Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Deze kennisgeving is van toepassing op bedrijven die deel uitmaken van de Paysafe Group  (“Paysafe” of "wij" of “ons/onze”).

Paysafe gebruikt een "gelaagde aanpak" om zijn privacypraktijken uit te leggen, zoals aanbevolen door veel toezichthouders.  Dit is de korte samenvatting van de kennisgeving. Contactgegevens worden verstrekt aan het einde van de mededeling voor feedback of eventuele privacyvragen die u mogelijk heeft.

Deze kennisgeving toont onze toewijding aan transparantie en de bescherming van uw privacyrechten en zet de basis uiteen waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Ze is van toepassing op het volgende:

  • de website/portaalfuncties en -diensten die aan u worden verstrekt wanneer u onze websites, portalen of onze betaalpanelen bezoekt die onze klanten kunnen gebruiken op hun websites;
  • wanneer u ermee akkoord gaat om producten en diensten van Paysafe te gebruiken en/of gebruikt (inclusief alle loyaliteits- of beloningsprogramma's, hetzij gebaseerd op punten of anderszins);
  • uw gebruik van software met inbegrip van terminals, mobiele en desktoptoepassingen die door Paysafe worden geleverd; en
  • e-mail, andere elektronische berichten met inbegrip van sms, telefoon, webchat, website/portaal en andere communicatie tussen u en Paysafe.

In deze kennisgeving wordt naar al deze zaken gezamenlijk verwezen als “Diensten”.

Lees deze kennisgeving zorgvuldig zodat u onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we ermee omgaan, begrijpt.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

U kunt ons een aantal gegevens verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u informeert naar of een aanvraag doet voor onze diensten, wanneer u zich registreert voor het gebruik van en/of onze diensten gebruikt, bij het invullen van formulieren op een van onze websites, wanneer u deelneemt aan een van onze loyaliteits- of promotionele evenementen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail, webchat of anderszins. Sommige van die gegevens kunnen wij via automatische weg verzamelen, bijvoorbeeld door het gebruiken van cookies wanneer u onze websites bezoekt. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid We kunnen ook informatie over u verkrijgen via derden, zoals kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus. Bekijk voor meer informatie en voorbeelden de uitgebreide privacykennisgeving, waarin ook ons gebruik van biometrische en gevoelige persoonlijke gegevens of die van een speciale categorie wordt uitgelegd.

HOE DE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om u te voorzien van de producten die we aanbieden, om u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze producten en om onze producten te verbeteren. Uw informatie kan ook worden gebruikt om in contact met u te komen over uw account, uw gebruik van de diensten, om u te wijzen op mogelijke problemen en ook om uw vragen aan ons te beantwoorden. We gebruiken deze informatie ook om u te voorzien van informatie over andere producten die wij of derden hebben geselecteerd en die vergelijkbaar zijn met de producten die u heeft gebruikt of waarin u interesse heeft getoond of waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn. Als u een van onze financiële producten gebruikt, zullen we uw informatie ook gebruiken om uw financiële situatie te beoordelen en om te proberen mogelijke fraude en ander misbruik van ons financieel systeem vast te stellen en op te volgen.  Bekijk voor meer informatie en voorbeelden de uitgebreide privacykennisgeving.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

We zullen uw persoonsgegevens aan niemand bekend maken met uitzondering van zoals beschreven in deze kennisgeving en in de uitgebreide privacykennisgeving.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met elk bedrijf in de Paysafe Group van bedrijven.

Uw persoonsgegevens (waar nodig, maar in het algemeen beperkt tot volledige naam en e-mailadres) kunnen worden gedeeld met de ontvanger/verzender van een betaling in het kader van de specifieke betreffende transactie. We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden om u te voorzien van de producten die we aanbieden, inclusief serviceproviders, kredietinformatiebureaus en financiële instellingen. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden, inclusief onze of andere toepasselijke toezichthouders en derden waar u zaken mee doet, om misdrijf te voorkomen en het risico te verkleinen, indien dat vereist is bij de wet, waar we het geschikt achten om dat te doen, om te reageren op gerechtelijke procedures, teneinde een inbreuk op de bedrijfsvoorwaarden van derden te onderzoeken, of om de rechten of eigendommen van Paysafe, onze klanten of anderen te beschermen.

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide privacykennisgeving.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN EN GEGEVENSBEVEILIGING

De informatie die we van u verzamelen kan worden overgedragen aan, opgeslagen bij en verwerkt door ontvangers die zich op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Deze landen kunnen gegevensbeschermingsnormen hebben die verschillend zijn van (en, in sommige gevallen, lager zijn dan) die van het land waarin u woont. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de ontvangers uw gegevens op een veilige manier gebruiken en beschermen.

Als we u een wachtwoord, toegangscode of enig ander beveiligingsmiddel of toegang of verificatie hebben gegeven (of als u er een heeft gekozen), waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u er verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en u aan onze instructies te houden. U mag uw inloggegevens met niemand anders delen en u geeft Paysafe toestemming om volgens instructies en informatie op te treden tegen iedereen die uw inloggegevens invoert.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.  Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens doorgegeven aan onze site niet garanderen, tenzij u met ons communiceert via een beveiligd kanaal dat wij hebben verstrekt.  Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmechanismen gebruiken om onbevoegde toegang proberen te verhinderen.

UW RECHTEN

Daar waar van toepassing kunt u bepaalde rechten hebben onder wetgeving inzake gegevensbeveiliging, inclusief het recht om uw persoonsgegevens te openen, corrigeren, bij te werken of te verwijderen; bezwaar te maken tegen verwerking ervan of om die te beperken; verzoeken om bepaalde persoonsgegevens van u over te dragen naar een andere serviceprovider (zogeheten gegevensoverdraagbaarheid); of om alle toestemming die u heeft gegeven in te trekken.

Vergeet echter niet dat er uitzonderingen op die rechten zijn. Voor de volledige uitleg van de beschikbare rechten, inclusief verdere informatie over het bewaren van gegevens, doeleinden van verwerking, soorten persoonsgegevens die worden verwerkt, CCPA-rechten voor inwoners van Californië en hoe we ernaar streven om uw persoonsgegevens veilig te houden, raadpleeg de uitgebreide privacykennisgeving.  Privacywetten blijven zich ontwikkelen en als u denkt of als u niet zeker weet welke rechten op u van toepassing zijn, neem dan gerust contact met ons op, zodat we dit kunnen beoordelen en u kunnen adviseren.

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die u betreft automatisch is genomen op basis van een computerbepaling (met behulp van software-algoritmen), zonder menselijke controle van onze kant.

Zo kunnen we bijvoorbeeld geautomatiseerde beslissingen nemen om een kredietbeoordeling over u uit te voeren wanneer u bepaalde financiële diensten van Paysafe aanvraagt, of om een antifraude-check te doen op de transacties die u uitvoert. Maar als u zich in de EER bevindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde beslissingen en kunt u het handmatig laten controleren ook op basis van informatie die u kunt verstrekken.

Ga voor meer informatie naar de uitgebreide privacykennisgeving. U kunt dit recht uitoefenen door met ons contact op te nemen via de hieronder aangegeven details.

RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen verwerken op basis van een van de volgende gronden:

  • bijvoorbeeld op basis van uw toestemming, om u marketingberichten te sturen voor zover bij de wet daar toestemming voor is vereist;
  • waar nodig, een contract met u aan te gaan en onze verplichtingen onder dat contract uit te voeren;
  • waar we een juridisch belang hebben, behoudens dat dergelijke verwerking uw eigen rechten en vrijheden niet overschrijdt;
  • waar Paysafe een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verzamelen of anderszins uw persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; of
  • bij hoge uitzondering, wanneer het nodig is in het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer wetshandhavingsinstanties informatie opvragen om een misdrijf te onderzoeken.

Bekijk voor meer informatie en voorbeelden de uitgebreide privacykennisgeving.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYKENNISGEVING

Alle wijzigingen die we in onze privacykennisgeving in de toekomst aanbrengen worden op deze pagina gepubliceerd en, waar nodig, aan u gecommuniceerd via e-mail. Controleer deze pagina regelmatig om te kijken of er updates of wijzigingen in onze privacykennisgeving zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken in verband met ons gebruik van uw gegevens zijn welkom. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen over de toepasselijke Paysafe Group-bedrijven waarop deze mededeling van toepassing is, dient u naar het onderstaande adres te schrijven, t.a.v. het FAO Privacy Department of contact met ons op te nemen.

De functionaris Gegevensbescherming van Paysafe staat hieronder vermeld en er kan met hem contact worden opgenomen via de

bovenstaande 'neem contact met ons op'-link of via onderstaand adres:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD