Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Ovo obavještenje primjenjuje se na kompanije koje su sastavni dio Paysafe Grupe („Paysafe“ ili „mi“ ili „naš“).

Paysafe primjenjuje „slojevit pristup“ u objašnjavanju svoje prakse privatnosti, kako to preporučuju mnogi regulatori. Ovo je obavještenje u kratkoj formi. Na kraju obavještenja navedeni su kontakt podaci u slučaju da nam želite poslati povratne informacije ili bilo kakav upit o privatnosti.

U ovom obavještenju odražava se naša posvećenost transparentnosti i zaštiti vaših prava na privatnost, te se njime postavlja osnov na kojem obrađujemo lične podatke koje smo prikupili od vas ili koje ste nam vi pružili. Obavještenje se primjenjuje:

  • na funkcije veb-sajtova/portala i usluge koje vam se pružaju prilikom posjete našim veb-sajtovima, portalima ili našim platformama za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na njihovim veb-sajtovima;
  • kada se prijavite za korišćenje i/ili koristite proizvode i usluge Paysafe (uključujući sve programe lojalnosti ili nagrađivanja, bilo na temelju bodova ili na neki drugi način);
  • na vaše korišćenje softvera, uključujući terminale, mobilne i desktop aplikacije koje pruža Paysafe; i
  • poruke e-pošte, druge elektronske poruke, uključujući SMS, telefonsku komunikaciju, veb-čet, komunikaciju putem veb-sajtova/portala i drugu komunikaciju između vas i Paysafe-a.

U ovom obavještenju, sve to zajedno se naziva „Usluge“.

Molimo da pažljivo pročitate ovo obavještenje, kako biste razumjeli naše politike i prakse u pogledu vaših ličnih podataka i načina kako ćemo sa njima postupati.

PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO OD VAS

Neke nam podatke možete pružiti, na primjer, kada postavite upit ili se prijavite za Usluge, registrujete se za korišćenje i/ili koristite bilo koje Usluge, popunjavanjem obrazaca na nekom od naših veb-sajtova, učestvovanjem u nekom od naših programa lojalnosti ili promotivnih događaja, ili u korespondenciji sa nama putem telefona, e-pošte, veb-četa ili na drugi način. Neke podatke prikupljamo automatizovanim načinima, na primjer korišćenjem kolačića kada posjetite naše veb-sajtove. Za više informacija, pročitajte našu Politiku korišćenja kolačića. Podatke o vama takođe možemo primiti od trećih lica, kao što su bonitetne agencije i agencije za sprečavanje prevara. Za više detalja i primjera, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o privatnosti, u kojem je takođe objašnjeno naše korišćenje biometrijskih i osjetljivih podataka ili posebnih kategorija ličnih podataka.

ZA ŠTA KORISTIMO PODATKE

Informacije koje prikupljamo o vama koristimo kako bismo vam pružili proizvode iz naše ponude, obavijestili vas o promjenama naših proizvoda i poboljšali naše proizvode. Podaci o vama se takođe mogu koristiti da vas kontaktiramo u vezi sa vašim računom, vašim korišćenjem Usluga, za upozoravanje na potencijalne probleme, kao i za odgovaranje na vaša pitanja. Ove podatke takođe koristimo da bismo vam pružili informacije o drugim proizvodima koje mi ili odabrana treća lica nudimo i koji su slični onima koje ste koristili, ili za koje ste pokazali interesovanje, ili za koje mislimo da bi vas mogli interesovati. Ako koristite neki od naših finansijskih proizvoda, takođe ćemo koristiti podatke o vama, kako bismo procijenili vašu financijsku situaciju i pokušali identifikovati i krivično goniti pokušaje prevare i druge zloupotrebe finansijskog sistema. Za više detalja i primjera, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o privatnosti.

OBJELODANJIVANJE PODATAKA O VAMA

Nećemo objelodaniti vaše lične podatke nikome osim kako je opisano u ovom obavještenju i sveobuhvatnom obavještenju o privatnosti.

Vaše lične podatke možemo da dijelimo sa bilo kojom kompanijom koja je članica Paysafe Grupe.

Vaši lični podaci (po potrebi, ali uglavnom ograničeno na puno ime i prezime i adresu e-pošte) mogu se dijeliti sa primaocem/pošiljaocem uplate, u kontekstu konkretne relevantne transakcije. Vaše lične podatke možemo dijeliti sa trećim licima da bismo vam pružili proizvode iz naše ponude, uključujući pružaoce usluga, kreditne agencije i finansijske institucije. Takođe možemo dijeliti vaše lične podatke sa trećim licima, uključujući naše ili druge relevantne regulatore i treća lica sa kojima ste možda poslovali, kako bismo spriječili kriminalne radnje i smanjili rizik, ako nas na to obavezuje zakon, ako to smatramo prikladnim, da bismo odgovorili na pravni postupak, u svrhu istrage kršenja uslova poslovanja trećeg lica ili da zaštitimo prava ili imovinu Paysafe-a, naših klijenata ili drugih.

Za više detalja, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o privatnosti.

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE I SIGURNOST PODATAKA

Informacije koje prikupljamo od vas mogu se prenijeti primaocima koji se nalaze na odredištima van Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) ili ih oni mogu skladištiti ili obrađivati. Te zemlje mogu da imaju standarde zaštite podataka koji se razlikuju od standarda na teritoriji vašeg prebivališta (i, u nekim slučajevima, mogu biti niži). Preduzećemo razumne korake da osiguramo da primaoci koriste i zaštite vaše podatke na bezbjedan način.

Ukoliko smo vam dali (ili ako ste izabrali) lozinku, pristupnu šifru ili neki drugi bezbjedan način ili autentifikaciju, koji vam omogućuju pristup određenim dijelovima našeg veb-sajta, vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te lozinke i/ili pristupne šifre. Ne smijete da dijelite svoje pristupne podatke ni sa kim, a ovlašćujete Paysafe da postupa po instrukcijama i informacijama svakog lica koje unese vaše pristupne podatke.

Prenos podataka putem interneta nije potpuno bezbjedan. Iako ćemo uraditi sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati bezbjednost vaših podataka koji se prenose na naš veb-sajt, osim ako komunicirate sa nama putem zaštićenog kanala koji smo vam obezbijedili. Nakon što primimo vaše podatke, primijenićemo stroge postupke i bezbjednosne funkcije kako bismo spriječili neovlašćeni pristup.

VAŠA PRAVA

Gdje je to primjenjivo, možda imate određena prava prema zakonodavstvu o zaštiti podataka, uključujući pravo na pristup, ispravku, ažuriranje ili brisanje vaših ličnih podataka; pravo prigovora na njihovu obradu ili na ograničenje njihove obrade; pravo na traženje prenosa vaših određenih ličnih podataka drugom pružaocu usluga (tzv. prenosivost podataka); ili opoziv bilo koje saglasnosti koju ste dali.

Međutim, napominjemo da postoje izuzeci od ovih prava. Za puno objašnjenje dostupnih prava, uključujući dalje informacije o zadržavanju podataka, svrhama obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, CCPA pravima za rezidente Kalifornije i o tome kako nastojimo da sačuvamo bezbjednost vaših ličnih podataka, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o privatnosti. Zakoni o privatnosti neprekidno se razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo može primijeniti na vas, takođe nas kontaktirajte kako bismo mogli procijeniti i savjetovati vas.

AUTOMATIZOVANO ODLUČIVANJE

Automatizovano odlučivanje znači da se neka odluka o vama donosi automatski, kompjuterskim određivanjem (pomoću softverskih algoritama), a da je kod nas nije razmotrio čovjek.

Na primjer, možda ćemo donositi automatizovane odluke prilikom ocjenjivanja vašeg boniteta, kada se prijavljujete za korišćenje određenih usluga Paysafe, ili za sprovođenje provjera protiv prijevare u pogledu transakcija koje obavljate. Na primjer, ako se nalazite u EEP-u, imate pravo da uložite prigovor na automatizovanu odluku i zahtijevati da je razmotri čovjek, takođe i na osnovu informacija koje vi možete pružiti.

Za više detalja, pogledajte naše sveobuhvatno obavještenje o privatnosti. Da biste ostvarili svoje pravo, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka u nastavku.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Generalno ćemo obrađivati vaše lične podatke na sljedećim osnovama:

  • na bazi vaše saglasnosti, da vam, na primjer, šaljemo marketinške poruke, u mjeri u kojoj je saglasnost propisana zakonom;
  • tamo gdje je to potrebno za zaključivanje bilo kog ugovora sa vama i ispunjenje naših obaveza iz tog ugovora;
  • tamo gdje imamo legitiman interes za obradu podataka, pod uslovom da se takvom obradom ne poništavaju vaša sopstvena prava i slobode;
  • ukoliko Paysafe ima zakonsku obavezu prikupljanja vaših ličnih podataka ili su mu iz drugih razloga potrebni vaši lični podaci, kako bi zaštitio vaše vitalne interese ili vitalne interese drugog lica; ili
  • izuzetno, kada je to potrebno u javnom interesu, na primjer, kada tijela za sprovođenje zakona zatraže informacije radi istraživanja krivičnog djela.

Za više detalja i primjera, pogledajte sveobuhvatno obavještenje o privatnosti.

IZMJENE NAŠEG OBAVJEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ukoliko u budućnosti izvršimo bilo kakve izmjene našeg obavještenja o privatnosti, objavićemo to na ovoj stranici i, ako je primjenjivo, obavijestićemo vas putem e-pošte. Redovno provjeravajte naš veb-sajt da biste se upoznali sa svim ažuriranjima i izmjenama našeg obavještenja o privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Svi komentari, pitanja i zahtjevi koji se odnose na naše korišćenje vaših podataka su dobrodošli. Ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava ili dobijete dodatne informacije o kompanijama Paysafe Grupe na koje se ovo obavještenje odnosi, treba da se obratite pisanim putem na doljenavedenu adresu, uz naznaku FAO Privacy Department, ili putem linka Kontaktirajte nas.

Službenik Paysafe Grupe za zaštitu podataka je lice navedeno u nastavku, a možete da mu se obratite putem

linka Kontaktirajte nas iznad ili na adresu u nastavku:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD