Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Jelen nyilatkozat a Paysafe Group részét képező cégekre vonatkozik („Paysafe" vagy „mi" vagy „miénk").

A Paysafe a szabályozók ajánlásával összhangban „többszintű megközelítést" alkalmaz az adatvédelmi gyakorlatának magyarázatára. Ez a nyilatkozat rövid összefoglalója. Ha visszajelzést kíván küldeni, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, a nyilatkozat végén található Kapcsolatfelvétel részben megtalálja az elérhetőségeinket.

Ez a nyilatkozat megmutatja elkötelezettségünket az áttekinthetőség és személyiségi jogai iránt, és lefekteti azon személyes adatainak kezelési alapjait, amelyeket Öntől gyűjtünk, vagy amelyeket Ön ad meg nekünk. Az alábbiakra vonatkozik:

  • az Ön által a weboldalaink, portáljaink vagy az ügyfeleink weboldalain használt fizetési paneljeink meglátogatásakor igénybe vett weboldal-/portálfunkciók és -szolgáltatások;
  • a Paysafe termékeinek és szolgáltatásainak igénylése és/vagy használata (beleértve a hűség- és jutalomakciókat, akár pont alapúak, akár mások);
  • a Paysafe által biztosított szoftverek, köztük a terminálok, mobil- és asztali alkalmazások használata; és
  • az Ön és a Paysafe közötti e-mailek, egyéb elektronikus üzenetek, beleértve az SMS-eket, a telefonhívásokat, a webes csevegést, valamint a webhelyen/portálon bonyolított egyéb kommunikációt.

Jelen nyilatkozatban ezeket együttesen mint „szolgáltatások" említjük.

Olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hogy megismerje a személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatainkat.

ADATOK, AMELYEKET GYŰJTHETÜNK ÖNRŐL

Ön adatokat ad át nekünk, pl. amikor szolgáltatásaink után érdeklődik, szolgáltatásokat igényel és/vagy azok használatára regisztrál, adatlapokat tölt ki valamelyik weblapunkon, részt vesz valamelyik hűség- vagy reklámakciónkban, ill. telefonon, e-mailben, webes csevegéssel vagy másképp kommunikál velünk. Az adatok egy részét automatikusan gyűjtjük, pl. weblapunk meglátogatásakor sütik használatával. Ha többet akar megtudni, olvassa el Süti Irányelveinket. Hozzájuthatunk adataihoz harmadik felektől is, pl. hitelminősítőktől és csalást megelőző szervezetektől. További részletekért, példákért olvassa el Átfogó adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyben magyarázatot talál a biometriai, érzékeny vagy speciális kategóriájú személyes adatok használatára is..

AZ ADATOK HASZNÁLATA

Az Önről gyűjtött adatokat a kínált termékeink nyújtásához, a változásokról történő értesítéshez és termékeink fejlesztéséhez használjuk fel. Adatait felhasználhatjuk a számlájával, termékeink használatával, az esetleges problémákra történő figyelmeztetéssel kapcsolatos kommunikációra, és a kérdéseire történő válaszadásra is. Ezeket az adatokat arra is használjuk, hogy más termékeinkkel vagy kiválasztott partnereink más termékeivel kapcsolatos információkkal lássuk el Önt, ha azok hasonlóak az Ön által használtakhoz, ill. amelyekről feltételezzük, hogy érdekelhetik. Ha valamelyik pénzügyi termékünket használja, adatait felhasználjuk pénzügyi helyzetének megállapítására és az esetleges csalások és visszaélések felderítésére és szankcionálására. További részletekért és példákért olvassa el Átfogó adatvédelmi nyilatkozatunkat.

AZ ÖN ADATAINAK TOVÁBBADÁSA

Senkinek sem adjuk tovább személyes adatait, a jelen és az Átfogó adatvédelmi nyilatkozatban leírtak kivételével.

Bármelyik Paysafe csoporton belüli céggel megoszthatjuk személyes adatait.

Az adott releváns tranzakció kapcsán személyes adatait (a szükséges mértékben, általában a teljes nevére és e-mail-címére korlátozva) megoszthatjuk a fizetés küldőjével/fogadójával. A szolgáltatásunk nyújtása érdekében személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, ideértve a szolgáltatókat, hitelminősítőket és pénzügyi intézményeket. Személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, ideértve a megfelelő szabályozó hatóságainkat vagy másokét, továbbá azokkal a harmadik felekkel, akikkel üzleti kapcsolatban állt, a bűnözés megelőzésére és a kockázat csökkentésére, ha a törvény ezt előírja, ahol megfelelőnek gondoljuk a jogi eljárások során a harmadik felek üzleti feltételei megsértésének felderítéséhez, vagy a Paysafe, ügyfeleink vagy mások jogainak vagy vagyonának védelmére.

További részletekért olvassa el Átfogó adatvédelmi nyilatkozatunkat.

HOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT ÉS AZ ADATBIZTONSÁG

Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli fogadóhoz továbbíthatjuk ottani tárolásra és feldolgozásra. Ezekben az országokban esetenként olyan adatvédelmi előírások lehetnek érvényben, amelyek különböznek azoktól, amelyek az Ön tartózkodási helye szerinti területen érvényesek (és bizonyos esetekben megengedőbbek is lehetnek azoknál). Ésszerű lépéseket teszünk azért, hogy a fogadó biztonságosan használja és védje adatait.

Ha jelszót, hozzáférési kódot vagy más biztonsági eszközt adtunk Önnek (vagy ha Ön választott ilyet) a weboldalunk egyes részeihez való hozzáféréshez, ill. azonosításhoz, úgy Ön felelős azért, hogy bizalmasan kezelje ezt a jelszót, és betartsa útmutatásainkat. A hitelesítési adatokat nem oszthatja meg senkivel sem, és felhatalmazza a Paysafe-et, hogy bárki utasításait végrehajtsa, aki az Ön hitelesítési adataival lép be.

Az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, a webhelyünkre továbbított információk biztonságát csak akkor garantálhatjuk, ha az általunk biztosított biztonságos csatornán keresztül kommunikál. Miután megkaptuk az adatait, az illetéktelen hozzáférést szigorú eljárások és biztonsági funkciók révén előzzük meg.

AZ ÖN JOGAI

Ahol alkalmazható, az adatvédelmi törvényeknek megfelelő jogok illetik meg, ideértve a személyes adataihoz való hozzáférés, javítás, frissítés és törlés jogát; a feldolgozásuk megtiltása; bizonyos személyes adatainak egy másik szolgáltatóhoz történő átvitelének kérése (ez az úgynevezett adathordozhatóság); vagy bármilyen korábban adott hozzájárulás visszavonása.

Azonban vannak olyan kivételek, amikor ezekkel a jogokkal nem élhet. Az Önt megillető jogok teljes magyarázatát az Átfogó adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, amelyben további információkat olvashat az adatok megőrzéséről, a feldolgozásuk okairól, a feldolgozott személyes adatok típusairól, Kalifornia lakosainak a CCPA által biztosított jogairól, továbbá arról, hogy miként törekszünk személyes adatainak biztonságban tartására. Az adatvédelmi jogszabályok folyamatosan fejlődnek, így ha bizonytalan abban, hogy valamely jog vonatkozik-e Önre, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy elbírálhassuk és tanácsot adhassunk.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Az automatizált döntéshozatal azt jelenti, hogy az Önt érintő döntés automatikusan születik meg, számítógépes döntés alapján (szoftver algoritmusok használatával), emberi beavatkozás nélkül.

Automatikus döntéseket használhatunk például a hitelképesség értékelésére, ha Ön bizonyos pénzügyi szolgáltatásokat igényel a Paysafe-től, vagy a tranzakciói során a csalás elleni ellenőrzéseinknél. Azonban ha Ön az EGT-ben él, joga van tiltakozni az automatizált döntéshozatal ellen, kérheti annak kézi felülvizsgálatát az Ön által benyújtott összes információ alapján.

További részleteket az Átfogó adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz. Jogainak gyakorlásához a lent megadott módokon léphet kapcsolatba velünk.

AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJA

Személyes adatait általában az alábbi okok valamelyike miatt dolgozzuk fel:

  • az Ön beleegyezése alapján, pl. marketing üzenetek kiküldése, amennyiben a törvény megköveteli az Ön hozzájárulását;
  • ahol szerződést kell kötnünk Önnel, és eleget kell tennünk az azon alapuló szerződéses kötelezettségeinknek;
  • amennyiben jogos érdekünk az adatok feldolgozása, és ennek tárgya nem írja felül az Ön jogait és szabadságát;
  • amennyiben a törvény szerint kötelességünk gyűjteni az Ön személyes adatait, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek megóvásához egyéb módon szükségünk van a személyes adataira; vagy
  • kivételes esetben közérdekből, ha például a bűnüldöző szervek bűncselekmény kivizsgálására kérnek információkat.

További részleteket és példákat találhat az Átfogó adatvédelmi nyilatkozatunkban.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatvédelmi nyilatkozatunk bármely jövőbeli módosítását ezen az oldalon tesszük közzé, és ha szükséges, arról e-mailben is értesítjük Önt. Kérjük, látogasson gyakran vissza az oldalra, hogy lássa az Adatvédelmi nyilatkozat frissítéseit és változásait.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Örömmel fogadunk minden megjegyzést, kérdést és igényt az adatainak használatával kapcsolatban. Ha bármelyik jogát gyakorolni kívánja, vagy további tájékoztatást szeretne kapni azokról a Paysafe csoporthoz tartozó, érintett vállalatokról, amelyek a jelen nyilatkozat hatálya alá tartoznak, úgy forduljon írásban a lenti címen a „FAO Privacy Department” osztályhoz, vagy lépjen velünk kapcsolatba.

Alább közöljük a Paysafe Adatvédelmi Biztosának elérhetőségét

A fenti linken vagy az alábbi címen vegye fel a kapcsolatot:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD