje koje ste odobrili ili omogućili između vašeg računa i računa, instrumenta plaćanja ili platforme koji nisu Paysafe, a koje zakonito kontrolišete ili posjedujete. Kada odobrite takvo povezivanje, Paysafe i treće lice će direktno razmjenjivati vaše lične podatke i druge informacije. Primjeri povezivanja računa uključuju:

 • povezivanje vašeg računa sa kompanijom za agregaciju podataka trećeg lica ili kompanijom za finansijske usluge, ako takvoj kompaniji date svoje akreditive za prijavu na račun; ili
 • korišćenje vašeg računa za plaćanje trgovcu ili omogućavanje trgovcu da izvrši plaćanje na teret vašeg računa.

 

Ako kreirate povezivanje računa, možda ćemo dobiti informacije od trećeg lica o vama i vašem korišćenju usluge trećeg lica. Ako povežete svoj račun sa trećim licem, možda ćemo imati pristup stanju na vašem računu i informacijama o transakcijama, kao što su kupovine i transferi sredstava. Koristićemo sve takve informacije koje dobijemo od trećeg lica putem povezivanja računa na način koji je u skladu sa ovim Obavještenjem o privatnosti.
 

Informacije koje dijelimo sa trećim licem na osnovu povezivanja računa biće korišćene i otkrivene u skladu sa praksama privatnosti trećeg lica. Prije nego što odobrite povezivanje računa, trebalo bi da pregledate obavještenje o privatnosti svakog trećeg lica koje ste ovlastili da ima povezivanje računa, a koje će dobiti pristup vašim ličnim podacima kao dio povezivanja računa. Na primjer, lični podaci koje Paysafe dijeli sa računom ili platformom trećeg lica, kao što je račun na društvenim medijima, mogu zauzvrat da se dijele sa određenim drugim stranama, uključujući javnost, u zavisnosti od računa ili praksi privatnosti platforme.

NADZOR

Možemo nadzirati ili snimati telefonske pozive, e-mail poruke, veb-čet ili drugu komunikaciju sa vama u regulatorne, bezbjednosne, edukacijske svrhe ili svrhe osiguranja kvaliteta. Prilikom posjete našim kancelarijama, mogu biti u funkciji CCTV, sistemi kontrole pristupa i/ili drugi sistemi nadzora iz bezbjednosnih razloga i u svrhu upravljanja zdravljem i bezbjednošću.

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Mi, naši pružaoci usluga i ostale strane sa kojima možemo dijeliti vaše lične podatke (kao što je gore opisano) i možemo obrađivati vaše lične podatke na područjima izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) ili inače van područja vašeg prebivališta. Takođe ih može obrađivati osoblje (naše ili naših dobavljača) koje radi van EEP ili teritorije na kojoj su prikupljeni lični podaci. Takvo osoblje se, između ostalog, može baviti izvršavanjem naloga, obradom podataka o plaćanju i uslugama podrške u pružanju Usluga. Te zemlje mogu da imaju standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda u zemlji vašeg prebivališta (i, u nekim slučajevima, oni mogu biti niži).

U takvim okolnostima, mi ćemo preduzeti odgovarajuće korake kako bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu sa ovim obavještenjem o privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka; uključujući primjenu svih prikladnih zaštitnih mjera propisanih zakonom, kako bi se obezbijedilo da svi međunarodni prenosi podataka budu zakoniti. Paysafe generalno koristi „modelne klauzule“, koje je odobrila Evropska komisija, kada sklapa ugovore sa trećim licima primaocima podataka izvan EEP-a koji primaju podatke iz EEP-a, u svrhu obrade ličnih podataka koji se prenose van EEP-a.

KAKO ŠTITIMO BEZBJEDNOST VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA

Sproveli smo tehničke, fizičke i organizacione/administrativne mjere dizajnirane za zaštitu vaših ličnih podataka od slučajnog gubitka i od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmjene i otkrivanja. Ove mjere uključuju:

 • Pisani program informacione bezbjednosti;
 • Imenovanog glavnog službenika za bezbjednost informacija („CISO“) da nadgleda, implementira i sprovodi program informacione bezbjednosti;
 • Imenovanog glavnog službenika za privatnost („CPO“) da nadgleda, implementira i sprovodi program zaštite privatnosti;
 • Kontinuiranu procjenu i praćenje ranjivosti;
 • Uspostavljene politike i procedure za upravljanje rizikom po bezbjednost informacija;
 • Uspostavljen plan reagovanja na incidente;
 • Kontrole pristupa informacionim sistemima, dizajnirane da autentifikuju korisnike i dozvoljavaju pristup samo ovlašćenim licima;
 • Ograničavanje pristupa fizičkim lokacijama koje sadrže lične podatke samo na ovlašćena lica;
 • Obezbjeđivanje svih ličnih podataka, kako u tranzitu tako i u mirovanju;
 • Višefaktorsku autentifikaciju za svo osoblje koje pristupa ličnim podacima;
 • Održavanje revizorskih tragova koji se odnose na interni i eksterni pristup i modifikacije ličnih informacija;
 • Usvojene bezbjedne razvojne prakse za interno razvijene aplikacije;
 • Sprovođenje provjera poslovanja u pogledu bezbjednosti informacija u vezi sa dobavljačima usluga trećim licima;
 • Redovno sprovođenje obuke o svijesti o bezbjednosti.

 

Bezbjednost i sigurnost vaših podataka takođe zavise od vas. Ukoliko smo vam dali (ili ako ste izabrali) lozinku ili pristupnu šifru za pristup određenim djelovima našeg veb-sajta/portala ili mobilnim aplikacijama i slično, vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te lozinke i/ili pristupne šifre. Vašu lozinku i/ili pristupnu šifru ne smijete dijeliti ni sa kim. Morate osigurati da ne dođe do neovlašćenog korišćenja lozinke i pristupne šifre. Paysafe će postupati po uputstvima i podacima dobijenim od bilo kojeg lica koje unese vaš korisnički ID i lozinku i svjesni ste da ste u potpunosti odgovorni za svaku upotrebu i sve radnje koje se mogu izvršiti tokom korišćenja vašeg računa. Morate odmah da obavijestite Paysafe o svim podacima koje ste nam dostavili, a koji su se promijenili.

Prenos podataka putem interneta nije potpuno bezbjedan. Iako ćemo uraditi sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati bezbjednost vaših podataka koji se prenose na naš veb-sajt, osim ako komunicirate sa nama putem zaštićenog kanala koji smo vam obezbijedili. Nakon što primimo vaše podatke, primijenićemo stroge postupke i bezbjednosne funkcije kako bismo spriječili neovlašćeni pristup.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Čuvaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno u zavisnosti od konteksta i svrhe u koju su prikupljeni, vrste informacija i u skladu sa važećim lokalnim zakonima ili propisima. 

To znači da ćemo prilikom korišćenja naših Usluga zadržati vaše lične podatke ako su neophodni za pružanje usluga i u bilo koju povezanu legitimnu poslovnu svrhu. Ovo uključuje korišćenje i zadržavanje vaših ličnih podataka kada započnete zahtjev za naše usluge, bez obzira da li popunjavate taj zahtjev ili ste prihvaćeni kao klijent. Na primjer, podaci o računu se generalno čuvaju do 7 godina nakon zatvaranja računa, kako bi se uskladili sa rokovima zastarjelosti u slučaju pritužbi ili pravnih sporova. Od nas se takođe može zakonski zahtijevati da zadržimo informacije, na primjer u skladu sa zakonima o sprečavanju pranja novca ili bankrota, ili kada to zahtijevaju agencije za sprovođenje zakona ili slične vladine agencije. Imajte na umu da se relevantni uslovi zadržavanja mogu razlikovati u zavisnosti od jurisdikcije.

Zadržaćemo lične podatke kao dokaz o našem poslovanju sa vama bez obzira da li je bilo finansijskih transakcija, za reviziju i prakse usklađenosti, za upravljanje bilo kakvim upitima ili sporovima, uključujući odbranu ili pokretanje bilo kakvih pravnih zahtjeva. Takođe možemo nastaviti sa marketingom i slanjem direktnog marketinga, u skladu sa lokalnim zakonima i ako niste uložili prigovor na takav marketing.

Takođe možemo da koristimo tehnike minimizacije podataka da bismo bolje zaštitili vaše informacije, što je poznato kao pseudonimizacija. Kada vaše informacije više ne budu potrebne, možemo ih anonimizovati ili objediniti sa drugim informacijama kako bismo onemogućili identifikaciju na osnovu njih, kao alternativu brisanju.

VAŠA PRAVA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA

U zavisnosti od vaše jurisdikcije ili zemlje prebivališta, možete imati jedno ili više sljedećih prava:

 • Pravo na informisanje: uključujući i dobijanje ovog obavještenja.
 • Pravo na pristup: zatražite kopiju informacija koje imamo o vama.
 • Pravo na brisanje: zahtijevajte brisanje vaših podataka
 • Pravo na ograničavanje: zatražite da ograničimo obradu vaših informacija.
 • Pravo na ispravku: zatražite da ispravimo određene informacije koje imamo o vama.
 • Pravo na prenosivost podataka: zatražite da vama ili drugoj organizaciji dostavimo elektronsku kopiju informacija koje ste nam dali.
 • Pravo na prigovor: zatražite da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka.
 • Pravo na odustajanje od marketinga: uklonite svoje informacije iz naše marketinške baze podataka.
 • Prava u vezi sa automatskim donošenjem odluka, uključujući profilisanje: vidite odjeljak „Automatizovano donošenje odluka“ u nastavku.
 • Pravo na odustajanje od prodaje vaših podataka

 

Ova prava se mogu primjenjivati prema nekoliko različitih propisa, na primjer, Opštoj uredbi o zaštiti podataka, koja se generalno primjenjuje na rezdente EEP. Prava koja se primjenjuju na rezidente Kalifornije prema Kalifornijskom zakonu o zaštiti potrošača, izmijenjenom i dopunjenom Kalifornijskim zakonom o pravima na privatnost, navedena su u Dodatku o privatnosti potrošača Kalifornije u nastavku.

Nadalje, takva prava mogu biti uslovna ili ograničena. Na primjer, možda nećemo biti u obavezi da odobrimo vaš zahtjev jer po zakonu možemo da budemo obavezni da nastavimo sa njihovom obradom ili da uložimo žalbu. Slično tome, nismo u mogućnosti da izbrišemo vaše podatke ako želite da nastavite da koristite naše Usluge ili kada su takve informacije neophodne za evidentiranje naših ugovornih poslova; to je propisano zakonom (na primjer, čuvanje radi zaštite od prevara ili „poznavanja svog klijenta“ zahtjeva za identifikaciju i verifikaciju); ili radi odbrane ili potvrđivanja zakonskih prava i pravnih postupaka.

Kada prekinete odnos sa nama i prestanete da koristite naše usluge, zakonom nam je dozvoljeno da zadržimo vaše podatke tokom određenog perioda, kako bismo dokazali naše poslovanje sa vama, kao što je ranije objašnjeno. Ovo će biti u skladu sa našim internim politikama i procedurama čuvanja. Za više informacija o čuvanju podataka, vidite odgovarajući odjeljak u okviru ovog obavještenja.

U mjeri u kojoj se primjenjuje GDPR, kada nam date saglasnost da koristimo vaše lične podatke, možete je opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo izvršili prije vašeg opoziva saglasnosti, niti će uticati na obradu vaših ličnih podataka koja se vrši na osnovu zakonskih razloga koji nisu saglasnost. Na primjer, možete otkazati svaku marketinšku komunikaciju koju vam šaljemo tako što ćete kliknuti na link „odjava“ ili „odustajanje“ u primljenoj komunikaciji ili prema uputstvima koje vam dajemo svaki put, ali ćemo vam i dalje slati operativne ili servisne poruke u vezi sa vašim Uslugama.

Uvijek imate pravo žalbe organu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni našim prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka. Za više informacija obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka. Takođe, možete sudskim putem pokrenuti zahtjev za naknadu štete ili duševne boli uzrokovanih našim nepridržavanjem zakona o zaštiti podataka.

Ako želite da saznate više o svojim pravima ili želite da ih ostvarite, posjetite našu stranicu posvijećenu pravima na našem Paysafe veb-sajtu. Ovdje možete da podnesete zahtjev u vezi sa pravima direktno relevantnom timu, a alternativno, možete nas kontaktirati koristeći pojedinosti date u odjeljku Kontaktirajte nas.

AUTOMATIZOVANO ODLUČIVANJE

U nekim slučajevima, naše korišćenje vaših ličnih podataka može dovesti do donošenja automatizovanih odluka (uključujući profilisanje) koje utiču na vas pravno ili značajno utiču na vas na sličan način.

Automatizovano donošenje odluka znači da se odluka koja se tiče vas donosi automatski na osnovu odluke računara bez našeg ljudskog pregleda (uključujući korišćenje softverskih algoritama ili modela veštačke inteligencije zasnovanih na mašinskom učenju). Na primer, automatizovane odluke koristimo da napravimo vašu kreditnu procenu kada se prijavite za određene Usluge ili da izvršimo provere za sprečavanje prevara, kao što je objašnjeno u odeljku "Za šta koristimo vaše lične podatke". Takva procena će verovatno uključiti više tačaka podataka, uključujući zemlju vaše adrese, pouzdanost vaših identifikacionih podataka i vaše korišćenje naših proizvoda, pored podataka navedenih u odeljku "Prikupljanje podataka o vama". Posledice po vas mogu biti naše odbijanje da pružimo usluge ili da pružimo usluge samo pod određenim uslovima, uključujući zahtev da nam obezbedite dodatnu verifikaciju identiteta, dokaz o imovini i/ili izvoru sredstava.  

Sproveli smo mere za zaštitu prava i interesa pojedinaca čiji lični podaci podležu automatizovanom donošenju odluka. Pored toga, ako Usluge koristite u Evropskom ekonomskom prostoru, kada donesemo automatizovanu odluku o vama, imate pravo da osporite odluku, da izrazite svoje gledište i da zahtevate ljudski pregled odluke. U meri u kojoj se takva prava primenjuju po zakonu na drugim teritorijama i primenjiva su na Usluge, mi ćemo se pridržavati takvog zakona. Da biste iskoristili to pravo, popunite naš namenski obrazac za prava ili nam se obratite preko podataka za kontakt iz našeg odeljka "Obratite nam se".

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Paysafe će obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa zakonom. Zakoni koji regulišu ova pitanja se razlikuju od oblasti do oblasti i dodatne konkretne informacije su dostupne na zahtjev. Generalno, Paysafe će obrađivati podatke:

 • Na osnovu vaše saglasnosti da vam, na primjer, šaljemo marketinške poruke o proizvodima i uslugama u skladu sa vašim interesovanjima i preferencama, kada je takva saglasnost propisana zakonom;
 • Kada je to potrebno za izvršenje ili zaključivanje bilo kog ugovora sa vama, na primjer, da bismo vam pružili Usluge za koje ste se prijavili – u tom kontekstu, te informacije su nam potrebne jer u suprotnom ne bismo mogli da vam pružamo Usluge. Na primjer, ako se od nas traži da potvrdimo vaš identitet, a vi nam ne date relevantne informacije, možda nećemo moći da vam otvorimo račun;
 • Kada Paysafe ima legitimni interes da obrađuje podatke, podložno tome da takva obrada ne poništava vaša prava i slobode u pogledu prigovora na takvu obradu. Na primjer, da bismo vas obavještavali o vašem korišćenju Usluga, poboljšavali i razvijali Usluge, sprovodili online oglašavanje ili druge marketinške aktivnosti, kao i da bismo upravljali bilo kojim potraživanjem i izvršili ga;
 • Kada Paysafe ima zakonsku obavezu prikupljanja, korišćenja i/ili otkrivanja vaših ličnih podataka ili su mu iz drugih razloga potrebni vaši lični podaci da bi zaštitio vaše vitalne interese ili vitalne interese drugog lica. Na primjer, kada je to potrebno radi usklađivanja sa pravilima koja propisuju naši ili drugi primjenjivi regulatori; ili
 • Izuzetno, možemo dijeliti vaše podatke sa trećim licem kada je to potrebno u javnom interesu, na primjer, kada agencije za sprovođenje zakona ili druga treća lica sa kojima ste možda poslovali zatraže informacije radi istraživanja krivičnog djela ili na drugi način zbog kršenja uslova poslovanja trećeg lica.

Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o pravnom osnovu na kom prikupljamo i koristimo vaše lične podatke za bilo koju konkretnu aktivnost obrade, kontaktirajte nas putem odjeljka Kontaktirajte nas u nastavku.

DO NOT TRACK & GLOBAL PRIVACY CONTROL SIGNALI

Neki pregledači i ekstenzije pregledača podržavaju kontrole pregledača Do Not Track (Bez praćenja „DNT“) ili Global Privaci Control (Globalna kontrola privatnosti „GPC“) koje mogu poslati signal veb-sajtovima koje posjećujete ukazujući na vaš izbor da odbijete određene vrste obrade podataka, uključujući prodaju podataka. Nakon otkrivanja zahtjeva GPC/DNT signala pretraživača, mi ćemo preduzeti opravdane korake da poštujemo vaše izbore u skladu sa važećim zakonom.

KOLAČIĆI

Takođe pogledajte našu Politiku o kolačićima za pojedinosti o tome kako prikupljamo, koristimo ili otkrivamo informacije u vezi sa kolačićima. U suprotnom, kontaktirajte nas putem odjeljka Kontaktirajte nas u nastavku.

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA

Možemo, s vremena na vrijeme, da izmijenimo naše obavještenje o privatnosti. Ukoliko izvršimo suštinske izmjene u načinu kako postupamo sa vašim podacima, obavijestićemo vas putem obavještenja na ovom veb-sajtu/portalu. Datum posljednje izmjene obavještenja o privatnosti naveden je u ovom obavještenju. Uvjerite se da povremeno posjećujete naš veb-sajt/portal i ovo obavještenje o privatnosti, kako biste provjerili da li postoje bilo kakve izmjene. Međutim, ako smo po zakonu obavezni da vas unaprijed obavijestimo o bilo kakvim izmjenama ovog obavještenja o privatnosti i/ili zatražimo vašu saglasnost za izmjene u našem korišćenju vaših ličnih podataka, onda ćemo to učiniti.

LINKOVI KA VEB-SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Naš sajt može, s vremena na vrijeme, da sadrži linkove ka i sa veb-sajtova naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica. Ako slijedite takav link, imajte na umu da ovi veb-sajtovi imaju svoje sopstvene politike privatnosti i kolačića i Paysafe ne prihvata nikakvu odgovornost za ove veb-sajtove trećih lica.

 

GLOBALNO OBAVJEŠTENJE

Ovo obavještenje je globalnog obima, ali nema za cilj da poništi bilo koja zakonska prava ili zabrane na bilo kojoj teritoriji na kojoj takva prava ili zabrane preovlađuju. U takvom slučaju će se prava i obaveze navedene u ovom obavještenju primjenjivati, ali uz uslov izmjena prema bilo kojem važećem lokalnom zakonu koji ima prednost.

 

EU ZASTUPNIK

Kompanije Paysafe Grupe sa sjedištem van EEP izabrale su za svog EU zastupnika sljedeći subjekat: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bugarska. EU zastupnika možete dobiti koristeći kontakt podatke navedene u odjeljku Kontaktirajte nas u nastavku.

 

UK ZASTUPNIK

U mjeri u kojoj je to potrebno prema Zakonu Evropske unije iz 2018. godine (o povlačenju) ili drugim zakonodavstvom koje se odnosi na „Bregzit“, kompanije Paysafe Grupe sa sjedištem van Ujedinjenog Kraljevstva izabrale su za svog zastupnika u Ujedinjenom Kraljevstvu sljedeći subjekat: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Ujedinjeno Kraljevstvo. UK zastupnika možete dobiti koristeći kontakt podatke navedene u odjeljku Kontaktirajte nas u nastavku.

KONTAKTIRAJTE NAS

Svi komentari, pitanja i zahtjevi koji se odnose na naše korišćenje vaših podataka su dobrodošli.  Ako želite da ostvarite neko od svojih prava, treba da popunite naš obrazac za prava. Alternativno, svoja prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati koristeći pojedinosti navedene u nastavku. Za dodatne informacije o primjenjivim kompanijama Paysafe Grupe na koje se ovo obavještenje odnosi, treba da se obratite pisanim putem na adresu navedenu u nastavku, uz naznaku FAO Privacy Department ili da nas kontaktirate.

 

Službenik Grupe Paysafe za zaštitu podataka je lice navedeno u nastavku, a možete da mu se obratite putem linka Kontakt podaci ili na adresu u nastavku:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, London, United Kingdom, EC2V 7AD

Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača (CCPA)

Ako ste rezident Kalifornije i koristite naše korisničke Usluge, možda imate određena prava prema Kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača (CCPA), koja su opisana u nastavku.

 

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

 

U proteklih 12 mjeseci prikupili smo sljedeće lične podatke:

 • Identifikatore, kao što su vaše ime, godine, datum rođenja, adresa i druge kontakt podatke, kopiju vašeg identifikacionog dokumenta (kao što je vaša vozačka dozvola ili pasoš), kao i vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge državne identifikacione ili registracione podatke.
 • Profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zaposlenjem, kao što je vaše zanimanje.
 • Internet aktivnosti, kao što je navedeno u našem Obavještenju o kolačićima, ali uključujući istoriju posjeta i interakcije sa našim Uslugama, IP adresu, tip pregledača, jezik pregledača i druge informacije koje se automatski prikupljaju.
 • Podatke o geolokaciji, u mjeri u kojoj nam je to potrebno da verifikujemo vašu lokaciju u regulatorne svrhe ili svrhe borbe protiv prevara, u zavisnosti od pruženih Usluga i vašeg korišćenja istih (na primjer, neki zakoni mogu zahtijevati od nas da identifikujemo vašu lokaciju ako korišćenje bilo koje od Usluga uključuje kockanje).
 • Komercijalne informacije, kao što su informacije o vašim bankarskim odnosima, uključujući brojeve računa, brojeve debitnih i kreditnih kartica, stanja računa i dužinu vremena tokom kojeg ste imali te račune.

 

Prikupljamo ove lične podatke da bismo obezbijedili i podesili vaš račun i u svrhu pružanja naših Usluga vama.

„Nemoj dijeliti, odnosno prodavati moje lične podatke“

U proteklih 12 mjeseci, dijelili smo sa trećim licima sve informacije opisane iznad u naše poslovne svrhe, na primjer, sa našim podružnicama ili u vezi sa korišćenjem dobavljača usluga da nam pomogne u pružanju Usluga vama. Kategorije takvih pružalaca usluga su opisane u odjeljku Otkrivanje vaših informacija.

Mi ne „prodajemo“ lične podatke u tradicionalnom smislu, ali prodajemo lične podatke u smislu u kojmm se taj izraz koristi u CCPA. U proteklih 12 mjeseci prodali smo pojedinačne identifikatore kroz našu upotrebu kolačića i sličnih tehnologija za korisnike koji ne odustanu od korišćenja takvih podataka. Ove identifikatore prodajemo pružaocima reklamnih tehnologija i oglašivačima koji pružaju ciljani online marketing.

Možete da „uključite“ ili „isključite“ upotrebu kolačića na kontrolnoj tabli za online saglasnost koja je dostupna preko linka „Podešavanja kolačića“ na svim našim veb-sajtovima i portalima. Da biste onemogućili dijeljenje ili prodaju vaših ličnih podataka u našim mobilnim aplikacijama, koristite karticu „Podešavanja privatnosti“ koja je dostupna na vašem profilu.

 

Pravo na ograničavanje korišćenja i otkrivanja osjetljivih ličnih podataka

Ako ste rezident Kalifornije, od 1. januara 2023. godine, imate pravo da ograničite našu upotrebu osjetljivih ličnih podataka u bilo koje svrhe osim za pružanje usluga ili robe koje tražite ili na drugi način dozvoljen zakonom. Da biste onemogućili takve dodatne svrhe, kontaktirajte nas putem ovog obrasca ili nas pozovite na naš besplatan broj, +1 855 719 2087 (besplatan broj, dostupan od 9:00 do 19:00 EST)

 

VAŠA CCPA PRAVA NA PRIVATNOST

Imate prava koja možete ostvariti u vezi sa svojim ličnim podacima. Naročito:

 • Pravo na pristup: možete zatražiti informacije o kategorijama ličnih podataka koje smo prikupili o vama, kategorijama izvora iz kojih su prikupljeni vaši lični podaci, poslovnoj ili komercijalnoj svrsi prikupljanja ili prodaje vaših ličnih podataka, kao i kategorijama trećih lica sa kojima možemo da dijelimo ili kojima prodajemo vaše lične podatke i kategorijama ličnih podataka koji su dostavljeni takvim trećim licima. Takođe možete zatražiti od nas kopiju određenih ličnih podataka, koje smo prikupili o vama, u mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na brisanje: imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka.
 • U mjeri u kojoj prodajemo vaše lične podatke, imate pravo da tražite od nas da prestanemo da prodajemo lične podatke o vama trećim licima ili možete da „isključite“ podešavanja kolačića ovdje (što će imati isti efekat kao i odustajanje od prodaje vaših ličnih podataka).
 • Pravo na nediskriminaciju: imate pravo da ne budete diskriminisani jer ste iskoristili bilo koje od gore navedenih potrošačkih prava. Drugim riječima, nećemo vam pružiti drugačiji kvalitet usluga jer ste izabrali da ostvarite jedno od svojih prava.
 • Možete ovlastiti neko lice da djeluje u vaše ime u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ali ćemo možda morati da preduzmemo određene korake da bismo potvrdili da je zahtjev legitiman, tj. da zaista dolazi od vas i da je podnesen u vaše ime. Na primjer, možda ćemo zatražiti vašu potpisanu dozvolu u kojoj se pokazuje da ste ovlastili zastupnika da podnese zahtjev u vaše ime.

Imajte na umu da kada koristimo i otkrivamo lične podatke u svrhe vezane za bezbjednost, otkrivanje prevara i druge slične svrhe, neka od vaših prava mogu biti ograničena. Stoga imajte na umu da može biti slučajeva u kojima vaš zahtjev ne može biti ispunjen. Na primjer, kako to dozvoljava CCPA, moguće je da nećemo udovoljiti zahtjevu za brisanje vaših ličnih podataka ako su nam ti podaci potrebni u svrhu otkrivanja bezbjednosnih incidenata ili zaštite od zlonamjernih, obmanjujućih, prevarnih ili nezakonitih aktivnosti, kada su takvi podaci neophodni za evidentiranje naših ugovornih poslova ili vaših transakcija ili kada je to potrebno ili na drugi način dozvoljeno zakonom.

Ako želite da saznate više o svojim pravima, ili želite da ih ostvarite, možete nas kontaktirati koristeći pojedinosti navedene u odjeljku Kontaktirajte nas.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Rezidenti Kalifornije takođe mogu da nas pozovu na +1 855 719 2087 (besplatni broj, dostupan od 9:00 do 19:00 EST) ili putem odjeljka Kontaktirajte nas datog iznad.

 

Ovo obavještenje je posljednji put revidirano 15. decembra 2023. godine.

Spisak subjekata koji obrađuju lične podatke

Paysafe Grupa obuhvata Paysafe Group Holdings Limited, zajedno sa njenim podružnicama. U nastavku je spisak subjekata Paysafe Grupe koji obrađuju lične podatke u okviru Globalnog obavještenja o privatnosti Paysafe Grupe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Njemačka)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (SAD)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bugarska)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irska)
 • Paysafe Financial Services Limited (UK)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irska)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Limited (Ostrvo Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (SAD, Delaver)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (SAD, Delaver)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (SAD, Delaver)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (SAD, Delaver)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irska)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irska)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turska)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Meksiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajcarska)
 • paysafecard.com USA Inc (SAD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten (Irska filijala; Irska)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Meksiko)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Španija)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Čile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbija)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Gvatemala)
 • Saftypay S.A. (Ekvador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazil)
 • Skrill Limited (UK)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irska)
 • Skrill USA Inc. (Delaver, SAD)
 • Viafintech GmbH (Njemačka)
 • Viafintech Zweigniederlassung (filijala; Švajcarska)