Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Šis paziņojums attiecas uz uzņēmumiem, kas ietilpst Paysafe Group ("Paysafe", "mēs", "mūs", "mums" vai "mūsu").

Paysafe izmanto "daudzpakāpju pieeju", lai izskaidrotu privātuma praksi, kā ieteikuši daudzi regulatori. Šis ir paziņojuma kopsavilkums saīsinātā formā. Mūsu kontaktinformācija ir sniegta paziņojuma beigās, to jūs varat izmantot atsauksmēm un jebkāda veida jautājumiem par privātumu.

Šis paziņojums demonstrē mūsu apņemšanos nodrošināt caurredzamību un jūsu privātuma tiesību aizsardzību un nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādājam jebkuru no jums ievākto vai jūsu mums sniegto personas informāciju. Tas ir spēkā:

  • tīmekļa vietnes/portāla funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek jums sniegti, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, portālus vai mūsu maksājumu platformas, kuras mūsu klienti var izmantot savās tīmekļa vietnēs;
  • ja jūs piesakāties Paysafe produktu un/vai pakalpojumu (ieskaitot jebkādu lojalitātes vai bonusa programmu uz punktu pamata vai citādi) lietošanai;
  • ja jūs izmantojat Paysafe nodrošināto programmatūru, tostarp termināļus, mobilās un datora lietotnes;
  • saziņai e-pastā, ar citiem elektroniskajiem ziņojumu pakalpojumiem, tostarp ar īsziņām, tālruni, tīmekļa tērzēšanu, tīmekļa vietni/portālu un cita veida saziņu jūsu un Paysafe starpā.

Tie visi kopā šajā paziņojumā tiek dēvēti par "Pakalpojumiem".

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko, lai saprastu mūsu nostāju un praksi attiecībā uz jūsu personas informāciju un veidu, kā mēs ar to rīkojamies.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS NO JUMS IEVĀCAM

Jūs varat sniegt mums informāciju, piemēram, kad interesējaties par Pakalpojumiem vai piesakāties tiem, reģistrējaties Pakalpojumu lietošanai un/vai lietojat tos, aizpildot veidlapas kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, piedaloties kādā no mūsu lojalitātes vai reklāmas akcijām vai sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu, tērzējot tīmeklī vai kā citādi. Daļu informācijas mēs varam ievākt automātiski, piemēram, izmantojot sīkdatnes, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku, lai uzzinātu vairāk. Mēs varam iegūt datus par jums arī no trešajām personām, piemēram, no kredītnovērtējuma un krāpšanas novēršanas aģentūrām. Lai iegūtu plašāku informāciju un piemērus, lūdzu, iepazīstieties ar Visaptverošo paziņojumu par konfidencialitāti, kurā ir izskaidrots, kā mēs izmantojam jebkāda veida biometriskos, sensitīvos vai īpašu kategoriju personas datus.

VEIDI, KĀDĀ INFORMĀCIJA TIEK IZMANTOTA

Mēs izmantojam par jums ievākto informāciju, lai piedāvātu jums mūsu produktus, informētu jūs par mūsu produktu izmaiņām un uzlabotu mūsu produktus. Jūsu informāciju var izmantot arī, lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu kontu , Pakalpojumu izmantošanu, lai brīdinātu par iespējamām problēmām, kā arī lai atbildētu uz mums uzdotajiem jautājumiem. Šo informāciju mēs izmantojam arī, lai sniegtu informāciju par citiem produktiem, ko piedāvājam mēs vai atlasītās trešās personas un kas ir līdzīgi tiem, kurus esat izmantojis, par kuriem esat izrādījis interesi vai kuri mūsuprāt varētu jūs interesēt. Ja izmantojat kādu no mūsu finanšu produktiem, mēs izmantojam jūsu informāciju arī, lai novērtētu jūsu finansiālo stāvokli un mēģinātu identificēt iespējamu krāpšanu un citus finanšu sistēmas pārkāpumus, kā arī sauktu par to pie atbildības. Plašāku informāciju un piemērus skatiet visaptverošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs neizpaudīsim jūsu personas informāciju nevienam, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā paziņojumā un visaptverošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar jebkuru no Paysafe Group uzņēmumiem.

Jūsu personas informācija (kā nepieciešams attiecīgajā gadījumā, bet principiāli tikai pilnais vārds un e-pasta adrese) var tikt kopīgota ar maksājuma saņēmēju/veicēju konkrētā attiecīgā darījuma kontekstā. Lai sniegtu jums mūsu piedāvātos produktus, mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar trešajām personām, tostarp pakalpojumu sniedzējiem, kredītnovērtējuma aģentūrām un finanšu iestādēm. Tāpat mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar trešajām personām, ieskaitot mūsu vai citus kompetentos regulatorus un trešās personas, ar kurām jums varētu būt bijušas juridiskas attiecības, lai novērstu noziedzību un samazinātu risku, ciktāl to pieprasa likums un ciktāl mēs uzskatām, ka šādi rīkoties ir lietderīgi, lai reaģētu uz tiesas procesu, lai izmeklētu trešās puses darījumu noteikumu pārkāpumu vai aizsargātu Paysafe, mūsu klientu vai citu personu tiesības vai īpašumu.

Plašāku informāciju skatiet visaptverošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

KUR MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Informācija, ko mēs no jums ievācam, var tikt pārsūtīta saņēmējiem, kas atrodas galamērķos ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), un pie tiem uzglabāta un apstrādāta. Šīm valstīm var būt datu aizsardzības standarti, kas atšķiras (un dažos gadījumos ir zemāki) no standartiem jūsu rezidences valstī. Mēs veiksim saprātīgus pa pārkāpumus , lai nodrošinātu, ka adresāti jūsu informāciju izmanto un aizsargā drošā veidā.

Ja mēs jums esam piešķīruši (vai ja esat izvēlējies) paroli, piekļuves kodu vai jebkādus citus drošus līdzekļus, piekļuvi vai autentifikāciju, kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitātes saglabāšanu un mūsu norādījumu ievērošanu. Piekļuves datus nedrīkst kopīgot ar citām personām, un jūs pilnvarojat Paysafe rīkoties saskaņā ar jebkuras personas, kas ievada jūsu piekļuves datus, norādījumiem un informāciju.

Informācijas pārraide tīmeklī nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas informāciju, mēs nevaram garantēt jūsu datu, kas tiek nodoti mūsu vietnei, drošību, ja vien jūs ar mums nesazināties, izmantojot drošu kanālu, kādu esam nodevuši jūsu rīcībā. Tiklīdz būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.

JŪSU TIESĪBAS

Attiecīgā gadījumā saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem jums var būt noteiktas tiesības, tostarp: tiesības piekļūt savai personas informācijai, to labot, atjaunināt vai dzēst; iebilst pret tās apstrādi vai ierobežot tās apstrādi; pieprasīt pārsūtīt konkrētu savu personas informāciju citam pakalpojumu sniedzējam (tā sauktā "datu pārnesamība"); atsaukt jebkādu jūsu sniegto piekrišanu.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz šīm tiesībām spēkā ir izņēmumi. Lai iepazītos ar pilnīgu skaidrojumu par pieejamajām tiesībām, tostarp iegūtu plašāku informāciju par datu saglabāšanu, apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu veidiem, Kalifornijas rezidentu CCPA noteiktajām tiesībām un to, kā mēs cenšamies aizsargāt jūsu personas informāciju, lūdzu, skatiet visaptverošo paziņojumu par konfidencialitāti. Konfidencialitātes likumi turpina attīstīties, un, ja domājat vai neesat pārliecināts, vai uz jums attiecas kādas tiesības, lūdzu, sazinieties arī ar mums, lai mēs varētu novērtēt jūsu gadījumu un sniegt konsultācijas.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Automatizēti lēmumi nozīmē, ka lēmums par jums tiek pieņemts automātiski, pamatojoties uz rezultātu, ko nosaka dators (izmantojot programmatūras algoritmus) un ko nepārskata cilvēks.

Piemēram, mēs varam izmantot automatizētus lēmumus, lai veiktu jūsu kredītnovērtējumu, kad jūs piesakāties noteiktiem Paysafe finanšu pakalpojumiem, vai veiktu krāpšanas apkarošanas pārbaudes attiecībā uz jūsu veiktajiem darījumiem. Tomēr, ja atrodaties EEZ, jums ir tiesības iebilst pret automatizēto lēmumu un likt to manuāli pārskatīt, pamatojoties arī uz to informāciju, ko varat sniegt jūs.

Lai gūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet visaptverošo paziņojumu par konfidencialitāti. Lai īstenotu savas tiesības, varat ar mums sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Jūsu personas informāciju mēs principiāli apstrādājam, pamatojoties uz turpmāk minēto:

  • pamatojoties uz jūsu piekrišanu, piemēram, nosūtīt jums tirgvedības ziņojumus, ciktāl to prasa likums;
  • ciktāl tas ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu ar jums un izpildītu mūsu saistības saskaņā ar šo līgumu;
  • ciktāl mums ir likumīgas intereses apstrādāt datus, ar nosacījumu, ka pakļautība šai apstrādei nav svarīgāka par jūsu tiesībām un brīvībām;
  • ciktāl mums ir juridisks pienākums ievākt jūsu personas informāciju vai citādi ir nepieciešama jūsu personas informācija, lai aizsargātu jūsu vai citas personas svarīgās intereses;
  • izņēmuma kārtā, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs, piemēram, ja tiesībaizsardzības iestādes pieprasa informāciju, lai izmeklētu noziedzīgu nodarījumu.

Plašāku informāciju un piemērus, lūdzu, skatiet visaptverošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Visas izmaiņas, ko turpmāk veiksim savā paziņojumā par konfidencialitāti, tiks publicētas šajā lapā, un vajadzības gadījumā par tām tiks paziņots pa e-pastu. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai mūsu paziņojumā par konfidencialitāti nav kādu atjauninājumu vai izmaiņu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Visi komentāri, vaicājumi un pieprasījumi saistībā ar jūsu informācijas izmantošanu ir laipni gaidīti. Ja jūs vēlaties īstenot jebkādas savas tiesības vai saņemt papildu informāciju par Paysafe Group uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis Paziņojums, rakstiet uz turpmāk norādīto adresi, norādot "FAO Privacy Department", vai izmantojiet sadaļu Kontaktinformācija.

Paysafe datu aizsardzības speciālists ir norādīts turpmāk, un ar to var sazināties, izmantojot

iepriekš norādīto kontaktinformācijas saiti vai šo adresi:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, Londona (London), EC2V 7AD